Laadi alla PDF failina   Prindi
Kollektiivlepingute teated
Avaldamise algus: 12.11.2013

Sotsiaalministeerium avaldab kollektiivlepingu seaduse § 4 lg 5 alusel alljärgneva teadaande:

Eesti Ametiühingute Keskliit ning Eesti Tööandjate Keskliit sotsiaalpartnerite keskorganisatsioonidena leppisid kokku alljärgnevas:

1. Kehtestada alates 01. jaanuarist 2014. a. töötasu alammääraks täistööaja korral 355 eurot kuus ning tunnitasu alammääraks 2,13 eurot.
2. Kehtestada alates 01. jaanuarist 2015. a. töötasu alammääraks täistööaja korral 390 eurot kuus ning tunnitasu alammääraks 2,34 eurot.

3. Laiendada käesoleva kokkuleppe punktides 1 ja 2 fikseeritud palgatingimusi kollektiivlepingu seaduse § 4 lg 4 tähenduses ning kehtestada need kohustuslikuna kõigile Eesti Vabariigis tegutsevatele tööandjatele ning töötajatele töölepingu seaduse tähenduses.