Otsingutulemused

Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 03.04.2024
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande regionaalministri 22.03.2024 määruse nr 21 "Perioodi 2021–2027 kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus" (turu-uuringud) § 7 lõike 1 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub alates 15.05.2024 a. PRIA peatab taotluste vastuvõtmise, kui toetuseks ettenähtud eelarve on ammendunud.

Toetuse eesmärk on toetada turu-uuringute tegemist, et paremini mõista nii kohalikke kui välisriigis toimuvaid protsesse ja tarbijate ootusi.

Taotlusdokumendid palume esitada: PRIA e-teenuse keskkonna kaudu.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest :
https://www.riigiteataja.ee/akt/126032024015
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 2240112
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 03.04.2024
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande regionaalministri 22.03.2024 määruse nr 21 "Perioodi 2021–2027 kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus" (sertifikaadid) § 7 lõike 1 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub alates 15.05.2024 a. PRIA peatab taotluste vastuvõtmise, kui toetuseks ettenähtud eelarve on ammendunud.

Toetuse eesmärk on toetada oma tegevuse hindamist kõrgemate kestlikkuse- või kvaliteedinõuetele vastamist tõendavate sertifikaatide ja märgiste saamiseks oma toodetele, et tulla vastu tarbijate ootustele ja püsida konkurentsivõimeline sihtturgudel.

Taotlusdokumendid palume esitada: PRIA e-teenuse keskkonna kaudu.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest :
https://www.riigiteataja.ee/akt/126032024015
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 2240093
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 03.04.2024
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande regionaalministri 22.03.2024 määruse nr 21 "Perioodi 2021–2027 kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus" (messid) § 7 lõike 1 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub alates 17.04.2024 a. PRIA peatab taotluste vastuvõtmise, kui toetuseks ettenähtud eelarve on ammendunud.

Toetuse eesmärk on toetada osalemist kohalikel ja rahvusvahelistel teemakohastel messidel eksponendina või äridelegatsioonina.

Taotlusdokumendid palume esitada: PRIA e-teenuse keskkonna kaudu

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest https://www.riigiteataja.ee/akt/126032024015:
Määruse alusel avaneb kolm meedet: „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (messid)“, „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (sertifikaadid)“ ja „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (turu-uuringud)“.
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 2239684
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 13.03.2024
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Lääne-Lahemaa Jahiselts (registrikood: 80358454) (aadress Tamme-Oja, Hara küla, Kuusalu vald, Harjumaa 74810) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr HJR-7, kehtivusega kuni 21.07.2034.

Jahipiirkonna asukohaks on Harju maakond, Kuusalu vald ja nimetuseks Lääne-Lahemaa. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/173017216 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontoris Pärnu linn, Pärnu maakond, Roheline tn 64,Telefon: +372 6625999, E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE Uno Treier 514 9565 uno.treier@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-127600.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr HJR-7 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://kotkas.envir.ee/permits/public_document_view?1=1&document_id=126112.
Keskkonnaamet
Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, Roheline tn 64
Telefon: +372 6625999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Jahinduse spetsialist UNO TREIER
Telefon: 4841181
E-post: Uno.Treier@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2232360
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade
Avaldamise algus: 19.02.2024
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 16 lg 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Sõrve Jahimehed MTÜ (registrikood: 80635043) (aadress Andruse, Anseküla, Saaremaa vald, Saare maakond, 93211) on esitanud Torgu jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks Keskkonnaametile nõuetekohase taotluse.

Jahipiirkond asub Saare maakond. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000117&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-127353.
Keskkonnaamet
Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, Roheline tn 64
Telefon: +372 6625999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2222832
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade
Avaldamise algus: 19.02.2024
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 16 lg 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ Forestgreen (registrikood: 16523125) (aadress Matu, Lõmala küla, Saaremaa vald, Saare maakond, 93217) on esitanud Torgu jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks Keskkonnaametile nõuetekohase taotluse.

Jahipiirkond asub Saare maakond. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000117&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-127382.
Keskkonnaamet
Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, Roheline tn 64
Telefon: +372 6625999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2222831
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade
Avaldamise algus: 19.02.2024
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 16 lg 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et mittetulundusühing Sõrve Sääre Jahiselts (registrikood: 80359494) (aadress Kordoni, Tammuna küla, Saaremaa vald, Saare maakond, 93250) on esitanud Torgu jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks Keskkonnaametile nõuetekohase taotluse.

Jahipiirkond asub Saare maakond. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000117&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-127383.
Keskkonnaamet
Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, Roheline tn 64
Telefon: +372 6625999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2222829
Kala eelmise aasta Eesti keskmiste esmakokkuostuhindade teade
Avaldamise algus: 31.01.2024
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium avaldab teadaande kalapüügiseaduse (KPS) § 15 lõike 4 alusel.

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium teatab Eesti 2023. aasta keskmised kala esmakokkuostuhinnad kalaliikide kaupa järgmiselt:

Kala liik   Keskmine hind (EUR/kg)
Agarik 0.01
Ahven 2.78
Angerjas 6.02
Emakala 0.45
Harilik karelest 1.50
Harilik süvameregarneel 3.58
Haug 2.00
Hõbekoger 0.27
Jõesilm 3.21
Karpkala (Sasaan) 1.09
Kiisk 0.30
Kilu 0.37
Koger 0.35
Koha 4.39
Latikas 0.56
Lest 1.29
Linask 1.61
Luts 0.83
Lõhi 11.88
Meriforell 10.90
Merihärg 0.38
Merisiig 7.09
Meritint 0.88
Nolgus 0.41
Nurg 0.22
Ogalik 0.36
Peipsi siig 1.20
Roosärg 0.27
Räim 0.33
Rääbis 4.66
Säinas 0.40
Särg 0.59
Süvalest 5.28
Tursk (Atlandi tursk) 4.25
Tuulehaug 0.87
Vimb 0.65
Vinträim 1.23
Ümarmudil 0.94
2023. aasta keskmised kala esmakokkuostuhinnad, mis on saadud Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2016. a määruse nr 155 „Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord” kohaselt kala esmakokkuostu kohta esitatud andmete alusel.
 
Ärinimed
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, kehtetud ärinimed: Maaeluministeerium.
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Lai tn 39 // Lai tn 41
Telefon: 6256101
E-post: INFO@AGRI.EE
Teadaande number 2215533
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemise teade
Avaldamise algus: 16.01.2024
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 20 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et mittetulundusühing Sõrve Sääre Jahiselts (registrikood: 80359494) (aadress Tammuna küla, Saaremaa vald, 93250 Saaremaa) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr Saare-1/13 kehtivus on lõppenud alates 05.01.2024.

Jahipiirkonna asukohaks on Saare maakond, Saaremaa vald ja nimetuseks Torgu. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/-333492706 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Keskkonnaamet teatab, et alustab Torgu jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotluste vastuvõtmist.

JahiS § 15 kohaselt esitatakse loa andjale jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks kirjalik taotlus, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) taotletava jahipiirkonna nimetust;
 3) jahipiirkonna kasutusõiguse loa kättetoimetamise soovitud viisi ning kättetoimetamiseks vajalikke kontaktandmeid;
 4) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja esindaja allkirja.
Taotlusele lisatakse taotleja selles jahipiirkonnas asuva kinnisasja andmed või JahiS § 14 lg 5 nimetatud kirjalik kokkulepe, sealhulgas kokkulepete nimekiri, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) maaomaniku nime, isiku- või registrikoodi, kontaktandmeid, katastriüksuse numbrit ja pindala;
 3) maaomaniku nõusoleku andmise kuupäeva ja maaomaniku allkirja.
 
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlusi saab Keskkonnaametile esitada 30 päeva jooksul kuni 15.02.2024.
Taotlused tuleb saata aadressil: https://kotkas.envir.ee/.
Keskkonnaamet
Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, Roheline tn 64
Telefon: +372 6625999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2207142
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 29.12.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande regionaalministri 04.08.2023 määruse nr 50 "Perioodi 2021-2027 teadmussiirdetoetuse" § 6 lõike 1 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 31. jaanuar kuni 7. veebruar 2024 a.

Toetuse eesmärk on tõsta kalapüügi, vesiviljeluse ning vee-elusressursside väärindamise valdkonnas tegutsevate ettevõtjate teadmiste taset selleks, et suurendada ettevõtjate majanduslikku ja keskkonnaalast jätkusuutlikkust, edendada valdkonna ettevõtjate ja mittetulundusühingute ning teadus- ja arendusasutuste vahelist koostööd ning parendada kalanduse mainet ja laiema avalikkuse teadlikkust kalandusest.

Taotlusdokumendid palume esitada: PRIA e-teenuse keskkonna kaudu.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest :
https://www.riigiteataja.ee/akt/108082023001

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et määruse alusel avaneb kolm taotlusvooru: "Kalapüügi teadmussiirdetoetus", "Vesiviljeluse teadmussiirdetoetus" ja "Vee-elusressursside väärindamise teadmussiirdetoetus".
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 2202752
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 17.11.2023 15:42
Parandaja: ÜLLE KELLO (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet).
Parandamise põhjus: Täiendatud lausega: "Strateegiaid võtab PRIA vastu koos maksetaotlusega hiljemalt 03.04.2024.".
Vaata eelmist versiooni
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 09.11.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande regionaalministri 18.10.2023 määruse nr 69 „Perioodi 2021–2027 kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus“ (EMKVF-i kohaliku arengu strateegia esitamine) §6 lõike 1 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 22. november kuni 06. detsember 2023 a. Strateegiaid võtab PRIA vastu koos maksetaotlusega hiljemalt 03.04.2024 a.

Toetuse eesmärk on suurendada kalanduse ja vesiviljelusega seotud ranna-, sisevete- ja saarte kalanduskogukondade suutlikkust kavandada ja koostada kohaliku arengu strateegiat.

Taotlusdokumendid palume esitada: PRIA e-teenuse keskkonna kaudu

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest :
https://www.riigiteataja.ee/akt/119102023013
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 2149884
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 09.11.2023 14:49
Parandaja: MARITA SILLASOO (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet).
Parandamise põhjus: Taotluste vastuvõtuperioodi on pikendatud kuni 15. novembrini.
Vaata eelmist versiooni
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 09.10.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande regionaalministri 25.09.2023 määruse nr 63 " Kalapüügi andmete elektrooniliseks esitamiseks seadme ostmise toetus" § 6 lõike 3 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 25. oktoobrist kuni 15. novembrini 2023 a.

Toetuse eesmärk on Toetuse eesmärk on lihtsustada kutselistel kaluritel, kes teevad kalapüüki rannikumeres, kohustuslike kalapüügiandmete esitamist elektroonilise kanali kaudu.

Taotlusdokumendid palume esitada: PRIA e-teenuse keskkonna kaudu.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest :
https://www.riigiteataja.ee/akt/128092023018
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 2134008
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 25.10.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande regionaalministri 21.09.2023 määruse nr 61 "Perioodi 2021-2027 tootmis- ja turustamiskavade toetus" § 5 lõike 1 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 15. november kuni 22. november 2023 a.

Toetuse eesmärk on toetada tootmis- ja turustamiskavade ettevalmistamise ja rakendamisega seotud tegevusi, et tõsta kalapüügi- ja vesiviljelussektori konkurentsivõimet. Selleks, et tootjaorganisatsioonid saaksid ühistegevuse korral suunata oma liikmeid säästvama tootmise poole, koostatakse tootmis- ja turustamiskavad, mis sisaldavad nende eesmärkide saavutamiseks vajalikke meetmeid. Tootmis- ja turustamiskavade meetme kaudu antakse toetust tunnustatud tootjaorganisatsioonidele.

Taotlusdokumendid palume esitada: PRIA e-teenuse keskkonna kaudu.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest :
https://www.riigiteataja.ee/akt/128092023005
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 2142923
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 25.08.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande regionaalministri 04.08.2023 määruse nr 50 "Perioodi 2021-2027 teadmussiirdetoetuse" § 6 lõike 1 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 27. september kuni 4. oktoober 2023 a.

Toetuse eesmärk on tõsta kalapüügi, vesiviljeluse ning vee-elusressursside väärindamise valdkonnas tegutsevate ettevõtjate teadmiste taset selleks, et suurendada ettevõtjate majanduslikku ja keskkonnaalast jätkusuutlikkust, edendada valdkonna ettevõtjate ja mittetulundusühingute ning teadus- ja arendusasutuste vahelist koostööd ning parendada kalanduse mainet ja laiema avalikkuse teadlikkust kalandusest.

Taotlusdokumendid palume esitada: PRIA e-teenuse keskkonna kaudu.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest https://www.riigiteataja.ee/akt/108082023001:
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et määruse alusel avaneb kolm taotlusvooru: "Kalapüügi teadmussiirdetoetus", "Vesiviljeluse teadmussiirdetoetus" ja "Vee-elusressursside väärindamise teadmussiirdetoetus".
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 2111993
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andmise teade
Avaldamise algus: 02.08.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 17 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et väljastas taotlejale Keeni jahiselts (registrikood: 80562717) (aadress Reinukese, Vaalu küla, Otepää vald, Valga maakond, 68221) jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr JPKL-519869, kehtivusega 01.08.2023 kuni 01.08.2033.

Jahipiirkond asub Keeni. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000358&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-125242.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr JPKL-519869 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://kotkas.envir.ee/luba/JPKL-519869.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2101246
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andmise teade
Avaldamise algus: 02.08.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 17 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et väljastas taotlejale Valgamaa Jahimeeste Ühistu (registrikood: 10240870) (aadress J. Kuperjanovi tn 76, Valga linn, Valga vald, Valga maakond, 68207) jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr JPKL-519871, kehtivusega 01.08.2023 kuni 01.08.2033.

Jahipiirkond asub Sangaste. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000359&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-125219.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr JPKL-519871 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://kotkas.envir.ee/luba/JPKL-519871.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2101149
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade
Avaldamise algus: 01.08.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 16 lg 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Keeni jahiselts (registrikood: 80562717) (aadress Reinukese, Vaalu küla, Otepää vald, Valga maakond, 68221) on esitanud Keeni jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks Keskkonnaametile nõuetekohase taotluse.

Jahipiirkond asub Valga maakond. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000358&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-125242.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2100516
Kutselise kalapüügi peatamise teade
Avaldamise algus: 18.07.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium avaldab teadaande kalapüügiseaduse (KPS) § 49 lõike 2 ja 4 alusel.

Maaeluminister peatab KPS § 49 lõike 1 alusel Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel toimuva ääre- ja avaveemõrdadega rääbisepüügi.

Kalapüük on peatatud alates 19.07.2023.

Täpsem teave lisatud maaeluministri käskkirjast.
Ärinimed
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, kehtetud ärinimed: Maaeluministeerium.
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Lai tn 39 // Lai tn 41
Telefon: 6256101
E-post: INFO@AGRI.EE
Teadaande number 2096418
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade
Avaldamise algus: 30.06.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 16 lg 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Valgamaa Jahimeeste Ühistu (registrikood: 10240870) (aadress J. Kuperjanovi tn 76, Valga linn, Valga vald, Valga maakond, 68207) on esitanud Sangaste jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks Keskkonnaametile nõuetekohase taotluse.

Jahipiirkond asub Valga maakond. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000359&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-125219.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2090656
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andmise teade
Avaldamise algus: 30.06.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 17 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et väljastas taotlejale MTÜ Kaansoo jahiselts (registrikood: 80386605) (aadress Virula, Randivälja küla, Tori vald, Pärnu maakond, 86814) jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr JPKL-519485, kehtivusega 26.06.2023 kuni 26.06.2033.

Jahipiirkond asub Kaansoo. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000143&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-124431.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr JPKL-519485 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://kotkas.envir.ee/luba/JPKL-519485.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2090649
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andmise teade
Avaldamise algus: 30.06.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 17 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et väljastas taotlejale Vormsi Jahiselts (registrikood: 80096344) (aadress Kaalumaja, Hullo küla, Vormsi vald, Lääne maakond, 91301) jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr JPKL-519367, kehtivusega 26.06.2023 kuni 26.06.2033.

Jahipiirkond asub Vormsi. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000100&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-124437.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr JPKL-519367 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://kotkas.envir.ee/luba/JPKL-519367.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2090617
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 26.06.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 05.02.2016 määruse nr 5 "Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus" § 6 lõike 2 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 24. juuli kuni 28. juuli 2023 a.

Toetuse eesmärk on leida uusi turge ning parandada kalandus- ja vesiviljelustoodete turule laskmise tingimusi ning viia ellu piirkondlikke, riiklikke või rahvusvahelisi teavitus- ja tutvustuskampaaniaid, et suurendada üldsuse teadlikkust säästvatest kalapüügi- ja vesiviljelustoodetest.

Taotlusdokumendid palume esitada: e-posti aadressil info@pria.ee või posti teel aadressil Tähe 4 Tartu.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest :
https://www.riigiteataja.ee/akt/109022016018?leiaKehtiv
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 2088472
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 05.06.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 15.05.2017 määruse nr 41 "Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus" § 7 lõike 5 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 20. juuni kuni 30. juuni 2023 a.

Toetuse eesmärk on soodustada kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisse tehtavaid investeeringuid, mis aitavad säästa energiat või vähendada mõju keskkonnale, sealhulgas investeeringuid jäätmete töötlemisse.

Taotlusdokumendid palume esitada: PRIA e-teenuse keskkonna kaudu.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest :
https://www.riigiteataja.ee/akt/113012023006?leiaKehtiv
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 2081303
Jahipiirkonna moodustamise teade
Avaldamise algus: 01.06.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 11 lg 6 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on moodustanud Keeni jahipiirkonna.

Haldusakti ja jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee ja Keskkonnaameti Tartu kontoris (info@keskkonnaamet.ee, tel 662 5999). Kontaktisikuks on Margo Tannik (margo.tannik@keskkonnaamet.ee, tel 5160148)..
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/default.aspx..

Jahipiirkond asub Valga maakonnas Otepää vallas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Keskkonnaamet teatab, et alustab Keeni jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotluste vastuvõtmist.

JahiS § 15 kohaselt esitatakse loa andjale jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks kirjalik taotlus, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) taotletava jahipiirkonna nimetust;
 3) jahipiirkonna kasutusõiguse loa kättetoimetamise soovitud viisi ning kättetoimetamiseks vajalikke kontaktandmeid;
 4) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja esindaja allkirja.
Taotlusele lisatakse taotleja selles jahipiirkonnas asuva kinnisasja andmed või JahiS § 14 lg 5 nimetatud kirjalik kokkulepe, sealhulgas kokkulepete nimekiri, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) maaomaniku nime, isiku- või registrikoodi, kontaktandmeid, katastriüksuse numbrit ja pindala;
 3) maaomaniku nõusoleku andmise kuupäeva ja maaomaniku allkirja.
 
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlusi saab Keskkonnaametile esitada 30 päeva jooksul kuni 01.07.2023.

Taotlused tuleb saata aadressil: https://kotkas.envir.ee/.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2080737
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 30.05.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Maaeluministeerium avaldab teadaande maaeluministri 05.02.2016. a määruse nr 5 "Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus" paragrahv 5 lõike 3 alusel.

Maaeluministeerium teatab, et taotluste vastuvõtt toimub 13.06.2023. a.

Toetuse eesmärk on Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 rakenduskava efektiivne elluviimine ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmine toiduainete (sh kalapüügi- ja vesiviljelustoodete) messide külastamise läbi, samuti kalapüügi- ja vesiviljelustoodete riiklike või rahvusvaheliste teavitus- ja tutvustuskampaaniate korraldamine üldsuse teadlikkuse suurendamise eesmärgil.

Taotlusdokumendid palume esitada: Maaeluministeeriumi meiliaadressile info@agri.ee märgusõnaga „Uued turud ja kampaaniad 2023”.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest ja ministeeriumi veebilehelt:
https://www.riigiteataja.ee/akt/130102018010?leiaKehtiv

https://agri.ee/kalapuugi-ja-vesiviljelustoodetele-uute-turgude-leidmise-toetus-2023
Maaeluministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Lai tn 39 // Lai tn 41
Telefon: 6256101
E-post: INFO@AGRI.EE
Teadaande number 2079351
Jahipiirkonna moodustamise teade
Avaldamise algus: 01.06.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 11 lg 6 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on moodustanud Sangaste jahipiirkonna.

Haldusakti ja jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee ja Keskkonnaameti Tartu kontoris (info@keskkonnaamet.ee, tel 662 5999). Kontaktisikuks on Margo Tannik (margo.tannik@keskkonnaamet.ee, tel 5160148).
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/default.aspx.

Jahipiirkond asub Valga maakonnas Otepää vallas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Keskkonnaamet teatab, et alustab Sangaste jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotluste vastuvõtmist.

JahiS § 15 kohaselt esitatakse loa andjale jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks kirjalik taotlus, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) taotletava jahipiirkonna nimetust;
 3) jahipiirkonna kasutusõiguse loa kättetoimetamise soovitud viisi ning kättetoimetamiseks vajalikke kontaktandmeid;
 4) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja esindaja allkirja.
Taotlusele lisatakse taotleja selles jahipiirkonnas asuva kinnisasja andmed või JahiS § 14 lg 5 nimetatud kirjalik kokkulepe, sealhulgas kokkulepete nimekiri, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) maaomaniku nime, isiku- või registrikoodi, kontaktandmeid, katastriüksuse numbrit ja pindala;
 3) maaomaniku nõusoleku andmise kuupäeva ja maaomaniku allkirja.
 
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlusi saab Keskkonnaametile esitada 30 päeva jooksul kuni 01.07.2023.

Taotlused tuleb saata aadressil: https://kotkas.envir.ee/.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2078190
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andmise teade
Avaldamise algus: 24.05.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 17 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et väljastas taotlejale MTÜ Paimvere (registrikood: 80610497) (aadress Tonsi, Oidrema küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond, 88404) jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr JPKL-519382, kehtivusega 01.06.2023 kuni 31.05.2033.

Jahipiirkond asub Lõpe. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000128&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-124624.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr JPKL-519382 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://kotkas.envir.ee/luba/JPKL-519382.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2077624
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andmise teade
Avaldamise algus: 24.05.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 17 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et väljastas taotlejale Mittetulundusühing Paldiski Jahimeeste Klubi (registrikood: 80122533) (aadress Sadama tn 38, Paldiski linn, Lääne-Harju vald, Harju maakond, 76805) jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr JPKL-519369, kehtivusega 01.06.2023 kuni 31.05.2033.

Jahipiirkond asub Paldiski. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000294&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-124271.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr JPKL-519369 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://kotkas.envir.ee/luba/JPKL-519369.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2077623
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andmise teade
Avaldamise algus: 24.05.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 17 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et väljastas taotlejale Mittetulundusühing VAMBOLA JAHISELTS (registrikood: 80308195) (aadress Vambola jahimaja, Soe küla, Viljandi vald, Viljandi maakond, 69712) jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr JPKL-518950, kehtivusega 01.04.2023 kuni 31.03.2033.

Jahipiirkond asub Vambola. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000105&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-123685.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr JPKL-518950 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://kotkas.envir.ee/luba/JPKL-518950.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2077601
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andmise teade
Avaldamise algus: 24.05.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 17 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et väljastas taotlejale Kõo Jahiselts (registrikood: 80580477) (aadress Kalmetiku, Maalasti küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond, 70608) jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr JPKL-518945, kehtivusega 01.04.2023 kuni 31.03.2033.

Jahipiirkond asub Kõo. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000145&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-123721.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr JPKL-518945 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://kotkas.envir.ee/luba/JPKL-518945.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2077599
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andmise teade
Avaldamise algus: 24.05.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 17 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et väljastas taotlejale Karksi Jahiselts (registrikood: 80600168) (aadress Uue-Kitsi, Mäeküla, Mulgi vald, Viljandi maakond, 69004) jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr JPKL-518943, kehtivusega 01.04.2023 kuni 31.03.2033.

Jahipiirkond asub Karksi. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000101&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-123732.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr JPKL-518943 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://kotkas.envir.ee/luba/JPKL-518943.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2077594
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andmise teade
Avaldamise algus: 24.05.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 17 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et väljastas taotlejale MTÜ Kolga-Jaani Jahiselts (registrikood: 80567152) (aadress Eeriksaare, Vissuvere küla, Viljandi vald, Viljandi maakond, 70311) jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr JPKL-518948, kehtivusega 01.04.2023 kuni 31.03.2033.

Jahipiirkond asub Kolga-Jaani. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000129&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-123712.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr JPKL-518948 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://kotkas.envir.ee/luba/JPKL-518948.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2077592
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andmise teade
Avaldamise algus: 24.05.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 17 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et väljastas taotlejale MTÜ Kolga-Jaani Jahiselts (registrikood: 80567152) (aadress Eeriksaare, Vissuvere küla, Viljandi vald, Viljandi maakond, 70311) jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr JPKL-518948, kehtivusega 01.04.2023 kuni 31.03.2033.

Jahipiirkond asub Kolga-Jaani. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000129&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-123712.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr JPKL-518948 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://kotkas.envir.ee/luba/JPKL-518948.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2077590
Kutselise kalapüügi peatamise teade
Avaldamise algus: 24.05.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Maaeluministeerium avaldab teadaande kalapüügiseaduse (KPS) § 49 lõike 2 ja 4 alusel.

Maaeluminister peatab KPS § 49 lõike 1 alusel Läänemerel ICESi alarajoonides 28.2, 29 ja 32 kaluri kalapüügiloa alusel toimuva räimepüügi ja kalapüügi kastmõrdadega Ida-Viru maakonnas.

Kalapüük on peatatud alates 26.05.2023.

Täpsem teave lisatud maaeluministri käskkirjast.
Maaeluministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Lai tn 39 // Lai tn 41
Telefon: 6256101
E-post: INFO@AGRI.EE
Teadaande number 2077397
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andmise teade
Avaldamise algus: 15.05.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 17 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et väljastas taotlejale MTÜ Lehola Jahiselts (registrikood: 80266574) (aadress Sarapiku, Taevere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond, 71510) jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr JPKL-519250, kehtivusega 01.06.2023 kuni 31.05.2033.

Jahipiirkond asub Lahmuse. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000272&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-124429.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr JPKL-519250 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://kotkas.envir.ee/luba/JPKL-519250.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2072997
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andmise teade
Avaldamise algus: 15.05.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 17 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et väljastas taotlejale Paistu Jahiselts (registrikood: 80605705) (aadress Tölli, Aidu küla, Viljandi vald, Viljandi maakond, 69604) jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr JPKL-519246, kehtivusega 01.06.2023 kuni 31.05.2033.

Jahipiirkond asub Paistu. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000217&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-124407.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr JPKL-519246 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://kotkas.envir.ee/luba/JPKL-519246.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2072991
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andmise teade
Avaldamise algus: 15.05.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 17 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et väljastas taotlejale MTÜ Vana-Otepää Jahindus- ja Loodusõpe (registrikood: 80593534) (aadress Väike-Veske, Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond, 67412) jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr JPKL-519244, kehtivusega 01.06.2023 kuni 31.05.2033.

Jahipiirkond asub Vana-Otepää. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000202&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-124345.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr JPKL-519244 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://kotkas.envir.ee/luba/JPKL-519244.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2072989
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andmise teade
Avaldamise algus: 15.05.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 17 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et väljastas taotlejale MTÜ Lota Metsaühistu (registrikood: 80552653) (aadress Kesk tn 15, Laatre alevik, Valga vald, Valga maakond, 68314) jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr JPKL-519243, kehtivusega 01.06.2023 kuni 31.05.2033.

Jahipiirkond asub Uniküla. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000194&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-124148.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr JPKL-519243 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://kotkas.envir.ee/luba/JPKL-519243.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2072988
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andmise teade
Avaldamise algus: 15.05.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 17 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et väljastas taotlejale Tõrva Jahimeeste Selts (registrikood: 80316421) (aadress Jahisaare, Koorküla, Tõrva vald, Valga maakond, 68508) jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr JPKL-519242, kehtivusega 01.06.2023 kuni 31.05.2033.

Jahipiirkond asub Tõrva. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000124&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-124086.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr JPKL-519242 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://kotkas.envir.ee/luba/JPKL-519242.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2072985
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andmise teade
Avaldamise algus: 15.05.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 17 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et väljastas taotlejale Mittetulundusühing Hummuli Jahiselts (registrikood: 80361999) (aadress Veski tn 3, Hummuli alevik, Tõrva vald, Valga maakond, 68410) jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr JPKL-519219, kehtivusega 01.06.2023 kuni 01.06.2033.

Jahipiirkond asub Hummuli. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000212&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-123689.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr JPKL-519219 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://kotkas.envir.ee/luba/JPKL-519219.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2072984
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andmise teade
Avaldamise algus: 15.05.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 17 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et väljastas taotlejale mittetulundusühing Küti Mets (registrikood: 80019172) (aadress Pikasilla, Purtsi küla, Elva vald, Tartu maakond, 68715) jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr JPKL-519233, kehtivusega 01.06.2023 kuni 31.05.2033.

Jahipiirkond asub Aakre. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000248&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-124039.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr JPKL-519233 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://kotkas.envir.ee/luba/JPKL-519233.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2072982
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andmise teade
Avaldamise algus: 11.05.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 17 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et väljastas taotlejale MTÜ Kaarli Jahiselts (registrikood: 80599057) (aadress Lohu, Ülemõisa küla, Mulgi vald, Viljandi maakond, 69512) jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr JPKL-519166, kehtivusega 10.05.2023 kuni 09.05.2033.

Jahipiirkond asub Polli. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000077&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-123713.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr JPKL-519166 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://kotkas.envir.ee/luba/JPKL-519166.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2071885
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade
Avaldamise algus: 09.05.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 16 lg 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et MTÜ Paimvere (registrikood: 80610497) (aadress Tonsi, Oidrema küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond, 88404) on esitanud Lõpe jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks Keskkonnaametile nõuetekohase taotluse.

Jahipiirkond asub Pärnu maakond. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000128&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-124624.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2070923
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade
Avaldamise algus: 13.04.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 16 lg 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et MTÜ Vana-Otepää Jahindus- ja Loodusõpe (registrikood: 80593534) (aadress Väike-Veske, Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond, 67412) on esitanud Vana-Otepää jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks Keskkonnaametile nõuetekohase taotluse.

Jahipiirkond asub Valga maakond. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000202&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-124345.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2061693
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade
Avaldamise algus: 13.04.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 16 lg 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Paistu Jahiselts (registrikood: 80605705) (aadress Tölli, Aidu küla, Viljandi vald, Viljandi maakond, 69604) on esitanud Paistu jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks Keskkonnaametile nõuetekohase taotluse.

Jahipiirkond asub Viljandi maakond. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000217&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-124407.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2061689
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade
Avaldamise algus: 13.04.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 16 lg 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et MTÜ Lehola Jahiselts (registrikood: 80266574) (aadress Sarapiku, Taevere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond, 71510) on esitanud Lahmuse jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks Keskkonnaametile nõuetekohase taotluse.

Jahipiirkond asub Viljandi maakond. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000272&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-124429.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2061687
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade
Avaldamise algus: 13.04.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 16 lg 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et MTÜ Kaansoo jahiselts (registrikood: 80386605) (aadress Virula, Randivälja küla, Tori vald, Pärnu maakond, 86814) on esitanud Kaansoo jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks Keskkonnaametile nõuetekohase taotluse.

Jahipiirkond asub Viljandi maakond. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000143&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-124431.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2061681
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade
Avaldamise algus: 13.04.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 16 lg 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et MTÜ Lehola Jahiselts (registrikood: 80266574) (aadress Sarapiku, Taevere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond, 71510) on esitanud Kaansoo jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks Keskkonnaametile nõuetekohase taotluse.

Jahipiirkond asub Viljandi maakond. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000143&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-124428.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2061679
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade
Avaldamise algus: 10.04.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 16 lg 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Keila Jahiselts (registrikood: 80017032) (aadress Kaluri tee 5, Kloogaranna küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond, 76708) on esitanud Paldiski jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks Keskkonnaametile nõuetekohase taotluse.

Jahipiirkond asub Harju maakond. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000294&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-124436.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2060118
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade
Avaldamise algus: 10.04.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 16 lg 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et MTÜ Rannarootslane (registrikood: 80317308) (aadress Marga, Spithami küla / Spithamn, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond, 91220) on esitanud Vormsi jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks Keskkonnaametile nõuetekohase taotluse.

Jahipiirkond asub Lääne maakond. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000100&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-124434.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2060108
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade
Avaldamise algus: 10.04.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 16 lg 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Pakri Jahiselts (registrikood: 80619436) (aadress Eli-Uuetoa, Paldiski linn, Lääne-Harju vald, Harju maakond, 76806) on esitanud Paldiski jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks Keskkonnaametile nõuetekohase taotluse.

Jahipiirkond asub Harju maakond. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000294&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-124433.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2060101
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade
Avaldamise algus: 10.04.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 16 lg 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Vormsi Jahiselts (registrikood: 80096344) (aadress Kaalumaja, Hullo küla, Vormsi vald, Lääne maakond, 91301) on esitanud Vormsi jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks Keskkonnaametile nõuetekohase taotluse.

Jahipiirkond asub Lääne maakond. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000100&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-124437.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2059979
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemise teade
Avaldamise algus: 31.03.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 20 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Pärnumaa Jahimeeste Liit (registrikood: 80073875) (aadress Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Lauka tn 6) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÄ-16 kehtivus lõppeb 31.05.2023.

Jahipiirkond asub Pärnu maakonnas Lääneranna valla territooriumil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382405 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Keskkonnaamet teatab, et alustab Lõpe jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotluste vastuvõtmist.

JahiS § 15 kohaselt esitatakse loa andjale jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks kirjalik taotlus, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) taotletava jahipiirkonna nimetust;
 3) jahipiirkonna kasutusõiguse loa kättetoimetamise soovitud viisi ning kättetoimetamiseks vajalikke kontaktandmeid;
 4) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja esindaja allkirja.
Taotlusele lisatakse taotleja selles jahipiirkonnas asuva kinnisasja andmed või JahiS § 14 lg 5 nimetatud kirjalik kokkulepe, sealhulgas kokkulepete nimekiri, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) maaomaniku nime, isiku- või registrikoodi, kontaktandmeid, katastriüksuse numbrit ja pindala;
 3) maaomaniku nõusoleku andmise kuupäeva ja maaomaniku allkirja.
 
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlusi saab Keskkonnaametile esitada 30 päeva jooksul kuni 30.04.2023.
Taotlused tuleb saata aadressil: https://kotkas.envir.ee/.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2057255
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade
Avaldamise algus: 29.03.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 16 lg 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Mittetulundusühing Paldiski Jahimeeste Klubi (registrikood: 80122533) (aadress Sadama tn 38, Paldiski linn, Lääne-Harju vald, Harju maakond, 76805) on esitanud Paldiski jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks Keskkonnaametile nõuetekohase taotluse.

Jahipiirkond asub Harju maakond. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000294&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-124271.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2056039
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade
Avaldamise algus: 27.03.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 16 lg 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et MTÜ Lota Metsaühistu (registrikood: 80552653) (aadress Kesk tn 15, Laatre alevik, Valga vald, Valga maakond, 68314) on esitanud Uniküla jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks Keskkonnaametile nõuetekohase taotluse.

Jahipiirkond asub Valga maakond. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000194&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-124148.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2054935
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade
Avaldamise algus: 27.03.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 16 lg 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Tõrva Jahimeeste Selts (registrikood: 80316421) (aadress Jahisaare, Koorküla, Tõrva vald, Valga maakond, Eesti) on esitanud Tõrva jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks Keskkonnaametile nõuetekohase taotluse.

Jahipiirkond asub Valga maakond. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000124&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-124086.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2054929
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade
Avaldamise algus: 24.03.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 16 lg 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et mittetulundusühing Küti Mets (registrikood: 80019172) (aadress Pikasilla, Purtsi küla, Elva vald, Tartu maakond, 68715) on esitanud Aakre jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks Keskkonnaametile nõuetekohase taotluse.

Jahipiirkond asub Valga maakond. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000248&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-124039.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2054377
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade
Avaldamise algus: 23.03.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 16 lg 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Kulnor OÜ (registrikood: 14592317) (aadress Töökoja, Kirna küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond, 90625) on esitanud Vormsi jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks Keskkonnaametile nõuetekohase taotluse.

Jahipiirkond asub Lääne maakond. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000100&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-124094.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2053927
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 13.03.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 24.01.2023 määruse nr 3 "Erakorraline toetus kalapüügiga, vesiviljelusega või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegelevale ettevõtjale" § 6 lõike 2 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 29. märts kuni 05. aprill 2023 a.

Toetuse eesmärk on hüvitada vesiviljelustoodete tootmisega ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegelevatele ettevõtjatele elektrienergia hinnatõusu see osa, mis on ilmnenud pärast Venemaa sõjalise agressiooni algust Ukraina vastu, st ajavahemikul 1. märts kuni 31. detsember 2022. aastal. Taotleja elektritarbimise kulu peab olema selgelt seostatav vesiviljelustoodete tootmisega või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega.

Taotlusdokumendid palume esitada: PRIA e-teenuse keskkonna kaudu.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest :
https://www.riigiteataja.ee/akt/126012023002
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 2049627
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemise teade
Avaldamise algus: 09.03.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 20 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Vormsi Jahiselts (registrikood: 80096344) (aadress Lääne maakond, Vormsi vald, Hullo küla) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr L-10 kehtivus lõppeb 31.05.2023.

Jahipiirkond asub Läänemaa Vormsi valla territooriumil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382377 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Keskkonnaamet teatab, et alustab Vormsi jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotluste vastuvõtmist.

JahiS § 15 kohaselt esitatakse loa andjale jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks kirjalik taotlus, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) taotletava jahipiirkonna nimetust;
 3) jahipiirkonna kasutusõiguse loa kättetoimetamise soovitud viisi ning kättetoimetamiseks vajalikke kontaktandmeid;
 4) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja esindaja allkirja.
Taotlusele lisatakse taotleja selles jahipiirkonnas asuva kinnisasja andmed või JahiS § 14 lg 5 nimetatud kirjalik kokkulepe, sealhulgas kokkulepete nimekiri, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) maaomaniku nime, isiku- või registrikoodi, kontaktandmeid, katastriüksuse numbrit ja pindala;
 3) maaomaniku nõusoleku andmise kuupäeva ja maaomaniku allkirja.
 
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlusi saab Keskkonnaametile esitada 30 päeva jooksul kuni 08.04.2023.
Taotlused tuleb saata aadressil: https://kotkas.envir.ee/.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2048444
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemise teade
Avaldamise algus: 09.03.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 20 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Mittetulundusühing Paldiski Jahimeeste Klubi (registrikood: 80122533) (aadress Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Sadama tn 38) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 09 kehtivus lõppeb 31.05.2023.

Jahipiirkond asub Harjumaa Lääne-Harju valla territooriumil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382236 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Keskkonnaamet teatab, et alustab Paldiski jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotluste vastuvõtmist.

JahiS § 15 kohaselt esitatakse loa andjale jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks kirjalik taotlus, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) taotletava jahipiirkonna nimetust;
 3) jahipiirkonna kasutusõiguse loa kättetoimetamise soovitud viisi ning kättetoimetamiseks vajalikke kontaktandmeid;
 4) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja esindaja allkirja.
Taotlusele lisatakse taotleja selles jahipiirkonnas asuva kinnisasja andmed või JahiS § 14 lg 5 nimetatud kirjalik kokkulepe, sealhulgas kokkulepete nimekiri, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) maaomaniku nime, isiku- või registrikoodi, kontaktandmeid, katastriüksuse numbrit ja pindala;
 3) maaomaniku nõusoleku andmise kuupäeva ja maaomaniku allkirja.
 
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlusi saab Keskkonnaametile esitada 30 päeva jooksul kuni 08.04.2023.
Taotlused tuleb saata aadressil: https://kotkas.envir.ee/.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2048442
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemise teade
Avaldamise algus: 09.03.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 20 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Mittetulundusühing Viljandimaa Jahimeeste Liit (registrikood: 80073800) (aadress Viljandi maakond, Viljandi linn, Piiri tn 3a) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VIL-9 kehtivus lõppeb 31.05.2023.

Jahipiirkond asub Viljandimaa Põhja-Sakala valla territooriumil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382549 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Keskkonnaamet teatab, et alustab Lahmuse jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotluste vastuvõtmist.

JahiS § 15 kohaselt esitatakse loa andjale jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks kirjalik taotlus, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) taotletava jahipiirkonna nimetust;
 3) jahipiirkonna kasutusõiguse loa kättetoimetamise soovitud viisi ning kättetoimetamiseks vajalikke kontaktandmeid;
 4) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja esindaja allkirja.
Taotlusele lisatakse taotleja selles jahipiirkonnas asuva kinnisasja andmed või JahiS § 14 lg 5 nimetatud kirjalik kokkulepe, sealhulgas kokkulepete nimekiri, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) maaomaniku nime, isiku- või registrikoodi, kontaktandmeid, katastriüksuse numbrit ja pindala;
 3) maaomaniku nõusoleku andmise kuupäeva ja maaomaniku allkirja.
 
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlusi saab Keskkonnaametile esitada 30 päeva jooksul kuni 08.04.2023.
Taotlused tuleb saata aadressil: https://kotkas.envir.ee/.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2048438
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemise teade
Avaldamise algus: 09.03.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 20 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Mittetulundusühing Viljandimaa Jahimeeste Liit (registrikood: 80073800) (aadress Viljandi maakond, Viljandi linn, Piiri tn 3a) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VIL-30 kehtivus lõppeb 31.05.2023.

Jahipiirkond asub Viljandimaa Põhja-Sakala valla territooriumil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382420 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Keskkonnaamet teatab, et alustab Kaansoo jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotluste vastuvõtmist.

JahiS § 15 kohaselt esitatakse loa andjale jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks kirjalik taotlus, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) taotletava jahipiirkonna nimetust;
 3) jahipiirkonna kasutusõiguse loa kättetoimetamise soovitud viisi ning kättetoimetamiseks vajalikke kontaktandmeid;
 4) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja esindaja allkirja.
Taotlusele lisatakse taotleja selles jahipiirkonnas asuva kinnisasja andmed või JahiS § 14 lg 5 nimetatud kirjalik kokkulepe, sealhulgas kokkulepete nimekiri, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) maaomaniku nime, isiku- või registrikoodi, kontaktandmeid, katastriüksuse numbrit ja pindala;
 3) maaomaniku nõusoleku andmise kuupäeva ja maaomaniku allkirja.
 
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlusi saab Keskkonnaametile esitada 30 päeva jooksul kuni 08.04.2023.
Taotlused tuleb saata aadressil: https://kotkas.envir.ee/.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2048434
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemise teade
Avaldamise algus: 09.03.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 20 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Mittetulundusühing Viljandimaa Jahimeeste Liit (registrikood: 80073800) (aadress Viljandi maakond, Viljandi linn, Piiri tn 3a) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VIL-14 kehtivus lõppeb 31.05.2023.

Jahipiirkond asub Viljandimaa Mulgi valla territooriumil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382494 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Keskkonnaamet teatab, et alustab Paistu jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotluste vastuvõtmist.

JahiS § 15 kohaselt esitatakse loa andjale jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks kirjalik taotlus, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) taotletava jahipiirkonna nimetust;
 3) jahipiirkonna kasutusõiguse loa kättetoimetamise soovitud viisi ning kättetoimetamiseks vajalikke kontaktandmeid;
 4) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja esindaja allkirja.
Taotlusele lisatakse taotleja selles jahipiirkonnas asuva kinnisasja andmed või JahiS § 14 lg 5 nimetatud kirjalik kokkulepe, sealhulgas kokkulepete nimekiri, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) maaomaniku nime, isiku- või registrikoodi, kontaktandmeid, katastriüksuse numbrit ja pindala;
 3) maaomaniku nõusoleku andmise kuupäeva ja maaomaniku allkirja.
 
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlusi saab Keskkonnaametile esitada 30 päeva jooksul kuni 08.04.2023.
Taotlused tuleb saata aadressil: https://kotkas.envir.ee/.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2048432
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemise teade
Avaldamise algus: 09.03.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 20 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Valgamaa Jahimeeste Ühistu (registrikood: 10240870) (aadress Valga maakond, Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 76) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VA-04 kehtivus lõppeb 31.05.2023.

Jahipiirkond asub Valgamaa Otepää valla territooriumil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382479 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Keskkonnaamet teatab, et alustab Vana-Otepää jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotluste vastuvõtmist.

JahiS § 15 kohaselt esitatakse loa andjale jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks kirjalik taotlus, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) taotletava jahipiirkonna nimetust;
 3) jahipiirkonna kasutusõiguse loa kättetoimetamise soovitud viisi ning kättetoimetamiseks vajalikke kontaktandmeid;
 4) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja esindaja allkirja.
Taotlusele lisatakse taotleja selles jahipiirkonnas asuva kinnisasja andmed või JahiS § 14 lg 5 nimetatud kirjalik kokkulepe, sealhulgas kokkulepete nimekiri, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) maaomaniku nime, isiku- või registrikoodi, kontaktandmeid, katastriüksuse numbrit ja pindala;
 3) maaomaniku nõusoleku andmise kuupäeva ja maaomaniku allkirja.
 
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlusi saab Keskkonnaametile esitada 30 päeva jooksul kuni 08.04.2023.
Taotlused tuleb saata aadressil: https://kotkas.envir.ee/.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2048368
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemise teade
Avaldamise algus: 09.03.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 20 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Valgamaa Jahimeeste Ühistu (registrikood: 10240870) (aadress Valga maakond, Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 76) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VA-17 kehtivus lõppeb 31.05.2023.

Jahipiirkond asub Valgamaa Valga valla territooriumil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382471 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Keskkonnaamet teatab, et alustab Uniküla jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotluste vastuvõtmist.

JahiS § 15 kohaselt esitatakse loa andjale jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks kirjalik taotlus, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) taotletava jahipiirkonna nimetust;
 3) jahipiirkonna kasutusõiguse loa kättetoimetamise soovitud viisi ning kättetoimetamiseks vajalikke kontaktandmeid;
 4) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja esindaja allkirja.
Taotlusele lisatakse taotleja selles jahipiirkonnas asuva kinnisasja andmed või JahiS § 14 lg 5 nimetatud kirjalik kokkulepe, sealhulgas kokkulepete nimekiri, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) maaomaniku nime, isiku- või registrikoodi, kontaktandmeid, katastriüksuse numbrit ja pindala;
 3) maaomaniku nõusoleku andmise kuupäeva ja maaomaniku allkirja.
 
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlusi saab Keskkonnaametile esitada 30 päeva jooksul kuni 08.04.2023.
Taotlused tuleb saata aadressil: https://kotkas.envir.ee/.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2048358
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemise teade
Avaldamise algus: 09.03.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 20 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Valgamaa Jahimeeste Ühistu (registrikood: 10240870) (aadress Valga maakond, Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 76) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VA-16 kehtivus lõppeb 31.05.2023.

Jahipiirkond asub Valgamaa Tõrva valla territooriumil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382401 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Keskkonnaamet teatab, et alustab Tõrva jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotluste vastuvõtmist.

JahiS § 15 kohaselt esitatakse loa andjale jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks kirjalik taotlus, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) taotletava jahipiirkonna nimetust;
 3) jahipiirkonna kasutusõiguse loa kättetoimetamise soovitud viisi ning kättetoimetamiseks vajalikke kontaktandmeid;
 4) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja esindaja allkirja.
Taotlusele lisatakse taotleja selles jahipiirkonnas asuva kinnisasja andmed või JahiS § 14 lg 5 nimetatud kirjalik kokkulepe, sealhulgas kokkulepete nimekiri, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) maaomaniku nime, isiku- või registrikoodi, kontaktandmeid, katastriüksuse numbrit ja pindala;
 3) maaomaniku nõusoleku andmise kuupäeva ja maaomaniku allkirja.
 
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlusi saab Keskkonnaametile esitada 30 päeva jooksul kuni 08.04.2023.
Taotlused tuleb saata aadressil: https://kotkas.envir.ee/.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2048349
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemise teade
Avaldamise algus: 09.03.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 20 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Valgamaa Jahimeeste Ühistu (registrikood: 10240870) (aadress Valga maakond, Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 76) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VA-08 kehtivus lõppeb 31.05.2023.

Jahipiirkond asub Valgamaa Tõrva valla territooriumil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382489 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Keskkonnaamet teatab, et alustab Hummuli jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotluste vastuvõtmist.

JahiS § 15 kohaselt esitatakse loa andjale jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks kirjalik taotlus, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) taotletava jahipiirkonna nimetust;
 3) jahipiirkonna kasutusõiguse loa kättetoimetamise soovitud viisi ning kättetoimetamiseks vajalikke kontaktandmeid;
 4) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja esindaja allkirja.
Taotlusele lisatakse taotleja selles jahipiirkonnas asuva kinnisasja andmed või JahiS § 14 lg 5 nimetatud kirjalik kokkulepe, sealhulgas kokkulepete nimekiri, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) maaomaniku nime, isiku- või registrikoodi, kontaktandmeid, katastriüksuse numbrit ja pindala;
 3) maaomaniku nõusoleku andmise kuupäeva ja maaomaniku allkirja.
 
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlusi saab Keskkonnaametile esitada 30 päeva jooksul kuni 08.04.2023.
Taotlused tuleb saata aadressil: https://kotkas.envir.ee/.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2048337
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemise teade
Avaldamise algus: 09.03.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 20 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et mittetulundusühing Küti Mets (registrikood: 80019172) (aadress Valga maakond, Tõrva vald, Pikasilla küla) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VA-21 kehtivus lõppeb 31.05.2023.

Jahipiirkond asub Valgamaa Tõrva valla territooriumil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382525 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Keskkonnaamet teatab, et alustab Aakre jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotluste vastuvõtmist.

JahiS § 15 kohaselt esitatakse loa andjale jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks kirjalik taotlus, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) taotletava jahipiirkonna nimetust;
 3) jahipiirkonna kasutusõiguse loa kättetoimetamise soovitud viisi ning kättetoimetamiseks vajalikke kontaktandmeid;
 4) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja esindaja allkirja.
Taotlusele lisatakse taotleja selles jahipiirkonnas asuva kinnisasja andmed või JahiS § 14 lg 5 nimetatud kirjalik kokkulepe, sealhulgas kokkulepete nimekiri, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) maaomaniku nime, isiku- või registrikoodi, kontaktandmeid, katastriüksuse numbrit ja pindala;
 3) maaomaniku nõusoleku andmise kuupäeva ja maaomaniku allkirja.
 
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlusi saab Keskkonnaametile esitada 30 päeva jooksul kuni 08.04.2023.
Taotlused tuleb saata aadressil: https://kotkas.envir.ee/.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2048325
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade
Avaldamise algus: 23.02.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 16 lg 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Mittetulundusühing Paldiski Jahimeeste Klubi (registrikood: 80122533) (aadress Sadama tn 38, Paldiski linn, Lääne-Harju vald, Harju maakond, 76805) on esitanud Paldiski jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks Keskkonnaametile nõuetekohase taotluse.

Jahipiirkond asub Harju maakond. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000294&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-123830.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2043880
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade
Avaldamise algus: 23.02.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 16 lg 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Mittetulundusühing Hummuli Jahiselts (registrikood: 80361999) (aadress Veski tn 3, Hummuli alevik, Tõrva vald, Valga maakond, 68410) on esitanud Hummuli jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks Keskkonnaametile nõuetekohase taotluse.

Jahipiirkond asub Valga maakond. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000212&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-123689.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2043779
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade
Avaldamise algus: 23.02.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 16 lg 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Mittetulundusühing VAMBOLA JAHISELTS (registrikood: 80308195) (aadress Vambola jahimaja, Soe küla, Viljandi vald, Viljandi maakond, 69712) on esitanud Vambola jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks Keskkonnaametile nõuetekohase taotluse.

Jahipiirkond asub Viljandi maakond. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000105&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-123685.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2043766
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade
Avaldamise algus: 23.02.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 16 lg 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et MTÜ Kolga-Jaani Jahiselts (registrikood: 80567152) (aadress Eeriksaare, Vissuvere küla, Viljandi vald, Viljandi maakond, 70311) on esitanud Kolga-Jaani jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks Keskkonnaametile nõuetekohase taotluse.

Jahipiirkond asub Viljandi maakond. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000129&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-123712.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2043760
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade
Avaldamise algus: 23.02.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 16 lg 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et MTÜ Kaarli Jahiselts (registrikood: 80599057) (aadress Lohu, Ülemõisa küla, Mulgi vald, Viljandi maakond, 69512) on esitanud Polli jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks Keskkonnaametile nõuetekohase taotluse.

Jahipiirkond asub Viljandi maakond. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000077&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-123713.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2043758
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade
Avaldamise algus: 23.02.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 16 lg 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Karksi Jahiselts (registrikood: 80600168) (aadress Uue-Kitsi, Mäeküla, Mulgi vald, Viljandi maakond, 69004) on esitanud Karksi jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks Keskkonnaametile nõuetekohase taotluse.

Jahipiirkond asub Viljandi maakond. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000101&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-123732.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2043754
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade
Avaldamise algus: 23.02.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 16 lg 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Kõo Jahiselts (registrikood: 80580477) (aadress Kalmetiku, Maalasti küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond, 70608) on esitanud Kõo jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks Keskkonnaametile nõuetekohase taotluse.

Jahipiirkond asub Viljandi maakond. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000145&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-123721.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2043751
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade
Avaldamise algus: 23.02.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 16 lg 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Mittetulundusühing Viljandimaa Jahimeeste Liit (registrikood: 80073800) (aadress Piiri tn 3a, Viljandi linn, Viljandi maakond, 71020) on esitanud Polli jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks Keskkonnaametile nõuetekohase taotluse.

Jahipiirkond asub Viljandi maakond. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000077&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Roheline 64, 80010 Pärnu.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-123776.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2043748
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 20.02.2023 11:05
Parandaja: MARGO TANNIK (Keskkonnaamet).
Parandamise põhjus: Ilmse ebatäpsuse parandamine: täpsustatud on kasutusõiguse loa nr VA-21 kehtivuse lõppemise kuupäeva.
Vaata eelmist versiooni
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemise teade
Avaldamise algus: 07.02.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 20 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et mittetulundusühing Küti Mets (registrikood: 80019172) (aadress Valga maakond, Tõrva vald, Pikasilla küla) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VA-21 kehtivus on lõppenud/lõppeb 31.05.2023.

Jahipiirkond asub Valga maakonnas Tõrva valla territooriumil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382525 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Keskkonnaamet teatab, et alustab Aakre jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotluste vastuvõtmist.

JahiS § 15 kohaselt esitatakse loa andjale jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks kirjalik taotlus, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) taotletava jahipiirkonna nimetust;
 3) jahipiirkonna kasutusõiguse loa kättetoimetamise soovitud viisi ning kättetoimetamiseks vajalikke kontaktandmeid;
 4) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja esindaja allkirja.
Taotlusele lisatakse taotleja selles jahipiirkonnas asuva kinnisasja andmed või JahiS § 14 lg 5 nimetatud kirjalik kokkulepe, sealhulgas kokkulepete nimekiri, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) maaomaniku nime, isiku- või registrikoodi, kontaktandmeid, katastriüksuse numbrit ja pindala;
 3) maaomaniku nõusoleku andmise kuupäeva ja maaomaniku allkirja.
 
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlusi saab Keskkonnaametile esitada 30 päeva jooksul kuni 09.03.2023.
Taotlused tuleb saata aadressil: https://kotkas.envir.ee/.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2037050
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 20.02.2023 11:02
Parandaja: MARGO TANNIK (Keskkonnaamet).
Parandamise põhjus: Ilmse ebatäpsuse parandamine: täpsustatud on kasutusõiguse loa nr VA-08 kehtivuse lõppemise kuupäeva.
Vaata eelmist versiooni
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemise teade
Avaldamise algus: 07.02.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 20 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Valgamaa Jahimeeste Ühistu (registrikood: 10240870) (aadress Valga maakond, Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 76) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VA-08 kehtivus on lõppenud/lõppeb 31.05.2023.

Jahipiirkond asub Valga maakonnas Tõrva valla territooriumil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382489 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Keskkonnaamet teatab, et alustab Hummuli jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotluste vastuvõtmist.

JahiS § 15 kohaselt esitatakse loa andjale jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks kirjalik taotlus, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) taotletava jahipiirkonna nimetust;
 3) jahipiirkonna kasutusõiguse loa kättetoimetamise soovitud viisi ning kättetoimetamiseks vajalikke kontaktandmeid;
 4) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja esindaja allkirja.
Taotlusele lisatakse taotleja selles jahipiirkonnas asuva kinnisasja andmed või JahiS § 14 lg 5 nimetatud kirjalik kokkulepe, sealhulgas kokkulepete nimekiri, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) maaomaniku nime, isiku- või registrikoodi, kontaktandmeid, katastriüksuse numbrit ja pindala;
 3) maaomaniku nõusoleku andmise kuupäeva ja maaomaniku allkirja.
 
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlusi saab Keskkonnaametile esitada 30 päeva jooksul kuni 09.03.2023.
Taotlused tuleb saata aadressil: https://kotkas.envir.ee/.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2037066
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 20.02.2023 11:00
Parandaja: MARGO TANNIK (Keskkonnaamet).
Parandamise põhjus: Ilmse ebatäpsuse parandamine: täpsustatud on kasutusõiguse loa nr VA-16 kehtivuse lõppemise kuupäeva.
Vaata eelmist versiooni
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemise teade
Avaldamise algus: 07.02.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 20 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Valgamaa Jahimeeste Ühistu (registrikood: 10240870) (aadress Valga maakond, Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 76) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VA-16 kehtivus on lõppenud/lõppeb 31.05.2023.

Jahipiirkond asub Valga maakonnas Tõrva valla territooriumil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382401 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Keskkonnaamet teatab, et alustab Tõrva jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotluste vastuvõtmist.

JahiS § 15 kohaselt esitatakse loa andjale jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks kirjalik taotlus, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) taotletava jahipiirkonna nimetust;
 3) jahipiirkonna kasutusõiguse loa kättetoimetamise soovitud viisi ning kättetoimetamiseks vajalikke kontaktandmeid;
 4) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja esindaja allkirja.
Taotlusele lisatakse taotleja selles jahipiirkonnas asuva kinnisasja andmed või JahiS § 14 lg 5 nimetatud kirjalik kokkulepe, sealhulgas kokkulepete nimekiri, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) maaomaniku nime, isiku- või registrikoodi, kontaktandmeid, katastriüksuse numbrit ja pindala;
 3) maaomaniku nõusoleku andmise kuupäeva ja maaomaniku allkirja.
 
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlusi saab Keskkonnaametile esitada 30 päeva jooksul kuni 09.03.2023.
Taotlused tuleb saata aadressil: https://kotkas.envir.ee/.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2037070
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 20.02.2023 10:58
Parandaja: MARGO TANNIK (Keskkonnaamet).
Parandamise põhjus: Ilmse ebatäpsuse parandamine: täpsustatud on kasutusõiguse loa nr VA-04 kehtivuse lõppemise kuupäeva.
Vaata eelmist versiooni
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemise teade
Avaldamise algus: 07.02.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 20 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Valgamaa Jahimeeste Ühistu (registrikood: 10240870) (aadress Valga maakond, Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 76) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VA-04 kehtivus on lõppenud/lõppeb 31.05.2023.

Jahipiirkond asub Valga maakonnas Otepää valla territooriumil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382479 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Keskkonnaamet teatab, et alustab Vana-Otepää jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotluste vastuvõtmist.

JahiS § 15 kohaselt esitatakse loa andjale jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks kirjalik taotlus, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) taotletava jahipiirkonna nimetust;
 3) jahipiirkonna kasutusõiguse loa kättetoimetamise soovitud viisi ning kättetoimetamiseks vajalikke kontaktandmeid;
 4) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja esindaja allkirja.
Taotlusele lisatakse taotleja selles jahipiirkonnas asuva kinnisasja andmed või JahiS § 14 lg 5 nimetatud kirjalik kokkulepe, sealhulgas kokkulepete nimekiri, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) maaomaniku nime, isiku- või registrikoodi, kontaktandmeid, katastriüksuse numbrit ja pindala;
 3) maaomaniku nõusoleku andmise kuupäeva ja maaomaniku allkirja.
 
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlusi saab Keskkonnaametile esitada 30 päeva jooksul kuni 09.03.2023.
Taotlused tuleb saata aadressil: https://kotkas.envir.ee/.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2037087
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 20.02.2023 10:56
Parandaja: MARGO TANNIK (Keskkonnaamet).
Parandamise põhjus: Ilmse ebatäpsuse parandamine: täpsustatud on kasutusõiguse loa nr VA-17 kehtivuse lõppemise kuupäeva ja Keskkonnaregistri avaliku teenuse linki.
Vaata eelmist versiooni
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemise teade
Avaldamise algus: 07.02.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 20 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Valgamaa Jahimeeste Ühistu (registrikood: 10240870) (aadress Valga maakond, Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 76) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VA-17 kehtivus on lõppenud/lõppeb 31.05.2023.

Jahipiirkond asub Valga maakonnas Valga valla. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382471 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Keskkonnaamet teatab, et alustab Uniküla jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotluste vastuvõtmist.

JahiS § 15 kohaselt esitatakse loa andjale jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks kirjalik taotlus, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) taotletava jahipiirkonna nimetust;
 3) jahipiirkonna kasutusõiguse loa kättetoimetamise soovitud viisi ning kättetoimetamiseks vajalikke kontaktandmeid;
 4) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja esindaja allkirja.
Taotlusele lisatakse taotleja selles jahipiirkonnas asuva kinnisasja andmed või JahiS § 14 lg 5 nimetatud kirjalik kokkulepe, sealhulgas kokkulepete nimekiri, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) maaomaniku nime, isiku- või registrikoodi, kontaktandmeid, katastriüksuse numbrit ja pindala;
 3) maaomaniku nõusoleku andmise kuupäeva ja maaomaniku allkirja.
 
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlusi saab Keskkonnaametile esitada 30 päeva jooksul kuni 09.03.2023.
Taotlused tuleb saata aadressil: https://kotkas.envir.ee/.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2037076
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 20.02.2023 10:32
Parandaja: MARGO TANNIK (Keskkonnaamet).
Parandamise põhjus: Ilmse ebatäpsuse parandamine: täpsustatud on kasutusõiguse VIL-14 loa kehtivuse lõppemise kuupäeva.
Vaata eelmist versiooni
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemise teade
Avaldamise algus: 07.02.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 20 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Mittetulundusühing Viljandimaa Jahimeeste Liit (registrikood: 80073800) (aadress Viljandi maakond, Viljandi linn, Piiri tn 3) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VIL-14 kehtivus on lõppenud/lõppeb 31.05.2023.

Jahipiirkond asub Viljandi maakonnas Mulgi valla territooriumil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382494 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Keskkonnaamet teatab, et alustab Paistu jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotluste vastuvõtmist.

JahiS § 15 kohaselt esitatakse loa andjale jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks kirjalik taotlus, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) taotletava jahipiirkonna nimetust;
 3) jahipiirkonna kasutusõiguse loa kättetoimetamise soovitud viisi ning kättetoimetamiseks vajalikke kontaktandmeid;
 4) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja esindaja allkirja.
Taotlusele lisatakse taotleja selles jahipiirkonnas asuva kinnisasja andmed või JahiS § 14 lg 5 nimetatud kirjalik kokkulepe, sealhulgas kokkulepete nimekiri, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) maaomaniku nime, isiku- või registrikoodi, kontaktandmeid, katastriüksuse numbrit ja pindala;
 3) maaomaniku nõusoleku andmise kuupäeva ja maaomaniku allkirja.
 
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlusi saab Keskkonnaametile esitada 30 päeva jooksul kuni 09.03.2023.
Taotlused tuleb saata aadressil: https://kotkas.envir.ee/.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2037182
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 20.02.2023 10:30
Parandaja: MARGO TANNIK (Keskkonnaamet).
Parandamise põhjus: Ilmse ebatäpsuse parandamine: täpsustatud on kasutusõiguse VIL-30 loa kehtivuse lõppemise kuupäeva.
Vaata eelmist versiooni
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemise teade
Avaldamise algus: 07.02.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 20 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Mittetulundusühing Viljandimaa Jahimeeste Liit (registrikood: 80073800) (aadress Viljandi maakond, Viljandi linn, Piiri tn 3) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VIL-30 kehtivus on lõppenud/lõppeb 31.05.2023.

Jahipiirkond asub Viljandi vallas Põhja-Sakala valla territoorimil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382420 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Keskkonnaamet teatab, et alustab Kaansoo jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotluste vastuvõtmist.

JahiS § 15 kohaselt esitatakse loa andjale jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks kirjalik taotlus, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) taotletava jahipiirkonna nimetust;
 3) jahipiirkonna kasutusõiguse loa kättetoimetamise soovitud viisi ning kättetoimetamiseks vajalikke kontaktandmeid;
 4) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja esindaja allkirja.
Taotlusele lisatakse taotleja selles jahipiirkonnas asuva kinnisasja andmed või JahiS § 14 lg 5 nimetatud kirjalik kokkulepe, sealhulgas kokkulepete nimekiri, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) maaomaniku nime, isiku- või registrikoodi, kontaktandmeid, katastriüksuse numbrit ja pindala;
 3) maaomaniku nõusoleku andmise kuupäeva ja maaomaniku allkirja.
 
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlusi saab Keskkonnaametile esitada 30 päeva jooksul kuni 09.03.2023.
Taotlused tuleb saata aadressil: https://kotkas.envir.ee/.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2037185
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 20.02.2023 10:27
Parandaja: MARGO TANNIK (Keskkonnaamet).
Parandamise põhjus: Ilmse ebatäpsuse parandamine: täpsustatud on kasutusõiguse VIL-9 loa kehtivuse lõppemise kuupäeva.
Vaata eelmist versiooni
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemise teade
Avaldamise algus: 07.02.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 20 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Mittetulundusühing Viljandimaa Jahimeeste Liit (registrikood: 80073800) (aadress Viljandi maakond, Viljandi linn, Piiri tn 3) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VIL-9 kehtivus on lõppenud/lõppeb 31.05.2023.

Jahipiirkond asub Viljandi maakonnas Põhja-Sakala valla territooriumil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382549 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Keskkonnaamet teatab, et alustab Lahmuse jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotluste vastuvõtmist.

JahiS § 15 kohaselt esitatakse loa andjale jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks kirjalik taotlus, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) taotletava jahipiirkonna nimetust;
 3) jahipiirkonna kasutusõiguse loa kättetoimetamise soovitud viisi ning kättetoimetamiseks vajalikke kontaktandmeid;
 4) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja esindaja allkirja.
Taotlusele lisatakse taotleja selles jahipiirkonnas asuva kinnisasja andmed või JahiS § 14 lg 5 nimetatud kirjalik kokkulepe, sealhulgas kokkulepete nimekiri, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) maaomaniku nime, isiku- või registrikoodi, kontaktandmeid, katastriüksuse numbrit ja pindala;
 3) maaomaniku nõusoleku andmise kuupäeva ja maaomaniku allkirja.
 
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlusi saab Keskkonnaametile esitada 30 päeva jooksul kuni 09.03.2023.
Taotlused tuleb saata aadressil: https://kotkas.envir.ee/.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2037188
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 20.02.2023 10:23
Parandaja: MARGO TANNIK (Keskkonnaamet).
Parandamise põhjus: Ilmse ebatäpsuse parandamine: täpsustatud on kasutusõiguse nr 09 loa kehtivuse lõppemise kuupäeva.
Vaata eelmist versiooni
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemise teade
Avaldamise algus: 07.02.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 20 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Mittetulundusühing Paldiski Jahimeeste Klubi (registrikood: 80122533) (aadress Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Sadama 38) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 09 kehtivus on lõppenud/lõppeb 31.05.2023.

Jahipiirkond asub Harju maakonnas, Lääne-Harju valla territooriumil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382236 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Keskkonnaamet teatab, et alustab Paldiski jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotluste vastuvõtmist.

JahiS § 15 kohaselt esitatakse loa andjale jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks kirjalik taotlus, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) taotletava jahipiirkonna nimetust;
 3) jahipiirkonna kasutusõiguse loa kättetoimetamise soovitud viisi ning kättetoimetamiseks vajalikke kontaktandmeid;
 4) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja esindaja allkirja.
Taotlusele lisatakse taotleja selles jahipiirkonnas asuva kinnisasja andmed või JahiS § 14 lg 5 nimetatud kirjalik kokkulepe, sealhulgas kokkulepete nimekiri, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) maaomaniku nime, isiku- või registrikoodi, kontaktandmeid, katastriüksuse numbrit ja pindala;
 3) maaomaniku nõusoleku andmise kuupäeva ja maaomaniku allkirja.
 
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlusi saab Keskkonnaametile esitada 30 päeva jooksul kuni 09.03.2023.
Taotlused tuleb saata aadressil: https://kotkas.envir.ee/.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2037198
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 15.02.2023 13:48
Parandaja: MARGO TANNIK (Keskkonnaamet).
Parandamise põhjus: Ilmse ebatäpsuse parandamine: täpsustatud on kasutusõiguse L-10 loa kehtivuse lõppemise kuupäeva.
Vaata eelmist versiooni
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemise teade
Avaldamise algus: 07.02.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 20 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Vormsi Jahiselts (registrikood: 80096344) (aadress Lääne maakond, Vormsi vald, Hullo küla) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr L-10 kehtivus on lõppenud/lõppeb alates 31.05.2023.

Jahipiirkond asub Lääne maakonnas Vormsi valla territooriumil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382377 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Keskkonnaamet teatab, et alustab Vormsi jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotluste vastuvõtmist.

JahiS § 15 kohaselt esitatakse loa andjale jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks kirjalik taotlus, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) taotletava jahipiirkonna nimetust;
 3) jahipiirkonna kasutusõiguse loa kättetoimetamise soovitud viisi ning kättetoimetamiseks vajalikke kontaktandmeid;
 4) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja esindaja allkirja.
Taotlusele lisatakse taotleja selles jahipiirkonnas asuva kinnisasja andmed või JahiS § 14 lg 5 nimetatud kirjalik kokkulepe, sealhulgas kokkulepete nimekiri, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) maaomaniku nime, isiku- või registrikoodi, kontaktandmeid, katastriüksuse numbrit ja pindala;
 3) maaomaniku nõusoleku andmise kuupäeva ja maaomaniku allkirja.
 
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlusi saab Keskkonnaametile esitada 30 päeva jooksul kuni 09.03.2023.
Taotlused tuleb saata aadressil: https://kotkas.envir.ee/.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2037203
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 10.02.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 24.01.2023 määruse nr 3 "Erakorraline toetus kalapüügiga, vesiviljelusega või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegelevale ettevõtjale" § 6 lõike 2 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 28. veebruar kuni 07. märts 2023 a.

Toetuse eesmärk on hüvitada kalapüügiga, vesiviljelusega või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegelevale ettevõtjale vahemikul 1. märtsist kuni 31. detsembrini 2022. aastal ostetud diislikütuse hinnavahe. Toetust saavad taotleda ettevõtjad, kellele on Maksu- ja Tolliameti poolt 2022. aastaks väljastatud aktsiisivabastuse luba kutseliseks kalapüügiks kasutatava diislikütuse ostmiseks ja kelle diislikütusekulu on selgelt seostatav tema kalapüügitegevusega.

Taotlusdokumendid palume esitada: PRIA e-teenuse keskkonna kaudu.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest :
https://www.riigiteataja.ee/akt/126012023002
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 2039114
Kala eelmise aasta Eesti keskmiste esmakokkuostuhindade teade
Avaldamise algus: 24.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Maaeluministeerium avaldab teadaande kalapüügiseaduse (KPS) § 15 lõike 4 alusel.

Maaeluministeerium teatab Eesti 2022. aasta keskmised kala esmakokkuostuhinnad kalaliikide kaupa järgmiselt:

Kala liik   Keskmine hind (EUR/kg)
Agarik 0.01
Ahven 2.22
Ameerika merikurat 3.50
Angerjas 7.65
Emakala 1.00
Harilik hiidlest 3.76
Harilik karelest 1.41
Harilik süvameregarneel 3.93
Haug 1.98
Hõbekoger 0.26
Hõbemerluus 1.10
Jõesilm 3.02
Karpkala (Sasaan) 2.05
Kiisk 0.32
Kilu 0.22
Koger 0.26
Koha 4.19
Latikas 0.55
Lest 1.43
Linask 1.88
Luts 0.87
Lõhi 11.39
Meriahvenad, m.n 1.64
Meriforell 9.80
Merihärg 0.21
Merisiig 6.91
Meritint 0.59
Nolguslased, m.n 0.20
Nurg 0.24
Ogalik 0.21
Peipsi siig 1.12
Pikklest 1.69
Põhja-pikksaba 0.53
Raid, m.n 3.00
Roosärg 0.27
Ruske soomuslest 1.85
Räim 0.21
Rääbis 2.57
Säinas 0.41
Särg 0.67
Süvalest 4.33
Tursk (Atlandi tursk) 4.73
Tuulehaug 0.93
Vikerforell 6.00
Vimb 0.66
Vinträim 1.00
Ümarmudil 0.70
Keskmised kala esmakokkuostuhinnad on saadud Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2016. a määruse nr 155 „Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord” kohaselt kala esmakokkuostu kohta esitatud andmete alusel.
 
Maaeluministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Lai tn 39 // Lai tn 41
Telefon: 6256101
E-post: INFO@AGRI.EE
Teadaande number 2032058
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemise teade
Avaldamise algus: 16.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 20 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Mittetulundusühing Viljandimaa Jahimeeste Liit (registrikood: 80073800) (aadress Viljandi maakond, Viljandi linn, Piiri tn 3) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VIL-24 kehtivus on lõppenud.

Jahipiirkond asub Viljandi maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382382 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Keskkonnaamet teatab, et alustab Vambola jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotluste vastuvõtmist.

JahiS § 15 kohaselt esitatakse loa andjale jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks kirjalik taotlus, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) taotletava jahipiirkonna nimetust;
 3) jahipiirkonna kasutusõiguse loa kättetoimetamise soovitud viisi ning kättetoimetamiseks vajalikke kontaktandmeid;
 4) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja esindaja allkirja.
Taotlusele lisatakse taotleja selles jahipiirkonnas asuva kinnisasja andmed või JahiS § 14 lg 5 nimetatud kirjalik kokkulepe, sealhulgas kokkulepete nimekiri, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) maaomaniku nime, isiku- või registrikoodi, kontaktandmeid, katastriüksuse numbrit ja pindala;
 3) maaomaniku nõusoleku andmise kuupäeva ja maaomaniku allkirja.
 
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlusi saab Keskkonnaametile esitada 30 päeva jooksul kuni 15.02.2023.
Taotlused tuleb saata aadressil: KOTKAS infosüsteem: https://kotkas.envir.ee/.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2027928
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemise teade
Avaldamise algus: 16.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 20 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Mittetulundusühing Viljandimaa Jahimeeste Liit (registrikood: 80073800) (aadress Viljandi maakond, Viljandi linn, Piiri tn 3a) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VIL-7 kehtivus on lõppenud.

Jahipiirkond asub Viljandi maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382422 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Keskkonnaamet teatab, et alustab Kõo jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotluste vastuvõtmist.

JahiS § 15 kohaselt esitatakse loa andjale jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks kirjalik taotlus, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) taotletava jahipiirkonna nimetust;
 3) jahipiirkonna kasutusõiguse loa kättetoimetamise soovitud viisi ning kättetoimetamiseks vajalikke kontaktandmeid;
 4) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja esindaja allkirja.
Taotlusele lisatakse taotleja selles jahipiirkonnas asuva kinnisasja andmed või JahiS § 14 lg 5 nimetatud kirjalik kokkulepe, sealhulgas kokkulepete nimekiri, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) maaomaniku nime, isiku- või registrikoodi, kontaktandmeid, katastriüksuse numbrit ja pindala;
 3) maaomaniku nõusoleku andmise kuupäeva ja maaomaniku allkirja.
 
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlusi saab Keskkonnaametile esitada 30 päeva jooksul kuni 15.02.2023.
Taotlused tuleb saata aadressil: KOTKAS infosüsteem: https://kotkas.envir.ee/.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2027927
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemise teade
Avaldamise algus: 16.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 20 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Mittetulundusühing Viljandimaa Jahimeeste Liit (registrikood: 80073800) (aadress Viljandi maakond, Viljandi linn, Piiri tn 3) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VIL-6 kehtivus on lõppenud.

Jahipiirkond asub Viljandi maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382406 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Keskkonnaamet teatab, et alustab Kolga-Jaani jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotluste vastuvõtmist.

JahiS § 15 kohaselt esitatakse loa andjale jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks kirjalik taotlus, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) taotletava jahipiirkonna nimetust;
 3) jahipiirkonna kasutusõiguse loa kättetoimetamise soovitud viisi ning kättetoimetamiseks vajalikke kontaktandmeid;
 4) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja esindaja allkirja.
Taotlusele lisatakse taotleja selles jahipiirkonnas asuva kinnisasja andmed või JahiS § 14 lg 5 nimetatud kirjalik kokkulepe, sealhulgas kokkulepete nimekiri, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) maaomaniku nime, isiku- või registrikoodi, kontaktandmeid, katastriüksuse numbrit ja pindala;
 3) maaomaniku nõusoleku andmise kuupäeva ja maaomaniku allkirja.
 
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlusi saab Keskkonnaametile esitada 30 päeva jooksul kuni 15.02.2023.
Taotlused tuleb saata aadressil: KOTKAS infosüsteem: https://kotkas.envir.ee/.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2027924
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemise teade
Avaldamise algus: 16.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 20 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Mittetulundusühing Viljandimaa Jahimeeste Liit (registrikood: 80073800) (aadress Viljandi maakond, Viljandi linn, Piiri tn 3) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VIL-5 kehtivus on lõppenud.

Jahipiirkond asub Viljandi maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382378 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Keskkonnaamet teatab, et alustab Karksi jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotluste vastuvõtmist.

JahiS § 15 kohaselt esitatakse loa andjale jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks kirjalik taotlus, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) taotletava jahipiirkonna nimetust;
 3) jahipiirkonna kasutusõiguse loa kättetoimetamise soovitud viisi ning kättetoimetamiseks vajalikke kontaktandmeid;
 4) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja esindaja allkirja.
Taotlusele lisatakse taotleja selles jahipiirkonnas asuva kinnisasja andmed või JahiS § 14 lg 5 nimetatud kirjalik kokkulepe, sealhulgas kokkulepete nimekiri, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) maaomaniku nime, isiku- või registrikoodi, kontaktandmeid, katastriüksuse numbrit ja pindala;
 3) maaomaniku nõusoleku andmise kuupäeva ja maaomaniku allkirja.
 
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlusi saab Keskkonnaametile esitada 30 päeva jooksul kuni 15.02.2023.
Taotlused tuleb saata aadressil: KOTKAS infosüsteem: https://kotkas.envir.ee/.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2027922
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtetuks tunnistamise teade
Avaldamise algus: 16.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 20 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Mittetulundusühing Viljandimaa Jahimeeste Liit (registrikood: 80073800) (aadress Viljandi maakond, Viljandi linn, Piiri tn 3a) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VIL-15 on tunnistatud kehtetuks Keskkonnaameti peadirektori käskkirjaga nr 1-3/22/617.

Kehtetuks tunnistamise käskkirjaga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandi kontoris aadressil Paala tee 4, Viljandi, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse spetsialist Mihkel Pastik, tel 53044134, e-posti aadress: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee.

Jahipiirkond asub Viljandi maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382354 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandi kontoris aadressil Paala tee 4, Viljandi, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse spetsialist Mihkel Pastik, tel 53044134, e-posti aadress: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee.

Keskkonnaamet teatab, et alustab Polli jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotluste vastuvõtmist.

JahiS § 15 kohaselt esitatakse loa andjale jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks kirjalik taotlus, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) taotletava jahipiirkonna nimetust;
 3) jahipiirkonna kasutusõiguse loa kättetoimetamise soovitud viisi ning kättetoimetamiseks vajalikke kontaktandmeid;
 4) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja esindaja allkirja.
Taotlusele lisatakse taotleja selles jahipiirkonnas asuva kinnisasja andmed või JahiS § 14 lg 5 nimetatud kirjalik kokkulepe, sealhulgas kokkulepete nimekiri, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) maaomaniku nime, isiku- või registrikoodi, kontaktandmeid, katastriüksuse numbrit ja pindala;
 3) maaomaniku nõusoleku andmise kuupäeva ja maaomaniku allkirja.

Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlusi saab Keskkonnaametile esitada 30 päeva jooksul kuni 15.02.2023. Taotlused tuleb saata aadressil: https://kotkas.envir.ee/.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2025585
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 10.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Vastse-Kuuste Jahiselts (registrikood: 80019676) (aadress Põlva maakond, Põlva vald, Koorvere küla, Kiisa) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÕ-22, kehtivusega kuni 22.11.2032.

Jahipiirkond asub Põlva maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382524 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Tartu kontoris aadressil Aleksandri tn 14, Tartu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse peaspetsialist Margo Tannik, tel 5160148, e-posti aadress: margo.tannik@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=5b195bcc-e8e8-438a-bc45-1c2cbc33ba20.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr PÕ-22 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7736905.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2025400
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 10.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Laheda Jahiselts (registrikood: 80006560) (aadress Põlva maakond, Põlva vald, Tilsi küla, Tilsi keskus 1-14) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÕ-21, kehtivusega kuni 22.11.2032.

Jahipiirkond asub Põlva maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382544 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Tartu kontoris aadressil Aleksandri tn 14, Tartu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse peaspetsialist Margo Tannik, tel 5160148, e-posti aadress: margo.tannik@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=5b195bcc-e8e8-438a-bc45-1c2cbc33ba20.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr PÕ-21 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7736886.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2025396
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 10.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Kooraste Jahiselts (registrikood: 80284715) (aadress Põlva maakond, Kanepi vald, Jõgehara küla, Kadaka) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÕ-20, kehtivusega kuni 22.11.2032.

Jahipiirkond asub Põlva maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382379 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Tartu kontoris aadressil Aleksandri tn 14, Tartu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse peaspetsialist Margo Tannik, tel 5160148, e-posti aadress: margo.tannik@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=5b195bcc-e8e8-438a-bc45-1c2cbc33ba20.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr PÕ-20 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7736870.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2025393
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 10.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Nohipalo Jahiselts (registrikood: 80286720) (aadress Põlva maakond, Räpina vald, Nohipalo küla, Jahimehe) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÕ-19, kehtivusega kuni 22.11.2032.

Jahipiirkond asub Põlva maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382395 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Tartu kontoris aadressil Aleksandri tn 14, Tartu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse peaspetsialist Margo Tannik, tel 5160148, e-posti aadress: margo.tannik@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=5b195bcc-e8e8-438a-bc45-1c2cbc33ba20.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr PÕ-19 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7736851.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2025391
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 10.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 31.05.2018 määruse nr 35 "Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus" raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord § 9 lõike 8 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 30. jaanuar kuni 06. veebruar 2023 a.

Toetuse eesmärk on säästlikemate tehnoloogiate ja lahenduste kasutuselevõtu kaudu suurendada energiasäästu, seejuures vähendades vesiviljelusettevõtete mõju keskkonnale.

Taotlusdokumendid palume esitada: e-posti aadressil info@pria.ee või posti teel aadressil Tähe 4 Tartu.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest :
https://www.riigiteataja.ee/akt/106052022009?leiaKehtiv
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 2025375
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 10.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 15.05.2017 määruse nr 41 "Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus" § 7 lõike 5 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 25. jaanuar kuni 01. veebruar 2023 a.

Toetuse eesmärk on soodustada kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisse tehtavaid investeeringuid, mis aitavad säästa energiat või vähendada mõju keskkonnale, sealhulgas investeeringuid jäätmete töötlemisse.

Taotlusdokumendid palume esitada: PRIA e-teenuse keskkonna kaudu.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest :
https://www.riigiteataja.ee/akt/120052017005
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 2025349
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 10.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Põlva Jahiselts (registrikood: 80081633) (aadress Põlva maakond, Põlva vald, Aarna küla, Lasketiiru) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÕ-18, kehtivusega kuni 22.11.2032.

Jahipiirkond asub Põlva maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382348 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Tartu kontoris aadressil Aleksandri tn 14, Tartu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse peaspetsialist Margo Tannik, tel 5160148, e-posti aadress: margo.tannik@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=5b195bcc-e8e8-438a-bc45-1c2cbc33ba20.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr PÕ-18 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7736798.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2025286
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 10.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Põlva Jahiselts (registrikood: 80081633) (aadress Põlva maakond, Põlva vald, Aarna küla, Lasketiiru) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÕ-17, kehtivusega kuni 22.11.2032.

Jahipiirkond asub Põlva maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382520 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Tartu kontoris aadressil Aleksandri tn 14, Tartu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse peaspetsialist Margo Tannik, tel 5160148, e-posti aadress: margo.tannik@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=5b195bcc-e8e8-438a-bc45-1c2cbc33ba20.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr PÕ-17 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7736788.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2025284
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 10.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Põlva Jahiselts (registrikood: 80081633) (aadress Põlva maakond, Põlva vald, Aarna küla, Lasketiiru) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÕ-16, kehtivusega kuni 22.11.2032.

Jahipiirkond asub Põlva maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382418 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Tartu kontoris aadressil Aleksandri tn 14, Tartu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse peaspetsialist Margo Tannik, tel 5160148, e-posti aadress: margo.tannik@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=5b195bcc-e8e8-438a-bc45-1c2cbc33ba20.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr PÕ-16 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7736772.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2025277
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 10.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Põlva Jahiselts (registrikood: 80081633) (aadress Põlva maakond, Põlva vald, Aarna küla, Lasketiiru) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÕ-15, kehtivusega kuni 22.11.2032.

Jahipiirkond asub Põlva maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382518 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Tartu kontoris aadressil Aleksandri tn 14, Tartu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse peaspetsialist Margo Tannik, tel 5160148, e-posti aadress: margo.tannik@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=5b195bcc-e8e8-438a-bc45-1c2cbc33ba20.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr PÕ-15 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7719553.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2025273
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 10.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Põlva Jahiselts (registrikood: 80081633) (aadress Põlva maakond, Põlva vald, Aarna küla, Lasketiiru) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÕ-14, kehtivusega kuni 22.11.2032.

Jahipiirkond asub Põlva maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382399 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Tartu kontoris aadressil Aleksandri tn 14, Tartu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse peaspetsialist Margo Tannik, tel 5160148, e-posti aadress: margo.tannik@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=5b195bcc-e8e8-438a-bc45-1c2cbc33ba20.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr PÕ-14 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7736735.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2025270
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 10.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Põlva Jahiselts (registrikood: 80081633) (aadress Põlva maakond, Põlva vald, Aarna küla, Lasketiiru) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÕ-13, kehtivusega kuni 22.11.2032.

Jahipiirkond asub Põlva maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382358 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Tartu kontoris aadressil Aleksandri tn 14, Tartu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse peaspetsialist Margo Tannik, tel 5160148, e-posti aadress: margo.tannik@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=5b195bcc-e8e8-438a-bc45-1c2cbc33ba20.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr PÕ-13 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7719421.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2025265
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 10.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Põlva Jahiselts (registrikood: 80081633) (aadress Põlva maakond, Põlva vald, Aarna küla, Lasketiiru) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÕ-12, kehtivusega kuni 22.11.2032.

Jahipiirkond asub Põlva maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382280 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Tartu kontoris aadressil Aleksandri tn 14, Tartu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse peaspetsialist Margo Tannik, tel 5160148, e-posti aadress: margo.tannik@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=5b195bcc-e8e8-438a-bc45-1c2cbc33ba20.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr PÕ-12 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7736435.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2025256
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 09.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Põlva Jahiselts (registrikood: 80081633) (aadress Põlva maakond, Põlva vald, Aarna küla, Lasketiiru) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÕ-11, kehtivusega kuni 22.11.2032.

Jahipiirkond asub Põlva maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382300 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Tartu kontoris aadressil Aleksandri tn 14, Tartu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse peaspetsialist Margo Tannik, tel 5160148, e-posti aadress: margo.tannik@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=e2c08056-a279-4c9a-a57a-b88b1d0fc9e1.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr PÕ-11 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7736422.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2024885
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 09.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Põlva Jahiselts (registrikood: 80081633) (aadress Põlva maakond, Põlva vald, Aarna küla, Lasketiiru) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÕ-10, kehtivusega kuni 22.11.2032.

Jahipiirkond asub Põlva maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382356 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Tartu kontoris aadressil Aleksandri tn 14, Tartu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse peaspetsialist Margo Tannik, tel 5160148, e-posti aadress: margo.tannik@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=e2c08056-a279-4c9a-a57a-b88b1d0fc9e1.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr PÕ-10 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7736406.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2024870
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 09.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Põlva Jahiselts (registrikood: 80081633) (aadress Põlva maakond, Põlva vald, Aarna küla, Lasketiiru) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÕ-09, kehtivusega kuni 22.11.2032.

Jahipiirkond asub Põlva maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382498 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Tartu kontoris aadressil Aleksandri tn 14, Tartu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse peaspetsialist Margo Tannik, tel 5160148, e-posti aadress: margo.tannik@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=e2c08056-a279-4c9a-a57a-b88b1d0fc9e1.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr PÕ-09 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7736368.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2024867
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 09.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Põlva Jahiselts (registrikood: 80081633) (aadress Põlva maakond, Põlva vald, Aarna küla, Lasketiiru) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÕ-08, kehtivusega kuni 22.11.2032.

Jahipiirkond asub Põlva maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382462 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Tartu kontoris aadressil Aleksandri tn 14, Tartu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse peaspetsialist Margo Tannik, tel 5160148, e-posti aadress: margo.tannik@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=e2c08056-a279-4c9a-a57a-b88b1d0fc9e1.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr PÕ-08 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7622299.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2024860
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 09.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Põlva Jahiselts (registrikood: 80081633) (aadress Põlva maakond, Põlva vald, Aarna küla, Lasketiiru) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÕ-07, kehtivusega kuni 22.11.2032.

Jahipiirkond asub Põlva maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382359 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Tartu kontoris aadressil Aleksandri tn 14, Tartu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse peaspetsialist Margo Tannik, tel 5160148, e-posti aadress: margo.tannik@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=e2c08056-a279-4c9a-a57a-b88b1d0fc9e1.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr PÕ-07 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7736354.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2024847
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 09.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Põlva Jahiselts (registrikood: 80081633) (aadress Põlva maakond, Põlva vald, Aarna küla, Lasketiiru) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÕ-06, kehtivusega kuni 22.11.2032.

Jahipiirkond asub Põlva maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382445 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Tartu kontoris aadressil Aleksandri tn 14, Tartu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse peaspetsialist Margo Tannik, tel 5160148, e-posti aadress: margo.tannik@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=e2c08056-a279-4c9a-a57a-b88b1d0fc9e1.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr PÕ-06 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7736306.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2024822
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 09.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Põlva Jahiselts (registrikood: 80081633) (aadress Põlva maakond, Põlva vald, Aarna küla, Lasketiiru) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÕ-05, kehtivusega kuni 22.11.2032.

Jahipiirkond asub Põlva maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382385 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Tartu kontoris aadressil Aleksandri tn 14, Tartu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse peaspetsialist Margo Tannik, tel 5160148, e-posti aadress: margo.tannik@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=e2c08056-a279-4c9a-a57a-b88b1d0fc9e1.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr PÕ-05 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7736286.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2024811
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 09.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Põlva Jahiselts (registrikood: 80081633) (aadress Põlva maakond, Põlva vald, Aarna küla, Lasketiiru) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÕ-04, kehtivusega kuni 22.11.2032.

Jahipiirkond asub Põlva maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382329 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Tartu kontoris aadressil Aleksandri tn 14, Tartu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse peaspetsialist Margo Tannik, tel 5160148, e-posti aadress: margo.tannik@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=e2c08056-a279-4c9a-a57a-b88b1d0fc9e1.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr PÕ-04 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7736269.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2024804
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 09.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Põlva Jahiselts (registrikood: 80081633) (aadress Põlva maakond, Põlva vald, Aarna küla, Lasketiiru) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÕ-03, kehtivusega kuni 22.11.2032.

Jahipiirkond asub Põlva maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382522 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Tartu kontoris aadressil Aleksandri tn 14, Tartu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse peaspetsialist Margo Tannik, tel 5160148, e-posti aadress: margo.tannik@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=e2c08056-a279-4c9a-a57a-b88b1d0fc9e1.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr PÕ-03 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7736422.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2024790
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 09.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Põlva Jahiselts (registrikood: 80081633) (aadress Põlva maakond, Põlva vald, Aarna küla, Lasketiiru) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÕ-02, kehtivusega kuni 22.11.2032.

Jahipiirkond asub Põlva maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382523 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999 Kontaktisikuks on jahinduse peaspetsialist Margo Tannik, tel 5160148, e-posti aadress: margo.tannik@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=e2c08056-a279-4c9a-a57a-b88b1d0fc9e1.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr PÕ-02 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7736236.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2024702
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 09.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Põlva Jahiselts (registrikood: 80081633) (aadress Põlva maakond, Põlva vald, Aarna küla, Lasketiiru) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÕ-01, kehtivusega kuni 22.11.2032.

Jahipiirkond asub Põlva maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382483 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999 Kontaktisikuks on jahinduse peaspetsialist Margo Tannik, tel 5160148, e-posti aadress: margo.tannik@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=e2c08056-a279-4c9a-a57a-b88b1d0fc9e1.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr PÕ-01 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7736236.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse peaspetsialist MARGO TANNIK
Telefon: +3725160148
E-post: margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2024666
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 06.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Maaeluministeerium avaldab teadaande maaeluministri 27.06.2017. a määruse nr 49 "Merekeskkonna alaste teadmiste parendamise toetus" § 6 lg 3 alusel.

Maaeluministeerium teatab, et taotluste vastuvõtt toimub kuni 20. jaanuarini 2023. a.

Toetuse eesmärk on teadmiste parandamine merekeskkonna seisundi kohta, eesmärgiga kehtestada direktiivis 2008/56/EÜ ette nähtud seireprogrammid ja meetmeprogrammid kooskõlas nimetatud direktiivis sätestatud kohustustega.

Taotlusdokumendid palume esitada: Maaeluministeeriumi meiliaadressile info@agri.ee märgusõnaga „EMKF meede 8.3 taotlus“.

Lisainfo: Annika Teino (annika.teino@agri.ee, tel 625 6525), Maaeluministeeriumi kalamajandusosakond.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest ja Maaeluministeeriumi veebilehel:
https://agri.ee/merekeskkonnaalaste-teadmiste-parendamise-toetus-2023
Maaeluministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Lai tn 39 // Lai tn 41
Telefon: 6256101
E-post: INFO@AGRI.EE
Teadaande number 2023957
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 04.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Tarvastu Jahiselts (registrikood: 80232919) (aadress Viljandi maakond, Viljandi vald, Sinialliku küla, Lõhmuse, 71105) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VIL-21, kehtivusega kuni 21.12.2032.

Jahipiirkond asub Viljandi maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382346 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=fbbf5cc4-65f6-4020-bfeb-9598e594fc03.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VIL-21 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7752875.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist MIHKEL PASTIK
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2022972
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 04.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Mõisaküla Jahiselts "Metsis" (registrikood: 80232807) (aadress Viljandi maakond, Mulgi vald, Mõisaküla linn, Viljandi tn 2b, 69302) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VIL-12, kehtivusega kuni 21.12.2031.

Jahipiirkond asub Viljandi maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382429 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=4835c284-7013-4e7a-b133-045cf1c96cc0.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VIL-12 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7746784.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist MIHKEL PASTIK
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2022965
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 04.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Mittetulundusühing Viljandimaa Jahimeeste Liit (registrikood: 80073800) (aadress Piiri 3 a, 71020 Viljandi) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VIL-3, kehtivusega kuni 20.12.2031.

Jahipiirkond asub Viljandi maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382450 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=56d2573c-162e-400b-b0c8-143e7d35a03a.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VIL-3 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7746527.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist MIHKEL PASTIK
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2022959
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 04.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Viiratsi Jahiselts (registrikood: 80232084) (aadress Viljandi maakond, Viljandi vald, Ruudiküla, Kissa, 70106) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VIL-25, kehtivusega kuni 21.12.2032.

Jahipiirkond asub Viljandi maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382536 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=fbbf5cc4-65f6-4020-bfeb-9598e594fc03.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VIL-25 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7753855.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist MIHKEL PASTIK
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2022890
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 04.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Tääksi Jahimeeste Selts (registrikood: 80248895) (aadress Saare talu, Ülde küla, Suure-Jaani vald, Viljandi maakond, 70413) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VIL-23, kehtivusega kuni 21.12.2032.

Jahipiirkond asub Viljandi maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382320 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=fbbf5cc4-65f6-4020-bfeb-9598e594fc03.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VIL-23 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7753043.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist MIHKEL PASTIK
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2022863
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 04.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas mittetulundusühing Tänassilma Jahiselts (registrikood: 80267059) (aadress Viljandi maakond, Viljandi vald, Jõeküla, Kärma, 70180) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VIL-22, kehtivusega kuni 21.12.2032.

Jahipiirkond asub Viljandi maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382541 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=fbbf5cc4-65f6-4020-bfeb-9598e594fc03.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VIL-22 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7752961.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist MIHKEL PASTIK
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2022845
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 04.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Mittetulundusühing Viljandimaa Jahimeeste Liit (registrikood: 80073800) (aadress Piiri 3 a, 71020 Viljandi) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VIL-20, kehtivusega kuni 21.12.2032.

Jahipiirkond asub Viljandi maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382516 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=fbbf5cc4-65f6-4020-bfeb-9598e594fc03.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VIL-20 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7752843.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist MIHKEL PASTIK
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2022844
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 04.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Suure-Jaani Jahiselts (registrikood: 80193355) (aadress Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Võlli küla, Kukemurru, 71512) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VIL-19, kehtivusega kuni 21.12.2032.

Jahipiirkond asub Viljandi maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382321 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=fbbf5cc4-65f6-4020-bfeb-9598e594fc03.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VIL-19 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7752759.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist MIHKEL PASTIK
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2022839
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 04.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Suislepa Jahiselts (registrikood: 80237420) (aadress Viljandi maakond, Viljandi vald, Roosilla küla, Otsa, 69730) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VIL-18, kehtivusega kuni 21.12.2032.

Jahipiirkond asub Viljandi maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382447 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=fbbf5cc4-65f6-4020-bfeb-9598e594fc03.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VIL-18 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7752741.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist MIHKEL PASTIK
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2022835
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 04.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas mittetulundusühing Rimmu Kütid (registrikood: 80262760) (aadress Viljandi maakond, Mulgi vald, Ereste küla, Rebasejulga, 60511) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VIL-17, kehtivusega kuni 21.12.2032.

Jahipiirkond asub Viljandi maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382510 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=fbbf5cc4-65f6-4020-bfeb-9598e594fc03.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VIL-17 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7752703.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist MIHKEL PASTIK
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2022832
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 04.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Mittetulundusühing Viljandimaa Jahimeeste Liit (registrikood: 80073800) (aadress Piiri 3 a, 71020 Viljandi) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VIL-16, kehtivusega kuni 21.12.2032.

Jahipiirkond asub Viljandi maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382242 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=fbbf5cc4-65f6-4020-bfeb-9598e594fc03.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VIL-16 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7746904.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist MIHKEL PASTIK
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2022831
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 04.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Nuia Jahiselts (registrikood: 80232440) (aadress Viljandi maakond, Mulgi vald, Karksi-Nuia linn, J. Kivistiku tn 13, 69104) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VIL-13, kehtivusega kuni 21.12.2032.

Jahipiirkond asub Viljandi maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382293 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=fbbf5cc4-65f6-4020-bfeb-9598e594fc03.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VIL-13 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7746802.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist MIHKEL PASTIK
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2022799
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 04.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Lilli Jahiühing (registrikood: 80042490) (aadress Viljandi maakond, Mulgi vald, Lilli küla, Sõrmuse, 69002) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VIL-26, kehtivusega kuni 21.12.2032.

Jahipiirkond asub Viljandi maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382443 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=fbbf5cc4-65f6-4020-bfeb-9598e594fc03.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VIL-26 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7753899.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist MIHKEL PASTIK
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2022786
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 04.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Mittetulundusühing Viljandimaa Jahimeeste Liit (registrikood: 80073800) (aadress Piiri 3 a, 71020 Viljandi) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VIL-11, kehtivusega kuni 21.12.2032.

Jahipiirkond asub Viljandi maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382463 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=fbbf5cc4-65f6-4020-bfeb-9598e594fc03.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VIL-11 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7746766.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist MIHKEL PASTIK
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2022784
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 04.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas LEIE JAHIMEESTE SELTS (registrikood: 80248671) (aadress Tartu maakond, Kambja vald, Külitse alevik, Luige tn 1, 61702) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VIL-10, kehtivusega kuni 21.12.2032.

Jahipiirkond asub Viljandi maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382325 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=fbbf5cc4-65f6-4020-bfeb-9598e594fc03.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VIL-10 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7746746.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist MIHKEL PASTIK
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2022775
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 04.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Mittetulundusühing Viljandimaa Jahimeeste Liit (registrikood: 80073800) (aadress Viljandi maakond, Viljandi linn, Piiri tn 3a, 71020) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VIL-8, kehtivusega kuni 21.12.2032.

Jahipiirkond asub Viljandi maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382532 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=fbbf5cc4-65f6-4020-bfeb-9598e594fc03.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VIL-8 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7746700.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist MIHKEL PASTIK
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2022766
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 04.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Holstre Jahiselts (registrikood: 80232747) (aadress Viljandi maakond, Viljandi vald, Luiga küla, Härma, 69606) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VIL-4, kehtivusega kuni 21.12.2032.

Jahipiirkond asub Viljandi maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382374 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=fbbf5cc4-65f6-4020-bfeb-9598e594fc03.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VIL-4 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7746554.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist MIHKEL PASTIK
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2022745
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 04.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Halliste Jahiselts (registrikood: 80193898) (aadress Viljandi maakond, Mulgi vald, Halliste alevik, Põllu tn 5, 69501) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VIL-2, kehtivusega kuni 21.12.2032.

Jahipiirkond asub Viljandi maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382287 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=fbbf5cc4-65f6-4020-bfeb-9598e594fc03.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VIL-2 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7746477.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist MIHKEL PASTIK
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2022738
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 04.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Mittetulundusühing Abja Jahiselts (registrikood: 80237673) (aadress Viljandi maakond, Mulgi vald, Abjaku küla, Palu, 69304) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VIL-1, kehtivusega kuni 21.12.2032.

Jahipiirkond asub Viljandi maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382347 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=fbbf5cc4-65f6-4020-bfeb-9598e594fc03.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VIL-1 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7746395.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist MIHKEL PASTIK
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2022720
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 03.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Koorküla Jahimeeste Selts (registrikood: 80016506) (aadress Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Kungla tn 44, 68205) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VA-19, kehtivusega kuni 22.12.2032.

Jahipiirkond asub Valga maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382413 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=6c48f8f4-8914-4511-ae8e-0668d8315273.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VA-19 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7742263.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist MIHKEL PASTIK
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2022370
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 03.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas AET JA KO JAHINDUSE OÜ (registrikood: 10852052) (aadress ) Valga maakond, Valga vald, Valga linn, E. Enno tn 11-1, 68205) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VA-20, kehtivusega kuni 22.12.2032.

Jahipiirkond asub Valga maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382461 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=6c48f8f4-8914-4511-ae8e-0668d8315273.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VA-20 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7742283.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist MIHKEL PASTIK
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2022362
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 03.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Valgamaa Jahimeeste Ühistu (registrikood: 10240870) (aadress Valga maakond, Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 76, 68207) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VA-18, kehtivusega kuni 22.12.2032.

Jahipiirkond asub Valga maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382488 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=6c48f8f4-8914-4511-ae8e-0668d8315273.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VA-18 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7742241.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist MIHKEL PASTIK
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2022356
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 03.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Valgamaa Jahimeeste Ühistu (registrikood: 10240870) (aadress Valga maakond, Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 76, 68207) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VA-15, kehtivusega kuni 22.12.2032.

Jahipiirkond asub Valga maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382481 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=6c48f8f4-8914-4511-ae8e-0668d8315273.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VA-15 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7742067.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist MIHKEL PASTIK
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2022350
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 03.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Valgamaa Jahimeeste Ühistu (registrikood: 10240870) (aadress Valga maakond, Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 76, 68207) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VA-14, kehtivusega kuni 22.12.2032.

Jahipiirkond asub Valga maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382472 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=6c48f8f4-8914-4511-ae8e-0668d8315273.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VA-14 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7742051.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist MIHKEL PASTIK
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2022345
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 03.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Valgamaa Jahimeeste Ühistu (registrikood: 10240870) (aadress Valga maakond, Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 76, 68207) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VA-05, kehtivusega kuni 22.12.2032.

Jahipiirkond asub Valga maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382529 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=6c48f8f4-8914-4511-ae8e-0668d8315273.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VA-05 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7741701.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist MIHKEL PASTIK
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2022342
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 03.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Valgamaa Jahimeeste Ühistu (registrikood: 10240870) (aadress Valga maakond, Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 76, 68207) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VA-06, kehtivusega kuni 22.12.2032.

Jahipiirkond asub Valga maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382312 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=6c48f8f4-8914-4511-ae8e-0668d8315273.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VA-06 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7741733.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist MIHKEL PASTIK
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2022341
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 03.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Valgamaa Jahimeeste Ühistu (registrikood: 10240870) (aadress Valga maakond, Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 76, 68207) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VA-09, kehtivusega kuni 22.12.2032.

Jahipiirkond asub Valga maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382373 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=6c48f8f4-8914-4511-ae8e-0668d8315273.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VA-09 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7741877.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist MIHKEL PASTIK
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2022333
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 03.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Valgamaa Jahimeeste Ühistu (registrikood: 10240870) (aadress Valga maakond, Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 76, 68207) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VA-13, kehtivusega kuni 22.12.2032.

Jahipiirkond asub Valga maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382288 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=6c48f8f4-8914-4511-ae8e-0668d8315273.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VA-13 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7742005.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist MIHKEL PASTIK
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2022325
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 03.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Valgamaa Jahimeeste Ühistu (registrikood: 10240870) (aadress Valga maakond, Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 76, 68207) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VA-12, kehtivusega kuni 22.12.2032.

Jahipiirkond asub Valga maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382353 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=6c48f8f4-8914-4511-ae8e-0668d8315273.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VA-12 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7741906.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist MIHKEL PASTIK
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2022319
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 03.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Valgamaa Jahimeeste Ühistu (registrikood: 10240870) (aadress Valga maakond, Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 76, 68207) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VA-11, kehtivusega kuni 22.12.2032.

Jahipiirkond asub Valga maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382412 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=6c48f8f4-8914-4511-ae8e-0668d8315273.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VA-11 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7741893.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist MIHKEL PASTIK
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2022301
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 03.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Valgamaa Jahimeeste Ühistu (registrikood: 10240870) (aadress Valga maakond, Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 76, 68207) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VA-10, kehtivusega kuni 22.12.2032.

Jahipiirkond asub Valga maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382426 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=6c48f8f4-8914-4511-ae8e-0668d8315273.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VA-10 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7741888.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist MIHKEL PASTIK
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2022289
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 03.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Valgamaa Jahimeeste Ühistu (registrikood: 10240870) (aadress Valga maakond, Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 76, 68207) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VA-03, kehtivusega kuni 22.12.2032.

Jahipiirkond asub Valga maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382339 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=6c48f8f4-8914-4511-ae8e-0668d8315273.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VA-03 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7741650.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist MIHKEL PASTIK
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2022274
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 03.01.2023
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Valgamaa Jahimeeste Ühistu (registrikood: 10240870) (aadress Valga maakond, Valga vald, Valga linn, J. Kuperjanovi tn 76, 68207) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VA-02, kehtivusega kuni 22.12.2032.

Jahipiirkond asub Valga maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382440 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=6c48f8f4-8914-4511-ae8e-0668d8315273.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VA-02 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7741636.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist MIHKEL PASTIK
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2022261
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 29.12.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas JÕGEVA JAHIMEESTE ÜHING (registrikood: 80016676) (aadress Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Vaiatu küla, Oja, 48522) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 10, kehtivusega kuni 15.12.2032.

Jahipiirkond asub Jõgevamaal. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382543 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Rakvere kontoris Kunderi 18, Rakvere. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5688 6919. Kontaktisik Heete Ausmeel e-post heete.ausmeel@keskkonnaamet.ee, telefon 5688 6919.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=1551d1ea-b90b-41bd-a0e5-53b4dd5563f0.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr 10 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7531815.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist Heete Ausmeel
Telefon: +372 5688 6919
E-post: heete.ausmeel@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2020101
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 15.12.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Viitina Jahiselts (registrikood: 80219110) (aadress Võru maakond, Rõuge vald, Viitina küla, Jahionni, 66711) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-24, kehtivusega kuni 15.12.2032.

Jahipiirkond asub Võrumaal. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382309 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa
kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik
Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=f68ccb2b-4f1b-4d67-91c6-3fa142c4ddaf.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VÕ-24 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7746727.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist Mihkel Pastik
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2014810
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 15.12.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Jahiühistu ELK (registrikood: 10271198) (aadress Võru maakond, Rõuge vald, Koemetsa küla, Koemetsa jahimaja, 66006) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-23, kehtivusega kuni 15.12.2032.

Jahipiirkond asub Võrumaal. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382446 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa
kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik
Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=f68ccb2b-4f1b-4d67-91c6-3fa142c4ddaf.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VÕ-23 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7745995.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist Mihkel Pastik
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2014805
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 15.12.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas mittetulundusühing RÕUGE JAHISELTS (registrikood: 80087096) (aadress Võrumaa, Rõuge vald, Sikalaanõ küla, Kase, 66287) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-22, kehtivusega kuni 15.12.2032.

Jahipiirkond asub Võrumaal. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382341 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa
kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik
Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=f68ccb2b-4f1b-4d67-91c6-3fa142c4ddaf.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VÕ-22 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7745973.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist Mihkel Pastik
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2014797
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 15.12.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas VÕRUMAA JAHIMEESTE SELTS (registrikood: 80062021) (aadress Võru maakond, Võru linn, Pikk tn 17b, 65604) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-21, kehtivusega kuni 15.12.2032.

Jahipiirkond asub Võrumaal. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382439 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa
kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik
Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=f68ccb2b-4f1b-4d67-91c6-3fa142c4ddaf.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VÕ-21 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7745893.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist Mihkel Pastik
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2014792
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 15.12.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas VÕRUMAA JAHIMEESTE SELTS (registrikood: 80062021) (aadress Võru maakond, Võru linn, Pikk tn 17b, 65604) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-20, kehtivusega kuni 15.12.2032.

Jahipiirkond asub Võrumaal. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382506 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa
kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik
Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=f68ccb2b-4f1b-4d67-91c6-3fa142c4ddaf.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VÕ-20 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7745844.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist Mihkel Pastik
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2014791
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 15.12.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas VÕRUMAA JAHIMEESTE SELTS (registrikood: 80062021) (aadress Võru maakond, Võru linn, Pikk tn 17b, 65604) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-19, kehtivusega kuni 15.12.2032.

Jahipiirkond asub Võrumaal. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382504 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda a Keskkonnaameti Viljandimaa
kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik
Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=f68ccb2b-4f1b-4d67-91c6-3fa142c4ddaf.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VÕ-19 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7745800.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist Mihkel Pastik
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2014788
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 15.12.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas VÕRUMAA JAHIMEESTE SELTS (registrikood: 80062021) (aadress Võru maakond, Võru linn, Pikk tn 17b, 65604) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-18, kehtivusega kuni 15.12.2032.

Jahipiirkond asub Võrumaal. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382490 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa
kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik
Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=f68ccb2b-4f1b-4d67-91c6-3fa142c4ddaf.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VÕ-18 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7745758.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist Mihkel Pastik
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2014782
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 15.12.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas VÕRUMAA JAHIMEESTE SELTS (registrikood: 80062021) (aadress Võru maakond, Võru linn, Pikk tn 17b, 65604) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-17, kehtivusega kuni 15.12.2032.

Jahipiirkond asub Võrumaal. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382290 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda a Keskkonnaameti Viljandimaa
kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik
Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=f68ccb2b-4f1b-4d67-91c6-3fa142c4ddaf.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VÕ-17 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7745731.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist Mihkel Pastik
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2014744
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 15.12.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas VÕRUMAA JAHIMEESTE SELTS (registrikood: 80062021) (aadress Võru maakond, Võru linn, Pikk tn 17b, 65604) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-16, kehtivusega kuni 15.12.2032.

Jahipiirkond asub Võrumaal. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382526 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda a Keskkonnaameti Viljandimaa
kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik
Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=f68ccb2b-4f1b-4d67-91c6-3fa142c4ddaf.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VÕ-16 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7745687.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist Mihkel Pastik
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2014736
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 15.12.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas VÕRUMAA JAHIMEESTE SELTS (registrikood: 80062021) (aadress Võru maakond, Võru linn, Pikk tn 17b, 65604) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-15, kehtivusega kuni 15.12.2032.

Jahipiirkond asub Võrumaal. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382515 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda a Keskkonnaameti Viljandimaa
kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik
Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=f68ccb2b-4f1b-4d67-91c6-3fa142c4ddaf.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VÕ-15 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7745571.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist Mihkel Pastik
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2014732
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 15.12.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas VÕRUMAA JAHIMEESTE SELTS (registrikood: 80062021) (aadress Võru maakond, Võru linn, Pikk tn 17b, 65604) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-14, kehtivusega kuni 15.12.2032.

Jahipiirkond asub Võrumaal. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382314 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa
kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik
Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=f68ccb2b-4f1b-4d67-91c6-3fa142c4ddaf.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VÕ-14 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7745545.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist Mihkel Pastik
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2014724
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 15.12.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas VÕRUMAA JAHIMEESTE SELTS (registrikood: 80062021) (aadress Võru maakond, Võru linn, Pikk tn 17b, 65604) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-13, kehtivusega kuni 15.12.2032.

Jahipiirkond asub Võrumaal. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382299 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa
kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik
Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=f68ccb2b-4f1b-4d67-91c6-3fa142c4ddaf.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VÕ-13 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7745527.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist Mihkel Pastik
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2014699
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 14.12.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas VÕRUMAA JAHIMEESTE SELTS (registrikood: 80062021) (aadress Võru maakond, Võru linn, Pikk tn 17b, 65604) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-12, kehtivusega kuni 15.12.2032.

Jahipiirkond asub Võrumaal. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382460 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=f68ccb2b-4f1b-4d67-91c6-3fa142c4ddaf.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VÕ-12 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7745484.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist Mihkel Pastik
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2014604
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 14.12.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas VÕRUMAA JAHIMEESTE SELTS (registrikood: 80062021) (aadress Võru maakond, Võru linn, Pikk tn 17b, 65604) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-11, kehtivusega kuni 15.12.2032.

Jahipiirkond asub Võrumaal. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382336 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=f68ccb2b-4f1b-4d67-91c6-3fa142c4ddaf.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VÕ-11 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7745397.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist Mihkel Pastik
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2014599
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 14.12.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas VÕRUMAA JAHIMEESTE SELTS (registrikood: 80062021) (aadress Võru maakond, Võru linn, Pikk tn 17b, 65604) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-10, kehtivusega kuni 15.12.2032.

Jahipiirkond asub Võrumaal. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382451 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=f68ccb2b-4f1b-4d67-91c6-3fa142c4ddaf.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VÕ-10 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7744597.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist Mihkel Pastik
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2014590
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 14.12.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas VÕRUMAA JAHIMEESTE SELTS (registrikood: 80062021) (aadress Võru maakond, Võru linn, Pikk tn 17b, 65604) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-09, kehtivusega kuni 15.12.2032.

Jahipiirkond asub Võrumaal. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382411 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=f68ccb2b-4f1b-4d67-91c6-3fa142c4ddaf.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VÕ-09 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7744577.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist Mihkel Pastik
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2014580
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 14.12.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas VÕRUMAA JAHIMEESTE SELTS (registrikood: 80062021) (aadress Võru maakond, Võru linn, Pikk tn 17b, 65604) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-08, kehtivusega kuni 15.12.2032.

Jahipiirkond asub Võrumaal. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382470 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=f68ccb2b-4f1b-4d67-91c6-3fa142c4ddaf.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VÕ-08 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7452103.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist Mihkel Pastik
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2014568
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 14.12.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas VÕRUMAA JAHIMEESTE SELTS (registrikood: 80062021) (aadress Võru maakond, Võru linn, Pikk tn 17b, 65604) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-07, kehtivusega kuni 15.12.2032.

Jahipiirkond asub Võrumaal. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382295 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega https://adr.envir.ee/et/document.html?id=f68ccb2b-4f1b-4d67-91c6-3fa142c4ddaf on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=f68ccb2b-4f1b-4d67-91c6-3fa142c4ddaf.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VÕ-07 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/nimekiri/6819082.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist Mihkel Pastik
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2014561
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 14.12.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas VÕRUMAA JAHIMEESTE SELTS (registrikood: 80062021) (aadress Võru maakond, Võru linn, Pikk tn 17b, 65604) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-06, kehtivusega kuni 15.12.2032.

Jahipiirkond asub Võrumaal. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382324 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=f68ccb2b-4f1b-4d67-91c6-3fa142c4ddaf.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VÕ-06 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/nimekiri/6819082.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist Mihkel Pastik
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2014560
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 14.12.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas VÕRUMAA JAHIMEESTE SELTS (registrikood: 80062021) (aadress Võru maakond, Võru linn, Pikk tn 17b, 65604) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-05, kehtivusega kuni 15.12.2032.

Jahipiirkond asub Võrumaal. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382538 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=f68ccb2b-4f1b-4d67-91c6-3fa142c4ddaf.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VÕ-05 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/nimekiri/6819082.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist Mihkel Pastik
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2014558
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 14.12.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas VÕRUMAA JAHIMEESTE SELTS (registrikood: 80062021) (aadress Võru maakond, Võru linn, Pikk tn 17b, 65604) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-04, kehtivusega kuni 15.12.2032.

Jahipiirkond asub Võrumaal. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382322 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=f68ccb2b-4f1b-4d67-91c6-3fa142c4ddaf.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VÕ-04 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/nimekiri/6819082.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist Mihkel Pastik
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2014554
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 14.12.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas VÕRUMAA JAHIMEESTE SELTS (registrikood: 80062021) (aadress Võru maakond, Võru linn, Pikk tn 17b, 65604) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-03, kehtivusega kuni 15.12.2032.

Jahipiirkond asub Võrumaal. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382291 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=f68ccb2b-4f1b-4d67-91c6-3fa142c4ddaf.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VÕ-03 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/nimekiri/6819082.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist Mihkel Pastik
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2014523
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 14.12.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas VÕRUMAA JAHIMEESTE SELTS (registrikood: 80062021) (aadress Võru maakond, Võru linn, Pikk tn 17b, 65604) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-02, kehtivusega kuni 15.12.2032.

Jahipiirkond asub Võrumaal. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382416 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=f68ccb2b-4f1b-4d67-91c6-3fa142c4ddaf.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VÕ-02 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/nimekiri/6819082.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist Mihkel Pastik
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2014507
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 14.12.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas VÕRUMAA JAHIMEESTE SELTS (registrikood: 80062021) (aadress Võru maakond, Võru linn, Pikk tn 17b, 65604) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-01, kehtivusega kuni 15.12.2032.

Jahipiirkond asub Võrumaal. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382305 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandimaa kontoris, Paala tee 4, 71014 Viljandi. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134. Kontaktisik Mihkel Pastik e-post mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee, telefon 5304 4134.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=f68ccb2b-4f1b-4d67-91c6-3fa142c4ddaf.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr VÕ-01 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/nimekiri/6819082.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
jahinduse spetsialist Mihkel Pastik
Telefon: +37253044134
E-post: mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 2014457
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 05.12.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Uus-Varbla jahiselts (registrikood: 80271995) (aadress Pärnu maakond, Lääneranna vald, Piha küla, Piha, 88225) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÄ-34, kehtivusega kuni 01.12.2032.

Jahipiirkond asub Pärnu maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/8483365 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega nt jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse spetsialist Ivar Marlen, tel 53040354, e-posti aadress: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=2a9d8ae2-b054-44fb-976c-9bedd4915611.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr PÄ-34 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7740082.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2010733
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 05.12.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Are Jahimeeste Selts (registrikood: 80098585) (aadress Pärnu maakond, Tori vald, Niidu küla, Kubja-Jõe, 87307) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÄ-32, kehtivusega kuni 01.12.2032.

Jahipiirkond asub Pärnu maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382507 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh nt jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse spetsialist Ivar Marlen, tel 53040354, e-posti aadress: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=2a9d8ae2-b054-44fb-976c-9bedd4915611.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr PÄ-32 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7739935.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2010725
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 05.12.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Mittetulundusühing Üru Jahimeeste Selts (registrikood: 80179332) (aadress Saare maakond, Saaremaa vald, Pajumõisa küla, Metsa, 93401) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 23, kehtivusega kuni 05.12.2032.

Jahipiirkond asub Saare maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382530 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh nt jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse spetsialist Ivar Marlen, tel 53040354, e-posti aadress: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=104a000d-b747-4fb0-b846-fa1280d3f36b.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr 23 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7723368.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2010711
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 05.12.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas mittetulundusühing Sõrve Sääre Jahiselts (registrikood: 80359494) (aadress Saare maakond, Saaremaa vald, Tammuna küla, Kordoni, 93250) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr Saare-1/13, kehtivusega kuni 29.11.2032.

Jahipiirkond asub Saare maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382394 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh nt jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse spetsialist Ivar Marlen, tel 53040354, e-posti aadress: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=104a000d-b747-4fb0-b846-fa1280d3f36b.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr Saare-1/13 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7355142.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2010673
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 05.12.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Salme Jahimeeste Selts (registrikood: 80009593) (aadress Saare maakond, Saaremaa vald, Suurna küla, Jahimaja, 93221) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 22, kehtivusega kuni 29.11.2032.

Jahipiirkond asub Saare maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382436 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh nt jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse spetsialist Ivar Marlen, tel 53040354, e-posti aadress: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=104a000d-b747-4fb0-b846-fa1280d3f36b.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr 22 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7723448.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2010651
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 05.12.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Mustjala Ühinenud Jahiselts (registrikood: 80034450) (aadress Saare maakond, Saaremaa vald, Abula küla, Haandi, 93461) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 17, kehtivusega kuni 29.11.2032.

Jahipiirkond asub Saare maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382442 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh nt jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse spetsialist Ivar Marlen, tel 53040354, e-posti aadress: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=104a000d-b747-4fb0-b846-fa1280d3f36b.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr 17 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7723640.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2010632
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 05.12.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Lümanda Jahimeeste Selts (registrikood: 80009140) (aadress Saare maakond, Saaremaa vald, Karala küla, Tuhlismaa, 93325) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 15, kehtivusega kuni 29.11.2032.

Jahipiirkond asub Saare maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382467 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh nt jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse spetsialist Ivar Marlen, tel 53040354, e-posti aadress: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee..
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=104a000d-b747-4fb0-b846-fa1280d3f36b.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr 15 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://adr.envir.ee/et/document.html?id=104a000d-b747-4fb0-b846-fa1280d3f36b.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2010628
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 02.12.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Kihelkonna Jahimeeste Selts (registrikood: 80094529) (aadress Saare maakond, Saaremaa vald, Kihelkonna alevik, Oja tn 11-10, 93401) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 7, kehtivusega kuni 29.11.2032.

Jahipiirkond asub Saare maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382381 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh nt jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse spetsialist Ivar Marlen, tel 53040354, e-posti aadress: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse spetsialist Ivar Marlen, tel 53040354, e-posti aadress: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr 7 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7723873.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2009749
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 02.12.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Kärla Jahimeeste Selts (registrikood: 80090744) (aadress Saare maakond, Saaremaa vald, Kuuse küla, Hirve, 93551) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 10, kehtivusega kuni 29.11.2032.

Jahipiirkond asub Saare maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382386 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh nt jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse spetsialist Ivar Marlen, tel 53040354, e-posti aadress: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=104a000d-b747-4fb0-b846-fa1280d3f36b.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr 10 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7723792.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2009722
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 02.12.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Eikla Jahiselts (registrikood: 80098177) (aadress Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Kotkapoja tn 12-28, 93810) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 2, kehtivusega kuni 29.11.2032.

Jahipiirkond asub Saare maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382484 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh nt jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse spetsialist Ivar Marlen, tel 53040354, e-posti aadress: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=104a000d-b747-4fb0-b846-fa1280d3f36b.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr 2 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7723967.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2009715
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 02.12.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Aste Jahiselts (registrikood: 80047872) (aadress Saare maakond, Saaremaa vald, Aste küla, Pruuni-2, 93731) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 1, kehtivusega kuni 29.11.2032.

Jahipiirkond asub Saare maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382495 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh nt jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse spetsialist Ivar Marlen, tel 53040354, e-posti aadress: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee..
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=104a000d-b747-4fb0-b846-fa1280d3f36b.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr 1 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7723980.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2009711
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 01.12.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Juuru Jahimeeste Selts (registrikood: 80035142) (aadress Rapla maakond, Rapla vald, Vankse küla, Sillaotsa, 79406) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr Rapla-14, kehtivusega kuni 01.12.2032.

Jahipiirkond asub Rapla maakonna, Rapla valla territooriumil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382296 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999 Kontaktisikuks on jahinduse vanemspetsialist Uno Treier, tel 5149565, e-posti aadress: uno.treier@keskkonnaamet.ee..
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/default.aspx.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr Rapla-14 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7622206.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2009238
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 24.11.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Pärnumaa Jahimeeste Liit (registrikood: 80073875) (aadress Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Lauka tn 6, 80047) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÄ-28, kehtivusega kuni 15.11.2032.

Jahipiirkond asub Pärnu maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382398 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh nt jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse spetsialist Ivar Marlen, tel 53040354, e-posti aadress: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=a565cf3c-c902-4041-9f56-a5d6b7139f50.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr PÄ-28 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7739513.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2006151
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 24.11.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Tahkuna Jahiselts (registrikood: 80088658) (aadress Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Reigi küla, Jahimaja, 92265) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr HIIU-3, kehtivusega kuni 15.11.2032.

Jahipiirkond asub Hiiu maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382370 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh nt jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse spetsialist Ivar Marlen, tel 53040354, e-posti aadress: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=a565cf3c-c902-4041-9f56-a5d6b7139f50.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr HIIU-3 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7722940.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2006147
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 24.11.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Hiiumaa Jahimeeste Selts (registrikood: 80049859) (aadress Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kärdla linn, Väike-Tiigi tn 8, 92411) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr HIIU- 2/3, kehtivusega kuni 15.11.2032.

Jahipiirkond asub Hiiu maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382340 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh nt jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse spetsialist Ivar Marlen, tel 53040354, e-posti aadress: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=a565cf3c-c902-4041-9f56-a5d6b7139f50.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr HIIU- 2/3 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7723329.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2006137
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 24.11.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Taebla Jahiselts (registrikood: 80102737) (aadress Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Kirimäe küla, Jahiseltsi, 90805) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr L-9, kehtivusega kuni 15.11.2032.

Jahipiirkond asub Lääne maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382487 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh nt jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse spetsialist Ivar Marlen, tel 53040354, e-posti aadress: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee..
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=a565cf3c-c902-4041-9f56-a5d6b7139f50.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr L-9 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7722909.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2006116
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 24.11.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas NÕVA JAHI- JA KALAMEESTE SELTS (registrikood: 80140424) (aadress Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Vaisi küla, Veskijõe, 91105) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr HLS Lääne-2, kehtivusega kuni 15.11.2032.

Jahipiirkond asub Lääne maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/8959047 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh nt jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse spetsialist Ivar Marlen, tel 53040354, e-posti aadress: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=a565cf3c-c902-4041-9f56-a5d6b7139f50.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr HLS Lääne-2 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7722899.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2006111
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 24.11.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Lihula Jahiselts (registrikood: 80086151) (aadress Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lihula linn, Raudtee tn 6, 90302) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr L-14, kehtivusega kuni 15.11.2032.

Jahipiirkond asub Pärnu maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382298 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh nt jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse spetsialist Ivar Marlen, tel 53040354, e-posti aadress: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=a565cf3c-c902-4041-9f56-a5d6b7139f50.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr L-14 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7722654.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2006105
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 24.11.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Kasari Jahiselts (registrikood: 80040284) (aadress Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Keskvere küla, Kruusiaugu, 90642) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr L-3, kehtivusega kuni 15.11.2032.

Jahipiirkond asub Lääne maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382286 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh nt jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse spetsialist Ivar Marlen, tel 53040354, e-posti aadress: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee..
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=a565cf3c-c902-4041-9f56-a5d6b7139f50.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr L-3 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7722619.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2006095
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 24.11.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Rõusa-Suurejõe Jahimeeste Selts (registrikood: 80094147) (aadress Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Allikõnnu küla, Tehnobaasi, 87604) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÄ-31, kehtivusega kuni 15.11.2032.

Jahipiirkond asub Pärnu maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382400 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh nt jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse spetsialist Ivar Marlen, tel 53040354, e-posti aadress: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=8ec30dac-b376-4393-9349-8ad6a172b0f3.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr PÄ-31 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7739914.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2006088
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 24.11.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Pärnumaa Jahimeeste Liit (registrikood: 80073875) (aadress Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Lauka tn 6, 80047) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÄ-10, kehtivusega kuni 15.11.2032.

Jahipiirkond asub Pärnu maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382372 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh nt jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse spetsialist Ivar Marlen, tel 53040354, e-posti aadress: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee..
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=8ec30dac-b376-4393-9349-8ad6a172b0f3.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr PÄ-10 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7737869.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2006084
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 24.11.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Suigu Jahimeeste Selts (registrikood: 80024457) (aadress Pärnu maakond, Tori vald, Suigu küla, Tabria tee 2, 87302) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÄ-33, kehtivusega kuni 15.11.2032.

Jahipiirkond asub Pärnu maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382514 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh nt jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse spetsialist Ivar Marlen, tel 53040354, e-posti aadress: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=8ec30dac-b376-4393-9349-8ad6a172b0f3.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr PÄ-33 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7739968.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2006077
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 24.11.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Pärnumaa Jahimeeste Liit (registrikood: 80073875) (aadress Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Lauka tn 6, 80047) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÄ-19, kehtivusega kuni 15.11.2032.

Jahipiirkond asub Pärnu maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382513 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh nt jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse spetsialist Ivar Marlen, tel 53040354, e-posti aadress: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee..
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=8ec30dac-b376-4393-9349-8ad6a172b0f3.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr PÄ-19 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7739373.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2005990
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 24.11.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Pärnumaa Jahimeeste Liit (registrikood: 80073875) (aadress Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Lauka tn 6, 80047) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÄ-13, kehtivusega kuni 15.11.2032.

Jahipiirkond asub Pärnu maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382548 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh nt jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse spetsialist Ivar Marlen, tel 53040354, e-posti aadress: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=8ec30dac-b376-4393-9349-8ad6a172b0f3.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr PÄ-13 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7738060.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2005987
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 24.11.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Pärnumaa Jahimeeste Liit (registrikood: 80073875) (aadress Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Lauka tn 6, 80047) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÄ-8, kehtivusega kuni 15.11.2032.

Jahipiirkond asub Pärnu maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382369 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh nt jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse spetsialist Ivar Marlen, tel 53040354, e-posti aadress: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee..
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=8ec30dac-b376-4393-9349-8ad6a172b0f3.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr PÄ-8 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7737567.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2005975
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 15.11.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Vatla Jahiselts (registrikood: 80100419) (aadress Pärnu maakond, Lääneranna vald, Vatla küla, Koorejaama, 90103) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr L-11, kehtivusega kuni 15.11.2032.

Jahipiirkond asub Pärnu maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382307 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh nt jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse spetsialist Ivar Marlen, tel 53040354, e-posti aadress: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=40fe8713-1318-4a6b-a5ec-2aaf1e92f037.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr L-11 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7722922.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2001570
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 15.11.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Tuudi Jahiselts (registrikood: 80089267) (aadress Pärnu maakond, Lääneranna vald, Alaküla, Jahimaja, 90102) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr L-12, kehtivusega kuni 15.11.2032.

Jahipiirkond asub Pärnu maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382301 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh nt jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse spetsialist Ivar Marlen, tel 53040354, e-posti aadress: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=40fe8713-1318-4a6b-a5ec-2aaf1e92f037.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr L-12 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7722915.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2001549
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 15.11.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas OÜ Palivere Jahipiirkond (registrikood: 12612278) (aadress Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Kuijõe küla, Nõmme, 90903) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr L-2, kehtivusega kuni 15.11.2032.

Jahipiirkond asub Lääne maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382368 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh nt jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse spetsialist Ivar Marlen, tel 53040354, e-posti aadress: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=40fe8713-1318-4a6b-a5ec-2aaf1e92f037.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr L-2 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7722818.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2001533
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 15.11.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Nahe Jahiselts (registrikood: 80089913) (aadress Harju maakond, Anija vald, Aegviidu alev, Jaama tn 7, 74501) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 01, kehtivusega kuni 04.11.2032.

Jahipiirkond asub Harju maakonna Kuusalu ja Anija valla territooriumil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382235 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999 Kontaktisikuks on jahinduse vanemspetsialist Uno Treier, tel 5149565, e-posti aadress: uno.treier@keskkonnaamet.ee..
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/default.aspx.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr 01 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7391607.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2001523
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 15.11.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas NOAROOTSI JAHIMEESTE SELTS (registrikood: 80056925) (aadress Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Pürksi küla / Birkas, Pürksi keskus 11-6, 91201) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr L-6, kehtivusega kuni 15.11.2032.

Jahipiirkond asub Lääne maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382452 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh nt jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse spetsialist Ivar Marlen, tel 53040354, e-posti aadress: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee..
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=40fe8713-1318-4a6b-a5ec-2aaf1e92f037.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr L-6 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7722803.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2001515
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 15.11.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Tallinna Jahimeeste Selts (registrikood: 80044750) (aadress Harju maakond, Saku vald, Männiku küla, Trapi tee 3, 75511) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 12, kehtivusega kuni 04.11.2032.

Jahipiirkond asub Harju maakonna Anija valla territooriumil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382232 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999 Kontaktisikuks on jahinduse vanemspetsialist Uno Treier, tel 5149565, e-posti aadress: uno.treier@keskkonnaamet.ee..
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/default.aspx.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr 12 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7520363.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2001498
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 15.11.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas MARTNA JAHISELTS (registrikood: 80039235) (aadress Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Kirimäe küla, Jahimaja, 90805) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr L-7, kehtivusega kuni 15.11.2032.

Jahipiirkond asub Lääne maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382403 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega nt jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse spetsialist Ivar Marlen, tel 53040354, e-posti aadress: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=40fe8713-1318-4a6b-a5ec-2aaf1e92f037.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr L-7 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7722730.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2001493
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 15.11.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Harju Jahindusklubi (registrikood: 80043041) (aadress Harju maakond, Kiili vald, Kiili alev, Nabala tee 2, 75401) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 03, kehtivusega kuni 04.11.2032.

Jahipiirkond asub Harju maakonna Saku, Kiili ja Rae valla territooriumil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382228 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999 Kontaktisikuks on jahinduse vanemspetsialist Uno Treier, tel 5149565, e-posti aadress: uno.treier@keskkonnaamet.ee..
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/default.aspx.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr 03 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7442493.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2001492
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 15.11.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Harju Jahindusklubi (registrikood: 80043041) (aadress Harju maakond, Kiili vald, Kiili alev, Nabala tee 2, 75401) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 02, kehtivusega kuni 04.11.2032.

Jahipiirkond asub Harju maakonna Raasiku, Anija, Kose, Jõelähtme ja Kuusalu valla territooriumil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382239 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999 Kontaktisikuks on jahinduse vanemspetsialist Uno Treier, tel 5149565, e-posti aadress: uno.treier@keskkonnaamet.ee..
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/default.aspx.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr 02 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7427761.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2001484
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 15.11.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas VÄÄNA JAHISELTS (registrikood: 80011124) (aadress Harju maakond, Harku vald, Vääna küla, Külakoja tee 4, 76903) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 13, kehtivusega kuni 04.11.2032.

Jahipiirkond asub Harju maakonnas Harku vallas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382227 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999 Kontaktisikuks on jahinduse vanemspetsialist Uno Treier, tel 5149565, e-posti aadress: uno.treier@keskkonnaamet.ee..
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/default.aspx.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr 13 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7520575.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2001479
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 15.11.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Massu Jahiselts (registrikood: 80089925) (aadress Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kõmsi küla, Jahimaja, 90102) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr L-13, kehtivusega kuni 15.11.2032.

Jahipiirkond asub Pärnu maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382493 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh nt jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse spetsialist Ivar Marlen, tel 53040354, e-posti aadress: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=40fe8713-1318-4a6b-a5ec-2aaf1e92f037.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr L-13 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7722748.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2001474
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 15.11.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Keila Jahiselts (registrikood: 80017032) (aadress Harju maakond, Lääne-Harju vald, Kloogaranna küla, Kaluri tee 5, 76708) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 05, kehtivusega kuni 04.11.2032.

Jahipiirkond asub Harju maakonnas Lääne-Harju vallas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382226 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999 Kontaktisikuks on jahinduse vanemspetsialist Uno Treier, tel 5149565, e-posti aadress: uno.treier@keskkonnaamet.ee..
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/default.aspx.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr 05 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7517323.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2001472
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 15.11.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas mittetulundusühing Rabakoll (registrikood: 80272043) (aadress Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Koluvere küla, Ussimõisa, 90702) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr HLS Lääne-1, kehtivusega kuni 15.11.2032.

Jahipiirkond asub Lääne maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/8959042 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh nt jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse spetsialist Ivar Marlen, tel 53040354, e-posti aadress: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee..
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=40fe8713-1318-4a6b-a5ec-2aaf1e92f037.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr HLS Lääne-1 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7722716.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2001462
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 15.11.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Nissi Jahimeeste Selts (registrikood: 80022317) (aadress Harju maakond, Saue vald, Jaanika küla) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 07, kehtivusega kuni 04.11.2032.

Jahipiirkond asub Harju maakonna Saue valla territooriumil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382225 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999 Kontaktisikuks on jahinduse vanemspetsialist Uno Treier, tel 5149565, e-posti aadress: uno.treier@keskkonnaamet.ee..
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/default.aspx.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr 07 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7518086.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2001458
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 15.11.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas OÜ METLIN (registrikood: 10407300) (aadress Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Linnamäe küla, 91001) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr Lääne-1, kehtivusega kuni 15.11.2032.

Jahipiirkond asub Lääne maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382431 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh nt jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse spetsialist Ivar Marlen, tel 53040354, e-posti aadress: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee..
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=40fe8713-1318-4a6b-a5ec-2aaf1e92f037.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr Lääne-1 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7722686.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2001449
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 15.11.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas KULLAMAA JAHI- JA KALAMEESTE SELTS (registrikood: 80110731) (aadress Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Leila küla, Olli, 90704) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr L-8, kehtivusega kuni 15.11.2032.

Jahipiirkond asub Lääne maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382492 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh nt jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse spetsialist Ivar Marlen, tel 53040354, e-posti aadress: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee..
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=40fe8713-1318-4a6b-a5ec-2aaf1e92f037.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr L-8 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7722630.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2001439
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 15.11.2022 10:11
Parandaja: Ivar Marlen (Keskkonnaamet).
Parandamise põhjus: Vale maakond.
Vaata eelmist versiooni
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 15.11.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas HAAPSALU JAHISELTS (registrikood: 80052293) (aadress Lääne maakond, Haapsalu linn, Laheva küla, Jahimaja, 90456) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr L-4, kehtivusega kuni 15.11.2032.

Jahipiirkond asub Lääne maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382323 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh nt jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse spetsialist Ivar Marlen, tel 53040354, e-posti aadress: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=40fe8713-1318-4a6b-a5ec-2aaf1e92f037.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr L-4 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7722608.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2001378
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 11.11.2022 08:23
Parandaja: Uno Treier (Keskkonnaamet).
Parandamise põhjus: Jahipiirkonna kasutusõiguse loa link oli vale.
Vaata eelmist versiooni
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 03.11.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Rapla Valla Jahiselts (registrikood: 80032882) (aadress Laane, Kuku küla, Rapla vald, Raplamaa, 79631) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr Rapla-17, kehtivusega kuni 27.10.2032.

Jahipiirkond asub Rapla maakonna Rapla valla territooriumil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382407 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999 Kontaktisikuks on jahinduse vanemspetsialist Uno Treier, tel 5149565, e-posti aadress: uno.treier@keskkonnaamet.ee..
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/default.aspx.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr Rapla-17 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7623275.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1996384
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 11.11.2022 08:19
Parandaja: Uno Treier (Keskkonnaamet).
Parandamise põhjus: Jahipiirkonna kasutusõiguse loa Rapla-6 link oli vale.
Vaata eelmist versiooni
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 03.11.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Kehtna Jahindusklubi (registrikood: 80066295) (aadress Raja, Käbiküla, Kehtna vald, Rapla maakond 79002) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr Rapla-6, kehtivusega kuni 27.10.2032.

Jahipiirkond asub Rapla maakonnas Kehtna vallas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382433 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999 Kontaktisikuks on jahinduse vanemspetsialist Uno Treier, tel 5149565, e-posti aadress: uno.treier@keskkonnaamet.ee..
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/default.aspx.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr Rapla-6 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7606994.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1996338
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 03.11.2022 19:41
Parandaja: Nete Tiitsaar (Keskkonnaamet).
Parandamise põhjus: Jahipiirkonnaõiguse loa nr oli kirjaveaga ja digitaalselt allkirjastatud dokumendi link poolik.
Vaata eelmist versiooni
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 03.11.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Kaiu Jahindusklubi (registrikood: 80056701) (aadress Kasvandu tee 5d, Kaiu alevik, Rapla vald Raplamaa, 79301) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr Rapla-16, kehtivusega kuni 27.10.2032.

Jahipiirkond asub Rapla maakonnas Rapla vallas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382311 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999 Kontaktisikuks on jahinduse vanemspetsialist Uno Treier, tel 5149565, e-posti aadress: uno.treier@keskkonnaamet.ee..
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=17654aa5-5930-4d6a-babf-d0f74108c04a.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr Rapla-16 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7623741.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1996311
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 03.11.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Vardi Jahiselts (registrikood: 80035136) (aadress Kannumäe, Vaimõisa küla, Märjamaa vald, Raplamaa, 78205) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr Rapla-15, kehtivusega kuni 27.10.2032.

Jahipiirkond asub Rapla maakonna Märjamaa valla territooriumil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382503 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999 Kontaktisikuks on jahinduse vanemspetsialist Uno Treier, tel 5149565, e-posti aadress: uno.treier@keskkonnaamet.ee..
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/default.aspx.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr Rapla-15 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7622286.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1996394
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 03.11.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Varbola Jahiselts (registrikood: 80276791) (aadress Lepiku, Käbiküla, Märjamaa vald, Raplamaa, 78230) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr HJR-3, kehtivusega kuni 27.10.2032.

Jahipiirkond asub Rapla maakonnas Rapla vallas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/8959041 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999 Kontaktisikuks on jahinduse vanemspetsialist Uno Treier, tel 5149565, e-posti aadress: uno.treier@keskkonnaamet.ee..
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/default.aspx.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr HJR-3 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7671617.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1996392
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 03.11.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas aktsiaselts Kagu Petrool (registrikood: 10125406) (aadress Metsanurga tee 13, Himmaste küla, Põlva vald, Põlva maakond, 63228) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr Rapla-20, kehtivusega kuni 27.10.2032.

Jahipiirkond asub Harju maakonna Märjamaa valla territooriumil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382292 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999 Kontaktisikuks on jahinduse vanemspetsialist Uno Treier, tel 5149565, e-posti aadress: uno.treier@keskkonnaamet.ee..
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/default.aspx.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr Rapla-20 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7623440.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1996390
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 03.11.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Mittetulundusühing METSASÕBRAD (registrikood: 80201563) (aadress K.Kärberi tn 26-7, Tallinn, Harjumaa 13812) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr Rapla-20, kehtivusega kuni 27.10.2032.

Jahipiirkond asub Rapla maakonnas Märjamaa valla territooriumil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382292 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999 Kontaktisikuks on jahinduse vanemspetsialist Uno Treier, tel 5149565, e-posti aadress: uno.treier@keskkonnaamet.ee..
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/default.aspx.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr Rapla-20 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7623440.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1996387
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 03.11.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Vigala Jahimeeste Selts (registrikood: 80131058) (aadress Jahimaja, Manni küla, Märjamaa vald, Raplamaa, 78021) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr Rapla-5, kehtivusega kuni 27.10.2032.

Jahipiirkond asub Rapla maakonnas Märjamaa valla territooriumil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382410 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999 Kontaktisikuks on jahinduse vanemspetsialist Uno Treier, tel 5149565, e-posti aadress: uno.treier@keskkonnaamet.ee..
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/default.aspx.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr Rapla-5 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7606948.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1996381
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 03.11.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Mittetulundusühing HUBERTUSE JAHISELTS (registrikood: 80283182) (aadress Kuristiku tn 7, Tallinn, Harjumaa, 10127) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr HJR-4, kehtivusega kuni 27.10.2032.

Jahipiirkond asub Rapla maakonnas Kohila valla ja Harju maakonna Saue valla territooriumil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/8959045 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999 Kontaktisikuks on jahinduse vanemspetsialist Uno Treier, tel 5149565, e-posti aadress: uno.treier@keskkonnaamet.ee..
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/default.aspx.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr HJR-4 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7669570.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1996379
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 03.11.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas mittetulundusühing Linnuse Jahiselts (registrikood: 80276779) (aadress Orava, Purga küla, Märjamaa vald, 78249) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr HJR-2, kehtivusega kuni 27.10.2032.

Jahipiirkond asub Rapla maakonna Rapla ja Märjamaa valla territooriumil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/8959045 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999 Kontaktisikuks on jahinduse vanemspetsialist Uno Treier, tel 5149565, e-posti aadress: uno.treier@keskkonnaamet.ee..
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/default.aspx.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr HJR-2 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7672942.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1996371
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 03.11.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Kohila Jahimeeste Selts (registrikood: 80052353) (aadress Küti, Kadaka küla, Kohila, Rapla maakond, 79811) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr Rapla-12, kehtivusega kuni 27.10.2032.

Jahipiirkond asub Rapla maakonnas Kohila vallas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382318 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999 Kontaktisikuks on jahinduse vanemspetsialist Uno Treier, tel 5149565, e-posti aadress: uno.treier@keskkonnaamet.ee..
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/default.aspx.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr Rapla-12 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7621656.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1996326
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 03.11.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Järvakandi Jahiklubi Kütt (registrikood: 80064155) (aadress Pärna tn 1, Järvakandi alev, Kehtna vald, Rapla maakond 79101) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr Rapla-3, kehtivusega kuni 27.10.2032.

Jahipiirkond asub Rapla maakonna Kehtna valla territooriumil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382380 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999 Kontaktisikuks on jahinduse vanemspetsialist Uno Treier, tel 5149565, e-posti aadress: uno.treier@keskkonnaamet.ee..
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/default.aspx.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr Rapla-3 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7606715.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1996300
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 20.10.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Kose Jahiselts (registrikood: 80085861) (aadress Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, Spordiväljaku tn 1, 75101) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 06, kehtivusega kuni 20.10.2032.

Jahipiirkond asub Harju maakonnas Kose vallas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382231 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh nt jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse vanemspetsialist Uno Treier, tel 5149565, e-posti aadress: uno.treier@keskkonnaamet.ee..
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/default.aspx.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr 06 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7517542.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1989947
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 20.10.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas RAE JAHIMEESTE SELTS (registrikood: 80111877) (aadress Harju maakond, Rae vald, Rae küla, Hõbeallika, 75301) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 10, kehtivusega kuni 20.10.2032.

Jahipiirkond asub Harju maakonnas Rae valla territooriumil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382229 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh nt jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse vanemspetsialist Uno Treier, tel 5149565, e-posti aadress: uno.treier@keskkonnaamet.ee..
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/default.aspx.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr 10 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7519251.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1989943
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 20.10.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Nahe Jahiselts (registrikood: 80089913) (aadress Harju maakond, Anija vald, Aegviidu alev, Jaama tn 7, 74501) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr HJR-6, kehtivusega kuni 20.10.2032.

Jahipiirkond asub Harju maakonna Anija valla territooriumil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382234 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh nt jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse vanemspetsialist Uno Treier, tel 5149565, e-posti aadress: uno.treier@keskkonnaamet.ee..
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/default.aspx.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr HJR-6 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7521435.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1989934
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 20.10.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Padise Jahimeeste Selts (registrikood: 80096468) (aadress Harju maakond, Lääne-Harju vald, Harju-Risti küla, Kuuse/1, 76002) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 08, kehtivusega kuni 20.10.2032.

Jahipiirkond asub Harju maakonnas Lääne-Harju vallas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382224 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh nt jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse vanemspetsialist Uno Treier, tel 5149565, e-posti aadress: uno.treier@keskkonnaamet.ee..
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/default.aspx.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr 08 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7518516.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1989925
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 20.10.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Jahiselts Diana (registrikood: 80027533) (aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kuristiku tn 7, 10127) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 14, kehtivusega kuni 20.10.2032.

Jahipiirkond asub Harjumaa Kiili valla ja Raplamaa Kohila valla territooriumil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382237 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh nt jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse vanemspetsialist Uno Treier, tel 5149565, e-posti aadress: uno.treier@keskkonnaamet.ee..
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/default.aspx..

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr 14 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7520974.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1989912
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade
Avaldamise algus: 20.10.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Vahastu Jahiselts (registrikood: 80235579) (aadress Järva maakond, Türi vald, Sonni küla, Jahimaja, 79217) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr Rapla-9, kehtivusega kuni 20.10.2032.

Jahipiirkond asub Rapla maakonnas rapla valla territooriumil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil https://register.keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382469 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh nt jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks on jahinduse vanemspetsialist Uno Treier, tel 5149565, e-posti aadress: uno.treier@keskkonnaamet.ee..
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/default.aspx..

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr Rapla-9 on kantud keskkonnal