Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 24.08.2017 16:59
Parandaja: Triin Tõnts (Pärnu Linnavalitsus).
Parandamise põhjus: Lisatud viit seotud dokumentidele.
Vaata eelmist versiooni
Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise teade
Avaldamise algus: 24.08.2017
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Pärnu Linnavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 140 lõike 5 ja 139 lõike 3 alusel.

Pärnu Linnavalitsus teatab et Pärnu Linnavolikogu 17. augusti 2017 otsusega nr 80 tunnistati osaliselt kehtetuks Pärnu Linnavolikogu 18. veebruari 1999 otsusega nr 14 kehtestatud „Laane tänava, linnapiiri, Rannametsa tee ja Riia mnt vahelise ala detailplaneering“ Rannametsa tee 4 kinnistu osas.

Krunt asub Pärnu-Riia teetrassi läheduses ja seetõttu vastab nii asukoha kui suuruse poolest Maksu- ja tolliameti vajadustele tollikontrolli toimingute läbi viimiseks.
Rannametsa tee 4 kinnistu ehitusõigus tuleneb 1999. aastal kehtestatud detailplaneeringust. Selle alusel krundile hoonet kavandades selgus vajadus mõnevõrra suurema hoone järele, kui on kehtestatud detailplaneeringuga lubatud. Hoone gabariitide kavandamisel on lähtutud vajadusest kontrollida pikki veoseid. Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamine tuleneb vajadusest muuta krundile määratud ehitisealust pinda. Kui detailplaneering tunnistada osaliselt kehtetuks, siis toimub nimetatud alal ehitustegevus vastavalt üldplaneeringu tingimustele.
Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine ei kahjusta piirkonna linnaehituslikku situatsiooni ega piira naaberkinnistute õigusi ja vabadusi.

Viit seotud dokumentidele:
https://amphora.lv.parnu.ee/amphora_public/index.aspx?itm=1553627
Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
Telefon: 4448200
E-post: linnavalitsus@lv.parnu.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
volikogu nõunik Triin Tõnts
Telefon: 444 8103
E-post: triin.tonts@lv.parnu.ee
Teadaande number 1183510