Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Detailplaneeringu algatamise teade
Avaldamise algus: 22.12.2020
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Rapla Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Rapla Vallavalitsus teatab Rapla Vallavolikogu 21. detsembri 2020. a otsusega nr 57 "Detailplaneeringu algatamine" algatati Rapla linnas Viljandi mnt 7 maaüksusel (katastritunnus 67001:006:0860) detailplaneeringu koostamine eesmärgiga sätestada tingimused segafunktsiooniga korrusmaja ning sellega seotud rajatiste püstitamiseks. Olemasoleva lasteaiahoone asemele kavandatakse uus hoone, mille esimesel korrusel võib olla äri ja teenindus ning kõrgematel korrustel korterid ja bürood. Hoone kõrgus ja suurus selgitatakse välja detailplaneeringu koostamise raames, samuti defineeritakse tingimused, millele miljööväärtuslikule alale sobituv lahendus peab vastama.

Planeeringuala pindalaga ca 0,4 ha piirneb edelast 6692105 Linnapea kõnnitee L1 maaüksuse, loodest Viljandi mnt 5 ja Jõe tn 6, kirdest Jõe tn 8 ja Jõe tn 10 ning kagust Aasa tn 5 ja Viljandi mnt 9 kinnistutega. Detailplaneering järgib üldplaneeringu põhilahendust.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb Rapla valla üldplaneeringust ja planeerimisseadusest.

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Rapla valla kodulehel http://rapla.kovtp.ee/algatamine
 
Rapla Vallavalitsus
Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond, Viljandi mnt 17
Telefon: +372 4890510
E-post: rapla@rapla.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
vallasekretäri abi Ants Soodla
Telefon: 4890518
E-post: ants.soodla@rapla.ee
Teadaande number 1696263