Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Detailplaneeringu algatamise teade
Avaldamise algus: 04.12.2018
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Rapla Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Rapla Vallavalitsus teatab , et Rapla Vallavolikogu 29. novembri 2018. a otsusega nr 79 "Detailplaneeringu algatamine" algatati Rapla vallas Rapla linnas Tallinna mnt 37 kinnistu üldplaneeringut järgiva detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringuga on hõlmatud Rapla vallas Rapla linnas Tallinna mnt 37 maaüksus
(katastritunnus 67001:007:0001, pindala 1786 m2, sihtotstarve 100% ärimaa). Planeeringuala piirneb läänest Tallinna maantee, lõunast Kohtu tänava, idast Kohtu tn 3 ja põhjast Tallinna mnt 35 maaüksusega. Planeeringuala suurus on ca 0,2 ha. Põhjendatud juhtudel, näiteks läbipääsu- ja tehnovõrkudega seotud servituutide vajadusega alade ilmnemisel väljapool detailplaneeringu algatamisel määratud planeeringuala piiri võib planeeringuala laiendada koostöös puudutatud maaomanikega.
Detailplaneeringu eesmärk on tingimuste sätestamine olemasoleva hoone ümberehitamiseks ja
laiendamiseks kuni 33% ulatuses praegusest mahust ning ühe täiendava üksikelamu püstitamiseks
maaüksuse jagamisel moodustatavale krundile.
Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseadusest ja Rapla valla üldplaneeringust.

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Rapla valla kodulehel http://rapla.kovtp.ee/algatamine

Planeeringu algatamise ajaks pole ilmnenud täiendavate uuringute läbiviimise vajadus.

Link volikogu otsusele ja detailplaneeringu lähteseisukohad: https://atp.amphora.ee/raplavv2017/index.aspx?itm=228586
 
Rapla Vallavalitsus
Viljandi mnt 17, Rapla
Telefon: 4890510
E-post: rapla@rapla.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
vallasekretäri abi Ants Soodla
Telefon: 4890518
E-post: ants.soodla@rapla.ee
Teadaande number 1399606