Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 27.03.2020
Avaldamise lõpp: 28.03.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et DER Group OÜ (registrikood: 14047241) (aadress Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Papiniidu tn 27-20) taotluse alusel on menetlusse võetud Vangu III liivakarjääri keskkonnaloa taotlus.

Keskkonnaluba taotletakse Pärnu maakonnas Saarde vallas Laiksaare külas, hõlmates täielikult eraomandis olevat Vana-Peiaru kinnistut (katastritunnus 78201:001:0263).

Taotletava Vangu III liivakarjääri mäeeraldise pindala on 15,23 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala 17,31 ha. Kaevandatav maavara on taotluse kohaselt ehitusliiv (aktiivne tarbevaru 196 tuh m³ ja kaevandatav varu 188 tuh m³) ning maavara kavandatav kasutusvaldkond on ehitussegude valmistamiseks ja teede- ning tsiviilehituses kasutamiseks. Taotletav kaevandamise keskmine aastamäär on 13 tuh m³. Keskkonnaluba taotletakse 15 aastaks.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandi kontoris (tel 435 5621, e-post info@keskkonnaamet.ee)..
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi. 

Keskkonnaloa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Agnes Putnik
Telefon: 435 5621
E-post: agnes.putnik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1594144