Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Detailplaneeringu algatamise teade
Avaldamise algus: 09.05.2017
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Rapla Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Rapla Vallavalitsus teatab Rapla vallas Tuti külas Sõerumäe detailplaneering algatamisest.
Detailplaneeringuga on hõlmatud Tuti külas Sõerumäe maaüksus (katastritunnus
66904:003:0106, pindala 4,33 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa). Osaliselt kuulub planeeringualasse
6690023 Sõerumäe-Alu tee (katastritunnus 66901:001:0728).
Planeeringuala suurus on ca 4,5 ha.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb Rapla valla üldplaneeringust ning
“Looduskaitseseaduse“ § 40 lõike 4 punktist 2.
Detailplaneeringu eesmärk on puhkeala rajamine Sõerumäe maaüksusele ja tehisveekogu
rajamine.
Detailplaneering on valla üldplaneeringut muutev Vigala jõe ehituskeeluvööndi vähendamise osas

Vastavalt keskkonnamõju eelhinnangu seisukohtadele puudub strateegilise hindamise algatamise vajadus.
 
Rapla Vallavalitsus
Rapla, RAPLAMAA, Viljandi mnt 17
Telefon: 4890510
E-post: RAPLA@RAPLA.EE
Teadaande number 1130289