Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 26.05.2020
Avaldamise lõpp: 27.05.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Eesti Killustik (registrikood: 10126848) (aadress Rõstla paekivikarjäär, Rõstla küla, Põltsamaa vald, 48022 Jõgeva maakond) poolt esitatud keskkonnaloa pikendamise taotlus on võetud menetlusse.

Keskkonnaluba taotletakse Harju maakonnas Kose vallas Rõõsa külas riigi omandisse kuuluvale katastriüksusele Rõõsa liivakarjäär 2 (katastritunnus: 33801:001:0696, sihtotstarve: mäetööstusmaa 100%), mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet.

Taotletava Rõõsa II liivakarjääri mäeeraldise pindala on 5,65 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 8,44 ha. Seisuga 31.03.2020 on taotletava mäeeraldise piires täiteliiva aktiivne tarbevaru 165,47 tuh m3 ja kaevandatav varu 139,47 tuh m3. Katendi kogus on 23 tuh m3, sh mulla kogus on 5,60 tuh m3. Maavara kavandatav kasutusala on ehitus. Taotletav kaevandamise keskmine aastamäär on 50 tuh m3. Kaevandatud maa korrastamise suunaks on tehisveekogu. Taotluse kohaselt pikendatakse keskkonnaluba 5 aasta võrra.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel 5688 0490, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://kotkas.envir.ee

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, Nõmme linnaosa, Tallinn, 11214 Harju maakond. 

Keskkonnaloa pikendamise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Liis Bergmann
Telefon: +37256880490
E-post: Liis.Bergmann@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1611445