Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Koondumise teade
Avaldamise algus: 02.03.2018
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Konkurentsiamet avaldab teadaande konkurentsiseaduse (KonkS) § 27 lõike 12 alusel.

Konkurentsiamet on saanud 02.03.2018 koondumise teate, mille kohaselt  OÜ R-S Valdus (registrikood: 14152883)  kavatseb omandada valitseva mõju KonkS § 19 lg 1 p 2 tähenduses Aktsiaselts Väätsa Prügila (registrikood: 10672746) ettevõtja osa üle.

Vastavalt KonkS § 27 lõikele 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile.
Ärinimed
Aktsiaselts Väätsa Prügila, kehtetud ärinimed: Aktsiaselts Väätsa Prügila.
Konkurentsiamet
Tallinn, HARJUMAA, Auna 6
Telefon: 6672400
E-post: INFO@KONKURENTSIAMET.EE
Teadaande number 1262680