Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 16.06.2020
Avaldamise lõpp: 17.06.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS YIT Eesti (registrikood: 10093801) (aadress Pärnu mnt 102b, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11312 Harju maakond) poolt 30.04.2020 esitatud Karude V liivakarjääri mäeeraldise keskkonnaloa muutmise taotlus on võetud menetlusse.

Keskkonnaluba taotletakse Harju maakonnas Kose vallas Saarnakõrve külas riigi omandisse kuuluvatele katastriüksustele Karude karjäär 6 (katastritunnus: 33801:001:0656) ja Karude karjäär 7 (katastritunnus: 33801:001:0657), mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet.

Taotletava Karude V liivakarjääri mäeeraldise pindala on 4,62 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 5,93 ha. Kaevandatav maavara on taotluse kohaselt täiteliiv (aktiivne tarbevaru 77,557 tuh m3 ja kaevandatav varu 77,557 tuh m3). Maavara kavandatav kasutusala on teedeehitus. Taotletav kaevandamise keskmine aastamäär on 15 tuh m3. Kaevandatud maa korrastamise suunaks taotletaks: maatulundusmaa. Keskkonnaluba kehtib kuni 19.02.2023.

Keskkonnaloa muutmise taotluse menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 5688 0490, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemist aadressil https://kotkas.envir.ee/

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, Nõmme linnaosa, Tallinn, 11214 Harju maakond. 

Keskkonnaloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Liis Bergmann
Telefon: +37256880490
E-post: Liis.Bergmann@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1619154