Leitud teadaanded

 

Otsingutulemused

1. Kutselise kalapüügi peatamise teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kutselise kalapüügi peatamise teade
Avaldamise algus: 30.07.2019
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Maaeluministeerium avaldab teadaande kalapüügiseaduse (KPS) § 49 lõike 2 ja 4 alusel.

Maaeluminister peatab KPS § 49 lõike 1 alusel Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel toimuva rääbisepüügi. Rääbisepüük Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning kalapüük kastmõrraga Peipsi järvel on peatatud alates 31.07.2019. a.

Kalapüük on peatatud alates 31.07.2019.

Täpsem teave lisatud maaeluministri käskkirjast.
Maaeluministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Lai tn 39 // Lai tn 41
Telefon: 6256101
E-post: INFO@AGRI.EE
Teadaande number 1502446

2. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 02.07.2019
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 31.05.2018 määruse nr 35 "Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus" § 9 lõike 8 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 26. august kuni 30. august 2019 a.

Toetuse eesmärk on säästlikemate tehnoloogiate ja lahenduste kasutuselevõtu kaudu suurendada energiasäästu, seejuures vähendades vesiviljelusettevõtete mõju keskkonnale

Taotlusdokumendid palume esitada: e-posti aadressil info@pria.ee või posti teel aadressil Tähe 4 Tartu.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest :
https://www.riigiteataja.ee/akt/105062018002
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 1491077

3. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 05.06.2019
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Maaeluministeerium avaldab teadaande maaeluministri 05.02.2016 määruse nr 5 "Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus" paragrahv 5 lõike 3 alusel.

Maaeluministeerium teatab, et taotluste vastuvõtt toimub kuni 12.06.2019.

Toetuse eesmärk on Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 rakenduskava efektiivne elluviimine ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmine toiduainete (sh kalapüügi- ja vesiviljelustoodete) messide külastamise läbi, samuti kalapüügi- ja vesiviljelustoodete riiklike või rahvusvaheliste teavitus- ja tutvustuskampaaniate korraldamine üldsuse teadlikkuse suurendamise eesmärgil.

Taotlusdokumendid palume esitada: Maaeluministeeriumi meiliaadressile info@agri.ee märgusõnaga „Uued turud ja kampaaniad 2019”.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest ja ministeeriumi veebilehelt:
https://www.riigiteataja.ee/akt/130102018010?leiaKehtiv
https://www.agri.ee/et/kalapuugi-ja-vesiviljelustoodetele-uute-turgude-leidmise-toetus-2019
Maaeluministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Lai tn 39 // Lai tn 41
Telefon: 6256101
E-post: INFO@AGRI.EE
Teadaande number 1479464

4. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 30.04.2019 12:04
Parandaja: Epp Meremaa (Maaeluministeerium).
Parandamise põhjus: Tulles vastu taotlejatele pikendatakse taotlusvooru.
Vaata eelmist versiooni
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 01.04.2019
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Maaeluministeerium avaldab teadaande maaeluministri 20.12.2016.a määruse nr 70 „Kalapüügi innovatsioonitoetus“ § 6 lg 3 alusel.

Maaeluministeerium teatab, et taotluste vastuvõtt toimub kuni 12. mai 2019. a.

Toetuse eesmärk on kalavarude hea seisundi säilitamine, säästlike ja keskkonnasõbralike lahenduste väljatöötamine kalapüügiks, uuenduslike tehnoloogiate väljatöötamine lisandväärtuse andmiseks kogu tarneahela ulatuses ja uute kasutamata vee-elusressursside tõhus kasutamine.

Taotlusdokumendid palume esitada: Maaeluministeeriumi meiliaadressile info@agri.ee märgusõnaga „EMKF meede 1.1 taotlus“.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest ja Maaeluministeeriumi veebilehel:
https://www.agri.ee/et/kalapuugi-innovatsioonitoetus-2019
Maaeluministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Lai tn 39 // Lai tn 41
Telefon: 6256101
E-post: INFO@AGRI.EE
Teadaande number 1446433

5. Kalapüügi ajutise keeluaja teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalapüügi ajutise keeluaja teade
Avaldamise algus: 09.04.2019
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaministeerium avaldab teadaande kalapüügiseaduse (KPS) § 11 lõike 3 alusel.

Keskkonnaministeerium teatab, et vastavalt keskkonnaministri 08.04.2019 käskkirjaga nr 289 on otsustatud keelata kalapüük traalnoodaga Liivi lahes Eesti territoriaal- ja sisemeres 25. aprillist 24. maini 2019. a. ning keelata Eesti Vabariigi lipu all sõitvatel laevadel kalapüük traalnoodaga Liivi lahes Läti Vabariigi majandusvööndis 12. maist 10. juunini 2019. a.

Käskkiri hakkab kehtima järgmisel päeval pärast avaldamist ja sellega on võimalik tutvuda ka Keskkonnaministeeriumi veebilehel https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/kalandus/õigusaktid.
Keskkonnaministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7a
Telefon: 6262802
E-post: KESKKONNAMINISTEERIUM@ENVIR.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kalavarude osakonna spetsialist Siret Kurvet
Telefon: 6260721
E-post: siret.kurvet@envir.ee
Teadaande number 1450203

6. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 14.03.2019 12:33
Parandaja: Ülle Kello (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet).
Parandamise põhjus: Taotlusvooru on pikendatud kuni 20.märts 2019 a.
Vaata eelmist versiooni
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 31.01.2019
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 21.03.2016 määruse nr 18 "Tootmis- ja turustamiskavade toetus" § 6 lõike 6 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 04. märts kuni 20. märts 2019 a.

Toetuse eesmärk on kalanduse tootjaorganisatsioonide tegevuse edendamine, toetades tunnustatud tootjaorganisatsioonide tootmis- ja turustamiskavade ettevalmistamist ja rakendamist.

Taotlusdokumendid palume esitada: PRIA e-teenuse keskkonna kaudu.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest :
https://www.riigiteataja.ee/akt/104012019006
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 1421199

7. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 13.03.2019
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 14.02.2017 määruse nr 15 "Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus" § 7 lõike 5 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 22. aprill kuni 26. aprill 2019.a.

Toetuse eesmärk on toetada kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemist.

Taotlusdokumendid palume esitada: e-posti aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest :
https://www.riigiteataja.ee/akt/117022017001?leiaKehtiv
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 1438840

8. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 14.02.2019
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 10.05.2016 määruse nr 31 " Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus" § 6 lõike 6 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 04. märts kuni 07. märts 2019 a.

Toetuse eesmärk on toetada tegevusi, mis aitavad vähendada vesiviljelusettevõtte negatiivset keskkonnamõju, suurendada vesiviljelusettevõtte energiatõhusust ja edendada taastuvale energiaallikale üleminekut.

Taotlusdokumendid palume esitada: e-posti aadressil info@pria.ee või posti teel aadressil Tähe 4 Tartu.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest :
https://www.riigiteataja.ee/akt/128082018006?leiaKehtiv
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 1426805

9. Kala eelmise aasta Eesti keskmiste esmakokkuostuhindade teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kala eelmise aasta Eesti keskmiste esmakokkuostuhindade teade
Avaldamise algus: 22.01.2019
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Maaeluministeerium avaldab teadaande kalapüügiseaduse (KPS) § 15 lõike 4 alusel.

Maaeluministeerium teatab Eesti 2018. aasta keskmised kala esmakokkuostuhinnad kalaliikide kaupa järgmiselt:

Kala liik   Keskmine hind (EUR/kg)
Ahven 2.30
Angerjas 9.43
Emakala 0.19
Harilik kammeljas 1.00
Haug 1.78
Hõbekoger 0.27
Jõesilm 4.37
Karpkala (Sasaan) 1.87
Kiisk 0.21
Kilu 0.17
Koger 0.75
Koha 3.42
Latikas 0.47
Lest 0.98
Linask 1.60
Luts 0.77
Lõhi 7.50
Meriforell 7.17
Merihärg 0.15
Merisiig 5.91
Meritint 0.70
Nurg 0.09
Peipsi siig 1.69
Peipsi tint 0.57
Roosärg 0.21
Räim 0.17
Rääbis 1.61
Säinas 0.57
Särg 0.63
Tursk (Atlandi tursk) 0.95
Tuulehaug 0.68
Viidikas 0.80
Vikerforell 6.88
Vimb 0.52
Ümarmudil 0.19
Keskmised kala esmakokkuostuhinnad on saadud Vabariigi Valitsuse 23.
detsembri 2016. a määruse nr 155 „Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord” kohaselt
kala esmakokkuostu kohta esitatud andmete alusel.
 
Maaeluministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Lai tn 39 // Lai tn 41
Telefon: 6256101
E-post: INFO@AGRI.EE
Teadaande number 1417357

10. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 26.11.2018 11:22
Parandaja: Ülle Kello (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet).
Parandamise põhjus: Muutus taotluste vastuvõtmise aeg.
Vaata eelmist versiooni
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 26.11.2018
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 15.05.2017 määruse nr 41 "Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus" § 7 lõike 5 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 27. detsember 2018 a. kuni 04. jaanuar 2019 a.

Toetuse eesmärk on soodustada kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisse tehtavaid investeeringuid, mis aitavad säästa energiat või vähendada mõju keskkonnale, sealhulgas investeeringuid jäätmete töötlemisse.

Taotlusdokumendid palume esitada: e-posti aadressil info@pria.ee või posti teel aadressil Tähe 4 Tartu.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest :
https://www.riigiteataja.ee/akt/120052017005?leiaKehtiv
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 1392590

11. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 26.11.2018
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 17.04.2017 määruse nr 34 " Püügivahendi parendamise toetus" § 7 lõike 11 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 27. detsember kuni 11. jaanuar 2019 a.

Toetuse eesmärk on toetada investeeringuid, mis vähendavad kalapüügi mõju merekeskkonnale, toetavad tagasiheite järkjärgulist kaotamist ja hõlbustavad üleminekut mere bioloogiliste elusressursside säästvale kasutamisele.

Taotlusdokumendid palume esitada: e-posti aadressil info@pria.ee või posti teel aadressil Tähe 4 Tartu.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest :
https://www.riigiteataja.ee/akt/121042017002?leiaKehtiv
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 1392648

12. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 26.11.2018
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 28.02.2018 määruse nr 12 " Kalasadamate investeeringutoetus" § 6 lõike 9 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 19. detsember kuni 28. detsember 2018 a.

Toetuse eesmärk on toetada tegevusi, mis aitavad suurendada kalasadamate energiatõhusust ja keskkonnasäästlikkust ning parandada kontrolli kalapüügitoodete kvaliteedi üle ja kalapüügitoodete jälgitavust.

Taotlusdokumendid palume esitada: e-posti aadressil info@pria.ee või posti teel aadressil Tähe 4 Tartu.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest :
https://www.riigiteataja.ee/akt/106032018005
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 1392645

13. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 26.11.2018
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 31.05.2018 määruse nr 35 " Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus" § 9 lõike 8 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 27. detsember 2018 a. kuni 11. jaanuar 2019 a.

Toetuse eesmärk on toetada tegevusi, mis aitavad vähendada vesiviljelusettevõtte negatiivset keskkonnamõju, suurendada vesiviljelusettevõtte energiatõhusust ja edendada taastuvale energiaallikale üleminekut.

Taotlusdokumendid palume esitada: e-posti aadressil info@pria.ee või posti teel aadressil Tähe 4 Tartu.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest :
https://www.riigiteataja.ee/akt/105062018002
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 1392615

14. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 26.11.2018
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 06.08.2018 määruse nr 46 " Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus" § 6 lõike 5 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 27. detsember 2018 a. kuni 04. jaanuar 2019 a.

Toetuse eesmärk on soodustada uute turgude leidmist ja parandada kalapüügi- või vesiviljelustoodete turule laskmise tingimusi, samuti edendada toodete kvaliteeti ja lisandväärtust.

Taotlusdokumendid palume esitada: e-posti aadressil info@pria.ee või posti teel aadressil Tähe 4 Tartu.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest :
https://www.riigiteataja.ee/akt/109082018001
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 1392603

15. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 16.11.2018
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 05.02.2016 määruse nr 5 "Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus" § 6 lõike 2 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 17. detsember 2018 kuni 31. detsember 2019 a.

Toetuse eesmärk on leida uusi turge ning parandada kalandus- ja vesiviljelustoodete turule laskmise tingimusi ning viia ellu piirkondlikke, riiklikke või rahvusvahelisi teavitus- ja tutvustuskampaaniaid, et suurendada üldsuse teadlikkust säästvatest kalapüügi- ja vesiviljelustoodetest.

Taotlusdokumendid palume esitada: e-posti aadressil info@pria.ee või posti teel aadressil Tähe 4 Tartu.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest :
https://www.riigiteataja.ee/akt/109022016018?leiaKehtiv
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 1388909

16. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 16.11.2018
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 30.04.2015 määruse nr 54 " Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetus " § 6 lõike 1 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 21. november kuni 28. november 2018 a.

Toetuse eesmärk on osaliselt hüvitada kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja tema enda või tema ettevõtte töötaja eest tasutud koolituskulud.

Taotlusdokumendid palume esitada: PRIA e-teenuse keskkonna kaudu.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest :
https://www.riigiteataja.ee/akt/102052015006
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 1388902

17. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 16.11.2018
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 26.05.2015 määruse nr 62 " Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetus" § 5 lõike 1 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 28. november kuni 05. detsember 2018 a.

Toetuse eesmärk on osaliselt hüvitada kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja ettevõttes korraldatava kalandusega seotud erialal õppiva õpilase või üliõpilase õppepraktika kulud.

Taotlusdokumendid palume esitada: PRIA e-teenuse keskkonna kaudu.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest :
https://www.riigiteataja.ee/akt/129052015004
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 1388898

18. Kalapüügi ajutise keeluaja teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalapüügi ajutise keeluaja teade
Avaldamise algus: 15.11.2018
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaministeerium avaldab teadaande kalapüügiseaduse (KPS) § 11 lõike 3 alusel.

Keskkonnaministeerium teatab, et vastavalt keskkonnaministri 14.11.2018 käskkirjaga nr 851 on otsustatud keelata lõhe ja meriforelli püük spinningu ja lendõngega 16. novembrist 25. novembrini 2018. aastal järgmistel jõelõikudel:
1.1 Selja jõel Arkna sillast suudmeni;
1.2 Valgejõel Tallinn-Narva maantee sillast suudmeni.

Käskkiri hakkab kehtima järgmisel päeval pärast avaldamist ja sellega on võimalik tutvuda ka Keskkonnaministeeriumi veebilehel https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/kalandus..
Keskkonnaministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7a
Telefon: 6262802
E-post: KESKKONNAMINISTEERIUM@ENVIR.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kalavarude osakonna spetsialist Siret Kurvet
Telefon: 6260721
E-post: siret.kurvet@envir.ee
Teadaande number 1387721

19. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 05.11.2018
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Maaeluministeerium avaldab teadaande maaeluministri 05.02.2016. a määruse nr 5 "Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus" § 5 lg 3 alusel.

Maaeluministeerium teatab, et taotluste vastuvõtt toimub 12. novembrini 2018. a.

Toetuse eesmärk on Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 rakenduskava efektiivne elluviimine ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmine toiduainete (sh kalapüügi- ja vesiviljelustoodete) messide külastamise läbi, samuti kalapüügi- ja vesiviljelustoodete riiklike või rahvusvaheliste teavitus- ja tutvustuskampaaniate korraldamine üldsuse teadlikkuse suurendamise eesmärgil.

Taotlusdokumendid palume esitada: Maaeluministeeriumi meiliaadressile info@agri.ee märgusõnaga „Uued turud 2019“.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest :
https://www.riigiteataja.ee/akt/130102018010?leiaKehtiv
Maaeluministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Lai tn 39 // Lai tn 41
Telefon: 6256101
E-post: INFO@AGRI.EE
Teadaande number 1380443

20. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 05.11.2018
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Maaeluministeerium avaldab teadaande maaeluministri 27.02.2017. a määruse nr 22 " Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus " § 6 lg 3 alusel.

Maaeluministeerium teatab, et taotluste vastuvõtt toimub 11. novembrini 2018. a.

Toetuse eesmärk on mere bioloogiliste ressursside paremale haldamisele või kaitsmisele kaasaaitamine, staatiliste või liikuvate struktuuride ehitamine, paigaldamine või ajakohastamine, NATURA 2000 alade ja mereruumi kaitsealade kaitse- ja majandamiskavade ettevalmistamise, merekaitsealade, sh NATURA 2000 alade majandamise, taastamise ja seire toetamine, keskkonnateadlikkuse tõstmine ning osalemine muudes meetmetes, mille eesmärk on säilitada ja parandada bioloogilise mitmekesisuse ning ökosüsteemiga seotud teenuseid.

Taotlusdokumendid palume esitada: Maaeluministeeriumi meiliaadressile info@agri.ee märgusõnaga „EMKF meede 1.18 taotlus“.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest ja Maaeluministeeriumi veebilehelt:
https://www.agri.ee/et/merekeskkonna-bioloogilise-mitmekesisuse-ja-okosusteemide-kaitse-ning-taastamise-toetus-2018
Maaeluministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Lai tn 39 // Lai tn 41
Telefon: 6256101
E-post: INFO@AGRI.EE
Teadaande number 1380421

21. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 24.10.2018
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 10.05.2016 määruse nr 31 " Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus " § 6 lõike 6 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 12. november kuni 16. november 2018.a.

Toetuse eesmärk on toetada kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisse tehtavaid investeeringuid, mis toetavad inimtoiduks kõlbmatu töönduskala töötlemist.

Taotlusdokumendid palume esitada: e-posti aadressil info@pria.ee.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest :
https://www.riigiteataja.ee/akt/128082018006
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 1372175

22. Kutselise kalapüügi peatamise teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kutselise kalapüügi peatamise teade
Avaldamise algus: 17.10.2018
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Maaeluministeerium avaldab teadaande kalapüügiseaduse (KPS) § 49 lõike 2 ja 4 alusel.

Maaeluminister peatab KPS § 49 lõike 1 alusel Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel toimuva kohapüügi. Kohapüük Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on peatatud kuni 31. detsembrini 2018. a. Kalapüük Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel avaveevõrguga, põhjanooda ehk mutnikuga ja püüvõrguga on peatatud kuni 31. detsembrini 2018. a.

Kalapüük on peatatud alates 18.10.2018.

Täpsem teave lisatud maaeluministri käskkirjast.
Maaeluministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Lai tn 39 // Lai tn 41
Telefon: 6256101
E-post: INFO@AGRI.EE
Teadaande number 1368061

23. Kutselise kalapüügi peatamise teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kutselise kalapüügi peatamise teade
Avaldamise algus: 04.10.2018
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Maaeluministeerium avaldab teadaande kalapüügiseaduse (KPS) § 49 lõike 2 ja 4 alusel.

Maaeluminister peatab KPS § 49 lõike 1 alusel Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel toimuva haugipüügi.

Kalapüük on peatatud alates 05.10.2018.

Täpsem teave lisatud maaeluministri käskkirjast.
Maaeluministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Lai tn 39 // Lai tn 41
Telefon: 6256101
E-post: INFO@AGRI.EE
Teadaande number 1358371

24. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 18.09.2018 16:03
Parandaja: Ülle Kello (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet).
Parandamise põhjus: Muutmise aluseks on otsus pikendada taotlusvooru.
Vaata eelmist versiooni
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 23.08.2018
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 12.06.2018 määruse nr 37 " Kalalaeva energiatõhususe parendamise ja kliimamuutuste leevendamise toetus" raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord § 7 lõike 6 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 01. oktoober kuni 12. oktoober 2018 a.

Toetuse eesmärk on vähendada saasteainete või kasvuhoonegaaside heiteid ja samas suurendada kalalaevade energiatõhusust.

Taotlusdokumendid palume esitada: e-posti aadressil info@pria.ee, või posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest :
https://www.riigiteataja.ee/akt/115062018001
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 1333415

25. Kalapüügi ajutise keeluaja teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalapüügi ajutise keeluaja teade
Avaldamise algus: 03.08.2018
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaministeerium avaldab teadaande kalapüügiseaduse (KPS) § 11 lõike 3 alusel.

Keskkonnaministeerium teatab, et vastavalt keskkonnaministri 03.08.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/609 on otsustatud keelata Peipsi järvel kalapüük mõrdadega, mille juht- ja kariaia silmasuurus on väiksem kui 86 mm ning kere, kaasa arvatud kalakoti silmasuurus, väiksem kui 76 mm 4. augustist 13. augustini 2018.

Käskkiri hakkab kehtima järgmisel päeval pärast avaldamist ja sellega on võimalik tutvuda ka Keskkonnaministeeriumi veebilehel https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/kalandus/oigusaktid.
Keskkonnaministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7a
Telefon: 6262802
E-post: KESKKONNAMINISTEERIUM@ENVIR.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kalavarude osakonna spetsialist Siret Kurvet
Telefon: 6260721
E-post: siret.kurvet@envir.ee
Teadaande number 1326537

26. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 20.06.2018
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 15.05.2017 määruse nr 41 "Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus" § 7 lõike 5 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 24. juuli kuni 27. juuli 2018 a.

Toetuse eesmärk on soodustada kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisse tehtavad investeeringuid, mis aitavad säästa energiat või vähendada mõju keskkonnale, sealhulgas investeeringuid jäätmete töötlemisse.

Taotlusdokumendid palume esitada: e-posti aadressil info@pria.ee või posti teel aadressil Tähe 4 Tartu.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest :
https://www.riigiteataja.ee/akt/120052017005
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 1309400

27. Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andmise teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andmise teade
Avaldamise algus: 05.06.2018
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 17 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et väljastas taotlejale Alliku jahiselts (registrikood: 80414520) (aadress Vaske talu, Oeti küla, Paide linn, Järva maakond, 73208) jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr Järva-21, kehtivusega 01.06.2018 kuni 31.05.2028.

Jahipiirkond asub Järva maakonnas Paide linna ja Järva valla territooriumil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main#HTTPs2MbJmQHzlBkZTwROtoDy7iOaVYvVV või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris Tallinna mnt 14, Rapla. e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 484 1171. Kontaktisik Uno Treier e-post uno.treier@keskkonnaamet.ee, telefon 514 9565.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad http://dhs-adr-kea.envir.ee/Results.aspx?regCode=1-3%2f18%2f1517&topOnly=1.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr Järva-21 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/?page=eklis_view&pid=23042556&tid=6819082&u=20180605135142&r_url=%2F%3Fpage%3Deklis_list%26pid%3D%26tid%3D6819082%26u%3D20180605135142.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1302488

28. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 25.05.2018
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Maaeluministeerium avaldab teadaande maaeluministri 01.06.2017. a määruse nr 44 „Integreeritud mereseire arendamise toetus“ § 6 lg 3 alusel.

Maaeluministeerium teatab, et taotluste vastuvõtt toimub 15. juunini 2018. a.

Toetuse eesmärk on integreeritud mereseire, eelkõige liidu merendusvaldkonna seireks ühise teabejagamiskeskkonna (CISE) arendamine.

Taotlusdokumendid palume esitada: Maaeluministeeriumi meiliaadressile info@agri.ee märgusõnaga „EMKF meede 8.1 taotlus“.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest ja Maaeluministeeriumi veebilehelt:
https://www.agri.ee/et/integreeritud-mereseire-arendamise-toetus-2018
Maaeluministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Lai tn 39 // Lai tn 41
Telefon: 6256101
E-post: INFO@AGRI.EE
Teadaande number 1298155

29. Kalapüügi ajutise keeluaja teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalapüügi ajutise keeluaja teade
Avaldamise algus: 16.04.2018
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaministeerium avaldab teadaande kalapüügiseaduse (KPS) § 11 lõike 3 alusel.

Keskkonnaministeerium teatab, et vastavalt keskkonnaministri 15.04.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/286 on otsustatud keelata kalapüük traalnoodaga Liivi lahes Eesti territoriaal- ja sisemeres 28. aprillist 27. maini 2018. a, keelata Eesti Vabariigi lipu all sõitvatel laevadel kalapüük traalnoodaga Liivi lahes Läti Vabariigi majandusvööndis 12. maist 10. juunini 2018. a.

Käskkiri hakkab kehtima järgmisel päeval pärast avaldamist ja sellega on võimalik tutvuda ka Keskkonnaministeeriumi veebilehel https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/kalandus/oigusaktid.
Keskkonnaministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7a
Telefon: 6262802
E-post: KESKKONNAMINISTEERIUM@ENVIR.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kalavarude osakonna spetsialist Siret Kurvet
Telefon: 6260721
E-post: siret.kurvet@envir.ee
Teadaande number 1280624

30. Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade
Avaldamise algus: 16.04.2018
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 16 lg 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Alliku jahiselts (registrikood: 80414520) (aadress Järva maakond, Paide linn, Oeti küla, Vaske, 73208) on esitanud Alliku jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks Keskkonnaametile nõuetekohase taotluse.

Jahipiirkond asub Järva maakonnas Paide linna ja Järva valla territooriumil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000120&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega ja jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris Tallinna mnt 14, pk 5, 79513 Rapla, Uno Treier uno.treier@keskkonnaamet.ee, tel 5149565.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad http://dhs-adr-kea.envir.ee/Results.aspx?regCode=13-11%2f18%2f5458&topOnly=1.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1280606

31. Kalapüügi ajutise keeluaja teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalapüügi ajutise keeluaja teade
Avaldamise algus: 11.04.2018
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaministeerium avaldab teadaande kalapüügiseaduse (KPS) § 11 lõike 3 alusel.

Keskkonnaministeerium teatab, et vastavalt keskkonnaministri 10.04.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/267 on otsustatud keelata haugi püük Võrtsjärvel 16. aprillist 30. aprillini 2018. aastal.

Käskkiri hakkab kehtima järgmisel päeval pärast avaldamist ja sellega on võimalik tutvuda ka Keskkonnaministeeriumi veebilehel https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/kalandus/oigusaktid.
Keskkonnaministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7a
Telefon: 6262802
E-post: KESKKONNAMINISTEERIUM@ENVIR.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kalavarude osakonna spetsialist Siret Kurvet
Telefon: 6260721
E-post: siret.kurvet@envir.ee
Teadaande number 1278711

32. Kalapüügi ajutise keeluaja teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalapüügi ajutise keeluaja teade
Avaldamise algus: 29.03.2018
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaministeerium avaldab teadaande kalapüügiseaduse (KPS) § 11 lõike 3 alusel.

Keskkonnaministeerium teatab, et vastavalt keskkonnaministri 28.03.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/210 on otsustatud keelata kalapüük nakke- ja raamvõrguga siseveekogudes, välja arvatud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järv, Võrtsjärv ja Narva jõgi Narva veehoidlast ülesvoolu, 15. aprillist 31. maini 2018. a. ning keelata haugi püük Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 5. aprillist 5. maini 2018. a.

Käskkiri hakkab kehtima järgmisel päeval pärast avaldamist ja sellega on võimalik tutvuda ka Keskkonnaministeeriumi veebilehel https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/kalandus/õigusaktid.
Keskkonnaministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7a
Telefon: 6262802
E-post: KESKKONNAMINISTEERIUM@ENVIR.EE
Teadaande number 1273530

33. Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemise teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemise teade
Avaldamise algus: 13.03.2018
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 20 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Järvamaa Jahindusklubi (registrikood: 80103855) (aadress Parkali 28a, Paide, 72717 Järvamaa) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr Järva-3 kehtivus on lõppenud.

Jahipiirkond asub Järvamaa Paide linna ja Järva valla territooriumil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000120&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Keskkonnaamet teatab, et alustab Alliku jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotluste vastuvõtmist.

JahiS § 15 kohaselt esitatakse loa andjale jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks kirjalik taotlus, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) taotletava jahipiirkonna nimetust;
 3) jahipiirkonna kasutusõiguse loa kättetoimetamise soovitud viisi ning kättetoimetamiseks vajalikke kontaktandmeid;
 4) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja esindaja allkirja.
Taotlusele lisatakse taotleja selles jahipiirkonnas asuva kinnisasja andmed või JahiS § 14 lg 5 nimetatud kirjalik kokkulepe, sealhulgas kokkulepete nimekiri, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) maaomaniku nime, isiku- või registrikoodi, kontaktandmeid, katastriüksuse numbrit ja pindala;
 3) maaomaniku nõusoleku andmise kuupäeva ja maaomaniku allkirja.
 
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlusi saab Keskkonnaametile esitada kuni 12.04.2018.
Taotlused tuleb saata aadressil: Keskkonnaamet, Tallinna mnt 14, pk 5, 79513 Rapla või e-post info@keskkonnaamet.ee..
Ärinimed
Järvamaa Jahindusklubi, kehtetud ärinimed: Järvamaa Jahindusklubi.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1265919

34. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 09.03.2018
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 14.02.2017 määruse nr 15 "Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus" § 7 lõike 5 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 09. aprill kuni 31. detsember 2018.a

Toetuse eesmärk on toetada kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemist.

Taotlusdokumendid palume esitada: e-posti aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest :
https://www.riigiteataja.ee/akt/117022017001
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 1265128

35. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 09.03.2018
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 21.03.2016 määruse nr 18 "Tootmis-ja turustamiskavade toetus" § 6 lõike 6 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 09. aprill kuni 13. aprill 2018 a.

Toetuse eesmärk on kalanduse tootjaorganisatsioonide tegevuse edendamine, toetades tunnustatud tootjaorganisatsioonide tootmis- ja turustamiskavade ettevalmistamist ja rakendamist.

Taotlusdokumendid palume esitada: e-posti aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest :
https://www.riigiteataja.ee/akt/120052017004
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 1265122

36. Kala eelmise aasta Eesti keskmiste esmakokkuostuhindade teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kala eelmise aasta Eesti keskmiste esmakokkuostuhindade teade
Avaldamise algus: 23.01.2018
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Maaeluministeerium avaldab teadaande kalapüügiseaduse (KPS) § 15 lõike 4 alusel.

Maaeluministeerium teatab Eesti 2017. aasta keskmised kala esmakokkuostuhinnad kalaliikide kaupa järgmiselt:

Kala liik   Keskmine hind (EUR/kg)
Ahven 1,95
Angerjas 8,35
Emakala 0,18
Harilik kammeljas 1,35
Haug 1,62
Hõbekoger 0,25
Jõesilm 4,98
Karpkala (Sasaan) 1,66
Kiisk 0,22
Kilu 0,18
Koger 0,38
Koha 3,37
Latikas 0,47
Lest 0,88
Linask 1,40
Luts 0,75
Lõhi 6,79
Meriforell 6,94
Merisiig 6,04
Meritint 0,40
Nurg 0,10
Peipsi siig 1,00
Peipsi tint 0,25
Roosärg 0,17
Räim 0,19
Rääbis 2,43
Säinas 0,58
Särg 0,55
Turb 0,10
Tursk (Atlandi tursk) 1,50
Tuulehaug 0,72
Viidikas 0,10
Vimb 0,48
Ümarmudil 0,16
Keskmised kala esmakokkuostuhinnad on saadud Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2016. a määruse nr 155 „Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord” kohaselt kala esmakokkuostu kohta esitatud andmete alusel.
 
Maaeluministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Lai tn 39 // Lai tn 41
Telefon: 6256101
E-post: INFO@AGRI.EE
Teadaande number 1248070

37. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 22.11.2017 16:45
Parandaja: Epp Meremaa (Maaeluministeerium).
Parandamise põhjus: Link valele määrusele.
Vaata eelmist versiooni
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 13.11.2017
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Maaeluministeerium avaldab teadaande maaeluministri 01.06.2017. a määruse nr 44 „Integreeritud mereseire arendamise toetus“ § 6 lg 3 alusel.

Maaeluministeerium teatab, et taotluste vastuvõtt toimub kuni 08. detsember 2017. a.

Toetuse eesmärk on integreeritud mereseire, eelkõige liidu merendusvaldkonna seireks ühise teabejagamiskeskkonna (CISE) arendamine.

Taotlusdokumendid palume esitada: Maaeluministeeriumi meiliaadressile info@agri.ee märgusõnaga „EMKF meede 8.1 taotlus“.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest ja Maaeluministeeriumi veebilehel:
https://www.agri.ee/et/integreeritud-mereseire-arendamise-toetus
Maaeluministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Lai tn 39 // Lai tn 41
Telefon: 6256101
E-post: INFO@AGRI.EE
Teadaande number 1218212

38. Kutselise kalapüügi peatamise teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kutselise kalapüügi peatamise teade
Avaldamise algus: 13.11.2017
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Maaeluministeerium avaldab teadaande kalapüügiseaduse (KPS) § 49 lõike 2 ja 4 alusel.

Maaeluminister peatab KPS § 49 lõike 1 alusel ICES alarajoonis 32 Eesti Vabariigi poolt antud kalapüügiloa alusel toimuva lõhepüügi. Käskkiri kehtib ICES alarajoonis 32 lõhepüüki kaluri kalapüügiloa alusel teostavate isikute suhtes, käskkirja väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgnevast päevast alates.

Kalapüük on peatatud alates 14.11.2017.

Täpsem teave lisatud maaeluministri käskkirjast.
Maaeluministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Lai tn 39 // Lai tn 41
Telefon: 6256101
E-post: INFO@AGRI.EE
Teadaande number 1217690

39. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 10.11.2017
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 15.05.2017 määruse nr 41 "Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus" raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord § 7 lõike 5 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 11. detsember 2017 a. kuni 31. jaanuar 2018 a.

Toetuse eesmärk on soodustada kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisse tehtavad investeeringuid, mis aitavad säästa energiat või vähendada mõju keskkonnale, sealhulgas investeeringuid jäätmete töötlemisse.

Taotlusdokumendid palume esitada: e-posti aadressil info@pria.ee või posti teel aadressil Tähe 4 Tartu.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest :
https://www.riigiteataja.ee/akt/120052017005
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 1216815

40. Kutselise kalapüügi peatamise teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kutselise kalapüügi peatamise teade
Avaldamise algus: 27.10.2017
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Maaeluministeerium avaldab teadaande kalapüügiseaduse (KPS) § 49 lõike 2 ja 4 alusel.

Maaeluminister peatab KPS § 49 lõike 1 alusel Loode-Atlandi püügipiirkonnas püügirajoonis 3M Eesti Vabariigi poolt antud kalalaeva kalapüügiloa alusel toimuva tursa püügi. Käskkiri kehtib Loode-Atlandi püügipiirkonnas püügirajoonis 3M Eesti Vabariigi poolt
antud kalalaeva kalapüügiloa alusel tursa püüki teostavate isikute suhtes käskkirja väljaandes
Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgnevast päevast alates.

Kalapüük on peatatud alates 28.10.2017.

Täpsem teave lisatud maaeluministri käskkirjast.
Maaeluministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Lai tn 39 // Lai tn 41
Telefon: 6256101
E-post: INFO@AGRI.EE
Teadaande number 1211813

41. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 23.10.2017
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 26.05.2015 määruse nr 62 " Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetus" raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord § 5 lõike 1 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 01. detsember kuni 08. detsember 2017 a.

Toetuse eesmärk on osaliselt hüvitada kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja ettevõttes korraldatava kalandusega seotud erialal õppiva õpilase või üliõpilase õppepraktika kulud.

Taotlusdokumendid palume esitada: e-posti aadressil info@pria.ee või posti teel aadressil Tähe 4 Tartu.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest :
https://www.riigiteataja.ee/akt/129052015004
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 1209343

42. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 23.10.2017
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 05.02.2016 määruse nr 5 "Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus" (EMKF 2014-2020 meede 4.3) § 6 lõike 2 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 24.november kuni 30.november 2017 a.

Toetuse eesmärk on leida uusi turge ning parandada kalandus- ja vesiviljelustoodete turule laskmise tingimusi ning viia ellu piirkondlikke, riiklikke või rahvusvahelisi teavitus- ja tutvustuskampaaniaid, et suurendada üldsuse teadlikkust säästvatest kalapüügi- ja vesiviljelustoodetest.

Taotlusdokumendid palume esitada: e-posti aadressil info@pria.ee või posti teel aadressil Tähe 4 Tartu.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest :
https://www.riigiteataja.ee/akt/109022016018?leiaKehtiv
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 1209334

43. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 27.09.2017
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Maaeluministeerium avaldab teadaande maaeluministri 05.02.2016. a määruse nr 5 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus“ § 5 lõike 3 alusel.

Maaeluministeerium teatab, et taotluste vastuvõtt toimub kuni 10.10.2017.

Toetuse eesmärk on Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 rakenduskava efektiivne elluviimine ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmine toiduainete (sh kalapüügi- ja vesiviljelustoodete) messide külastamise läbi, samuti kalapüügi- ja vesiviljelustoodete riiklike või rahvusvaheliste teavitus- ja tutvustuskampaaniate korraldamine üldsuse teadlikkuse suurendamise eesmärgil.

Taotlusdokumendid palume esitada: Maaeluministeeriumi meiliaadressile info@agri.ee märgusõnaga „Uued turud 2018“.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest :
https://www.riigiteataja.ee/akt/130082017007?leiaKehtiv
Maaeluministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Lai tn 39 // Lai tn 41
Telefon: 6256101
E-post: INFO@AGRI.EE
Teadaande number 1197445

44. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 28.08.2017
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Maaeluministeerium avaldab teadaande maaeluministri 27.06.2017. a määruse nr 49 "Merekeskkonna alaste teadmiste parendamise toetus" § 6 lg 3 alusel.

Maaeluministeerium teatab, et taotluste vastuvõtt toimub kuni 8. september 2017. a.

Toetuse eesmärk on teadmiste parandamine merekeskkonna seisundi kohta, eesmärgiga kehtestada direktiivis 2008/56/EÜ ette nähtud seireprogrammid ja meetmeprogrammid kooskõlas nimetatud direktiivis sätestatud kohustustega.

Taotlusdokumendid palume esitada: Maaeluministeeriumi meiliaadressile info@agri.ee märgusõnaga „EMKF meede 8.3 taotlus“.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest ja Maaeluministeeriumi veebilehel:
https://www.agri.ee/et/merekeskkonnaalaste-teadmiste-parendamise-toetus-2017
Maaeluministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Lai tn 39 // Lai tn 41
Telefon: 6256101
E-post: INFO@AGRI.EE
Teadaande number 1184880

45. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 23.08.2017
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 30.04.2015 määruse nr 54 " Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetus " § 6 lõike 1 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 25. september kuni 10. november 2017 a.

Toetuse eesmärk on osaliselt hüvitada kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja tema enda või tema ettevõtte töötaja eest tasutud koolituskulud.

Taotlusdokumendid palume esitada: e-posti aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest :
https://www.riigiteataja.ee/akt/102052015006
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 1183120

46. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 09.08.2017
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 17.04.2017 määruse nr 34 " Püügivahendi parendamise toetus " § 7 lõike 11 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 11. september kuni 30. november 2017 a. või kuni meetme rahastamiseks ettenähtud vahendite jäägi ammendumiseni, kui need vahendid ammenduvad enne 30. novembrit 2017.a.

Toetuse eesmärk on toetada selliseid investeeringuid, mis vähendavad kalapüügi mõju merekeskkonnale, toetavad tagasiheite järkjärgulist kaotamist ja hõlbustavad üleminekut mere bioloogiliste elusressursside säästvale kasutamisele.

Taotlusdokumendid palume esitada: e-posti aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest :
https://www.riigiteataja.ee/akt/121042017002
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 1177542

47. Kutselise kalapüügi peatamise teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kutselise kalapüügi peatamise teade
Avaldamise algus: 13.07.2017
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Maaeluministeerium avaldab teadaande kalapüügiseaduse (KPS) § 49 lõike 2 ja 4 alusel.

Maaeluminister peatab KPS § 49 lõike 1 alusel Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel toimuva rääbisepüügi. Rääbisepüük Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning kalapüük kastmõrraga Peipsi järvel on peatatud alates 14.07.2017.

Kalapüük on peatatud alates 14.07.2017.

Täpsem teave lisatud maaeluministri käskkirjast.
Maaeluministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Lai tn 39 // Lai tn 41
Telefon: 6256101
E-post: INFO@AGRI.EE
Teadaande number 1163689

48. Kalandustoetuse taotluste vastuvõtu lõpetamise teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse taotluste vastuvõtu lõpetamise teade
Avaldamise algus: 11.07.2017
Avaldamise lõpp: tähtajatu

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 17.04.2017 määruse nr 34 " Püügivahendi parendamise toetus " § 7 lõike 11 alusel.
 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt on lõppenud alates 11. juulist 2017, sest meetme rahastamiseks ettenähtud vahendite jääk on ammendunud.
 

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest:
https://www.riigiteataja.ee/akt/121042017002

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 1162616

49. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 07.06.2017
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 17.04.2017 määruse nr 34 " Püügivahendi parendamise toetus " § 7 lõike 11 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 10. juuli kuni 30. november 2017 a. või kuni meetme rahastamiseks ettenähtud vahendite jäägi ammendumiseni, kui need vahendid ammenduvad enne 30. novembrit 2017.a.

Toetuse eesmärk on toetada selliseid investeeringuid, mis vähendavad kalapüügi mõju merekeskkonnale, toetavad tagasiheite järkjärgulist kaotamist ja hõlbustavad üleminekut mere bioloogiliste elusressursside säästvale kasutamisele.

Taotlusdokumendid palume esitada: e-posti aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest :
https://www.riigiteataja.ee/akt/121042017002
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 1147621

50. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 05.06.2017
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 21.03.2016 määruse nr 18 "Tootmis-ja turustamiskavade toetus" § 6 lõike 6 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 19. juuni kuni 22. juuni 2017 a.

Toetuse eesmärk on kalanduse tootjaorganisatsioonide tegevuse edendamine, toetades tunnustatud tootjaorganisatsioonide tootmis- ja turustamiskavade ettevalmistamist ja rakendamist.

Taotlusdokumendid palume esitada: e-posti aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest :
https://www.riigiteataja.ee/akt/120052017004
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 1146326

51. Kalapüügi ajutise keeluaja teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalapüügi ajutise keeluaja teade
Avaldamise algus: 12.04.2017
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaministeerium avaldab teadaande kalapüügiseaduse (KPS) § 11 lõike 3 alusel.

Keskkonnaministeerium teatab, et vastavalt keskkonnaministri 12.04.2017 käskkirjaga nr 407 on otsustatud keelata kalapüük nakke- ja raamvõrkudega siseveekogudes, välja arvatud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järv, Võrtsjärv ja Narva jõgi Narva veehoidlast ülesvoolu 15. aprillist 31. maini 2017. a.

Käskkiri hakkab kehtima järgmisel päeval pärast avaldamist ja sellega on võimalik tutvuda ka Keskkonnaministeeriumi veebilehel http://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/kalandus/oigusaktid.
Keskkonnaministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7a
Telefon: 6262802
E-post: KESKKONNAMINISTEERIUM@ENVIR.EE
Teadaande number 1115658

52. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 30.03.2017
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 14.02.2017 määruse nr 15 "Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus" § 7 lõike 5 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 28.aprill kuni 31. detsember 2017.a

Toetuse eesmärk on toetada kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemist.

Taotlusdokumendid palume esitada: e-posti aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest https://www.riigiteataja.ee/akt/117022017001:
.
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 1109209

53. Kalapüügi ajutise keeluaja teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalapüügi ajutise keeluaja teade
Avaldamise algus: 28.03.2017
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaministeerium avaldab teadaande kalapüügiseaduse (KPS) § 11 lõike 3 alusel.

Keskkonnaministeerium teatab, et vastavalt keskkonnaministri 27.03.2017 käskkirjaga nr 343 on otsustatud keelata kalapüük traalnoodaga Liivi lahes Eesti territoriaal- ja sisemeres 20. aprillist 19. maini 2017. a. ning keelata Eesti Vabariigi lipu all sõitvatel laevadel kalapüük traalnoodaga Liivi lahes Läti Vabariigi majandusvööndis 12. maist 10. juunini 2017. a.

Käskkiri hakkab kehtima järgmisel päeval pärast avaldamist ja sellega on võimalik tutvuda ka Keskkonnaministeeriumi veebilehel http://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/kalandus/oigusaktid.
Keskkonnaministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7a
Telefon: 6262802
E-post: KESKKONNAMINISTEERIUM@ENVIR.EE
Teadaande number 1107690

54. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 13.03.2017
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Maaeluministeerium avaldab teadaande maaeluministri 27.02.2017. a määruse nr 22 " Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus " § 6 lg 3 alusel.

Maaeluministeerium teatab, et taotluste vastuvõtt toimub 24. märtsini 2017. a.

Toetuse eesmärk on mere bioloogiliste ressursside paremale haldamisele või kaitsmisele kaasaaitamine, staatiliste või liikuvate struktuuride ehitamine, paigaldamine või ajakohastamine, NATURA 2000 alade ja mereruumi kaitsealade kaitse- ja majandamiskavade ettevalmistamise, merekaitsealade, sh NATURA 2000 alade majandamise, taastamise ja seire toetamine, keskkonnateadlikkuse tõstmine ning osalemine muudes meetmetes, mille eesmärk on säilitada ja parandada bioloogilise mitmekesisuse ning ökosüsteemiga seotud teenuseid.

Taotlusdokumendid palume esitada: Maaeluministeeriumi meiliaadressile info@agri.ee märgusõnaga „EMKF meede 1.18 taotlus“.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest ja Maaeluministeeriumi veebileheküljelt:
https://www.riigiteataja.ee/akt/107032017009 ja https://www.agri.ee/et/merekeskkonna-bioloogilise-mitmekesisuse-ja-okosusteemide-kaitse-ning-taastamise-toetus-2017
Maaeluministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Lai tn 39 // Lai tn 41
Telefon: 6256101
E-post: INFO@AGRI.EE
Teadaande number 1101067

55. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 01.03.2017
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 29.09.2016 määruse nr 56 "Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus" § 7 lõike 5 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 31.märts kuni 30. november 2017.a või kuni meetme rahastamiseks ettenähtud vahendite jäägi ammendumiseni.

Toetuse eesmärk on vähendada kalalaevade tegevuse käigus tekkivat mõju kliimamuutusele ja investeeringud kalalaevade energiatõhususe parandamiseks.

Taotlusdokumendid palume esitada: e-posti aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest :
https://www.riigiteataja.ee/akt/104102016005
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 1096107

56. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 31.01.2017
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Maaeluministeerium avaldab teadaande maaeluministri 20.12.2016. a määruse nr 71 "Vesiviljeluse innovatsioonitoetus" § 6 lg 3 alusel.

Maaeluministeerium teatab, et taotluste vastuvõtt toimub kuni 31.03.2017. a.

Toetuse eesmärk on ressursisäästlike lahenduste väljatöötamine; uute ja perspektiivsete liikide kasvatamise tehnoloogiate väljaarendamine; uute tehnoloogiate ja toodete väljatöötamine lisandväärtuse andmiseks kogu tarneahela ulatuses ja vesiviljeluse koostoime võimaluste suurendamine teiste majandusvaldkondadega.

Taotlusdokumendid palume esitada: Maaeluministeeriumi e-posti aadressile info@agri.ee märgusõnaga „Vesiviljeluse innovatsioon“.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest ja Maaeluministeeriumi veebilehelt:
https://www.riigiteataja.ee/akt/122122016023
https://www.agri.ee/et/vesiviljeluse-innovatsioonitoetus-2017
Maaeluministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Lai tn 39 // Lai tn 41
Telefon: 6256101
E-post: INFO@AGRI.EE
Teadaande number 1082226

57. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 31.01.2017
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Maaeluministeerium avaldab teadaande maaeluministri 20.12.2016. a määruse nr 70 "Kalapüügi innovatsioonitoetus" § 6 lg 3 alusel.

Maaeluministeerium teatab, et taotluste vastuvõtt toimub kuni 31.03.2017. a.

Toetuse eesmärk on kalavarude hea seisundi säilitamine, säästlike ja keskkonnasõbralike lahenduste väljatöötamine kalapüügiks, uuenduslike tehnoloogiate väljatöötamine lisandväärtuse andmiseks kogu tarneahela ulatuses ja uute kasutamata vee-elusressursside tõhus kasutamine.

Taotlusdokumendid palume esitada: Maaeluministeeriumi e-posti aadressile info@agri.ee märgusõnaga „Kalurite innovatsioon“.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest ja Maaeluministeeriumi veebilehelt:
https://www.riigiteataja.ee/akt/122122016022
https://www.agri.ee/et/kalapuugi-innovatsioonitoetus-2017
Maaeluministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Lai tn 39 // Lai tn 41
Telefon: 6256101
E-post: INFO@AGRI.EE
Teadaande number 1082217

58. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 25.01.2017
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 25.11.2015 määruse nr 19 "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" raames algatusrühma toetuse taotlemiseks §19 lõike 3 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 06.veebruar kuni 13.veebruar 2017 a.

Toetuse eesmärk on algatusrühma jooksvatele ja elavdamise kuludele toetuse taotlemine.

Taotlusdokumendid palume esitada: e-posti aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest: https://www.riigiteataja.ee/akt/127112015003?leiaKehtiv
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 1079986

59. Kutselise kalapüügi uuesti avamise teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kutselise kalapüügi uuesti avamise teade
Avaldamise algus: 27.12.2016
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Maaeluministeerium avaldab teadaande kalapüügiseaduse (KPS) § 49 lõike 2 ja 3 alusel.

Maaeluminister avab KPS § 49 lõike 3 alusel Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel toimuva kohapüügi kuni 2016. aasta lõpuni.

Maaeluminister avab kalapüügi Peipsi järvel nakke- või raamvõrguga kaldast kaugemal kui üks kilomeeter ning Lämmi- ja Pihkva järvel kaldast kaugemal kui 500 meetrit kuni 2016. a lõpuni. Kalapüük on avatud alates 28.12.2016

Täpsem teave lisatud maaeluministri käskkirjast.
Maaeluministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Lai tn 39 // Lai tn 41
Telefon: 6256101
E-post: INFO@AGRI.EE
Teadaande number 1064561

60. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 23.11.2016
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 21.03.2016 määruse nr 18 "Tootmis-ja turustamiskavade toetus" § 6 lõike 6 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 29.detsember 2016 a. kuni 16.jaanuar 2017 a.

Toetuse eesmärk on on kalanduse tootjaorganisatsioonide tegevuse edendamine, toetades tunnustatud tootjaorganisatsioonide tootmis- ja turustamiskavade ettevalmistamist ja rakendamist.

Taotlusdokumendid palume esitada: e-posti aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest: https://www.riigiteataja.ee/akt/123032016001
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 1049185

61. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 23.11.2016 08:32
Parandaja: Ülle Kello (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet).
Parandamise põhjus: Link määrusele asendatud kehtiva määruse lingiga.
Vaata eelmist versiooni
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 22.11.2016
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 05.02.2016 määruse nr 5 "Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus" (EMKF 2014-2020 meede 4.3) § 6 lõike 2 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 05.detsember kuni 09.detsember 2016 a.

Toetuse eesmärk on leida uusi turge ning parandada kalandus- ja vesiviljelustoodete turule laskmise tingimusi ning viia ellu piirkondlikke, riiklikke või rahvusvahelisi teavitus- ja tutvustuskampaaniaid, et suurendada üldsuse teadlikkust säästvatest kalapüügi- ja vesiviljelustoodetest.

Taotlusdokumendid palume esitada: e-posti aadressil info@pria.ee või posti teel aadressil Tähe 4 Tartu.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest: https://www.riigiteataja.ee/akt/109022016018?leiaKehtiv
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 1048693

62. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 14.11.2016
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 28.07.2016 määruse nr 48 "Algatusrühma koostöötegevused“ (EMKF 2014-2020 meede 3.4) § 6 lõike 1 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub alates 28. november 2016 a.

Toetuse eesmärk on kalanduse algatusrühmade koostööprojektidega abil toetada ühisturundust, teadmiste täiendamist ja kalanduse või merenduse populariseerimist. Koostööprojektid võivad olla riigisisesed või rahvusvahelised.

Taotlusdokumendid palume esitada: e-posti aadressil info@pria.ee või posti teel aadressil Tähe 4 Tartu.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest: https://www.riigiteataja.ee/akt/103082016002
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 1045058

63. Kutselise kalapüügi peatamise teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kutselise kalapüügi peatamise teade
Avaldamise algus: 11.11.2016
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Maaeluministeerium avaldab teadaande kalapüügiseaduse (KPS) § 49 lõike 2 ja 4 alusel.

Maaeluminister peatab KPS § 49 lõike 1 alusel Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel toimuva kohapüügi. Kohapüük Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on peatatud kuni 31. detsembrini 2016. a. Kalapüük Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel põhjanooda ehk mutnikuga on peatatud kuni 31. detsembrini 2016. a. Kalapüük Peipsi järvel nakke- või raamvõrguga kaldast kaugemal kui üks kilomeeter ning Lämmi- ja Pihkva järvel kaldast kaugemal kui 500 meetrit on peatatud kuni 31. detsembrini 2016. a. Kalapüük Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel püüvõrguga on peatatud kuni 31. detsembrini 2016. a.

Kalapüük on peatatud alates 12.11.2016.

Täpsem teave lisatud maaeluministri käskkirjast.
Maaeluministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Lai tn 39 // Lai tn 41
Telefon: 6256101
E-post: INFO@AGRI.EE
Teadaande number 1043972

64. Kutselise kalapüügi peatamise teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kutselise kalapüügi peatamise teade
Avaldamise algus: 14.10.2016
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Maaeluministeerium avaldab teadaande kalapüügiseaduse (KPS) § 49 lõike 2 ja 4 alusel.

Maaeluminister peatab KPS § 49 lõike 1 alusel Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel toimuva ahvenapüügi kuni 31. detsembrini 2016. a.

Kalapüük on peatatud alates 15.10.2016.

Täpsem teave lisatud maaeluministri käskkirjast.
Maaeluministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Lai tn 39 // Lai tn 41
Telefon: 6256101
E-post: INFO@AGRI.EE
Teadaande number 1031616

65. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 04.10.2016
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 26.05.2015 määruse nr 62 " Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetus" § 5 lõike 1 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 28. november kuni 12. detsember 2016 a.

Toetuse eesmärk on osaliselt hüvitada kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja ettevõttes korraldatava kalandusega seotud erialal õppiva õpilase või üliõpilase õppepraktika kulud.

Taotlusdokumendid palume esitada: elektrooniliselt aadressil info@pria.ee või posti teel Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest: https://www.riigiteataja.ee/akt/129052015004
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 1026080

66. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 04.10.2016
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 30.04.2015 määruse nr 54 " Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetus" § 6 lõike 1 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 24. oktoober kuni 07. november 2016 a.

Toetuse eesmärk on osaliselt hüvitada kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja tema enda või tema ettevõtte töötaja eest tasutud koolituskulud.

Taotlusdokumendid palume esitada: elektrooniliselt aadressil info@pria.ee või posti teel Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest: https://www.riigiteataja.ee/akt/102052015006
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 1026051

67. Kutselise kalapüügi peatamise teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kutselise kalapüügi peatamise teade
Avaldamise algus: 01.07.2016
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Maaeluministeerium avaldab teadaande kalapüügiseaduse (KPS) § 49 lõike 2 ja 4 alusel.

Maaeluminister peatab KPS § 49 lõike 1 alusel Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel toimuva rääbisepüügi. Rääbisepüük Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning kalapüük rääbise kastmõrraga Peipsi järvel on peatatud alates 02.07.2016.

Kalapüük on peatatud alates 02.07.2016.

Täpsem teave lisatud maaeluministri käskkirjast.
Maaeluministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Lai tn 39 // Lai tn 41
Telefon: 6256101
E-post: INFO@AGRI.EE
Teadaande number 974903

68. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 31.05.2016
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 25.11.2015 määruse nr 19 " Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine" § 27 lõike 7 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub alates 1.juulist 2016.a.

Toetuse eesmärk on toetada kohaliku kalanduspiirkonna strateegia rakendamist, see tähendab projektide elluviimist

Taotlusdokumendid palume esitada: e-posti aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010,

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest: https://www.riigiteataja.ee/akt/127112015003
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 959090

69. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 30.05.2016
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 25.11.2015 määruse nr 19 "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" raames algatusrühma toetuse taotlemiseks §19 lõike 3 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 01. juuni kuni 15. detsember 2016 a.

Toetuse eesmärk on algatusrühma jooksvatele ja elavdamise kuludele toetuse taotlemine.

Taotlusdokumendid palume esitada: e-posti aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest: https://www.riigiteataja.ee/akt/127112015003
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 958611

70. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 27.05.2016
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 10.05.2016 määruse nr 31 " Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus " § 6 lõike 6 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 4.juuli kuni 8.juuli 2016 a.

Toetuse eesmärk on toetada kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisse tehtavaid investeeringuid, mis toetavad inimtoiduks kõlbmatu töönduskala töötlemist.

Taotlusdokumendid palume esitada: e-posti aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest: https://www.riigiteataja.ee/akt/113052016003
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 957650

71. Kutselise kalapüügi püügivõimaluste enampakkumise teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kutselise kalapüügi püügivõimaluste enampakkumise teade
Avaldamise algus: 21.04.2016
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Maaeluministeerium avaldab teadaande Vabariigi Valitsuse 12.12.2000 määruse nr 414 „Kutselise kalapüügi püügivõimaluste enampakkumise läbiviimise kord“ § 2 lõike 5 alusel.

Müüa suulisel enampakkumisel 2012. aasta kutselise kalapüügi püügivõimalused kalapüügiks rääbise kastmõrdadega Peipsi järvel.

Enampakkumine toimub 10. mail 2016. aastal algusega kell 12.00 Jõgevamaa Veterinaarkeskuse saalis Ravila 10, Jõgeva. Enampakkumisest osavõtjaks registreerimine algab 10. mail 2016. aastal kell 11.00 ja lõpeb kell 11.45 Jõgevamaa Veterinaarkeskuse saalis aadressil Ravila 10, Jõgeva.

Enampakkumise osavõtutasu on 19 (üheksateist) EUR ja tagatisraha on 50 % rääbise kastmõrraga püügivõimaluste alghinnast.

Täpsem teave lisatud maaeluministri käskkirjast.
Maaeluministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Lai tn 39 // Lai tn 41
Telefon: 6256101
E-post: INFO@AGRI.EE
Teadaande number 940557

72. Kalapüügi ajutise keeluaja teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalapüügi ajutise keeluaja teade
Avaldamise algus: 07.04.2016
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaministeerium avaldab teadaande kalapüügiseaduse (KPS) § 11 lõike 3 alusel.

Keskkonnaministeerium teadab, et vastavalt keskkonnaministri 07.04.2016 käskkirjaga nr 302 on otsustatud keelata kalapüük traalnoodaga Liivi lahes Eesti territoriaal- ja sisemeres 15. aprillist 14. maini 2016.a ning keelata Eesti Vabariigi lipu all sõitvatel laevadel kalapüügi traalnoodaga Liivi lahes Läti Vabariigi majandusvööndis 12. maist 10. juunini 2016.

Käskkiri hakkab kehtima järgmisel päeval pärast avaldamist ja sellega on võimalik tutvuda ka Keskkonnaministeeriumi veebilehel http://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/kalandus/oigusaktid.
Keskkonnaministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7a
Telefon: 6262802
E-post: KESKKONNAMINISTEERIUM@ENVIR.EE
Teadaande number 935399

73. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 31.03.2016
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 21.03.2016 määruse nr 18 "Tootmis-ja turustamiskavade toetus" § 6 lõike 6 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 28.aprill kuni 6.mai 2016 a.

Toetuse eesmärk on kalanduse tootjaorganisatsioonide tegevuse edendamine, toetades tunnustatud tootjaorganisatsioonide tootmis- ja turustamiskavade ettevalmistamist ja rakendamist.

Taotlusdokumendid palume esitada: e-posti aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest: https://www.riigiteataja.ee/akt/123032016001
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 932267

74. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 21.03.2016
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 25.11.2015 määruse nr 19 "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" raames algatusrühma toetuse taotlemiseks §19 lõike 3 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 19. aprill kuni 26. aprill 2016 a.

Toetuse eesmärk on algatusrühma jooksvatele ja elavdamise kuludele toetuse taotlemine.

Taotlusdokumendid palume esitada: e-posti aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest: https://www.riigiteataja.ee/akt/127112015003
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 928202

75. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 08.03.2016
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 05.02.2016 määruse nr 5 "Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus" (EMKF 2014-2020 meede 4.3) § 6 lõike 2 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 18.aprillist kuni 22.aprillini 2016 a.

Toetuse eesmärk on leida uusi turge ning parandada kalandus- ja vesiviljelustoodete turule laskmise tingimusi ning viia ellu piirkondlikke, riiklikke või rahvusvahelisi teavitus- ja tutvustuskampaaniaid, et suurendada üldsuse teadlikkust säästvatest kalapüügi- ja vesiviljelustoodetest.

Taotlusdokumendid palume esitada: e-posti aadressil info@pria.ee või posti teel aadressil Tähe 4 Tartu.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest: https://www.riigiteataja.ee/akt/109022016018
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 922800

76. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 18.12.2015
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 12.10.2015 määruse nr 10 "Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetus" § 6 lg 2 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 28. detsembrist kuni 31.detsembrini 2015 a.

Toetuse eesmärk on soodustada teadus- ja arendusasutuste, vesiviljelussektori ettevõtjate ning riigiasutuste vahelist koostööd, läbi vesiviljelusalase teabe, sealhulgas oskusteabe, nõuande ja heade tavade levitamise, elukestva õppe ning vesiviljelussektori ettevõtjate majandustegevusega seonduvate uuringute ja katseprojektide korraldamise.

Taotlusdokumendid palume esitada: posti teel aadressil Narva mnt 3 Tartu või e-posti aadressil info@pria.ee

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest: www.riigiteataja.ee/akt/114102015004
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Narva mnt 3
Telefon: 7371214
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 889118

77. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 18.12.2015
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 12.10.2015 määruse nr 9 "Teadlaste ja kalurite koostöötoetus" § 6 lg 2 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 28. detsembrist kuni 31.detsembrini 2015 a.

Toetuse eesmärk on toetada teadus- ja arendusasutuste, kalandussektori ettevõtjate, kalureid koondavaid organisatsioonide ning riigiasutuste vahelist koostöö soodustamist, läbi kalamajandusalase teabe, sealhulgas oskusteabe, nõuande ja heade tavade levitamise ning kalandussektori ettevõtjate majandustegevusega seonduvate koolituste, uuringute ja katseprojektide korraldamisega.

Taotlusdokumendid palume esitada: posti teel aadressil Narva mnt 3 Tartu või e-posti aadressil info@pria.ee.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest: https://www.riigiteataja.ee/akt/114102015003
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Narva mnt 3
Telefon: 7371214
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 889106

78. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 01.12.2015
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 25.11.2015. määruse nr 19 "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" §7 lõike 1 alusel. alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 15.detsember 2015. a. kuni 31.märts 2016. a.

Toetuse eesmärk on läbi strateegiate rakendamise arendada kalanduspiirkondi. Strateegia esitamise eesmärk on strateegia heakskiitmist taotleva mittetulundusühingu nõuetele vastavuse kontrollimine ja esitatud strateegia heakskiitmine.

Taotlusdokumendid palume esitada: e-posti aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil Narva mnt 3, Tartu 51009.

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest: https://www.riigiteataja.ee/akt/127112015003
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Narva mnt 3
Telefon: 7371214
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 880800

79. Kutselise kalapüügi uuesti avamise teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kutselise kalapüügi uuesti avamise teade
Avaldamise algus: 23.09.2015
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Maaeluministeerium avaldab teadaande kalapüügiseaduse (KPS) § 49 lõike 2 ja 3 alusel.

Maaeluminister avab KPS § 49 lõike 3 alusel Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel toimuva ahvenapüügi üheks kalendripäevaks, 25. septembril 2015. a..

Kalapüük on avatud alates 25.09.2015

Täpsem teave lisatud maaeluministri käskkirjast.
Maaeluministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Lai tn 39 // Lai tn 41
Telefon: 6256101
E-post: INFO@AGRI.EE
Teadaande number 847694

80. Kutselise kalapüügi peatamise teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kutselise kalapüügi peatamise teade
Avaldamise algus: 18.09.2015
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Maaeluministeerium avaldab teadaande kalapüügiseaduse (KPS) § 49 lõike 2 ja 4 alusel.

Maaeluminister peatab KPS § 49 lõike 1 alusel Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel toimuva ahvenapüügi. Ahvenapüük Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on peatatud alates 21. septembrist kuni 31. detsembrini 2015. a.

Kalapüük on peatatud alates 21.09.2015.

Täpsem teave lisatud maaeluministri käskkirjast.
Maaeluministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Lai tn 39 // Lai tn 41
Telefon: 6256101
E-post: PM@AGRI.EE
Teadaande number 845709

81. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 07.09.2015
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 30.04.2015 määruse nr 54 "Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetus" § 6 lõike 1 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub 28. septembrist kuni 02. oktoobrini 2015 a.

Toetuse eesmärk on osaliselt hüvitada kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja tema enda või tema ettevõtte töötaja eest tasutud koolituskulud.

Taotlusdokumendid palume esitada: e-posti aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil Narva mnt 3, Tartu 51009
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Narva mnt 3
Telefon: 7371214
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 840396

82. Kalandustoetuse teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalandustoetuse teade
Avaldamise algus: 07.09.2015
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 26.05.2015 määruse nr 62 "Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetus" § 5 lõike 1 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub 28. septembrist kuni 02. oktoobrini 2015 a.

Toetuse eesmärk on osaliselt hüvitada kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja ettevõttes korraldatava kalandusega seotud erialal õppiva õpilase või üliõpilase õppepraktika kulud.

Taotlusdokumendid palume esitada: e-posti aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil Narva mnt 3, Tartu 51009
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Narva mnt 3
Telefon: 7371214
E-post: PRIA@PRIA.EE
Teadaande number 840391

83. Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andmise teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andmise teade
Avaldamise algus: 18.08.2015
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 17 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et väljastas taotlejale Jahiselts Nugrits (registrikood: 80265149) (aadress Lepiku küla, Vinni vald, Lääne-Virumaa, 46602) jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr LV-1, kehtivusega 05.08.2015 kuni 05.08.2025.

Jahipiirkond asub Sonda, Vinni ja Rägavere valla territooriumil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000323&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viru regiooni Jõhvi kontoris aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi või e-post ida-viru@keskkonnaamet.ee. Kontaktisik on Raivo Sass, tel 5288413, e-post: raivo.sass@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist (http://sadr.keskkonnaamet.ee).

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr LV-1 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/?page=eklis_view&pid=11595305&tid=6819082&u=201508017130338&r_url=%2F%3Fpage%3Deklis_list%26pid%3D%26tid%3D6819082%26u%3D20150817131833.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 832540

84. Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andmise teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andmise teade
Avaldamise algus: 03.08.2015
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 17 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et väljastas taotlejale OÜ Variku Jahiselts (registrikood: 12775924) (aadress Masina talu, Kiia küla, Saue vald, Harju maakond, 76914) jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr Lääne-5, kehtivusega 17.07.2015 kuni 17.07.2025.

Jahipiirkond asub Lääne maakonnas Nõva, Lääne-Nigula ja Padise valla territooriumil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000357&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Haapsalu kontoris aadressil Kiltsi tee 10, 90403 Haapsalu või e-post laane@keskkonnaamet.ee. Kontaktisik on Ivar Marlen, tel 463 6821, e-post: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist (http://sadr.keskkonnaamet.ee).

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr Lääne-5 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/?page=eklis_view&pid=10842775&tid=6819082&u=20150803181439&r_url=%2F%3Fpage%3Deklis_list%26pid%3D%26tid%3D6819082%26u%3D20150803181439.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 826299

85. Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andmise teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andmise teade
Avaldamise algus: 03.08.2015
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 17 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et väljastas taotlejale MTÜ Risti Jahimeeste Selts (registrikood: 80285643) (aadress Kirbu talu, Piirsalu küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond, 90902) jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr Lääne-16, kehtivusega 17.07.2015 kuni 17.07.2025.

Jahipiirkond asub Lääne maakonnas Lääne-Nigula ja Nissi valla territooriumil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000355&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Haapsalu kontoris aadressil Kiltsi tee 10, 90403 Haapsalu või e-post laane@keskkonnaamet.ee. Kontaktisik on Ivar Marlen (Ivar Marlen, tel 463 6821, e-post: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee)..
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist (http://sadr.keskkonnaamet.ee).

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr Lääne-16 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/?page=eklis_view&pid=10844164&tid=6819082&u=20150803180120&r_url=%2F%3Fpage%3Deklis_list%26pid%3D%26tid%3D6819082%26u%3D20150803180120.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 826296

86. Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andmise teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andmise teade
Avaldamise algus: 03.08.2015
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 17 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et väljastas taotlejale Leidissoo jahiselts (registrikood: 80371762) (aadress Ploomi, Spithami küla, Noarootsi vald, Lääne maakond, 91220) jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr Lääne-15, kehtivusega 17.07.2015 kuni 17.07.2025.

Jahipiirkond asub Lääne maakonnas Nõva, Lääne-Nigula ja Noarootsi valdade territooriumil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000356&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Haapsalu kontoris aadressil Kiltsi tee 10, 90403 Haapsalu või e-post laane@keskkonnaamet.ee. Kontaktisik on Ivar Marlen (tel 4636821, e-post: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee)..
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad http://sadr.keskkonnaamet.ee.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr Lääne-15 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/?page=eklis_view&pid=10843648&tid=6819082&u=20150803174056&r_url=%2F%3Fpage%3Deklis_list%26pid%3D%26tid%3D6819082%26u%3D20150803174056.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 826280

87. Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade
Avaldamise algus: 21.07.2015
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 16 lg 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Jahiselts Nugrits (registrikood: 80265149) (aadress : aadress Lepiku küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond, 46602) on esitanud Anguse jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks Keskkonnaametile nõuetekohase taotluse.

Jahipiirkond asub Lääne-Viru maakonnas Sonda vallas, Rägavere vallas ja Vinni vallas.. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main? reg_kood=JAH1000323&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viru regiooni Rakvere kontoris, (Kunderi 18, 44307 Rakvere, e-post: viru@keskkonnaamet.ee. telefon 325 8401). Kontaktisikuks on Raivo Sass (raivo.sass@keskkonnaamet.ee. telefon 5288413)..
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad http://sadr.keskkonnaamet.ee..
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Vee spetsialist Julia Dubova
Telefon: 3324417
E-post: julia.dubova@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 820007

88. Jahipiirkonna moodustamise teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna moodustamise teade
Avaldamise algus: 22.06.2015
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 11 lg 6 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on moodustanud Anguse jahipiirkonna.

Haldusakti ja jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee ja Keskkonnaameti Viru regiooni kontoris (Kunderi 18, 44307 Rakvere)..
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/keskkonnaamet-algatas-anguse-jahipiirkonna-mooustamise/?highlight=anguse.

Jahipiirkond asub Sonda vallas, Rägavere vallas, Lüganuse vallas ja Vinni vallas.. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main#HTTPMpSU26eCVe2xzU9D9C7MnN4EUSMREi või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Keskkonnaamet teatab, et alustab Anguse jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotluste vastuvõtmist.

JahiS § 15 kohaselt esitatakse loa andjale jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks kirjalik taotlus, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) taotletava jahipiirkonna nimetust;
 3) jahipiirkonna kasutusõiguse loa kättetoimetamise soovitud viisi ning kättetoimetamiseks vajalikke kontaktandmeid;
 4) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja esindaja allkirja.
Taotlusele lisatakse taotleja selles jahipiirkonnas asuva kinnisasja andmed või JahiS § 14 lg 5 nimetatud kirjalik kokkulepe, sealhulgas kokkulepete nimekiri, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) maaomaniku nime, isiku- või registrikoodi, kontaktandmeid, katastriüksuse numbrit ja pindala;
 3) maaomaniku nõusoleku andmise kuupäeva ja maaomaniku allkirja.
 
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlusi saab Keskkonnaametile esitada kuni 22.07.2015.

Taotlused tuleb saata aadressil: Keskkonnaamet, Kunderi 18, 44307 Rakvere või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil viru@keskkonnaamet.ee..
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 788758

89. Kutselise kalapüügi uuesti avamise teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kutselise kalapüügi uuesti avamise teade
Avaldamise algus: 17.06.2015
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajandusministeerium avaldab teadaande kalapüügiseaduse (KPS) § 19 lõigete 6¹ ja 6² alusel.

Maaeluminister avab KPS § 19 lõike 62 alusel Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel toimuva ahvenapüügi alates 21. juunist 2015. a.

Ahvenapüük Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on avatud alates 21. juunist 2015. a. Kalapüük on avatud alates 21.06.2015

Täpsem teave lisatud maaeluministri käskkirjast.
Põllumajandusministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Lai tn 39 // Lai tn 41
Telefon: 6256101
E-post: PM@AGRI.EE
Teadaande number 787210

90. Kutselise kalapüügi peatamise teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kutselise kalapüügi peatamise teade
Avaldamise algus: 22.05.2015
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajandusministeerium avaldab teadaande kalapüügiseaduse (KPS) § 19 lõike 6¹ alusel.

Maaeluminister peatab KPS § 19 lõike 6 alusel Läänemerel ICESi alarajoonis 28.1 (Liivi laht) kaluri kalapüügiloa alusel toimuva räimepüügi Pärnu maakonnas Kihnu ja Manija saare püsielanikele. Pärnu maakonnas Kihnu ja Manija saare püsielanike kaluri kalapüügiloa alusel Läänemerel ICESi alarajoonis 28.1 (Liivi laht) toimuv räimepüük kastmõrdadega on peatatud alates 23.05.2015. Pärnu maakonnas Kihnu ja Manija saare püsielanike kaluri kalapüügiloa alusel Läänemerel ICESi alarajoonis 28.1 (Liivi laht) toimuv kalapüük kastmõrdadega on peatatud alates 23.05.2015.

Kalapüük on peatatud alates 23.05.2015.

Täpsem teave lisatud maaeluministri käskkirjast.
Põllumajandusministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Lai tn 39 // Lai tn 41
Telefon: 6256101
E-post: PM@AGRI.EE
Teadaande number 775229.

91. Kutselise kalapüügi peatamise teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kutselise kalapüügi peatamise teade
Avaldamise algus: 19.05.2015
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Põllumajandusministeerium avaldab teadaande kalapüügiseaduse (KPS) § 19 lõike 6¹ alusel.

Maaeluminister peatab KPS § 19 lõike 6 alusel Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel toimuva ahvenapüügi. Ahvenapüük Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on peatatud kuni 30. juunini 2015. a. Kalapüük mõrraga Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on peatatud kuni 10. juunini 2015. a.

Kalapüük on peatatud alates 20.05.2015.

Täpsem teave lisatud maaeluministri käskkirjast.
Põllumajandusministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Lai tn 39 // Lai tn 41
Telefon: 6256101
E-post: PM@AGRI.EE
Teadaande number 773399.

92. Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 13.05.2015 14:22
Parandaja: Ivar Marlen (Keskkonnaamet).
Parandamise põhjus: Lisatud tutvumise ja ettepanekute ning vastuväidete esitamise aeg.
Vaata eelmist versiooni
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade
Avaldamise algus: 13.05.2015
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 16 lg 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Leidissoo jahiselts (registrikood: 80371762) (aadress Ploomi talu, Spithami küla, Noarootsi vald 91220) on esitanud Variku jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks Keskkonnaametile nõuetekohase taotluse.

Jahipiirkond asub Lääne Maakonnas Nõva vallas, Noarootsi vallas ja Lääne-Nigula vallas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000356&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning vastuväiteid esitada kuni 27.05.2015 Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Haapsalu kontoris, (Kiltsi tee 10, 90403 Haapsalu, e-post: laane@keskkonnaamet.ee. telefon 4724720). Kontaktisikuks on Ivar Marlen (ivar.marlen@keskkonnaamet.ee. telefon 4636821).
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://sadr.keskkonnaamet.ee.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 771099.

93. Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 13.05.2015 14:21
Parandaja: Ivar Marlen (Keskkonnaamet).
Parandamise põhjus: Lisatud tutvumise ja ettepanekute ning vastuväidete esitamise aeg.
Vaata eelmist versiooni
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade
Avaldamise algus: 13.05.2015
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 16 lg 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ Palivere Jahipiirkond (registrikood: 12612278) (aadress Nõmme, Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond, 90903) on esitanud Risti jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks Keskkonnaametile nõuetekohase taotluse.

Jahipiirkond asub Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas ja Nissi vallas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000355&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning vastuväiteid esitada kuni 27.05.2015 Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Haapsalu kontoris, (Kiltsi tee 10, 90403 Haapsalu, e-post: laane@keskkonnaamet.ee. telefon 4724720). Kontaktisikuks on Ivar Marlen (ivar.marlen@keskkonnaamet.ee. telefon 4636821).
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://sadr.keskkonnaamet.ee.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 771158.

94. Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 13.05.2015 14:20
Parandaja: Ivar Marlen (Keskkonnaamet).
Parandamise põhjus: Lisatud tutvumise ja ettepanekute ning vastuväidete esitamise aeg.
Vaata eelmist versiooni
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade
Avaldamise algus: 13.05.2015
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 16 lg 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Suursoo Jahiselts (registrikood: 80372848) (aadress Pae tn 8, Tallinna linn, Harju maakond, 11414) on esitanud Variku jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks Keskkonnaametile nõuetekohase taotluse.

Jahipiirkond asub Lääne Maakonnas Nõva vallas, Noarootsi vallas ja Lääne-Nigula vallas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000356&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning vastuväiteid esitada kuni 27.05.2015 Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Haapsalu kontoris, (Kiltsi tee 10, 90403 Haapsalu, e-post: laane@keskkonnaamet.ee. telefon 4724720). Kontaktisikuks on Ivar Marlen (ivar.marlen@keskkonnaamet.ee. telefon 4636821).
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://sadr.keskkonnaamet.ee.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 771173.

95. Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 13.05.2015 14:18
Parandaja: Ivar Marlen (Keskkonnaamet).
Parandamise põhjus: Lisatud tutvumise ja ettepanekute ning vastuväidete esitamise aeg.
Vaata eelmist versiooni
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade
Avaldamise algus: 13.05.2015
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 16 lg 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Suursoo Jahiselts (registrikood: 80372848) (aadress Pae tn 8, Tallinna linn, Harju maakond, 11414) on esitanud Nõva jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks Keskkonnaametile nõuetekohase taotluse.

Jahipiirkond asub Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas, Padise vallas ja Nõva vallas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000357&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning vastuväiteid esitada kuni 27.05.2015 Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Haapsalu kontoris, (Kiltsi tee 10, 90403 Haapsalu, e-post: laane@keskkonnaamet.ee. telefon 4724720). Kontaktisikuks on Ivar Marlen (ivar.marlen@keskkonnaamet.ee. telefon 4636821).
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://sadr.keskkonnaamet.ee.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 771190.

96. Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 13.05.2015 14:16
Parandaja: Ivar Marlen (Keskkonnaamet).
Parandamise põhjus: Lisatud tutvumise ja ettepanekute ning vastuväidete esitamise aeg.
Vaata eelmist versiooni
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade
Avaldamise algus: 13.05.2015
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 16 lg 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et MTÜ Risti Jahimeeste Selts (registrikood: 80285643) (aadress Kirbu talu, Piirsalu küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond, 90902) on esitanud Risti jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks Keskkonnaametile nõuetekohase taotluse.

Jahipiirkond asub Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas ja Nissi vallas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000355&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning vastuväiteid esitada kuni 27.05.2015 Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Haapsalu kontoris, (Kiltsi tee 10, 90403 Haapsalu, e-post: laane@keskkonnaamet.ee. telefon 4724720). Kontaktisikuks on Ivar Marlen (ivar.marlen@keskkonnaamet.ee. telefon 4636821).
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://sadr.keskkonnaamet.ee.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 771206.

97. Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 13.05.2015 14:12
Parandaja: Ivar Marlen (Keskkonnaamet).
Parandamise põhjus: Lisatud tutvumise ja ettepanekute ning vastuväidete esitamise aeg.
Vaata eelmist versiooni
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade
Avaldamise algus: 13.05.2015
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 16 lg 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ Variku Jahiselts (registrikood: 12775924) (aadress Masina talu, Kiia küla, Saue vald, Harju maakond, 76914) on esitanud Nõva jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks Keskkonnaametile nõuetekohase taotluse.

Jahipiirkond asub Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas, Padise vallas ja Nõva vallas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=JAH1000357&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning vastuväiteid esitada kuni 27.05.2015 Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Haapsalu kontoris, (Kiltsi tee 10, 90403 Haapsalu, e-post: laane@keskkonnaamet.ee. telefon 4724720). Kontaktisikuks on Ivar Marlen (ivar.marlen@keskkonnaamet.ee. telefon 4636821).
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://sadr.keskkonnaamet.ee.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 771227.

98. Kalapüügi ajutise keeluaja teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalapüügi ajutise keeluaja teade
Avaldamise algus: 17.04.2015
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaministeerium avaldab teadaande kalapüügiseaduse (KPS) § 19 lõike 3¹ alusel.

Keskkonnaministeerium teadab, et vastavalt keskkonnaministri 17.04.2015 käskkirjaga nr 353 on otsustatud keelata kalapüük traalnoodaga Liivi lahes Eesti territoriaal- ja sisemeres 20. aprillist 19. maini 2015. a. ning keelata Eesti Vabariigi lipu all sõitvatel laevadel kalapüük traalnoodaga Liivi lahes Läti Vabariigi majandusvööndis 12. maist 10. juunini 2015.

Käskkiri hakkab kehtima järgmisel päeval pärast avaldamist ja sellega on võimalik tutvuda ka Keskkonnaministeeriumi veebilehel http://www.envir.ee/et/kalandusinfo.
Keskkonnaministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7a
Telefon: 6262802
E-post: KESKKONNAMINISTEERIUM@ENVIR.EE
Teadaande number 759901.

99. Jahipiirkonna moodustamise teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna moodustamise teade
Avaldamise algus: 08.04.2015
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 11 lg 6 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on moodustanud Risti jahipiirkonna.

Haldusakti ja jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee, Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni kontoris (Kiltsi tee 10, 90403 Haapsalu või e-post laane@keskkonnaamet.ee). Kontaktisikuks on Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni jahinduse spetsialist Ivar Marlen, (e-post: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee, tel 463 6821).
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad http://sadr.keskkonnaamet.ee/index.php?id=10535&op=doc_details&dok_id=518341&asutus_id=1.

Jahipiirkond asub Lääne-Nigula vallas ja Nissi vallas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil register.keskkonnainfo.ee alates 09.04.2015 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Keskkonnaamet teatab, et alustab Risti jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotluste vastuvõtmist.

JahiS § 15 kohaselt esitatakse loa andjale jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks kirjalik taotlus, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) taotletava jahipiirkonna nimetust;
 3) jahipiirkonna kasutusõiguse loa kättetoimetamise soovitud viisi ning kättetoimetamiseks vajalikke kontaktandmeid;
 4) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja esindaja allkirja.
Taotlusele lisatakse taotleja selles jahipiirkonnas asuva kinnisasja andmed või JahiS § 14 lg 5 nimetatud kirjalik kokkulepe, sealhulgas kokkulepete nimekiri, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) maaomaniku nime, isiku- või registrikoodi, kontaktandmeid, katastriüksuse numbrit ja pindala;
 3) maaomaniku nõusoleku andmise kuupäeva ja maaomaniku allkirja.
 
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlusi saab Keskkonnaametile esitada kuni 04.05.2015.

Taotlused tuleb saata aadressil: Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon, Kiltsi tee 10, 90403 Haapsalu või e-post laane@keskkonnaamet.ee.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 755115.

100. Jahipiirkonna moodustamise teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna moodustamise teade
Avaldamise algus: 08.04.2015
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 11 lg 6 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on moodustanud Variku jahipiirkonna.

Haldusakti ja jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee, Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Haapsalu kontoris (Kiltsi tee 10, 90403 Haapsalu või e-post laane@keskkonnaamet.ee). Kontaktisikuks on Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni jahinduse spetsialist Ivar Marlen (e-post: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee. tel 463 6821).
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad http://sadr.keskkonnaamet.ee/index.php?id=10535&op=doc_details&dok_id=519353&asutus_id=1.

Jahipiirkond asub Nõva vallas, Noarootsi vallas ja Lääne-Nigula vallas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil register.keskkonnainfo.ee alates 09.04.2015 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Keskkonnaamet teatab, et alustab Variku jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotluste vastuvõtmist.

JahiS § 15 kohaselt esitatakse loa andjale jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks kirjalik taotlus, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) taotletava jahipiirkonna nimetust;
 3) jahipiirkonna kasutusõiguse loa kättetoimetamise soovitud viisi ning kättetoimetamiseks vajalikke kontaktandmeid;
 4) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja esindaja allkirja.
Taotlusele lisatakse taotleja selles jahipiirkonnas asuva kinnisasja andmed või JahiS § 14 lg 5 nimetatud kirjalik kokkulepe, sealhulgas kokkulepete nimekiri, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) maaomaniku nime, isiku- või registrikoodi, kontaktandmeid, katastriüksuse numbrit ja pindala;
 3) maaomaniku nõusoleku andmise kuupäeva ja maaomaniku allkirja.
 
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlusi saab Keskkonnaametile esitada kuni 04.05.2015.

Taotlused tuleb saata aadressil: Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon, Kiltsi tee 10, 90403 Haapsalu või e-post laane@keskkonnaamet.ee.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 755108.

101. Jahipiirkonna moodustamise teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna moodustamise teade
Avaldamise algus: 08.04.2015
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 11 lg 6 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on moodustanud Nõva jahipiirkonna.

Haldusakti ja jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti veebilehel (www.keskkonnaamet.ee), Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Haapsalu kontoris, Kiltsi tee 10, 90403 Haapsalu või e-post: laane@keskkonnaamet.ee. Kontaktisik: Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni jahinduse spetsialist Ivar Marlen, e-post: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee. telefon 4636821.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad http://sadr.keskkonnaamet.ee/index.php?id=10535&op=doc_details&dok_id=519335&asutus_id=1.

Jahipiirkond asub Lääne-Nigula vallas, Padise vallas ja Nõva vallas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil register.keskkonnainfo.ee alates 09.04.2015 või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Keskkonnaamet teatab, et alustab Nõva jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotluste vastuvõtmist.

JahiS § 15 kohaselt esitatakse loa andjale jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks kirjalik taotlus, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) taotletava jahipiirkonna nimetust;
 3) jahipiirkonna kasutusõiguse loa kättetoimetamise soovitud viisi ning kättetoimetamiseks vajalikke kontaktandmeid;
 4) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja esindaja allkirja.
Taotlusele lisatakse taotleja selles jahipiirkonnas asuva kinnisasja andmed või JahiS § 14 lg 5 nimetatud kirjalik kokkulepe, sealhulgas kokkulepete nimekiri, mis peab sisaldama:
 1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
 2) maaomaniku nime, isiku- või registrikoodi, kontaktandmeid, katastriüksuse numbrit ja pindala;
 3) maaomaniku nõusoleku andmise kuupäeva ja maaomaniku allkirja.
 
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlusi saab Keskkonnaametile esitada kuni 04.05.2015.

Taotlused tuleb saata aadressil: Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon, Kiltsi tee 10, 90403 Haapsalu või e-post laane@keskkonnaamet.ee.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 755101.

102. Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andmise teade

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andmise teade
Avaldamise algus: 06.04.2015
Avaldamise lõpp: 07.04.2115
Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 17 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et väljastas taotlejale Mittetulundusühing Jäärumetsa Jahiselts (registrikood: 80373666) (aadress Männiku talu, Tõlli küla, Tõstamaa vald, 88119 Pärnumaa) jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÄ-35, kehtivusega 25.04.2015 kuni 25.04.2025.

Jahipiirkond asub Pärnu maakonnas Tõstamaa ja Varbla vallas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuses aadressil http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?list=JP&mount=view või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda ,Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, tel 5334 5706, e-mail: aleksander.siimenson@keskkonnaamet.ee..
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad http./sadr.keskkonnaamet.ee.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr PÄ-35 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil Keskkonnameti veebilehel.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 754065.

103. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalapüügi korraldamise teated
Avaldamise algus: 24.03.2015

Põllumajandusministeerium

KÄSKKIRI

23.03.2015 nr 50
Loode-Atlandi piirkonna püügirajooni 3NO pikklesta (WIT)
püügivõimaluse müük enampakkumise korras


Kalapüügiseaduse § 131 lõike 3, Vabariigi Valitsuse seaduse § 44 lõike 3 ja Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 264 "Põllumajandusministeeriumi põhimäärus” § 8 lõike 3 alusel ning lähtuvalt kalapüügiseaduse § 131 lõikest 1, § 16 lõigetest 32 ja 5, keskkonnatasude seaduse § 11 lõikest 4, Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2000. a määruse nr 414 "Kutselise kalapüügi püügivõimaluste enampakkumise läbiviimise kord” § 1 lõikest 1 ning § 2 lõigetest 1 ja 3, Vabariigi Valitsuse 10. novembri 2014. a määruse nr 166 "Kutselise kalapüügi võimalused ning aastane lubatud saak Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, Läänemerel ja Liivi lahel kaluri kalapüügiloa alusel ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2015. aastaks” § 8 lõike 1 punktist 1 ning nõukogu määruse (EL) nr 2015/104, millega määratakse 2015. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ja liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu, millega muudetakse määrust (EL) nr 43/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EL) nr 779/2014 (ELT L 22, 28.01.2015, lk 1-163), lisast 1C:

Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni (NAFO) 22.-26.09.2014 toimunud aastakoosolekul lepiti kokku pikklesta (WIT) püügi avamine NAFO püügipiirkonnas 3NO, kus Eesti Vabariigile eraldati nõukogu määrusega (EL) nr 2015/104 pikklesta (WIT) püügivõimaluseks 44 tonni. Vabariigi Valitsus pikklesta (WIT) püügivõimalust ei ole kehtestanud, sest väljaspool Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni oleval veealal reguleerib püügivõimalusi Euroopa Liit. Vabariigi Valitsuse 10. novembri 2014. a määrusega nr 166 "Kutselise kalapüügi võimalused ning aastane lubatud saak Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, Läänemerel ja Liivi lahel kaluri kalapüügiloa alusel ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2015. aastaks” on kehtestatud pikklesta (WIT) kalapüügiõiguse tasumääraks 31 eurot/t.

Põllumajandusministeeriumile esitati 09. märtsiks 2015. aastal 5 taotlust pikklesta (WIT) püügivõimaluse saamiseks 220 tonni osas. See on selgelt enam kui nõukogu määruses (EL) nr 2015/104 kehtestatud 44 tonni.

Eesti Vabariigile eraldatud püügivõimaluse jaotamine kalapüügiseaduse § 16 lõike 3 kohaselt ei ole võimalik, sest pikklesta (WIT) püük märgitud piirkonnas on olnud keelatud üle kümne aasta. Pikklesta (WIT) puhul on tegemist püügivõimaluse esmakordse kehtestamisega, sest kalapüügiseaduse tähenduses puudub püügiõiguse taotlejatel ajalooline püügiõigus. Kalapüügiseaduse § 16 lõike 3 teine lause sätestab, et jagamisel tagatakse iga taotleja eelmisel kolmel aastal õiguspäraselt omandatud püügivõimaluste suhe teistesse eelmisel kolmel aastal õiguspäraselt omandatud püügivõimalustesse (ajalooline püügiõigus). Seega moodustub ajalooline püügiõigus eelmisel kolmel aastal õiguspäraselt omandatud püügivõimaluste alusel. Kui eelmisel kolmel aastal ei ole püügivõimalusi õiguspäraselt omandatud, siis ei ole ka ajaloolist püügiõigust.

Kalapüügiseaduse § 16 lõike 3 kolmanda lause kohaselt loetakse püügivõimalus omandatuks, kui see on loale kantud ja selle eest on tasutud. Kalapüügiseaduse § 134 lõike 1 kohaselt nimetatakse püügivõimaluseks kutselise kalapüügi luba, mis antakse lubatud aastase väljapüügimahu, püügipäevade arvu, püügivahendite arvu või kalalaevade arvu piires. Arvestades eeltoodut ei ole ükski ettevõtja viimase kümne aasta jooksul pikklesta (WIT) püügivõimalust omandanud.

Samuti ei saa kohaldada kalapüügiseaduse § 16 lõiget 33, kuna eelnevatel aastatel ei ole NAFO kaitse- ja rakendusmeetmetega ning Euroopa Liidu püügivõimaluste määrustega pikklesta (WIT) püügivõimalust 3NO püügipiirkonnas kehtestatud, mistõttu ei saa eelnevatel aastatel muude sihtliikide püüdmisel NAFO püügipiirkonnas 3NO kaaspüügina saadud pikklesta (WIT) käsitada muul kujul oleva püügivõimalusena.

Seega ei võimalda lubatud püügivõimalused kalapüügilubade taotluste rahuldamist ja püügivõimalused tuleb kalapüügiseaduse § 16 lõike 32 kohaselt müüa enampakkumisel.

1. Müüa suulisel enampakkumisel 2015. aasta kutselise kalapüügi püügivõimalused pikklesta (WIT) püügiks kalalaeva kalapüügiloaga Loode-Atlandi piirkonna püügirajoonis 3NO järgmiste objektidena:
1) 22 tonni pikklesta (WIT) - alghinnaga 682 (kuussada kaheksakümmend kaks) eurot;
2) 22 tonni pikklesta (WIT) - alghinnaga 682 (kuussada kaheksakümmend kaks) eurot.

2. Punktis 1 nimetatud:
1) pikklesta (WIT) püügivõimaluste suuline enampakkumine toimub 28. aprillil 2015. aastal algusega kell 12.00 Põllumajandusministeeriumi suures saalis aadressil Lai tn 39 // Lai tn 41, Tallinn. Enampakkumisest osavõtjaks registreerimine algab kell 11.00 ja lõpeb kell 11.45 Põllumajandusministeeriumi suures saalis aadressil Lai tn 39 // Lai tn 41, Tallinn;
2) enampakkumise minimaalne samm on 50 (viiskümmend) eurot ja maksimaalne samm 250 (kakssada viiskümmend) eurot;
3) enampakkumise osavõtutasu on 19 (üheksateist) eurot ja tagatisraha on 50 protsenti pikklesta (WIT) püügivõimaluste alghinnast.

3. Punkti 2 alapunktis 2 nimetatud pakkumine tehakse täiseurodes ilma sentideta.

4. Punkti 2 alapunktis 3 nimetatud osavõtutasu ja tagatisraha tasutakse 27. aprilliks 2015 Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr EE932200221023778606, SEB pank, viitenumber 2800047135, või arvelduskontole nr EE891010220034796011, Swedbank, viitenumber 2800047135, märkides saajaks "Rahandusministeerium” ja selgituseks "püügivõimaluste enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha”.

5. Enampakkumise võitjaks tunnistatakse isik, kes pakub kõrgeima ostuhinna. Enampakkumise võitja tasutud tagatisraha tasaarveldatakse omandatud püügivõimaluste ostuhinna tasumisel. Teistele pakkumisel osalejatele tagastatakse tagatisraha täies ulatuses viie kalendripäeva jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest arvates. Isikule, kelle süül enampakkumine nurjus, tagatisraha ei tagastata. Osavõtutasu ei tagastata.

6. Enampakkumise võitjaks tunnistatud isik tasub tema pakutud ostuhinna täies ulatuses kümne kalendripäeva jooksul enampakkumise võitjaks tunnistamisest arvates Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr EE932200221023778606, SEB pank, viitenumber 2200030302, või arvelduskontole nr EE891010220034796011, Swedbank, viitenumber 2200030302, märkides saajaks "Rahandusministeerium”, ning esitab ostuhinna tasumist tõendava dokumendi sama tähtaja jooksul Põllumajandusministeeriumile.

7. Punktis 1 nimetatud enampakkumisest saavad osa võtta isikud, kes on põllumajandusministri 19. veebruari 2015. a käskkirja nr 35 "Kutselise kalapüügi loa taotluse esitamise tähtaja ennistamine” kohaselt esitanud 09. märtsiks 2015. aastal nõuetekohase kalalaeva kalapüügiloa taotluse pikklesta (WIT) püügiks kalalaeva kalapüügiloaga Loode-Atlandi piirkonna püügirajoonis 3NO.

8. Käskkiri avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded ning internetis Põllumajandusministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi veebilehel.


Saata: Keskkonnaministeerium, avalike suhete osakond, haldusosakond, kalamajandusosakond, siseauditi osakond, Eesti Kaugpüüdjate Liit, Mittetulundusühing EESTI KALURITE LIIT, MFV Lootus Osaühing, Reyktal Aktsiaselts, OÜ Tromtal, Reval Seafood OÜ.Ivari Padar
Minister

104. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 02.02.2015

Keskkonnaametile on esitatud 20.01.2015. a taotlus Jäärumetsa jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ Vana-Varbla jahiselts, registrikood 80267177.
Aadress: Helmküla küla, Varbla vald, 88201 Pärnumaa.
Taotletav jahipiirkond: Jäärumetsa jahipiirkond, asub Tõstamaa ja Varbla valla territooriumil.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates teadaande ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Pärnu - Viljandi regiooni Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, tel 5334 5706, e-mail: aleksander.siimenson@keskkonnaamet.ee.

105. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 02.02.2015

Keskkonnaametile on esitatud 21.01.2015. a taotlus Jäärumetsa jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks.
Taotleja: Pärnumaa Jahimeeste Liit, registrikood 80073875.
Aadress: Suur-Kuke 5, 80018 Pärnu.
Taotletav jahipiirkond: Jäärumetsa jahipiirkond, asub Tõstamaa ja Varbla valla territooriumil.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates teadaande ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, tel 5334 5706, e-mail: aleksander.siimenson@keskkonnaamet.ee.

106. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalapüügi korraldamise teated
Avaldamise algus: 20.02.2015

Põllumajandusministeerium
KÄSKKIRI
19.02.2015 nr 35

Kutselise kalapüügi loa taotluse esitamise tähtaja ennistamine
Haldusmenetluse seaduse § 34 lõigete 1 ja 4, kalapüügiseaduse § 131 lõike 3 ja Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 3 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EL) nr 2015/104 millega määratakse 2015. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ja liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu, millega muudetakse määrust (EL) nr 43/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 779/2014 (ELT L 22, 28.1.2015, lk 1—163), lisaga 1C.

Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni (NAFO) 22.09.-26.09.2014. a toimunud aastakoosolekul lepiti kokku pikklesta (WIT) püügi avamine NAFO püügipiirkonnas 3NO, kus Eesti Vabariigile eraldati nõukogu määrusega (EL) nr 2015/104 pikklesta (WIT) püügivõimaluseks 44 tonni. Pikklesta püük märgitud piirkonnas on olnud keelatud üle 10 aasta, mistõttu Eesti Vabariigile eraldatud püügivõimaluse jaotamine kalapüügiseaduse § 16 lõike 3 kohaselt ei ole võimalik. Samuti ei saa kohaldada kalapüügiseaduse § 16 lõiget 33, kuna eelnevatel aastatel on NAFO kaitse- ja rakendusmeetmete ning Euroopa Liidu püügivõimaluste määrustega pikklesta (WIT) püügivõimaluseks püügipiirkonnas 3NO kehtestatud 0 t, mistõttu ei saa käsitleda eelnevatel aastatel muude sihtliikide püüdmisel NAFO püügipiirkonnas 3NO kaaspüügina saadud pikklesta (WIT) muul kujul olevaks püügivõimaluseks.

Pikklesta (WIT) püügivõimaluse kehtestanud nõukogu määrus (EL) nr 2015/104 jõustus pärast seda, kui lõppes kutselise kalapüügiloa taotluste esitamise tähtaeg kalapüügiks 2015. aastal, st pärast 2014. aasta 1. detsembrit, mis on mõjuvaks põhjuseks kalapüügiloa taotluste esitamise tähtaja ennistamiseks neile taotlejatele, kes on huvitatud pikklesta (WIT) püügist NAFO püügipiirkonnas 3NO.

1. Kutselise kalapüügiloa taotlusi pikklesta (WIT) püügiks 2015. aastal kalalaeva kalapüügiloa alusel NAFO püügipiirkonnas 3NO võib esitada kehtestatud korras alates käskkirja avalikult teatavaks tegemisest kuni 09. märtsini 2015. a.

2. Käskkiri avaldada ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Põllumajandusministeeriumi veebilehel.

Saata: Keskkonnaministeerium, Mittetulundusühing EESTI KALURITE LIIT, Eesti Kaugpüüdjate Liit, Reyktal Aktsiaselts, MFV Lootus Osaühing, OÜ Tromtal, Reval Seafood OÜ, kalamajandusosakond, avalike suhete osakond


Ivari Padar
Minister

107. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna moodustamise teated
Avaldamise algus: 12.02.2015

Keskkonnaamet teatab, et on algatatud Muuga jahipiirkonna piiride muutmine

Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK) esitas 12.12.2014. Keskkonnaametile teate RMK nõukogu 11.12.2014 otsusega Anguse jahipiirkonna kasutusõiguse loast LV-1 loobumisest alates 1. märtsist 2015. Seoses sellega lõppeb jahiseaduse § 20 lg 1 p 2 kohaselt nimetatud kasutusõiguse loa kehtivus ning Anguse jahipiirkond muutub kasutusse andmata jahipiirkonnaks jahiseaduse mõistes.

Keskkonnaamet on Anguse jahipiirkonna puhul võtnud eesmärgiks moodustada kolm võrdsete jahipidamisvõimalustega ala Tudu ja Muuga jahipiirkondade laiendamisega ja uue Anguse jahipiirkonna moodustamisega.

Muuga jahipiirkond asub Lääne-Virumaal Laekvere vallas.

Muuga jahipiirkonna piirid muudetakse Keskkonnaameti peadirektor käskkirjaga, mille eelnõu ja jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti koduleheküljel www.keskkonnaamet.ee, Viru regiooni Rakvere kontoris (Kunderi 18, Rakvere) ja Laekvere vallavalitsuses (Salutaguse tee 2, Laekvere) kuni 27.02.2015.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku Muuga jahipiirkonna piiride muutmise menetluses avaliku istungit mitte korraldada.

Vastuväiteid ja ettepanekuid esitada kuni 27.02.2015 aadressil Keskkonnaamet, Kunderi 18, 44307 Rakvere või e-posti aadressil laane-viru@keskkonnaamet.ee.
Lisainfo: Raivo Sass, e-post: raivo.sass@keskkonnaamet.ee; tel 528 8413.

108. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna moodustamise teated
Avaldamise algus: 12.02.2015

Keskkonnaamet teatab, et on algatatud Anguse jahipiirkonna moodustamine

Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK) esitas 12.12.2014. Keskkonnaametile teate RMK nõukogu 11.12.2014 otsusega Anguse jahipiirkonna kasutusõiguse loast LV-1 loobumisest alates 1. märtsist 2015. Seoses sellega lõppeb jahiseaduse § 20 lg 1 p 2 kohaselt nimetatud kasutusõiguse loa kehtivus ning Anguse jahipiirkond muutub kasutusse andmata jahipiirkonnaks jahiseaduse mõistes.

Keskkonnaamet on Anguse jahipiirkonna puhul võtnud eesmärgiks moodustada kolm võrdsete jahipidamisvõimalustega ala Tudu ja Muuga jahipiirkondade laiendamisega ja uue Anguse jahipiirkonna moodustamisega Rakvere-Tudulinna maanteest põhja poole jääval alal.

Moodustatav Anguse jahipiirkond asub Sonda, Lüganuse, Rägavere ja Vinni vallas.

Anguse jahipiirkond moodustatakse Keskkonnaameti peadirektor käskkirjaga, mille eelnõu ja jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti koduleheküljel www.keskkonnaamet.ee, Viru regiooni Rakvere kontoris (Kunderi 18, Rakvere) ja Sonda vallavalitsuses (Lembitu 46, Sonda) kuni 27.02.2015.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku Anguse jahipiirkonna moodustamise menetluses avaliku istungit mitte korraldada.

Vastuväiteid ja ettepanekuid esitada kuni 27.02.2015 aadressil Keskkonnaamet, Kunderi 18, 44307 Rakvere või e-posti aadressil laane-viru@keskkonnaamet.ee.
Lisainfo: Raivo Sass, e-post: raivo.sass@keskkonnaamet.ee; tel 528 8413.

109. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna moodustamise teated
Avaldamise algus: 12.02.2015

Keskkonnaamet teatab, et on algatatud Tudu jahipiirkonna piiride muutmine

Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK) esitas 12.12.2014. Keskkonnaametile teate RMK nõukogu 11.12.2014 otsusega Anguse jahipiirkonna kasutusõiguse loast LV-1 loobumisest alates 1. märtsist 2015. Seoses sellega lõppeb jahiseaduse § 20 lg 1 p 2 kohaselt nimetatud kasutusõiguse loa kehtivus ning Anguse jahipiirkond muutub kasutusse andmata jahipiirkonnaks jahiseaduse mõistes.

Keskkonnaamet on Anguse jahipiirkonna puhul võtnud eesmärgiks moodustada kolm võrdsete jahipidamisvõimalustega ala Tudu ja Muuga jahipiirkondade laiendamisega ja uue Anguse jahipiirkonna moodustamisega.

Tudu jahipiirkond asub Lääne-Virumaal Laekvere ja Vinni vallas.

Tudu jahipiirkonna piirid muudetakse Keskkonnaameti peadirektor käskkirjaga, mille eelnõu ja jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti koduleheküljel www.keskkonnaamet.ee, Viru regiooni Rakvere kontoris (Kunderi 18, Rakvere) ja Vinni vallavalitsuses (Tartu mnt 2, Pajusti) kuni 27.02.2015.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku Tudu jahipiirkonna piiride muutmise menetluses avaliku istungit mitte korraldada.

Vastuväiteid ja ettepanekuid esitada kuni 27.02.2015 aadressil Keskkonnaamet, Kunderi 18, 44307 Rakvere või e-posti aadressil laane-viru@keskkonnaamet.ee.
Lisainfo: Raivo Sass, e-post: raivo.sass@keskkonnaamet.ee; tel 528 8413.

110. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 02.02.2015

Keskkonnaametile on esitatud 21.01.2015. a taotlus Jäärumetsa jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks.
Taotleja: Mittetulundusühing Jäärumetsa Jahiselts, registrikood 80373666.
Aadress: Männiku talu, Tõlli küla, Tõstamaa vald, 88119 Pärnumaa.
Taotletav jahipiirkond: Jäärumetsa jahipiirkond, asub Tõstamaa ja Varbla valla territooriumil.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates teadaande ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Pärnu - Viljandi regiooni Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, tel 5334 5706, e-mail: aleksander.siimenson@keskkonnaamet.ee.

111. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemise ja kehtetuks tunnistamise teated
Avaldamise algus: 29.12.2014

Keskkonnaministri 25.06.2009 määrusega nr 29 "Anguse, Anna, Ilumetsa, Kaansoo, Külmallika, Lasva, Luiste, Lõõla, Muuga, Nõva, Orava, Padise, Palamullu, Põrsu, Rigulda, Roela, Rägavere, Sooniste, Tudu, Veerksu, Veriora ja Väätsa jahipiirkonna moodustamine" on moodustatud Anguse jahipiirkond, mida kasutab Riigimetsa Majandamise Keskus (registrikood 70004459), kes on teatanud Anguse jahipiirkonna kasutusõiguse loobumisest alates 01.03.2015.
Anguse jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivus lõpeb 01.03.2015 JahiS § 20 lg 1 p 2 alusel. Seoses Anguse jahipiirkonna ümberkorraldamisega JahiS § 11 lg 2 alusel on võimalik esitada taotlus moodustatava jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks JahiS § 15 lg-s 3 sätestatud tähtaja jooksul jahipiirkonna moodustavate otsuste jõustumisest. Vastavalt JahiS § 11 lg-le 6 avalikustab Keskkonnaamet jahipiirkonna moodustamise otsuse, samuti jahipiirkonna kaardi oma veebilehel ning asjakohase teate jahipiirkonna moodustamise kohta avaldatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded ja vähemalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes või kohalikus ajalehes.
Info tel 528 8413 või e-mail: raivo.sass@keskkonnaamet.ee.

112. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalapüügi korraldamise teated
Avaldamise algus: 19.12.2014

Põllumajandusministeerium
KÄSKKIRI 19.12.2014 nr 184
2014. aasta haugipüügi peatamine Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel
Käskkiri kehtestatakse kalapüügiseaduse § 19 lõike 6 alusel ning lähtuvalt Vabariigi Valitsuse 14. novembri 2013. a määruse nr 163 "Kutselise kalapüügi võimalused ning aastane lubatud saak Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, Läänemerel ja Liivi lahel kaluri kalapüügiloa alusel ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2014. aastaks” § 11 lõike 1 punktist 4, mille kohaselt on "Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe” alusel Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel Eesti Vabariigile eraldatud aastane lubatud saak haugi kohta 120 tonni.

Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määrusega nr 104 "Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord” ettenähtud korras esitatud andmete kohaselt on 2014. aastal Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel püütud vähemalt 108 tonni haugi. Sellega on Vabariigi Valitsuse 14. novembri 2013. a määruse nr 163 "Kutselise kalapüügi võimalused ning aastane lubatud saak Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, Läänemerel ja Liivi lahel kaluri kalapüügiloa alusel ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2014. aastaks” § 11 lõike 1 punktiga 4 kehtestatud aastane lubatud saak ammendunud vähemalt 90 protsendi ulatuses.

Kalapüügiseaduse § 19 lõige 6 kohustab põllumajandusministrit peatama veealal kutselise kalapüügi, kui selle veeala kohta kehtestatud aastane lubatud saak on ammendunud vähemalt 90 protsendi ulatuses. Kutselise kalapüügi võib peatada ühe või mitme maakonna, püsiasustusega väikesaare, püügivahendi, kalaliigi ja kalapüügiseaduse § 13 lõikes 3 nimetatud kalapüügiloa osas.

1. Peatan haugipüügi Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel.
2. Käskkiri kehtib Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel kala püüdvate isikute suhtes väljaandes Ametlikud Teadaanded käskkirja avaldamisele järgnevast päevast alates.
3. Kalamajandusosakond korraldab käskkirja avaldamise väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Põllumajandusministeeriumi veebilehel.

Käskkirja peale võib esitada kaebuse halduskohtule 30 päeva jooksul alates käskkirja avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded halduskohtumenetluse seadustikus ettenähtud korras.

Saata: Keskkonnaministeerium, Keskkonnainspektsioon, Kalanduse teabekeskus, MTÜ Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit, MTÜ Peipsi Kalurite Ühing, Peipsi Piirkonna Ettevõtete ja Ettevõtjate Kalurite Liit, kalamajandusosakond, haldusosakond, avalike suhete osakond.Ivari Padar
Minister

113. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalapüügi korraldamise teated
Avaldamise algus: 08.01.2015

Põllumajandusministeerium
KÄSKKIRI

08.01.2015 nr 1
2014. a keskmised kala esmakokkuostuhinnad


Käskkiri kehtestatakse kalapüügiseaduse § 171 lõike 3 ja Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkt 3 alusel.

Avaldada ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Põllumajandusministeeriumi koduleheküljel 2014. aasta keskmised kala esmakokkuostuhinnad, mis on saadud Vabariigi 15. detsembri 2014. a määruse nr 186 "Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord” kohaselt kala esmakokkuostu kohta esitatud andmete alusel, kalaliikide kaupa järgmiselt:

2014. a keskmised kala esmakokkuostuhinnad

Kala liik Keskmine hind (EUR/kg)
Agarik 0.04
Ahven 1.39
Angerjas 7.41
Emakala 0.50
Haug 1.20
Hõbekoger 0.16
Jõesilm 4.63
Karpkala (Sasaan) 1.38
Kiisk 0.13
Kilu 0.21
Koger 0.27
Koha 3.40
Latikas 0.73
Lest 0.73
Linask 1.28
Luts 0.87
Lõhi 4.40
Meriforell 2.87
Merisiig 4.03
Meritint 0.66
Nurg 0.13
Ogalik 0.24
Peipsi siig 1.29
Peipsi tint 0.40
Roosärg 0.11
Räim 0.20
Rääbis 3.33
Säinas 0.66
Särg 0.61
Tursk (Atlandi tursk) 1.25
Tuulehaug 1.16
Vimb 0.53
Ümarmudil 0.20


Saata: kalamajandusosakond, avalike suhete osakond, haldusosakondIvari Padar
Minister

114. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemise ja kehtetuks tunnistamise teated
Avaldamise algus: 22.12.2014

Keskkonnaministri 17.06.2009 määrusega nr 27 "Are, Aruvälja, Audru, Halinga, Jõõpre, Jäärumetsa, Kaisma, Kihlepa-Lindi, Kihnu, Koonga, Kullipesa, Kurgja, Lõpe, Massiaru, Mõisaküla, Nõmme, Ora, Orajõe, Pärnjõe, Pööravere, Rahnoja, Sauga, Saulepi, Seliste, Suigu, Surju, Tahkuranna, Tali, Tihemetsa, Tootsi, Tori-Sindi, Tõstamaa, Vana-Varbla ja Vändra jahipiirkonna moodustamine" on moodustatud Jäärumetsa jahipiirkond, mida kasutab Riigimetsa Majandamise Keskus (registrikood 70004459), kes on teatanud Jäärumetsa jahipiirkonna kasutusõigusest loobumisest alates 01.03.2015.
Jäärumetsa jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivus lõpeb 01.03.2015 JahiS § 20 lg 1 p 2 alusel. Seoses Jäärumetsa jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemisega JahiS § 20 lg 1 p 2 alusel on võimalik esitada taotlusi Jäärumetsa jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks JahiS § 15 lg-s 3 sätestatud tähtaja jooksul (30 päeva) käesoleva teate avaldamisest arvates aadressil Roheline 64,80010 Pärnu ja Paala tee 4, 71014 Viljandi või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil parnu@keskkonnaamet.ee ja viljandi@keskkonnaamet.ee
Lisainfo: Pärnu-Viljandi regiooni jahinduse spetsialist Aleksander Siimenson, e-posti aadressil aleksander.siimenson@keskkonnaamet.ee või telefonil 5334 5706.

115. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalapüügi korraldamise teated
Avaldamise algus: 10.12.2014

Põllumajandusministeerium

KÄSKKIRI

10.12.2014 nr 174

2014. aasta latikapüügi ja nakke- või raamvõrgu
püügi avamine Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel

Kalapüügiseaduse § 19 lõike 62 alusel:

Vabariigi Valitsuse 14. novembri 2013. a määruse nr 163 "Kutselise kalapüügi võimalused ning aastane lubatud saak Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, Läänemerel ja Liivi lahel kaluri kalapüügiloa alusel ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2014. aastaks” (edaspidi määrus nr 163) § 11 lõike 1 punktide 2,3 ja 4 kohaselt on Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel aastaks lubatud latikasaak 750 tonni, kohasaak 650 tonni ja haugisaak 120 tonni.

Põllumajandusminister peatas latikapüügi ja kalapüügi nakke- või raamvõrguga Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 6. oktoobri 2014. a käskkirjaga nr 133 "2014. aasta latikapüügi peatamine Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel” (edaspidi käskkiri nr 133) 7. oktoobrist kuni 31. detsembrini.

Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määrusega nr 104 "Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord” ettenähtud korras esitatud andmete kohaselt püüdsid kalurid Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel enne püügi peatamise käskkirja nr 133 jõustumist 7. oktoobriks 727,053 tonni latikat ehk 96,9% määrusega nr 163 Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kehtestatud aastasest lubatud latikasaagist.

Aastasest lubatud latikasaagist on alles 22,947 tonni ehk 3,1%. Lisaks on veel alles aastast lubatud saaki haugi osas 16,682 tonni ehk 13,9%, koha osas 87,521 tonni ehk 13,5%. Alles jäänud aastaste lubatud saakide arvelt on võimalik piiratud mahus püügi avamine Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel.

Kaluri kalapüügiloa alusel toimuva püügi puhul on Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel peamisteks kalapüügivahenditeks mõrrad, nakke- või raamvõrgud ja põhjanoot ehk mutnik. Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 "Kalapüügieeskiri” § 31 lõike 2 punktide 2 ja 3 kohaselt on kaldast kaugemal kui 1 km Peipsi järves ning kaldast kaugemal kui 500 m Lämmijärves ja Pihkva järves keelatud nakkevõrguga püügil kasutada väiksemat silmasuurust kui 130 mm.

Vastavalt keskkonnaministri 20. detsembri 2013 määruse nr 77 "Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2014. aastal” § 1 lõike 1 punkt 1 kohaselt on Peipsi järvel kaldast arvates 1 km laiusel veealal ning Lämmi- ja Pihkva järvel kaldast arvates 500 m laiusel veealal 2014. aastal keelatud püük nakkevõrkudega 1. septembrist kuni 31. detsembrini ja § 3 lõike 1 punkti 2 kohaselt on Peipsi järvel keelatud kalapüük põhjanooda ehk mutnikuga 22. oktoobrist kuni 31. detsembrini.

Mõrdadega kalapüük on Peipsi-, Lämmi ja Pihkva järvel keelatud alates 19. oktoobrist kuni 31. detsembrini keskkonnaministri 16. oktoobri 2014. a käskkirjaga nr 774 "Mõrdadega kalapüügi sulgemine Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2014. aastal”.

Arvestades asjaoluga, et käesoleval sügisel avavee perioodil püüti keskmiselt nii latikat kui ka koha 5 tonni päevas ning haugi 0,5 tonni päevas, latika lubatud saagist on välja püüdmata 22,947 tonni, koha lubatud saagist on välja püüdmata 87,521 tonni ja haugi lubatud saagist on välja püüdmata 16,682 tonni ning võttes arvesse, et eelpool nimetatud õigusaktide kohaselt on Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel keelatud kalapüük mõrdade, põhjanooda ehk mutnikuga ja nakke- või raamvõrguga, võib avada latikapüügi ja kala-püügi nakke- või raamvõrkudega.

1. Avan kalapüügi Peipsi järvel nakke- või raamvõrguga kaldast kaugemal kui 1 km ning Lämmi- ja Pihkva järvel kaldast kaugemal kui 500 m kuni 19. detsembrini.

2. Avan latikapüügi Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kuni 19. detsembrini.

3. Käskkiri kehtib Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel kala püüdvate isikute suhtes kuni 19. detsembrini 2014. a.

4. Käskkiri jõustub väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgnevast päevast.

Kalamajandusosakonnal korraldada käskkirja avaldamine väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Põllumajandusministeeriumi veebilehel.


Käskkirja peale võib esitada kaebuse halduskohtule 30 päeva jooksul alates käskkirja avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded halduskohtumenetluse seadustikus ettenähtud korras.


Saata: Keskkonnaministeerium, Keskkonnainspektsioon, MTÜ Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit, MTÜ Peipsi Kalurite Ühing, kalamajandusosakond, haldusosakond, avalike suhete osakond.


Ivari Padar
Minister

116. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalapüügi korraldamise teated
Avaldamise algus: 17.12.2014

Põllumajandusministeerium
KÄSKKIRI

17.12.2014 nr 175
2014. aasta latikapüügi ja nakke- või raamvõrguga
püügi peatamine Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel

Kalapüügiseaduse § 19 lõike 6 alusel ning lähtuvalt Vabariigi Valitsuse 14. novembri 2013. a määruse nr 163 "Kutselise kalapüügi võimalused ning aastane lubatud saak Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, Läänemerel ja Liivi lahel kaluri kalapüügiloa alusel ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2014. aastaks” § 11 lõike 1 punkti 2 kohaselt on Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe alusel Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel Eesti Vabariigile eraldatud aastane lubatud latikasaak 750 tonni.

Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määrusega nr 104 "Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord” ettenähtud korras esitatud andmete kohaselt on 2014. aastal Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel püütud 7. oktoobriks 2014. a 727,053 tonni latikat. Sellega on Vabariigi Valitsuse 14. novembri 2013. a määruse nr 163 "Kutselise kalapüügi võimalused ning aastane lubatud saak Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, Läänemerel ja Liivi lahel kaluri kalapüügiloa alusel ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2014. aastaks” § 11 lõike 1 punktiga 2 kehtestatud aastane lubatud saak ammendunud vähemalt 90 protsendi ulatuses.

Kalapüügiseaduse § 19 lõige 6 kohustab põllumajandusministrit peatama veealal kutselise kalapüügi, kui selle veeala kohta kehtestatud aastane lubatud saak on ammendunud vähemalt 90 protsendi ulatuses. Kutselise kalapüügi võib peatada ühe või mitme maakonna, püsiasustusega väikesaare, püügivahendi, kalaliigi ja kalapüügiseaduse § 13 lõikes 3 nimetatud kalapüügiloa osas.

Põllumajandusminister avas 10. detsembri 2014. a käskkirjaga nr 174 "2014. aasta latikapüügi ja nakke- või raamvõrgu püügi avamine Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel” (edaspidi käskkiri nr 174) latikapüügi ja püügi nakke- või raamvõrguga. Kalapüügiseaduse § 19 lõike 62 kohaselt võib pärast kalapüügiga seonduvate andmete laekumist, millest käesoleval juhul selgus, et latika lubatud saagist oli välja püüdmata 22,947 tonni, kutselise kalapüügi uuesti avada veealal, kus kalapüük kalapüügiseaduse § 19 lõike 6 kohaselt peatati.

Arvestades, et laekunud püügiandmete kohaselt on pärast käskkirja nr 174 jõustumist püütud latikat 16,924 tonni ja latika keskmine päevapüük on 4,231 tonni, tuleb latikapüük lubatud aastase saagi ületamise vältimiseks peatada ja peatada ka kalapüük nakke- või raamvõrkudega varem kui käskkirjaga nr 174 määratud 19. detsember 2014. a.

1. Peatan Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel toimuva latikapüügi.

2. Peatan kalapüügi Peipsi järvel nakke- või raamvõrguga kaldast kaugemal kui üks kilomeeter ning Lämmi- ja Pihkva järvel kaldast kaugemal kui 500 meetrit.

3. Tunnistan kehtetuks põllumajandusministri 10. detsembri 2014. a käskkirja nr 174 "2014. aasta latikapüügi ja nakke- või raamvõrgu püügi avamine Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel”.

4. Käskkiri kehtib Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel kala püüdvate isikute suhtes kuni 31. detsembrini 2014. a.

5. Käskkiri jõustub väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgnevast päevast.


Kalamajandusosakond korraldab käskkirja avaldamise väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Põllumajandusministeeriumi veebilehel.

Käskkirja peale võib esitada kaebuse halduskohtule 30 päeva jooksul alates käskkirja avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded halduskohtumenetluse seadustikus ettenähtud korras.

Saata: Keskkonnaministeerium, Keskkonnainspektsioon, Kalanduse teabekeskus, MTÜ Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit, MTÜ Peipsi Kalurite Ühing, Peipsi Piirkonna Ettevõtete ja Ettevõtjate Kalurite Liit, kalamajandusosakond, haldusosakond, avalike suhete osakond.


Ivari Padar
Minister

117. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 05.01.2015 09:47

Vaata eelmist versiooni
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemise ja kehtetuks tunnistamise teated
Avaldamise algus: 30.12.2014
Keskkonnaametile on esitatud 15.12.2014. a teade jahipiirkonna kasutusõigusest loobumisest. Kasutusõiguse luba lõpeb alates 01.03.2015.
Teate esitas: Riigimetsa Majandamise Keskus, registrikood 70004459, aadress: Toompuiestee 24, 10149 Tallinn.
Riigimetsa Majandamise Keskus loobus Nõva jahipiirkonna kasutusõigusest. Nõva jahipiirkond asub Lääne maakonnas Lääne-Nigula, Noarootsi ja Nõva ning Harju maakonnas Nissi ja Padise valla territooriumil. Nõva jahipiirkonna pindala on 39350 ha.
Seoses Nõva jahipiirkonna ümberkorraldamisega JahiS § 11 lg 2 alusel, on võimalik esitada taotlus moodustatavate jahipiirkondade kasutusõiguse lubade saamiseks JahiS § 15 lg-s 3 sätestatud tähtaja jooksul jahipiirkondi moodustavate otsuste jõustumisest. Vastavalt JahiS § 11 lg-le 6 avalikustab Keskkonnaamet jahipiirkonna moodustamise otsuse, samuti jahipiirkonna kaardi oma veebilehel ning asjakohane teade jahipiirkonna moodustamise kohta avaldatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded ja vähemalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes või kohalikus ajalehes.
Täiendav informatsioon: Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon, jahinduse spetsialist Ivar Marlen, tel 463 6821, e-post: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee.

118. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalapüügi korraldamise teated
Avaldamise algus: 17.10.2014

Keskkonnaministri 16.10.2014 käskkiri nr 774.
Mõrdadega kalapüügi sulgemine Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2014. aastal.
Käskkiri kehtestatakse kalapüügiseaduse § 19 lõike 3š alusel.

Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on pärast 10. oktoobrit 2014 kujunenud olukord, kus ahvena kvoot on täitunud 98,3% ulatuses ja püük suletud 27. septembril. Latika kvoot on täitunud 96,2% ulatuses ja püük suletud 7.oktoobril. Samast päevast on keelatud ka püük nakkevõrkudega, millest kala elusalt vette tagasi laskmine ei ole võimalik. Kalapüük mõrdadega on seni olnud avatud, kuna TÜ Eesti Mereinstituudi 22.09.2014 Põllumajandusministeeriumile saadetud kirja nr 3-10/MI-17560-2 kohaselt on sügiseselt jaheda vee korral võimalik kala mõrrast elusalt vette tagasi lasta, seejuures ei või tagasilastava kala osakaal olla väga suur. Arvestades aga nimetatud püünistega saadud saakide liigi-koosseisu ning asjaolu, et alates 11. oktoobrist kehtib koha (täispikkuse) alammõõt 46 cm, tuleb järve tagasi lasta ligikaudu 90% saagist kaalu poolest, isendite arvult veelgi rohkem. TÜ Eesti Mereinstituudi 14. oktoobri 2014. a kirjas nr 13-5.1/14/8568 on öeldud, et sellises mahus kalade vette tagasi laskmine on väga töömahukas ja aeganõudev protsess ning selle käigus enamik alammõõdulisi kalu hukkub.

Lähtudes ülaltoodust:

1. Keelan Peipsi-, Lämmi ja Pihkva järvel kalapüügi mõrdadega 19. oktoobrist 2014.

3. Kalavarude osakond korraldab käskkirja avaldamise väljaandes Ametlikud Teadaanded ning Keskkonnaministeeriumi veebilehel.

119. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalapüügi korraldamise teated
Avaldamise algus: 26.09.2014

KÄSKKIRI

26.09.2014 nr 132
2014. aasta ahvenapüügi peatamine Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel
Käskkiri kehtestatakse kalapüügiseaduse § 19 lõike 6 alusel ning lähtuvalt Vabariigi Valitsuse 14. novembri 2013. a määruse nr 163 "Kutselise kalapüügi võimalused ning aastane lubatud saak Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, Läänemerel ja Liivi lahel kaluri kalapüügiloa alusel ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2014. aastaks” § 11 lõike 1 punktist 1, mille kohaselt on "Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe” alusel Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel Eesti Vabariigile eraldatud aastane lubatud saak ahvena kohta 800 tonni.

Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määrusega nr 104 "Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord” ettenähtud korras esitatud andmete kohaselt on 2014. aastal Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel püütud vähemalt 720 tonni ahvenat. Sellega on Vabariigi Valitsuse 14. novembri 2013. a määruse nr 163 "Kutselise kalapüügi võimalused ning aastane lubatud saak Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, Läänemerel ja Liivi lahel kaluri kalapüügiloa alusel ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2014. aastaks” § 11 lõike 1 punktiga 1 kehtestatud aastane lubatud saak ammendunud vähemalt 90 protsendi ulatuses.

Kalapüügiseaduse § 19 lõige 6 kohustab põllumajandusministrit peatama veealal kutselise kalapüügi, kui selle veeala kohta kehtestatud aastane lubatud saak on ammendunud vähemalt 90 protsendi ulatuses. Kutselise kalapüügi võib peatada ühe või mitme maakonna, püsiasustusega väikesaare, püügivahendi, kalaliigi ja kalapüügiseaduse § 13 lõikes 3 nimetatud kalapüügiloa osas.

Kaluri kalapüügiloa alusel toimuva püügi puhul on sügishooajal peamisteks ahvenapüügi vahenditeks Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel mõrd ja põhjanoot ehk mutnik. Keskkonnaministri 20. detsembri 2013. a määruse nr 77 "Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2014. aastal” § 3 lõike 6 alusel, kui Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on ahvena püük kalapüügiseaduse § 19 lõikes 6 sätestatud juhul ja korras peatatud, on nimetatud veekogudes kalapüügil kuni 10. oktoobrini keelatud kasutada põhjanooda noodapäras, mitte vähem kui 5 m ulatuses pära lõpuosast, väiksemat silmasuurust kui 110 mm, mis on ahvenapüügi suhtes selektiivne. Mõrraga püüdmise korral satub lisaks teistele kaladele mõrda ka ahvenat, kuid mõrrast on võimalik kala eluvõimelisena vabastada.

1. Peatan ahvenapüügi Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 28. septembrist 2014. a.

2. Käskkiri kehtib Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel kala püüdvate isikute suhtes väljaandes Ametlikud Teadaanded käskkirja avaldamisele järgnevast päevast alates.

3. Kalamajandusosakond korraldab käskkirja avaldamise väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Põllumajandusministeeriumi veebilehel.

Käskkirja peale võib esitada kaebuse halduskohtule 30 päeva jooksul alates käskkirja avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded halduskohtumenetluse seadustikus ettenähtud korras.

Saata: Keskkonnaministeerium, Keskkonnainspektsioon, Kalanduse teabekeskus, MTÜ Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit, MTÜ Peipsi Kalurite Ühing, Peipsi Piirkonna Ettevõtete ja Ettevõtjate Kalurite Liit, kalamajandusosakond, haldusosakond, avalike suhete osakond.


Ivari Padar
Minister

120. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalapüügi korraldamise teated
Avaldamise algus: 03.09.2014

Keskkonnaministri 02.09.2014 käskkiri nr 663.
Käskkiri kehtestatakse kalapüügiseaduse § 19 lõike 3š alusel.

16.-20. juunil 2014. a Petroskois toimunud Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe alusel moodustatud kalapüügikomisjoni 38. istungil lepiti kokku, et alates 1. septembrist võib püüda koha alammõõduga 25 cm (ninamiku tipust sabauime keskmiste kiirte alguseni) või 30 cm (ninamiku tipust sabauime lõpuni). Tulenevalt koha bioloogiast saavutab kala põhilise kasvukiiruse suve teisel poolel. 2014. aasta suve alguse väga madalatest veetemperatuuridest ja suhteliselt kesisest toidulauast tingituna on käesoleval aastal koha kasvama hakkanud alles augusti teisel poolel. Augustikuu teisel ja neljandal nädalal tehtud uuringute põhjal on selgunud, et suurem osa Peipsi järve koha 2012. aasta põlvkonnast ei ole nimetatud pikkust saavutanud ja seega tuleb põhjanootade e mutnikute, pöörinootade ja mõrdadega püügil vette tagasi lasta. Eespool nimetatud püügivahendite saakides esinevast kohast tuleb tagasi visata kuni kolmandik ja need kalad võivad asjatult hukkuda. TÜ Eesti Mereinstituudi teadlaste soovitusele tuginedes on ajani, mil enamik kohadest on kokkulepitud alalmmõõdu saavutanud, võimalik Peipsi järvel kaldast kaugemal kui 1 km ning Lämmi- ja Pihkva järvel kaldast kaugemal kui 500 m jätkatapüüki vaid nakkevõrkudega.


Lähtudes ülalpool nimetatust

otsustan:

1. Keelata Peipsi-, Lämmi ja Pihkva järvel püük põhjanootade, pöörinootade 5. septembrist 15. septembrini 2014.

2. Keelata Peipsi-, Lämmi ja Pihkva järvel püük mõrdadega 6. septembrist 15. septembrini 2014.

3. Käskkiri avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded ning internetis Keskkonnaministeeriumi veebilehel.

121. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalapüügi korraldamise teated
Avaldamise algus: 06.10.2014

Põllumajandusministeerium
KÄSKKIRI

06.10.2014 nr 133
2014. aasta latikapüügi peatamine Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel
Käskkiri kehtestatakse kalapüügiseaduse § 19 lõike 6 alusel ning lähtuvalt Vabariigi Valitsuse 14. novembri 2013. a määruse nr 163 "Kutselise kalapüügi võimalused ning aastane lubatud saak Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, Läänemerel ja Liivi lahel kaluri kalapüügiloa alusel ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2014. aastaks” § 11 lõike 1 punktist 2, mille kohaselt on Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe alusel Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel Eesti Vabariigile eraldatud aastane lubatud saak latika kohta 750 tonni.

Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määrusega nr 104 "Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord” ettenähtud korras esitatud andmete kohaselt on 2014. aastal Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel püütud vähemalt 675 tonni latikat. Sellega on Vabariigi Valitsuse 14. novembri 2013. a määruse nr 163 "Kutselise kalapüügi võimalused ning aastane lubatud saak Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, Läänemerel ja Liivi lahel kaluri kalapüügiloa alusel ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2014. aastaks” § 11 lõike 1 punktiga 2 kehtestatud aastane lubatud saak ammendunud vähemalt 90 protsendi ulatuses.

Kalapüügiseaduse § 19 lõige 6 kohustab põllumajandusministrit peatama veealal kutselise kalapüügi, kui selle veeala kohta kehtestatud aastane lubatud saak on ammendunud vähemalt 90 protsendi ulatuses. Kutselise kalapüügi võib peatada ühe või mitme maakonna, püsiasustusega väikesaare, püügivahendi, kalaliigi ja kalapüügiseaduse § 13 lõikes 3 nimetatud kalapüügiloa osas.

Kaluri kalapüügiloa alusel toimuva püügi puhul on peamisteks latikapüügivahenditeks Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel nakke- või raamvõrk kaldast kaugemal kui 1 km, mõrd ja põhjanoot ehk mutnik. Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi teadlaste hinnangul on väikeste saakide korral mõrrast ja põhjanoodast võimalik latikat eluvõimelisena vabastada. Keskkonnaministri 20. detsembri 2013. a määruse nr 77 "Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2014. aastal” § 3 lõike 6 kohaselt on juhul, kui Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on ahvena püük kalapüügiseaduse § 19 lõikes 6 sätestatud korras peatatud, keelatud kasutada nimetatud veekogudes kalapüügil põhjanooda noodapäras, mitte vähem kui 5 m ulatuses pära lõpuosast, väiksemat silmasuurust kui 110 mm, mis on ahvena suhtes selektiivne. Ahvenapüük peatati Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel põllumajandusministri 26. septembri 2014. a käskkirjaga nr 132 "2014. aasta ahvenapüügi peatamine Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel”. Kuna sellise põhjanoodaga püüdmisel, mille silmasuurus noodapäras on vähemalt 110 mm, on Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi teadlaste hinnangul saagid väiksed, siis saab osa latikasaagist, mis ületab Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 "Kalapüügieeskiri” § 44 lõike 2 punktiga 3 lubatud kaaspüügimäära, eluvõimelisena vabastada. Mõrdadest on latika eluvõimelisena vabastamine võimalik.

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi teadlaste hinnangul (Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi 22. septembri 2014. a kiri nr 3-10/MI-17560-2) ei ole nakkevõrkudest latika elujõulisena vabastamine võimalik. Seetõttu on vajalik peatada latika lubatud saagi ammendumise tõttu järvedel kalapüük nakke- või raamvõrguga.

1. Peatan Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel toimuva latikapüügi.

2. Peatan Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kalapüügi nakke- või raamvõrguga.

3. Käskkiri kehtib Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel kala püüdvate isikute suhtes 7. oktoobrist 2014 kuni 31. detsembrini 2014.

4. Kalamajandusosakond korraldab käskkirja avaldamise väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Põllumajandusministeeriumi veebilehel.

Käskkirja peale võib esitada kaebuse halduskohtule 30 päeva jooksul alates käskkirja avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded halduskohtumenetluse seadustikus ettenähtud korras.

Saata: Keskkonnaministeerium, Keskkonnainspektsioon, Kalanduse teabekeskus, MTÜ Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit, MTÜ Peipsi Kalurite Ühing, Peipsi Piirkonna Ettevõtete ja Ettevõtjate Kalurite Liit, kalamajandusosakond, haldusosakond, avalike suhete osakond.


Ivari Padar
Minister

122. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalapüügi korraldamise teated
Avaldamise algus: 22.09.2014

Põllumajandusministeeriumi KÄSKKIRI 22.09.2014 nr 129
2014. aasta tursa kaaspüügi peatamine Kirde-Atlandi püügipiirkonnas ICESi alarajoonides I ja IIb

Käskkiri kehtestatakse kalapüügiseaduse § 19 lõike 6 alusel:

Nõukogu määruse (EL) nr 43/2014, millega määratakse 2014. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ning liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu (ELT L 24, 28.1.2014, lk 1-145), lisa IB kohaselt on Euroopa Liidu 2014. aasta tursa püügivõimalus Kirde-Atlandi püügipiirkonnas ICESi alarajoonides I ja IIb (COD/1/2B.) 36 908 tonni. Sellest 36 658 tonni on määratud Hispaania, Poola, Portugali, Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriigi püügivõimaluseks ning ülejäänud 250 tonni kõikide muude liikmesriikide püügivõimaluseks.

Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 (millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 112, 30.04.2011, lk 1-153), artiklis 47 ettenähtud korras esitatud püügiandmete kohaselt on 21. septembriks 2014. aastal Eesti kalalaeva kalapüügiloa alusel Barentsi merel ICESi alarajoonis I püütud hariliku süvameregarneeli püügil kaaspüügina 246,5 tonni turska. Euroopa Liidu Kalanduse andmebaasi (FIDES) kohaselt ei ole 21. septembri 2014. aasta seisuga teised liikmesriigid ICESi alarajoonides I ja IIb muudele liikmesriikidele määratud tursa püügivõimalust kasutanud.

Nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008, (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 1-50), artikli 34 kohaselt teavitab liikmesriik viivitamata Euroopa Komisjoni, kui ta tuvastab, et tema lipu all sõitvate kalalaevade püütud kvoodialuse kalavaru või kalavarude rühma püügid loetakse olevat ammendanud 80 protsenti sellest kvoodist. Põllumajandusministeerium teavitas 08. augusti 2014. a kirjaga nr 10.4-2/1646 Euroopa Komisjoni Kirde-Atlandi püügipiirkonnas ICESi alarajoonides I ja IIb muudele liikmesriikidele määratud tursakvoodi ammendumisest 83,0 protsendi ulatuses.

Arvestades, et välja on püütud vähemalt 246,5 tonni turska, on nõukogu määruse (EL) nr 43/2014 lisas IB kehtestatud muudele liikmesriikidele kasutamiseks eraldatud Kirde-Atlandi püügipiirkonna ICESi alarajoonide I ja IIb tursakvoot ammendunud vähemalt 98,6 protsendi ulatuses.

Kalapüügiseaduse § 19 lõike 63 sätestab, et kui Eesti Vabariigile või Euroopa Liidule rahvusvaheliste kokkulepete alusel eraldatud püügivõimalused, mida Eesti ettevõtjad kasutavad, on ammendatud ja riigil või Euroopa Liidul on kohustus kalapüük sellel alal keelata või lõpetada, keelab ja lõpetab kalapüügi juhul, kui kalapüüki ei ole lõpetanud Euroopa Liit, põllumajandusminister käskkirjaga.

Kalapüügiseaduse § 19 lõige 6 kohustab põllumajandusministrit peatama veealal kutselise kalapüügi, kui selle veeala kohta kehtestatud kutselise kalapüügi võimalused on ammendunud 90 protsendi ulatuses. Kutselise kalapüügi võib peatada ühe või mitme maakonna, püsiasustusega väikesaare, püügivahendi, kalaliigi ja käesoleva seaduse § 13 lõikes 3 nimetatud kalapüügiloa osas.

1. Peatan Kirde-Atlandi püügipiirkonnas ICESi alarajoonides I ja IIb Eesti Vabariigi poolt antud kalalaeva kalapüügiloa alusel toimuva tursa kaaspüügi.

2. Käskkiri kehtib Kirde-Atlandi püügipiirkonnas ICESi alarajoonides I ja IIb Eesti Vabariigi poolt antud kalalaeva kalapüügiloa alusel tursa kaaspüüki teostavate isikute suhtes käskkirja väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgnevast päevast alates.

3. Kalamajandusosakonnal korraldada käskkirja avaldamine väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Põllumajandusministeeriumi veebilehel.


Käskkirja peale võib esitada kaebuse halduskohtule 30 päeva jooksul alates käskkirja avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded halduskohtumenetluse seadustikus ettenähtud korras.

Ivari Padar
Minister

123. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andmise teated
Avaldamise algus: 21.07.2014

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon teatab vastavalt jahiseaduse § 17 lg 4, et väljastas Lääne-Lahemaa Jahiseltsile, registrikood 80358454, aadress Tamme-Oja talu, Hara küla, Kuusalu vald, 74810 Harjumaa, Lääne-Lahemaa jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr HJR-7 kehtivusajaga kuni 21.07 2024. Jahipiirkond asub Harju maakonna Kuusalu ja Lääne-Viru maakonna Kadrina ning Vihula vallas. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Rapla kontoris aadressil Tallinna mnt 14, 79513 Rapla, tel 484 1181, e-mail: uno.treier@keskkonnaamet.ee.

124. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna moodustamise teated
Avaldamise algus: 31.07.2014

Keskkonnaameti Viru regioon teatab vastavalt jahiseaduse § 17 lg 4, et väljastas ühingule Mittetulundusühing Hundisilma Jahindus, registrikood 80358780, aadress Ero-Hansu talu, Eru küla, Vihula vald, 45202 Lääne-Virumaa, Ida-Lahemaa jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr LV-29 kehtivusajaga kuni 22.07 2024. Jahipiirkond asub Harju maakonna Kuusalu ja Lääne-Viru maakonna Kadrina ning Vihula vallas. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaameti Viru regiooni Jõhvi kontoris aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408, e-mail: raivo.sass@keskkonnaamet.ee.

125. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalapüügi korraldamise teated
Avaldamise algus: 02.06.2014

PÕLLUMAJANDUSMINISTER
K Ä S K K I R I


Tallinn 02. juuni 2014 nr 84


2014. aasta räimepüügi peatamine Ida-Viru maakonnas Läänemerel ICESi alarajoonides 28.2, 29 ja 32

Käskkiri kehtestatakse kalapüügiseaduse § 19 lõike 6 alusel.

Nõukogu määrusega (EL) nr 1180/2013, millega määratakse kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused 2014. aastaks (ELT L 313. 22/11/2013, lk 4-12), on Eesti Vabariigile 2014. aastaks määratud räime püügivõimalus Läänemerel ICESi alarajoonides 25-27, 28.2, 29 ja 32 kokku 12 664 tonni.

Vabariigi Valitsuse 14. novembri 2013. a määruse nr 163 "Kutselise kalapüügi võimalused ning aastane lubatud saak Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, Läänemerel ja Liivi lahel kaluri kalapüügiloa alusel ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2014. aastal” (edaspidi määrus nr 163) § 10 lõike 2 kohaselt on Läänemerel ICES alarajoonides 28.2, 29 ja 32 kaluri kalapüügiloa alusel aastane lubatud räimesaak 1437 tonni, millest 1137 tonni ammendumisel võib Saare, Hiiu, Lääne, Harju, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnas püüda räime 50 tonni iga nimetatud maakonna kohta.

Seega on Vabariigi Valitsus kalapüügiseaduse § 134 lõike 33 alusel kehtestanud Läänemerel ICES alarajoonides 28.2, 29 ja 32 kaluri kalapüügiloa alusel toimuva räimepüügi kohta aastase lubatud räimesaagi alam- ja ülemmäärad maakondade kaupa. Saare, Hiiu, Lääne, Harju, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnas kaluri kalapüügiloa alusel toimuva räimepüügi aastane lubatud saak ei saa mingil juhul olla väiksem kui 50 tonni ega suurem kui 1187 tonni.
Nii Saare, Hiiu, Lääne, Harju, Lääne-Viru kui ka Ida-Viru maakonnas kujuneb kaluri kalapüügiloa alusel toimuva räimepüügi 2014. aasta lubatud saak lõplikult kindlaks pärast seda, kui Läänemerel ICES alarajoonides 28.2, 29 ja 32 on välja püütud 1137 tonni räime, mida Vabariigi Valitsuse määruse nr 163 § 10 lõike 2 kohaselt püütakse kuues maakonnas ühiselt.

Kui ühine räimesaak on välja püütud, selgub, kuidas on ühine saak jaotunud maakondade vahel ehk mitu tonni räime nimetatud 1137 tonnist püüti ühes või teises maakonnas. Liites maakonnas püütud kogusele 50 tonni, mis on iga maakonna lubatud saagi alammäär, saadakse selles maakonnas kaluri kalapüügiloa alusel toimuva räimepüügi aastane lubatud saak.

Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määrusega nr 104 "Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord” (edaspidi määrus nr 104) ja keskkonnaministri 29. oktoobri 2012. a määrusega nr 34 "Kalalaeva sadamasse tulekust ning pardal olevatest kalakogustest teatamise aeg, kord ja esitatavate andmete nimistu” (edaspidi määrus nr 34) ettenähtud korras esitatud andmete kohaselt on 2014. aastal Läänemerel ICES alarajoonides 28.2, 29 ja 32 kaluri kalapüügiloa alusel püütud vähemalt 1137 tonni räime. Seega on Saare, Hiiu, Lääne, Harju, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakondade ühine räimesaak ammendunud.
Vabariigi Valitsuse määrusega nr 104 ja keskkonnaministri määrusega nr 34 ettenähtud korras esitatud andmete kohaselt on Ida-Viru maakonnas kaluri kalapüügiloa alusel Läänemerel ICESi alarajoonides 28.2, 29 ja 32 püütud kõikidele nimetatud maakondadele ühiseks püügiks oleva ammendunud ühise räimesaagi arvelt 981,852 tonni räime. Kui liita sellele 50 tonni, on Ida-Viru maakonnas Läänemerel ICES alarajoonides 28.2, 29 ja 32 kaluri kalapüügiloa alusel lubatud aastane räimesaak 1031,852 tonni.

Arvestades, et välja on püütud juba 1044,52 tonni räime, on Ida-Viru maakonnas kaluri kalapüügiloa alusel lubatud aastane räimesaak Läänemerel ICESi alarajoonides 28.2, 29 ja 32 ammendunud.
Kalapüügiseaduse § 19 lõige 6 kohustab põllumajandusministrit peatama veealal kutselise kalapüügi, kui selle veeala kohta kehtestatud aastane lubatud saak on ammendunud vähemalt 90 protsendi ulatuses. Kutselise kalapüügi võib peatada ühe või mitme maakonna, püsiasustusega väikesaare, püügivahendi, kalaliigi ja kalapüügiseaduse § 13 lõikes 3 nimetatud kalapüügiloa osas.

Kaluri kalapüügiloa alusel toimuva püügi puhul on peamine räimepüügi vahend kastmõrd, millega püütakse 95-98 protsenti räimesaagist. Kastmõrd on väheselektiivne püügivahend, millega püüdmise korral ei saa vältida räime sattumist püünisesse. Kui räime massilise rände ajal püütakse kastmõrraga jätkuvalt kala, ei ole räimepüük tegelikult lõpetatud, sest ei ole võimalik vältida suures koguses räime sattumist püünistesse. Kastmõrda sattunud räime ei ole võimalik ka elujõulisena vabastada, sest teiste kalade ja kastmõrra võrgulina vastu hõõrudes saab räim vigastusi, kaotades suure osa oma soomuskattest, mille tulemusel kaotab räim ka eluvõime. Seetõttu on tarvilik peatada kaluri kalapüügiloa alusel Läänemerel ICESi alarajoonides 28.2, 29 ja 32 kastmõrraga kalapüük.


1. Peatan kaluri kalapüügiloa alusel Läänemerel ICESi alarajoonides 28.2, 29 ja 32 toimuva räimepüügi Ida-Viru maakonnas.

2. Peatan Ida-Viru maakonna kaluri kalapüügiloa alusel Läänemerel ICESi alarajoonides 28.2, 29 ja 32 toimuva kalapüügi kastmõrdadega.

3. Käskkiri kehtib Ida-Viru maakonna kaluri kalapüügiloa alusel Läänemerel ICESi alarajoonides 28.2, 29 ja 32 kala püüdvate isikute suhtes väljaandes Ametlikud Teadaanded käskkirja avaldamisele järgnevast päevast alates.

4. Kalamajandusosakond korraldab käskkirja avaldamise väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Põllumajandusministeeriumi veebilehel.


Käskkirja peale võib esitada kaebuse halduskohtule 30 päeva jooksul väljaandes Ametlikud Teadaanded halduskohtumenetluse seadustikus ettenähtud korras.


Saata: Eesti Kalurite Liit, Eesti Kalapüügiühistu, Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu, Keskkonnaministeerium, Keskkonnainspektsioon, kalamajandusosakond, haldusosakond, avalike suhete osakond.Ivari Padar

126. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna moodustamise teated
Avaldamise algus: 13.03.2014

Keskkonnaamet avaldab jahiseaduse § 11 lg 6 alusel alltoodud teate:

Keskkonnaamet teatab, et on algatanud Lääne-Lahemaa jahipiirkonna moodustamise.

Kaitsealade jahimaade liitmine jahipiirkondadega ja uute jahipiirkondade moodustamine on kavandatud keskkonnaministri 23.09.2008 käskkirjaga nr 1323 kinnitatud jahinduse arengukavas, mille eesmärkideks on kolmanda sektori panuse suurendamine, paindlike ja efektiivsete jahinduse regulatsioonide tagamine ja Eestile omase jahikultuuri säilitamine. Arengukava kohaselt tuleb nende eesmärkide saavutamiseks suuremate looduskaitsealade ja rahvusparkide territooriumid jagada külgnevate jahipiirkondade vahel või moodustada uued jahipiirkonnad.
Lahemaa rahvuspark on jahiseaduse kohaselt jahimaa, mis ei kuulu ühegi jahipiirkonna koosseisu, kus jahipidamine teatud piirangutega on lubatud nii sihtkaitse- kui piiranguvööndis, loodusreservaadis aga keelatud.
Keskkonnaamet on Lahemaa rahvuspargi puhul võtnud eesmärgiks mitte liita looduskaitselised alad piirnevate jahipiirkondadega vaid moodustada kaks uut jahipiirkonda: Lääne-Lahemaa ja Ida-Lahemaa.
Moodustatav Lääne-Lahemaa jahipiirkond asub tervikuna Lahemaa rahvuspargis Harjumaal Kuusalu vallas.
Lääne-Lahemaa jahipiirkond moodustatakse Keskkonnaameti peadirektori käskkirjaga, mille eelnõu ja jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee, Harju-Järva-Rapla regiooni Tallinna kontoris (Viljandi mnt 16, Tallinn) ja Kuusalu vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik) kuni 31.03.2014.
Keskkonnaamet teeb ettepaneku Lääne-Lahemaa jahipiirkonna moodustamise menetluses avalikku istungit mitte korraldada.

Vastuväited ja ettepanekud esitada kuni 31.03.2014 Keskkonnaamet Wiedemanni 13, Türi 72213 või e-posti aadressil jarva@keskkonnaamet.ee

Lisainfo: Jaanus Nilp, e-post: jaanus.nilp@keskkonnaamet.ee, tel 384 8680.

127. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 29.05.2014

Keskkonnaametile on esitatud 27.05.2014. a taotlus Ida-Lahemaa jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ Jahindusühistu Ranna, registrikood 80045057.
Aadress: Kreutzwaldi 26, 44314 Rakvere.
Taotletav jahipiirkond: Ida-Lahemaa jahipiirkond, asub Vihula, Kadrina ja Kuusalu valla territooriumil.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates teadaande ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Viru regiooni Jõhvi kontoris aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408, e-mail: raivo.sass@keskkonnaamet.ee.

128. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 29.05.2014

Lääne-Lahemaa jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade
Keskkonnaametile on esitatud 25.05.2014. a taotlus jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ Lääne-Lahemaa Jahiselts, registrikood 80358454 aadress: Tamme-Oja talu, Hara küla, Kuusalu vald, Harjumaa 74810.
Taotletav jahipiirkond: Lääne-Lahemaa jahipiirkond asub Kuusalu valla territooriumil.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning vastuväiteid esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Türi kontoris aadressil Wiedemanni 13, Türi 72213 Türi, tel 384 8680, e-post: jaanus.nilp@keskkonnaamet.ee.

129. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna moodustamise teated
Avaldamise algus: 13.03.2014

Keskkonnaamet avaldab jahiseaduse § 11 lg 6 alusel alltoodud teate:

Keskkonnaamet teatab, et on algatanud Ida-Lahemaa jahipiirkonna moodustamise.

Kaitsealade jahimaade liitmine jahipiirkondadega ja uute jahipiirkondade moodustamine on kavandatud keskkonnaministri 23.09.2008 käskkirjaga nr 1323 kinnitatud jahinduse arengukavas, mille eesmärkideks on kolmanda sektori panuse suurendamine, paindlike ja efektiivsete jahinduse regulatsioonide tagamine ja Eestile omase jahikultuuri säilitamine. Arengukava kohaselt tuleb nende eesmärkide saavutamiseks suuremate looduskaitsealade ja rahvusparkide territooriumid jagada külgnevate jahipiirkondade vahel või moodustada uued jahipiirkonnad.
Lahemaa rahvuspark on jahiseaduse kohaselt jahimaa, mis ei kuulu ühegi jahipiirkonna koosseisu, kus jahipidamine teatud piirangutega on lubatud nii sihtkaitse- kui piiranguvööndis, loodusreservaadis aga keelatud.
Keskkonnaamet on Lahemaa rahvuspargi puhul võtnud eesmärgiks mitte liita looduskaitselised alad piirnevate jahipiirkondadega vaid moodustada kaks uut jahipiirkonda: Lääne-Lahemaa ja Ida-Lahemaa.
Moodustatav Ida-Lahemaa jahipiirkond asub tervikuna Lahemaa rahvuspargis Harjumaal Kuusalu vallas ning Lääne-Virumaal Vihula ja Kadrina vallas.

Ida-Lahemaa jahipiirkond moodustatakse Keskkonnaameti peadirektori käskkirjaga, mille eelnõu ja jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee, Viru regiooni Rakvere kontoris (Kunderi 18, Rakvere), Vihula vallavalitsuses (Mere 6, Võsu alevik), Kadrina vallavalitsuses (Rakvere tee 14, Kadrina alevik) ja Kuusalu vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik) kuni 31.03.2014.
Keskkonnaamet teeb ettepaneku Ida-Lahemaa jahipiirkonna moodustamise menetluses avalikku istungit mitte korraldada.

Vastuväited ja ettepanekud esitada kuni 31.03.2014 aadressil Keskkonnaamet, Kunderi 18, 44307 Rakvere või e-posti aadressil laane-viru@keskkonnaamet.ee. Lisainfo: Ivar Omler, e-post: ivar.omler@keskkonnaamet.ee; tel 512 1679.

130. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 28.04.2014

Lääne-Lahemaa jahipiirkonna moodustamine ja kasutusõiguse loa taotluste vastuvõtmine

Keskkonnaamet teatab, et on moodustanud Lääne-Lahemaa jahipiirkonna.
Keskkonnaamet on Lahemaa rahvuspargi puhul võtnud eesmärgiks mitte liita looduskaitselised alad piirnevate jahipiirkondadega vaid moodustada kaks uut jahipiirkonda: Lääne-Lahemaa ja Ida-Lahemaa.

Lääne-Lahemaa jahipiirkond on moodustatud Keskkonnaameti peadirektori käskkirjaga 25.04.2014 nr 1-4.1/14/222. Käskkirja ja jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee ning Harju-Järva-Rapla regiooni Türi kontoris (Wiedemanni 13, Türi).
Lääne-Lahemaa jahipiirkond asub valdavalt Lahemaa rahvuspargis Harjumaal Kuusalu vallas.
Keskkonnaamet teatab, et alustab Lääne-Lahemaa jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotluste vastuvõtmist.
Jahiseaduse § 15 kohaselt esitatakse loa andjale jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks kirjalik taotlus, mis peab sisaldama:
1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
2) taotletava jahipiirkonna nimetust;
3) jahipiirkonna kasutusõiguse loa kättetoimetamise soovitud viisi ning kättetoimetamiseks vajalikke kontaktandmeid;
4) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja esindaja allkirja.
(2) Taotlusele lisatakse taotleja selles jahipiirkonnas asuva kinnisasja andmed või jahiseaduse § 14 lõikes 5 nimetatud kirjalik kokkulepe, sealhulgas kokkulepete nimekiri, mis peab sisaldama:
1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
2) maaomaniku nime, isiku- või registrikoodi, kontaktandmeid, katastriüksuse numbrit ja pindala;
3) maaomaniku nõusoleku andmise kuupäeva ja maaomaniku allkirja.

Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlusi saab esitada kuni 25. mai 2014 Keskkonnaamet Wiedemanni 13, Türi 72213 või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil jarva@keskkonnaamet.ee


Lisainfo: Jaanus Nilp
e-post: jaanus.nilp@keskkonnaamet.ee
tel 384 8680

131. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalapüügi korraldamise teated
Avaldamise algus: 28.05.2014

PÕLLUMAJANDUSMINISTER

K Ä S K K I R I
Tallinn 28. mai 2014 nr 79


2014. a I poolaasta ahvenapüügi peatamine Peipsi,
Lämmi- ja Pihkva järvel


Käskkiri kehtestatakse kalapüügiseaduse § 19 lõike 6 alusel.

Vabariigi Valitsuse 14. novembri 2013. a määruse nr 163 "Kutselise kalapüügi võimalused ning aastane lubatud saak Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, Läänemerel ja Liivi lahel kaluri kalapüügiloa alusel ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2014. aastaks” § 11 lõike 1 punkti 1 kohaselt on Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe alusel Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel Eesti Vabariigile eraldatud poolaastaks lubatud saak ahvena kohta 400 tonni.

Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määrusega nr 104 "Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord” ettenähtud korras esitatud andmete kohaselt on 2014. aastal Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel püütud vähemalt 360 tonni ahvenat. Sellega on Vabariigi Valitsuse 14. novembri 2013. a määruse nr 163 "Kutselise kalapüügi võimalused ning aastane lubatud saak Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, Läänemerel ja Liivi lahel kaluri kalapüügiloa alusel ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2014. aastaks” § 11 lõike 1 punktis 1 kehtestatud poolaasta lubatud saak ammendunud vähemalt 90 protsendi ulatuses.

Kalapüügiseaduse § 19 lõige 6 kohustab põllumajandusministrit peatama veealal kutselise kalapüügi, kui selle veeala kohta kehtestatud aastane lubatud saak on ammendunud vähemalt 90 protsendi ulatuses. Kutselise kalapüügi võib peatada ühe või mitme maakonna, püsiasustusega väikesaare, püügivahendi, kalaliigi ja kalapüügiseaduse § 13 lõikes 3 nimetatud kalapüügiloa osas.

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi 09. mai 2014 kirja nr 3-10/MI- 8742-2 andmetel on esimesel poolaastal kaluri kalapüügiloa alusel ahvena püügi puhul Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel peamisteks püügivahenditeks mõrrad ja teadlaste arvamuse kohaselt on ahvena poolaastakvoodi täitumisel vajalik keelata ka mõrrapüük.

Seega on kaluri kalapüügiloa alusel toimuva püügi puhul peamisteks ahvenapüügivahenditeks esimesel poolaastal Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel mõrd, vähemal määral nakke- ja raamvõrk, püüvõrk, kaldanoot ja õngejada. Nimetatud püügivahenditest on nakke- ja raamvõrk väheselektiivsed, nendega püüdmise korral ei saa vältida ahvena sattumist püünistesse. Nakke- ja raamvõrgust ei ole püütud kala üldjuhul võimalik eluvõimelisena vabastada.

Samuti ei saa ahvena sattumist püünisesse vältida mõrraga püüdmise korral. Mõrdadega püütakse suurtes kogustes ahvenat, mistõttu ei ole otstarbekas jätkata mõrrapüüki, kuna enamik kalasaagist tuleks taas vette tagasi heita. Ahven moodustas käesoleva aasta aprillis mõrdadega püütud kalast 43,72% ja võrkudega püütud kalast 3,24%. Lisaks moodustas käesoleva aasta aprillis mõrdadega püütud kalast latikas 35,98%, haug 0,3% ja 2,89% koha.

Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 "Kalapüügieeskiri” § 30 lõike 1 punkti 8 kohaselt on keelatud püük mõrraga Lämmi- ja Pihkva järves 15. maist 15. juunini ning § 38 punktide 8 ja 10 kohaselt on Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves keelatud püüda latikat ja koha 15. maist 15. juunini. Samuti on Põllumajandusministri 3. märtsi 2014. a käskkirjaga nr 39 haugi poolaasta lubatud saagi ammendumise tõttu peatatud haugipüük Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kuni 30. juunini 2014.

Seetõttu tuleks aprilli mõrrasaagi andmetele tuginedes kuni 15. juunini kogu mõrrasaagist tagasi heita 82,92%. Kuigi üldjuhul on mõrdadest kala eluvõimelisena vabastamine võimalik, võib osa kaladest tagasiheitmise käigus siiski saada surmavaid vigastusi, mistõttu olukorras, kus suurem osa mõrrasaagist tuleb ahvenapüügi keelu kehtestamisel tagasi heita, ei ole ka mõrrapüügi jätkamine Peipsi järvel kalavarude ratsionaalse kasutamise seisukohalt otstarbekas. Seoses ahvena poolaasta kvoodi täitumisega ja mõrdadesse jääva suure ahvena kogusega, mis püügikeelu ajal tuleks mõrdadest tagasi heita, on kalavarude ratsionaalset kasutamist arvestades otstarbekas peatada ka mõrrapüük Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kuni 30. juunini.

Muudest püügivahenditest on Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel lubatud kasutada kaldanoota tiibade kogupikkusega 50 m ja 100 õngekonksuga õngejada, ka nendega püügil ei ole üldjuhul võimalik kala eluvõimelisena vabastada. Lisaks on Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel lubatud kasutada püüvõrku, millest kala eluvõimelisena vabastamine on üldjuhul võimalik. Kalapüügieeskirja § 30 lõike 1 punkti 9 kohaselt on keelatud püük püüvõrguga Lämmi- ja Pihkva järves 15. maist 15. juunini ja püük teiste kurnpüünistega, sealhulgas kaldanoodaga 15. maist 15. augustini. Püüvõrgu saagist moodustas käesoleva aasta aprillis 0,41% haug, 4,73% latikas, 2,3% koha ja 56,72% ahven.

Püük nakkevõrguga on kalapüügieeskirja kohaselt keelatud 6. maist 31. augustini.

Eelnimetatud põhjustel on vajalik peatada Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel toimuv kala püük mõrraga, püüvõrguga, kaldanoodaga ning õngejadaga.

1. Peatan ahvenapüügi Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kuni 30. juunini 2014.

2. Peatan kalapüügi püüvõrguga, mõrraga, 100 õngekonksuga õngejadaga ja kaldanoodaga tiibade kogupikkusega 50 m Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kuni 30. juunini 2014.
3. Käskkiri kehtib Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel kala püüdvate isikute suhtes käskkirja väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgnevast päevast alates.

4. Kalamajandusosakond korraldab käskkirja avaldamise väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Põllumajandusministeeriumi veebilehel.

Käskkirja peale võib esitada kaebuse halduskohtule 30 päeva jooksul alates käskkirja avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded halduskohtumenetluse seadustikus ettenähtud korras.

Saata: Keskkonnaministeerium, Keskkonnainspektsioon, Kalanduse Teabekeskus, MTÜ Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit, MTÜ Peipsi Kalurite Ühing, Peipsi Piirkonna Ettevõtete ja Ettevõtjate Kalurite Liit, kalamajandusosakond, haldusosakond, avalike suhete osakond.Ivari Padar

132. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna moodustamise teated
Avaldamise algus: 23.05.2014

Keskkonnaametile on esitatud 12.05.2014. a taotlus Ida-Lahemaa jahipiirkonna loa saamiseks.
Taotleja: Mittetulundusühing Hundisilma Jahindus, registrikood 80358780, aadress Eru küla, Vihula vald, 45202 Lääne-Virumaa.
Taotletav jahipiirkond: Ida-Lahemaa jahipiirkond, asub Vihula, Kadrina ja Kuusalu valla territooriumil.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates teadaande ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Viru regiooni Jõhvi kontoris aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408, e-mail: raivo.sass@keskkonnaamet.ee.

133. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 29.05.2014

Keskkonnaametile on esitatud 23.05.2014. a taotlus Ida-Lahemaa jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ Jahi- ja Kalastusklubi Sanglier, registrikood 80287257. Aadress: Vana Kalamaja 29, 10145 Tallinn.
Taotletav jahipiirkond: Ida-Lahemaa jahipiirkond, asub Vihula, Kadrina ja Kuusalu valla territooriumil.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates teadaande ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Viru regiooni Jõhvi kontoris aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408, e-mail: raivo.sass@keskkonnaamet.ee.

134. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 29.05.2014

Lääne-Lahemaa jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemise teade
Keskkonnaametile on esitatud 23.05.2014. a taotlus jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks.
Taotleja: Mittetulundusühing Lahemaa Jahiselts, registrikood 80358678 aadress Küti talu, Sõitme küla, Kuusalu vald, Harjumaa 74601.
Taotletav jahipiirkond: Lääne-Lahemaa jahipiirkond asub Kuusalu valla territooriumil.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning vastuväiteid esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Türi kontoris aadressil Wiedemanni 13, Türi 72213 Türi, tel 384 8680, e-post: jaanus.nilp@keskkonnaamet.ee.

135. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalapüügi korraldamise teated
Avaldamise algus: 06.06.2014

Põllumajandusministeerium
K Ä S K K I R I


Tallinn 06.06 2014 nr 85


2014. aasta räimepüügi peatamine Harju maakonnas Läänemerel ICESi alarajoonides 28.2, 29 ja 32

Käskkiri kehtestatakse kalapüügiseaduse § 19 lõike 6 alusel.

Nõukogu määrusega (EL) nr 1180/2013, millega määratakse kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused 2014. aastaks (ELT L 313. 22/11/2013, lk 4-12), on Eesti Vabariigile 2014. aastaks määratud räime püügivõimalus Läänemerel ICESi alarajoonides 25-27, 28.2, 29 ja 32 kokku 12 664 tonni.

Vabariigi Valitsuse 14. novembri 2013. a määruse nr 163 "Kutselise kalapüügi võimalused ning aastane lubatud saak Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, Läänemerel ja Liivi lahel kaluri kalapüügiloa alusel ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2014. aastal” (edaspidi määrus nr 163) § 10 lõike 2 kohaselt on Läänemerel ICESi alarajoonides 28.2, 29 ja 32 kaluri kalapüügiloa alusel aastane lubatud räimesaak 1437 tonni, millest 1137 tonni ammendumisel võib Saare, Hiiu, Lääne, Harju, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnas püüda räime 50 tonni iga nimetatud maakonna kohta.

Seega on Vabariigi Valitsus kalapüügiseaduse § 134 lõike 33 alusel kehtestanud Läänemerel ICESi alarajoonides 28.2, 29 ja 32 kaluri kalapüügiloa alusel toimuva räimepüügi kohta aastase lubatud räimesaagi alam- ja ülemmäärad maakondade kaupa. Saare, Hiiu, Lääne, Harju, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnas kaluri kalapüügiloa alusel toimuva räimepüügi aastane lubatud saak ei saa mingil juhul olla väiksem kui 50 tonni ega suurem kui 1187 tonni.
Nii Saare, Hiiu, Lääne, Harju, Lääne-Viru kui ka Ida-Viru maakonnas kujuneb kaluri kalapüügiloa alusel toimuva räimepüügi 2014. aasta lubatud saak lõplikult kindlaks pärast seda, kui Läänemerel ICESi alarajoonides 28.2, 29 ja 32 on välja püütud 1137 tonni räime, mida Vabariigi Valitsuse määruse nr 163 § 10 lõike 2 kohaselt püütakse kuues maakonnas ühiselt.

Kui ühine räimesaak on välja püütud, selgub, kuidas on ühine saak jaotunud maakondade vahel ehk mitu tonni räime nimetatud 1137 tonnist püüti ühes või teises maakonnas. Liites maakonnas püütud kogusele 50 tonni, mis on iga maakonna lubatud saagi alammäär, saadakse selles maakonnas kaluri kalapüügiloa alusel toimuva räimepüügi aastane lubatud saak.

Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määrusega nr 104 "Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord” (edaspidi määrus nr 104) ja keskkonnaministri 29. oktoobri 2012. a määrusega nr 34 "Kalalaeva sadamasse tulekust ning pardal olevatest kalakogustest teatamise aeg, kord ja esitatavate andmete nimistu” (edaspidi määrus nr 34) ettenähtud korras esitatud andmete kohaselt on 2014. aastal Läänemerel ICESi alarajoonides 28.2, 29 ja 32 kaluri kalapüügiloa alusel püütud vähemalt 1137 tonni räime. Seega on Saare, Hiiu, Lääne, Harju, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakondade ühine räimesaak ammendunud.
Vabariigi Valitsuse määrusega nr 104 ja keskkonnaministri määrusega nr 34 ettenähtud korras esitatud andmete kohaselt on Harju maakonnas kaluri kalapüügiloa alusel Läänemerel ICESi alarajoonides 28.2, 29 ja 32 püütud kõikidele nimetatud maakondadele ühiseks püügiks oleva ammendunud ühise räimesaagi arvelt 46,604 tonni räime. Kui liita sellele 50 tonni, on Harju maakonnas Läänemerel ICESi alarajoonides 28.2, 29 ja 32 kaluri kalapüügiloa alusel lubatud aastane räimesaak 96,604 tonni.

Arvestades, et välja on püütud juba 86,944 tonni räime, on Harju maakonnas kaluri kalapüügiloa alusel lubatud aastane räimesaak Läänemerel ICESi alarajoonides 28.2, 29 ja 32 ammendunud vähemalt 90 protsendi ulatuses.
Kalapüügiseaduse § 19 lõige 6 kohustab põllumajandusministrit peatama veealal kutselise kalapüügi, kui selle veeala kohta kehtestatud aastane lubatud saak on ammendunud vähemalt 90 protsendi ulatuses. Kutselise kalapüügi võib peatada ühe või mitme maakonna, püsiasustusega väikesaare, püügivahendi, kalaliigi ja kalapüügiseaduse § 13 lõikes 3 nimetatud kalapüügiloa osas.

Kaluri kalapüügiloa alusel toimuva püügi puhul on peamine räimepüügi vahend kastmõrd, millega püütakse 95-98 protsenti räimesaagist. Kastmõrd on väheselektiivne püügivahend, millega püüdmise korral ei saa vältida räime sattumist püünisesse. Kui räime massilise rände ajal püütakse kastmõrraga jätkuvalt kala, ei ole räimepüük tegelikult lõpetatud, sest ei ole võimalik vältida suures koguses räime sattumist püünistesse. Kastmõrda sattunud räime ei ole võimalik ka elujõulisena vabastada, sest teiste kalade ja kastmõrra võrgulina vastu hõõrudes saab räim vigastusi, kaotades suure osa oma soomuskattest, mille tulemusel kaotab räim ka eluvõime. Seetõttu on tarvilik peatada kaluri kalapüügiloa alusel Läänemerel ICESi alarajoonides 28.2, 29 ja 32 kastmõrraga kalapüük.


1. Peatan kaluri kalapüügiloa alusel Läänemerel ICESi alarajoonides 28.2, 29 ja 32 toimuva räimepüügi Harju maakonnas kastmõrdadega.

2. Peatan Harju maakonna kaluri kalapüügiloa alusel Läänemerel ICESi alarajoonides 28.2, 29 ja 32 toimuva kalapüügi kastmõrdadega.

3. Käskkiri kehtib Harju maakonna kaluri kalapüügiloa alusel Läänemerel ICESi alarajoonides 28.2, 29 ja 32 kala püüdvate isikute suhtes väljaandes Ametlikud Teadaanded käskkirja avaldamisele järgnevast päevast alates.

4. Kalamajandusosakond korraldab käskkirja avaldamise väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Põllumajandusministeeriumi veebilehel.


Käskkirja peale võib esitada kaebuse halduskohtule 30 päeva jooksul alates käskkirja avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded halduskohtumenetluse seadustikus ettenähtud korras.


Saata: Eesti Kalurite Liit, Eesti Kalapüügiühistu, Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu, Keskkonnaministeerium, Keskkonnainspektsioon, kalamajandusosakond, haldusosakond, avalike suhete osakond.Ivari Padar

136. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalapüügi korraldamise teated
Avaldamise algus: 14.04.2014

Keskkonnaministri 08.04.2014 käskkiri nr 258.

Traalnoodaga kalapüügi ajutine sulgemine Liivi lahes 2014. aastal.


Käskkiri kehtestatakse kalapüügiseaduse § 19 lõike 3š ja kalapüügieeskirja § 19 punkt 2 alusel.

Tartu Ülikool Eesti Mereinstituudi teadlaste hinnangul on nii akustiliste uuringute kui ka varude analüütilise hindamise põhjal Liivi lahe räimevaru olukord viimasel kümnendil olnud Läänemere avaosa ja Soome lahe varust parem. Peamiseks põhjuseks on olnud soodsad looduslikud tingimused suure arvukusega põlvkondade tekkeks. Samas ei saa alahinnata ka räimevarude kaitseks võetud meetmete tulemuslikkust. Kuna kudema siirduv räim moodustab tavalisest tihedamaid koondisi, on traalpüügiga sel perioodil võimalik kudekarja oluliselt kahjustada. Samuti häirib traalpüük kudemiseelsete koondiste liikumist koelmute piirkonda ning võib selliselt oluliselt häirida normaalse kudemise käiku.

Keskkonnaministeeriumile 3. aprillil 2014 saabunud kirjas nr 14- 5.1/14/2845 tegid TÜ Eesti Mereinstituudi teadurid ettepaneku räime kudemiseelsete koondiste kaitseks keelata kalapüük traalnoodaga merealadel, mille kaudu avamere räimekoondised liiguvad Liivi lahes ja Väinameres asuvatele kudealadele. Kudemiseelsete koondiste kaitseks mõeldud püügikeeld on oluline mitte ainult Liivi lahe räime (laheräime) vaid ka Liivi lahte kudema saabuvate avamereräime koondiste kaitseks, kelle varud on pikka aega olnud madalseisus ja alles paaril viimasel aastal näitamas taastumist.


Lähtudes kalapüügiseaduse § 19 lõikest 3š ja tuginedes Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi teadurite ettepanekule, otsustan:

1. Keelata kalapüük traalnoodaga Liivi lahes Eesti territoriaal- ja sisemeres 20. aprillist 19. maini 2014. a.

2. Käskkiri avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded ning internetis Keskkonnaministeeriumi veebilehel.

137. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna moodustamise teated
Avaldamise algus: 30.04.2014

Keskkonnaamet teatab, et on moodustanud Ida-Lahemaa jahipiirkonna.

Keskkonnaamet on Lahemaa rahvuspargi puhul võtnud eesmärgiks mitte liita looduskaitselised alad piirnevate jahipiirkondadega vaid moodustada kaks uut jahipiirkonda: Lääne-Lahemaa ja Ida-Lahemaa.

Ida-Lahemaa jahipiirkond on moodustatud Keskkonnaameti peadirektori 28.04.2014 käskkirjaga nr 1-4.1/14/226. Käskkirja ja jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee ning Viru regiooni Rakvere kontoris (Kunderi 18, Rakvere).
Ida-Lahemaa jahipiirkond asub valdavalt Lahemaa rahvuspargis Lääne-Virumaale jääval osal Vihula ja Kadrina vallas ning Harjumaale jääval osal Kuusalu vallas Harjumaal Kuusalu vallas.
Keskkonnaamet teatab, et alustab Ida-Lahemaa jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotluste vastuvõtmist.
Jahiseaduse § 15 kohaselt esitatakse loa andjale jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks kirjalik taotlus, mis peab sisaldama:
1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
2) taotletava jahipiirkonna nimetust;
3) jahipiirkonna kasutusõiguse loa kättetoimetamise soovitud viisi ning kättetoimetamiseks vajalikke kontaktandmeid;
4) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja esindaja allkirja.
(2) Taotlusele lisatakse taotleja selles jahipiirkonnas asuva kinnisasja andmed või jahiseaduse § 14 lõikes 5 nimetatud kirjalik kokkulepe, sealhulgas kokkulepete nimekiri, mis peab sisaldama:
1) taotleja nime, registrikoodi, asukoha- ja kontaktandmeid;
2) maaomaniku nime, isiku- või registrikoodi, kontaktandmeid, katastriüksuse numbrit ja pindala;
3) maaomaniku nõusoleku andmise kuupäeva ja maaomaniku allkirja.

Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlusi saab esitada kuni 29.05.2014 Keskkonnaamet Kunderi 18, Rakvere 44307 või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil viru@keskkonnaamet.ee


Lisainfo: Ivar Omler
e-post: ivar.omler@keskkonnaamet.ee
tel 512 1679

138. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalapüügi korraldamise teated
Avaldamise algus: 09.05.2014

Keskkonnaministri 08.05.2014 käskkiri nr 345.
Traalnoodaga kalapüügi ajutine sulgemine Liivi lahes
Läti Vabariigi majandusvööndis 2014. aastal.


Käskkiri on antud kalapüügiseaduse § 19 lõike 3š alusel.

Läänemere räime kaitseks tuleb teadlaste ettepanekul keelata kalapüük traalnoodaga merealadel, mille kaudu avamere räimekoondised liiguvad Liivi lahes ja Väinameres asuvatele kudealadele. Peamised räime kudepaigad asuvad Liivi lahe põhjaosas, seetõttu on traalpüügi keeld Eesti vetes 20. aprillist 19. maini kehtestatud keskkonnaministri käskkirjaga. Läti Vabariigi põllumajandusministri otsusega on traalpüük Läti territoriaal- ja sisemeres ning majandusvööndis keelatud 12. maist 10. juunini 2014. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. a määruse nr 1380/2013 kohaselt võivad liikmesriigid võtta oma suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla kuuluvate vete kalavarude kaitseks ja majandamiseks meetmeid, mida kohaldatakse ainult asjaomase liikmesriigi lipu all sõitvatele ja ühenduses registreeritud kalalaevadele. Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahel sõlmitud kalandusleping kohustab Eestit laiendama Läti Vabariigi majandusvööndis e EL ühises kalandusvööndis kehtestatud piirangud ka oma lipu all sõitvatele laevadele.

Räime kudemiseelsete koondiste kaitseks mõeldud püügikeeld on oluline, et kaitsta mitte ainult Liivi lahe räime (laheräime), vaid ka Liivi lahte kudema saabuvat avamereräime, kelle varud on madalseisus. Teadlaste hinnangul moodustab kudema siirduv räim tavalisest tihedamaid koondisi, ning traalpüük sel perioodil võib kudekarja oluliselt kahjustada. Samuti võib traalpüük tugevasti häirida kudemiseelsete koondiste liikumist koelmute piirkonda ning normaalse kudemise käiku.

Lähtudes ülalpool nimetatust

otsustan:

1. Keelata Eesti Vabariigi lipu all sõitvatel laevadel kalapüük traalnoodaga Liivi lahes Läti Vabariigi majandusvööndis 12. maist 10. juunini 2014.

2. Käskkiri avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded ning internetis Keskkonnaministeeriumi veebilehel.


(allkirjastatud digitaalselt)

Keit Pentus-Rosimannus


Saata: Põllumajandusministeerium, Keskkonnainspektsioon, Eesti Kalapüügiühistu, Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu, Eesti Traalpüügi Ühistu, Eesti Kalurite Liit, Eesti Kalaliit, Eesti Kalapüüdjate Ühing, Liivi Lahe Kalanduskogu

139. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalapüügi korraldamise teated
Avaldamise algus: 12.09.2013

Keskkonnaministri 06.02.2013 käskkirja nr 97
"Siiapüügiks kasutatavate nakkevõrkude keelustamine
Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2013. aastal"
kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 06.02.2013 käskkirjaga nr 97 on keelatud Peipsi järvel kaldast arvates kaugemal kui 1 kilomeeter ning Lämmi- ja Pihkva järvel kaldast arvates kaugemal kui 500 meetrit 2013. aastal siiapüügil mitte vähema kui 130 mm silmasuurusega nakkevõrkude kasutamine. 31.08.2013. jõustub keskkonnaministri 26.08.2013. määrus nr 59 "Keskkonnaministri 18. detsembri 2012. a määruse nr 42 "Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2013. aastal” muutmine". Nimetatud määruse jõustumisest on keelatud Peipsi järvel kaldast arvates kaugemal kui 1 kilomeeter ning Lämmi- ja Pihkva järvel kaldast arvates kaugemal kui 500 meetrit kasutada püügil nakkevõrkudega, kaasa arvatud siiapüügil, väiksemat silmasuurust kui 110 millimeetrit. Kalapüügiseaduse § 19 lõikest 3š tulenevalt võib keskkonnaminister ajutiselt kehtestada piirangu käskkirjaga. Kuna siiapüüki nakkevõrguga reguleerib alates 31.08.2013 keskkonnaministri määrus, siis lähtudes kalapüügiseaduse § 19 lõikest 3š otsustan:

1. Tunnistada kehtetuks Keskkonnaministri 06.02.2013 käskkiri nr 97 "Siiapüügiks kasutatavate nakkevõrkude keelustamine Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2013. aastal".
2. Käskkiri avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded ning internetis Keskkonnaministeeriumi veebilehel.

140. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andmise teated
Avaldamise algus: 16.10.2013

Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon teatab, et väljastas mittetulundusühing Sõrve Sääre Jahiselts, registrikood 80359494, aadress Mõntu küla, Torgu vald, 93112 Saare maakond Torgu jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr Saare-1/13, kehtivusajaga kuni 09.10.2023. Jahipiirkond asub Saare maakonnas Torgu valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteemis: http://klis.envir.ee/klis. Täiendav informatsioon: Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon, jahinduse spetsialist Ivar Marlen, tel 463 6821, e-post: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee.

141. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemise ja kehtetuks tunnistamise teated
Avaldamise algus: 30.07.2013

Keskkonnaametile on esitatud 26.07.2013. a teade jahipiirkonna kasutusõigusest loobumisest.
Teate esitas: OÜ Vesimetsa, registrikood 10922733, aadress Kase talu, Muratsi küla, Kaarma vald, 93859 Saare maakond.
OÜ Vesimetsa loobus Torgu jahipiirkonna kasutusõigusest. Torgu jahipiirkond asub Saare maakonnas Torgu valla territooriumil ning selle jahimaa pindala on 6350 ha.
Käesoleva teate avaldamisest arvates 30 päeva jooksul saab Keskkonnaametile esitada taotlusi nimetatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks aadressil Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon, Tallinna 22, 93819 Kuressaare või e-post ivar.marlen@keskkonnaamet.ee.
Taotlus peab vastama jahiseaduse § 15 lõigetele 1 ja 2.
Täiendav informatsioon: Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon, jahinduse spetsialist Ivar Marlen, tel 463 6821, e-post: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee.

142. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 02.09.2013

Keskkonnaametile on esitatud 21.08.2013. a taotlus Torgu jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks.
Taotluse esitas: MTÜ Sõrve Sääre Jahiselts, registrikood 80359494, aadress Mõntu küla, Torgu vald, 93112 Saare maakond.
Torgu jahipiirkond asub Saare maakonnas Torgu valla territooriumil.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Kuressaare kontoris aadressil Tallinna 22, 93819 Kuressaare.
Täiendav informatsioon: Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon, jahinduse spetsialist Ivar Marlen, tel 463 6821, e-post: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee.

143. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalapüügi korraldamise teated
Avaldamise algus: 24.04.2013

Keskkonnaministri käskkiri 22.04.2013 nr 376.

Traalnoodaga kalapüügi ajutine
sulgemine Liivi lahes 2013. aastal.

Käskkiri kehtestatakse kalapüügiseaduse § 19 lõike 3š ja kalapüügieeskirja § 19 punkt 2 alusel.

Tartu Ülikool Eesti Mereinstituudi teadlaste hinnangul moodustab kudema siirduv räim tavalisest tihedamaid koondisi, ning traalpüügiga on sel perioodil võimalik kudekarja oluliselt kahjustada. Samuti häirib traalpüük kudemiseelsete koondiste liikumist koelmute piirkonda ning võib selliselt oluliselt häirida normaalse kudemise käiku.

Keskkonnaministeeriumile 5. aprillil 2013 saabunud kirjas nr 13- 5.1/2996 tegid TÜ Eesti Mereinstituudi teadurid ettepaneku räime kudemiseelsete koondiste kaitseks keelata kalapüük traalnoodaga merealadel, mille kaudu avamere räimekoondised liiguvad Liivi lahes ja Väinameres asuvatele kudealadele. Kudemiseelsete koondiste kaitseks mõeldud püügikeeld on oluline mitte ainult Liivi lahe räime (laheräime) vaid ka Liivi lahte kudema saabuvate avamereräime koondiste kaitseks, kelle varud on pikka aega olnud madalseisus.


Lähtudes kalapüügiseaduse § 19 lõikest 3š ja tuginedes Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi teadurite ettepanekule, otsustan:

1. Keelata kalapüük traalnoodaga Liivi lahes Eesti territoriaal- ja sisemeres 30. aprillist 29. maini 2013. a.

2. Käskkiri avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded ning internetis Keskkonna-ministeeriumi veebilehel.

(allkirjastatud digitaalselt)

Keit Pentus-Rosimannus


Saata: Põllumajandusministeerium, Eesti Kalapüügiühistu, Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu, Eesti Traalpüügi Ühistu, Eesti Kalurite Liit, Eesti Kalaliit, Eesti Kalapüüdjate Ühing, Liivi Lahe Kalanduskogu, Keskkonnainspektsioon.

144. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalapüügi korraldamise teated
Avaldamise algus: 06.02.2013

KESKKONNAMINISTER

KÄSKKIRI 06.02.2013 nr 97


Siiapüügiks kasutatavate nakkevõrkude keelustamine
Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2013. aastal


Käskkiri kehtestatakse kalapüügiseaduse § 19 lõike 3š alusel.

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi teadlaste hinnangul on siiavarud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel jätkuvalt madalseisus. Varude vähesuse tõttu satub siiga püügivahenditesse üliharva. 2012. aastal püüti järvedest kokku 187 kg siiga. Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 9. mai. 2003. a määruse nr 144 "Kalapüügieeskiri" § 31 lõike 2 punktist 3 on siiapüügil Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaldast kaugemal kui üks kilomeeter lubatud kasutada nakkevõrku silmasuurusega üle 96 mm. Mereinstituudi teadurite andmeil satuvad nendesse nakkevõrkudesse peamiselt alamõõdulised kohad, latikad ja suuremad ahvenad, kuid siia püügivõimalus on väga väike. Seetõttu soovitavad Mereinstituudi teadlased suguküpsuse saavutamata koha ja latika kaitseks keelata kalapüügieeskirjas erandina peipsi siia püügiks lubatud vähemalt 96 mm silmasuurusega nakkevõrkude kasutamine.

Lähtudes kalapüügiseaduse § 19 lõikest 3š ja tuginedes Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi teadurite ettepanekule otsustan:

1. Keelata Peipsi järvel kaldast arvates kaugemal kui 1 kilomeeter ning Lämmi- ja Pihkva järvel kaldast arvates kaugemal kui 500 meetrit 2013. aastal siiapüügil mitte vähema kui 130 mm silmasuurusega nakkevõrkude kasutamine.

2. Käskkiri avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded ning internetis Keskkonnaministeeriumi veebilehel.

/allkirjastatud digitaalselt/
Keit Pentus-Rosimannus


Saata: Põllumajandusministeerium, Keskkonnainspektsioon, Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit, Peipsi Kalurite Ühing, Peipsi Piirkonna Ettevõtete ja Ettevõtjate Kalurite Liit

145. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalapüügi korraldamise teated
Avaldamise algus: 15.05.2013

Keskkonnaministri käskkiri 15.05.2013 nr 491

Traalnoodaga kalapüügi ajutine sulgemine 2013. aastal
Liivi lahes Läti Vabariigi majandusvööndis

Käskkiri on antud kalapüügiseaduse § 19 lõike 3š alusel, tuginedes Läti Vabariigi põllumajandusministri 9. mai 2013. a otsusele nr 4.1-12/20 ja Euroopa Nõukogu (EÜ) 20. detsembri 2002. a määrusele nr 2371/2002 ning Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse lepingule vastastikustest suhetest kalanduse alal.

Teadlaste ettepanekul tuleb räime kudemiseelsete koondiste kaitseks keelata kalapüük traalnoodaga merealadel, mille kaudu avamere räimekoondised liiguvad Liivi lahes ja Väinameres asuvatele kudealadele. Kuna peamised räime kudepaigad asuvad Liivi lahe põhjaosas, on traalpüügi keeld Eesti vetes kehtestatud keskkkonnaministri käskkirjaga 30. aprillist 29. maini. Läti Vabariigi põllumajandusministri otsusega on traalpüük Läti territoriaal- ja sisemeres ning majandusvööndis keelatud 9. maist 17. juunini 2013. Tulenevalt Euroopa Nõukogu (EÜ) 20. detsembri 2002. a määrusest nr 2371/2002 võivad liikmesriigid võtta oma suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla kuuluvate vete kalavarude kaitseks ja majandamiseks meetmeid, mida kohaldatakse ainult asjaomase liikmesriigi lipu all sõitvatele ja ühenduses registreeritud kalalaevadele. Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahel sõlmitud kalanduslepingu alusel on Eestil kohustus kehtestada Läti Vabariigi majandusvööndis e EL ühises kalandusvööndis kehtestatud piirangud ka oma lipu all sõitvatele laevadele.

Räime kudemiseelsete koondiste kaitseks mõeldud püügikeeld on oluline, et kaitsta mitte ainult Liivi lahe räime (laheräime), vaid ka Liivi lahte kudema saabuvat avamereräime, kelle varud on madalseisus. Teadlaste hinnangul moodustab kudema siirduv räim tavalisest tihedamaid koondisi, ning traalpüük sel perioodil võib kudekarja oluliselt kahjustada. Samuti võib traalpüük tugevasti häirida kudemiseelsete koondiste liikumist koelmute piirkonda ning normaalse kudemise käiku.

Lähtudes ülalpool nimetatust

käsin:

1. Keelata Eesti Vabariigi lipu all sõitvatel laevadel kalapüük traalnoodaga Liivi lahes Läti Vabariigi majandusvööndis 19. maist 17. juunini 2013.

2. Käskkiri avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded ning internetis Keskkonnaministeeriumi veebilehel.


/allkirjastatud digitaalselt/
Keit Pentus-Rosimannus


Saata:  Põllumajandusministeerium
Eesti Kalapüügiühistu
Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu
Eesti Traalpüügi Ühistu
Eesti Kalurite Liit
Eesti Kalaliit
Eesti Kalapüüdjate Ühing
Liivi Lahe Kalanduskogu
Keskkonnainspektsioon

146. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalapüügi korraldamise teated
Avaldamise algus: 13.12.2012

K Ä S K K I R I


Tallinn 13.detsember 2012 nr 213

2012. aasta nakkevõrgu püügi avamine Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel

Käskkiri kehtestatakse "Kalapüügiseaduse” § 19 lõike 62 alusel.

Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2011. a määruse nr 135 "Kutselise kalapüügi võimalused ning Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning Läänemerel ja Liivi lahel kalapüügiks kaluri kalapüügiloa alusel aastane lubatud saak 2012. aastaks” § 14 lg 4 ja 6 kohaselt on Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel aastane lubatud latikasaak 614 tonni ja haugisaak 160 tonni.

Põllumajandusminister peatas haugi- ja latikapüügi Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel oma 08. novembri 2012. a käskkirjaga nr 193. Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määrusega nr 104 "Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord” ettenähtud korras esitatud andmete kohaselt püüdsid kalurid Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel enne põllumajandusministri püügi peatamise käskkirja nr 193 jõustumist 12. novembril 2012. a 147,884 tonni haugi ehk 92,4% ja 571,446 tonni latikat ehk 93,1% Vabariigi Valitsuse 20.10.2011. a määrusega nr 135 Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kehtestatud aastasest lubatud saagist kalapüügiks kaluri kalapüügiloa alusel.

Haugikvooti on alles 12,116 tonni ehk 7,6% ja latikakvooti on alles 42,555 tonni ehk 6,9%. Lisaks eelpoolmainitud kalaliikidele on veel alles kohakvooti 72,714 tonni ehk 10,2%, ahvenakvooti 338,826 tonni ehk 24,2% ja särjekvooti 93,080 tonni ehk 31%. Alles jäänud kvootide arvelt oleks võimalik piiratud mahus püügi avamine Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel.

Kaluri kalapüügiloa alusel toimuva püügi puhul on Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel peamisteks kalapüügivahenditeks mõrrad, nakke- või raamvõrgud ja põhjanoot ehk mutnik. Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 "Kalapüügieeskiri" § 31 lõike 2 punktide 2 ja 3 kohaselt on kaldast kaugemal kui 1 km Peipsi järves ning kaldast kaugemal kui 500 m Lämmijärves ja Pihkva järves keelatud nakkevõrguga püügil kasutada väiksemat silmasuurust kui 130 mm, välja arvatud siiapüügil, kus kaldast kaugemal kui 1 km on keelatud kasutada väiksemat silmasuurust kui 96 mm. Nimetatud silmasuurusega nakkevõrgud on kõrge selektiivsusega alamõõdulise kala
suhtes, kuhu suurtes kogustes kalapüügieeskirja lisas 5 toodud alamõõdust väiksemat koha, haugi ja latikat ei takerdu. Kalapüügieeskirja § 44 lõike 1 punktide 3 ja 4 kohaselt lubatakse nakkevõrgupüügil kaaspüügina püüda arvuliselt kuni 8% alamõõdulist latikat, haugi ja koha vastava kalaliigi saagist. Sellega on võimaldatud väikestes kogustes nakkevõrku sattuvat alamõõdulist kala ära võtta, kuna nakkevõrguga püügil ei saa kala võrgust eluvõimelisena vabastada. Keskkonnaministri 22. detsembri 2011 määruse nr 71 "Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2012. aastal" § 1 lõike 1 punkti 1 kohaselt on Peipsi järvel kaldast arvates 1 km laiusel veealal ning Lämmi- ja Pihkva järvel kaldast arvates 500 m laiusel veealal 2012. aastal keelatud püük nakkevõrkudega 1. septembrist 31. detsembrini.

Tartu Ülikooli Mereinstituudi teadlaste hinnangul koosneb mõrdade saak kaaluliselt ligikaudu 80% ulatuses sellise suurusega kohadest, kes 1. novembrist kehtiva regulatsiooni kohaselt on alammõõdulised ja kelle mõrdadest vabastamine eluvõimelisena on küsitav. Seetõttu on tarvilik, et mõrdadega kalapüük kaluri kalapüügiloa alusel Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel jääks peatatuks. Põhjanooda ehk mutnikuga püük on keskkonnaministri 22. detsembri 2011. a määruse nr 71 "Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2012. aastal" § 3 lõike 1 punkti 2 kohaselt keelatud 1. novembrist - 31. detsembrini.

1. Avan kaluri kalapüügiloa alusel toimuva kalapüügi Peipsi järvel nakke- või raamvõrguga kaldast kaugemal kui 1 km ning Lämmi- ja Pihkva järvel kaldast kaugemal kui 500 m alates 17. detsembrist 2012. a kuni 31. detsembrini 2012. a.

2. Käskkiri kehtib Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel kala püüdvate isikute suhtes väljaandes Ametlikud Teadaanded käskkirja avaldamisele järgnevast päevast alates.

3. Käskkiri jõustub väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgnevast päevast.

4. Kalamajandusosakonnal korraldada käskkirja avaldamine väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Põllumajandusministeeriumi veebilehel.


Käskkirja peale võib esitada kaebuse halduskohtule väljaandes Ametlikud Teadaanded käskkirja avaldamisest arvates 30 päeva jooksul "Halduskohtumenetluse seadustikus” ettenähtud korras.


Saata: Keskkonnaministeerium, Keskkonnainspektsioon, MTÜ Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit, MTÜ Peipsi Kalurite Ühing, kalamajandusosakond, haldusosakond, avalike suhete osakond.


Helir-Valdor Seeder

147. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalapüügi korraldamise teated
Avaldamise algus: 20.02.2013

13.02.2013 nr 121

Mõrdadega tindipüügi ajutine keelustamine Pärnu lahel muulitagusel alal 2013. aastal

Käskkiri kehtestatakse kalapüügiseaduse § 19 lõike 3š alusel.

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi teadlaste hinnangul on Pärnu lahe meritindi varu olnud kuni aastani 2009 kasvavas trendis, kuid viimastel aastatel toimunud muutused kudekarja vanuselises struktuuris viitavad selgele ülepüügile, mis koos mõnedel aastatel ebasoodsate kudemistingimustega on viinud kogu varu kiiresse langustrendi.

Meritindi varu, eeskätt kudekarja kaitseks, on vaja vähendada püügikoormust eelkõige kudealade piirkonnas. Sellest tulenevalt soovitavad teadlased kalapüügieeskirjas erandina lubatud jääaluse mõrrapüügi keelustamist Pärnu linnapoolse muuli tagusel alal, kus kala koguneb enne jõkke kudema siirdumist. Selle meetmega võimaldatakse kudekarjale vabam pääs Pärnu jõe koelmutele ja väheneb ka püügikoormus.

Lähtudes kalapüügiseaduse § 19 lõikest 3š ja tuginedes Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi teadlaste ettepanekule otsustan:

1. Keelata tindipüük mõrdadega 1. märtsist jääkatte lagunemiseni Pärnu lahes alal, mis on piiratud Pärnu jõe vasakpoolse muuliga (vaadatuna allavoolu), rannajoonega ja Side tänava mõtteliseks pikenduseks oleva liiniga, mis läbib punkte koordinaatidega 58°22,3'N, 24°30,3'E ja 58°21,6'N, 24°29,7'E ning viimasega punktis koordinaatidega 58°21,6'N, 24°29,7'E ristuva ja muuli otsa läbiva liiniga.

2. Käskkiri avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded ning internetis Keskkonnaministeeriumi veebilehel.

(allkirjastatud digitaalselt)
Keit Pentus-Rosimannus

Saata: Põllumajandusministeerium, Keskkonnainspektsioon, Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu, Eesti Kalurite Liit, Eesti Kalaliit

148. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalapüügi korraldamise teated
Avaldamise algus: 20.04.2012

Keskkonnaministri käskkiri 20.04.2012 nr 356Traalnoodaga kalapüügi ajutine sulgemine
Liivi lahes 2012. aastal


Käskkiri kehtestatakse kalapüügiseaduse § 19 lõike 3š ja kalapüügieeskirja § 19 punkt 2 alusel.

Tartu Ülikool Eesti Mereinstituudi teadlaste hinnangul on nii akustiliste uuringute kui ka varude analüütilise hindamise põhjal Liivi lahe räimevaru olukord viimasel kümnendil olnud Läänemere kirdeosa ja Soome lahe varust parem. Peamiseks põhjuseks on soodsad looduslikud kudemistingimused, aga ka räimevarude kaitseks võetud meetmete tulemuslikkus. Keskkonnaministeeriumile 3. aprillil 2011 saabunud kirjas nr 13- 5.1/2539 tehti ettepanek räime kudemiseelsete koondiste kaitseks keelata kalapüük pelaagilise traalnoodaga merealadel, mille kaudu avamere räimekoondised liiguvad Liivi lahes ja Väinameres asuvatele kudealadele.

Lähtudes kalapüügiseaduse § 19 lõikest 3š ja tuginedes Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi teadlaste ettepanekule otsustan:

1. Keelata kalapüük traalnoodaga Liivi lahes Eesti territoriaal- ja sisemeres 25. aprillist 24. maini 2012. a.

2. Keelata kalapüük traalnoodaga Liivi lahes Läti majandusvööndis 12. maist 10. juunini 2012. a.

3. Punktis 2 nimetatud kitsendus kehtib kalapüügil Eesti Vabariigi riigilipu all sõitva laevaga.

4. Käskkiri avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded ning internetis Keskkonnaministeeriumi veebilehel.


(allkirjastatud digitaalselt)


Keit Pentus

Saata: Põllumajandusministeerium; Eesti Kalapüügiühistu; Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu; Eesti Traalpüügi Ühistu; Eesti Kalurite Liit; Eesti Kalaliit; Eesti Kalapüüdjate Ühing; Liivi Lahe Kalanduskogu

149. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalapüügi korraldamise teated
Avaldamise algus: 27.02.2012

KESKKONNAMINISTER

Käskkiri

Tallinn, 27.02.2012 nr 191


Mõrdadega tindipüügi ajutine keelustamine
Pärnu lahel muulitagusel alal 2012. aastal


Käskkiri kehtestatakse kalapüügiseaduse § 19 lõike 3š alusel.

Vabariigi Valitsuse 9. märtsi 2003. a määruse nr 144 "Kalapüügieeskiri" § 37 lõike 1 punkti 6 kohaselt on Pärnu lahe muulitagusel alal kalapüük aasta ringi keelatud, välja arvatud tindipüük mõrdadega 1. märtsist kuni jääkatte lagunemiseni.

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi teadlaste hinnangul on Pärnu lahe meritindi varu kasvanud kuni aastani 2009, kuid viimastel aastatel toimunud muutused kudekarja vanusestruktuuris viitavad selgesti ülepüügile, mis koos ebasoodsamaks muutunud kudemistingimustega (sh 2011. a jäärüsi Pärnu jõe koelmul kudemisperioodil) on viinud kogu varu kiire languse trendi.

Meritindi varu, eriti kudekarja kaitseks, on vaja vähendada püügikoormust eelkõige kudealade piirkonnas. Tindivaru kaitse meetmena soovitavad teadlased jääaluse mõrrapüügi keelustamist Pärnu linna poolse muuli tagusel alal, kus kalad enne jõkke kudema siirdumist kogunevad. See meede vähendaks püügikoormust ja kudekarjale võimaldataks vabam pääs Pärnu jõe koelmutele.

Kalapüügiseaduse § 19 lõike 31 kohaselt võib keskkonnaminister käskkirjaga ajutiselt kehtestada kalade kudemise või suguküpsuse mitte saavutanud kalade kaitseks kalapüügi keeluajad kalaliikide või püügivahendite kaupa. Meritindi varu langustrend, 2011. aasta erakordselt ebasoodsad tingimused peamisel kudealal Pärnu jões ja kudeaja nihkumine hilisemale ajale tingivad mõrdadega tindipüügi keelustamise Pärnu lahe muulitagusel alal ka 1. märtsist kuni jääkatte lagunemiseni.

Lähtudes kalapüügiseaduse § 19 lõikest 3š ja tuginedes Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi teadlaste ettepanekule, otsustan:

1. Keelata tindipüük mõrdadega 1. märtsist jääkatte lagunemiseni Pärnu lahes alal, mis on piiratud Pärnu jõe vasakpoolse muuliga (vaadatuna allavoolu), rannajoonega ja Side tänava pikenduseks oleva mõttelise joonega, mis läbib punkte, mille koordinaadid on 58°22,3'N, 24°30,3'E ja 58°21,6'N, 24°29,7'E, ning mis ristub punktis, mille koordinaadid on 58°21,6'N, 24°29,7'E, muuli otsa läbiva joonega.

2. Käskkiri avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded ning internetis Keskkonnaministeeriumi veebilehel.


Keit Pentus


Saata: Põllumajandusministeerium, Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu, Eesti Kalurite Liit, Eesti Kalaliit, MTÜ Liivi lahe Kalanduskogu

150. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalapüügi korraldamise teated
Avaldamise algus: 18.10.2011

PÕLLUMAJANDUSMINISTER

K Ä S K K I R I

Tallinn 18. oktoober 2011 nr 131

2011. aasta Kohapüügi peatamine Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel


Käskkiri kehtestatakse "Kalapüügiseaduse” § 19 lõike 6 alusel.


Vabariigi Valitsuse 21. oktoobri 2010. a määruse nr 150 "Kutselise kalapüügi võimalused ning Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning Läänemerel ja Liivi lahel kalapüügiks kaluri kalapüügiloa alusel aastane lubatud saak 2011. aastaks” § 131 lõike 1 punkti 5 kohaselt on "Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe” alusel Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel Eesti Vabariigile eraldatud aastane lubatud saak koha kohta 700 tonni.

Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määrusega nr 104 "Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord” ettenähtud korras esitatud andmete kohaselt on 17. oktoobriks 2011 Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel püütud 653 tonni koha. Sellega on Vabariigi Valitsuse 21. oktoobri 2010. a määruse nr 150 "Kutselise kalapüügi võimalused ning Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning Läänemerel ja Liivi lahel kalapüügiks kaluri kalapüügiloa alusel aastane lubatud saak 2011. aastaks” § 131 lõike 1 punktiga 5 kehtestatud aastane lubatud saak ammendunud vähemalt 90 protsendi ulatuses.

"Kalapüügiseaduse” § 19 lõige 6 kohustab põllumajandusministrit peatama veealal kutselise kalapüügi, kui selle veeala kohta kehtestatud aastane lubatud saak on ammendunud vähemalt 90 protsendi ulatuses. Kutselise kalapüügi võib peatada ühe või mitme maakonna, püsiasustusega väikesaare, püügivahendi, kalaliigi ja "Kalapüügiseaduse” § 13 lõikes 3 nimetatud kalapüügiloa osas.

Kaluri kalapüügiloa alusel toimuva püügi puhul on peamisteks kohapüügi vahenditeks Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel nakke- või raamvõrk, püüvõrk, õngejada, põhjanoot ehk mutnik, pöörinoot ja kaldanoot. Nimetatud püügivahendid on väheselektiivsed, millega püüdmise korral ei saa vältida koha sattumist püünisesse. Samuti ei ole võimalik nimetatud püügivahenditesse sattunud koha eluvõimelisena püünisest vabastada. Seetõttu on tarvilik peatada Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kalapüük nimetatud püügivahenditega.

1. Peatan Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel toimuva kohapüügi väljaandes Ametlikud Teadaanded käskkirja avaldamisele järgnevast päevast alates.

2. Peatan Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel toimuva kalapüügi nakke- või raamvõrguga, püüvõrguga, õngejadaga, põhjanooda ehk mutnikuga, pöörinoodaga ja kaldanoodaga.

3. Käskkiri kehtib Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel kala püüdvate isikute suhtes.

4. Kalamajandusosakonnal korraldada käskkirja avaldamine väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Põllumajandusministeeriumi veebilehel.


Käskkirja peale võib esitada kaebuse halduskohtule väljaandes Ametlikud Teadaanded käskkirja avaldamisest arvates 30 päeva jooksul "Halduskohtumenetluse seadustikus” ettenähtud korras.


Saata: Keskkonnaministeerium, Keskkonnainspektsioon, MTÜ Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit, MTÜ Peipsi Kalurite Ühing, kalamajandusosakond, haldusosakond, avalike suhete osakond.Helir-Valdor Seeder

151. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalapüügi korraldamise teated
Avaldamise algus: 15.06.2011

PÕLLUMAJANDUSMINISTERK Ä S K K I R I

Tallinn
15. juuni 2011 nr 100


Käskkiri kehtestatakse "Kalapüügiseaduse” § 19 lõike 6 alusel.

Nõukogu määrusega (EL) nr 1124/2010, millega määratakse kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused 2011. aastaks (ELT L 318, 4.12.2010, lk 1—9), on Eesti Vabariigile 2011. aastaks määratud räime püügivõimalus 12 068 tonni Läänemerel ICES alarajoonides 25-27, 28.2, 29 ja 32.

Vabariigi Valitsuse 21. oktoobri 2010. a määruse nr 150 "Kutselise kalapüügi võimalused ning Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning Läänemerel ja Liivi lahel kalapüügiks kaluri kalapüügiloa alusel aastane lubatud saak 2011. aastaks” § 132 lõike 2 kohaselt on Läänemerel ICES alarajoonides 28.2, 29 ja 32 kaluri kalapüügiloa alusel aastane lubatud räimesaak 1126 tonni, millest 826 tonni ammendumisel võib Saare, Hiiu, Lääne, Harju, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakondades püüda räime 50 tonni iga nimetatud maakonna kohta.

Seega on Vabariigi Valitsus "Kalapüügiseaduse” § 134 lõike 33 alusel kehtestanud Läänemerel ICES alarajoonides 28.2, 29 ja 32 kaluri kalapüügiloa alusel toimuva räimepüügi kohta aastase lubatud räimesaagi alam- ja ülemmäärad maakondade kaupa. Saare, Hiiu, Lääne, Harju, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnas kaluri kalapüügiloa alusel toimuva räimepüügi aastane lubatud saak ei saa mingil juhul olla väiksem kui 50 tonni ega suurem kui 876 tonni.
Nii Saare, Hiiu, Lääne, Harju, Lääne-Viru kui ka Ida-Viru maakonnas kujuneb kaluri kalapüügiloa alusel toimuva räimepüügi 2011. aasta lubatud saak lõplikult kindlaks pärast seda, kui Läänemerel ICES alarajoonides 28.2, 29 ja 32 on välja püütud 826 tonni räime, mida Vabariigi Valitsuse 21. oktoobri 2010. a määruse nr 150 "Kutselise kalapüügi võimalused ning Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning Läänemerel ja Liivi lahel kalapüügiks kaluri kalapüügiloa alusel aastane lubatud saak 2011. aastaks” § 132 lõike 2 kohaselt püütakse kuues maakonnas ühiselt.

Kui ühine räimesaak on välja püütud, selgub, kuidas on ühine saak jaotunud maakondade vahel ehk mitu tonni räime nimetatud 826 tonnist püüti ühes või teises maakonnas. Liites maakonnas püütud kogusele 50 tonni, mis on iga maakonna lubatud saagi alammäär, saadakse selles maakonnas kaluri kalapüügiloa alusel toimuva räimepüügi aastane lubatud saak.

Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määrusega nr 104 "Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord” ettenähtud korras esitatud andmete kohaselt on 15. juuniks 2011. a Läänemerel ICES alarajoonides 28.2, 29 ja 32 kaluri kalapüügiloa alusel püütud 845 tonni räime. Seega on Saare, Hiiu, Lääne, Harju, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakondade ühine räimesaak (826 tonni) ammendunud.
Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määrusega nr 104 "Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord” ettenähtud korras esitatud andmete kohaselt on 15. juuniks 2011. a Ida-Viru maakonnas kaluri kalapüügiloa alusel Läänemerel ICES alarajoonides 28.2, 29 ja 32 püütud 567 tonni räime. Liites sellele 50 tonni, on Ida-Viru maakonnas kaluri kalapüügiloa alusel lubatud aastane räimesaak Läänemerel ICES alarajoonides 28.2, 29 ja 32 617 tonni.

Arvestades, et välja on püütud juba 586 tonni räime, on Ida-Viru maakonnas kaluri kalapüügiloa alusel lubatud aastane räimesaak Läänemerel ICES alarajoonides 28.2, 29 ja 32 ammendunud vähemalt 90 protsendi ulatuses. "Kalapüügiseaduse” § 19 lõige 6 kohustab põllumajandusministrit peatama veealal kutselise kalapüügi, kui selle veeala kohta kehtestatud aastane lubatud saak on ammendunud vähemalt 90 protsendi ulatuses. Kutselise kalapüügi võib peatada ühe või mitme maakonna, püsiasustusega väikesaare, püügivahendi, kalaliigi ja "Kalapüügiseaduse” § 13 lõikes 3 nimetatud kalapüügiloa osas.

Kaluri kalapüügiloa alusel toimuva püügi puhul on peamine räimepüügi vahend kastmõrd, millega püütakse 95-98 protsenti räimesaagist. Kastmõrd on väheselektiivne, püügivahend, millega püüdmise korral ei saa vältida räime sattumist püünisesse. Kui räime massilise rände ajal püütakse kastmõrraga jätkuvalt kala, ei ole räimepüük tegelikult lõpetatud, sest ei ole võimalik vältida suures koguses räime sattumist püünistesse. Kastmõrda sattunud räime ei ole võimalik ka elujõulisena vabastada, sest teiste kalade ja kastmõrra võrgulina vastu hõõrudes saab räim vigastusi, kaotades suure osa oma soomuskattest, mille tulemusel kaotab räim ka eluvõime. Seetõttu on tarvilik peatada Ida-Viru maakonnas kaluri kalapüügiloa alusel Läänemerel ICES alarajoonides 28.2, 29 ja 32 kastmõrraga kalapüük.


1. Peatan Ida-Viru maakonnas kaluri kalapüügiloa alusel Läänemerel ICES alarajoonides 28.2, 29 ja 32 toimuva räimepüügi.

2. Peatan Ida-Viru maakonnas kaluri kalapüügiloa alusel Läänemerel ICES alarajoonides 28.2, 29 ja 32 toimuva kalapüügi kastmõrdadega.

3. Käskkiri kehtib Ida-Viru maakonnas kaluri kalapüügiloa alusel Läänemerel ICES alarajoonides 28.2, 29 ja 32 kala püüdvate isikute suhtes väljaandes Ametlikud Teadaanded käskkirja avaldamisele järgnevast päevast alates.

4. Kalamajandusosakonnal korraldada käskkirja avaldamine väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Põllumajandusministeeriumi veebilehel.


Käskkirja peale võib esitada kaebuse halduskohtule väljaandes Ametlikud Teadaanded käskkirja avaldamisest arvates 30 päeva jooksul "Halduskohtumenetluse seadustikus” ettenähtud korras.


Saata: Eesti Kalurite Liit, Eesti Kalapüügiühistu, Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu, Keskkonnaministeerium, Keskkonnainspektsioon, kalamajandusosakond, haldusosakond, avalike suhete osakond.


Juhan Parts
Majandus- ja kommunikatsiooniminister
põllumajandusministri ülesannetes

152. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalapüügi korraldamise teated
Avaldamise algus: 01.06.2011

K Ä S K K I R I

Tallinn
1. juuni 2011 nr 93


Käskkiri kehtestatakse "Kalapüügiseaduse” § 19 lõike 6 alusel.

Nõukogu määrusega (EL) nr 1124/2010, millega määratakse kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused 2011. aastaks (ELT L 318, 4.12.2010, lk 1-9), on Eesti Vabariigile 2011. aastaks määratud räime püügivõimalus Läänemerel ICES alarajoonis 28.1 (Liivi laht) 16 809 tonni.

Vabariigi Valitsuse 21. oktoobri 2010. a määruse nr 150 "Kutselise kalapüügi võimalused ning Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning Läänemerel ja Liivi lahel kalapüügiks kaluri kalapüügiloa alusel aastane lubatud saak 2011. aastaks” § 132 lõike 1 punkti 1 kohaselt on Pärnu maakonnas kaluri kalapüügiloa alusel lubatud aastane räimesaak Läänemerel ICES alarajoonis 28.1 (Liivi laht) 6939 tonni.

Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määrusega nr 104 "Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord” ettenähtud korras esitatud andmete kohaselt on 31. maiks 2011. a Pärnu maakonnas kaluri kalapüügiloa alusel Läänemerel ICES alarajoonis 28.1 (Liivi laht) püütud 6304 tonni räime. Sellega on Vabariigi Valitsuse 21. oktoobri 2010. a määruse nr 150 "Kutselise kalapüügi võimalused ning Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning Läänemerel ja Liivi lahel kalapüügiks kaluri kalapüügiloa alusel aastane lubatud saak 2011. aastaks” § 132 lõike 1 punktiga 1 kehtestatud aastane lubatud saak ammendunud vähemalt 90 protsendi ulatuses.

"Kalapüügiseaduse” § 19 lõige 6 kohustab põllumajandusministrit peatama veealal kutselise kalapüügi, kui selle veeala kohta kehtestatud aastane lubatud saak on ammendunud vähemalt 90 protsendi ulatuses. Kutselise kalapüügi võib peatada ühe või mitme maakonna, püsiasustusega väikesaare, püügivahendi, kalaliigi ja käesoleva seaduse § 13 lõikes 3 nimetatud kalapüügiloa osas.

Kaluri kalapüügiloa alusel toimuva püügi puhul on peamine räimepüügi vahend kastmõrd, millega püütakse 95-98% räimesaagist. Kastmõrd on väheselektiivne püügivahend, millega püüdmise korral ei saa vältida räime sattumist püünisesse. Kui räime massilise rände ajal püütakse kastmõrraga jätkuvalt kala, ei ole räimepüük tegelikult lõpetatud, sest ei ole võimalik vältida suures koguses räime sattumist püünistesse. Kastmõrda sattunud räime ei ole võimalik ka elujõulisena vabastada, sest teiste kalade ja kastmõrra võrgulina vastu hõõrudes saab räim vigastusi, kaotades suure osa oma soomuskattest, mille tulemusel kaotab räim ka eluvõime. Seetõttu on tarvilik peatada Pärnu maakonnas kaluri kalapüügiloa alusel Läänemere ICES alarajoonis 28.1 (Liivi laht) kastmõrraga kalapüük.

1. Peatan Pärnu maakonnas kaluri kalapüügiloa alusel Läänemerel ICES alarajoonis 28.1 (Liivi laht) toimuva räimepüügi.

2. Peatan Pärnu maakonnas kaluri kalapüügiloa alusel Läänemere ICES alarajoonis 28.1 (Liivi laht) toimuva kalapüügi kastmõrdadega.

3. Käskkiri kehtib Pärnu maakonnas kaluri kalapüügiloa alusel Läänemerel ICES alarajoonis 28.1 (Liivi laht) kala püüdvate isikute suhtes käskkirja väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgnevast päevast alates.

4. Kalamajandusosakonnal korraldada käskkirja avaldamine väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Põllumajandusministeeriumi veebilehel.


Käskkirja peale võib esitada kaebuse halduskohtule väljaandes Ametlikud Teadaanded käskkirja avaldamisest arvates 30 päeva jooksul "Halduskohtumenetluse seadustikus” ettenähtud korras.


Saata: Eesti Kalurite Liit, Eesti Kalapüügiühistu, Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu, Eesti Traalpüügi Ühistu, MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu, Keskkonnaministeerium, Keskkonnainspektsioon, kalamajandusosakond, haldusosakond, avalike suhete osakond.


Juhan Parts
Majandus- ja kommunikatsiooniminister
põllumajandusministri ülesannetes

153. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalapüügi korraldamise teated
Avaldamise algus: 18.10.2011

PÕLLUMAJANDUSMINISTER

K Ä S K K I R I


Tallinn 18. oktoober 2011 nr 132Käskkiri kehtestatakse "Kalapüügiseaduse” § 19 lõike 6 alusel.


Vabariigi Valitsuse 21. oktoobri 2010. a määruse nr 150 "Kutselise kalapüügi võimalused ning Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning Läänemerel ja Liivi lahel kalapüügiks kaluri kalapüügiloa alusel aastane lubatud saak 2011. aastaks” § 131 lõike 1 punkti 4 kohaselt on "Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe” alusel Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel Eesti Vabariigile eraldatud aastane lubatud saak latika kohta 600 tonni.

Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määrusega nr 104 "Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord” ettenähtud korras esitatud andmete kohaselt on 17. oktoobriks 2011 Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel püütud 559 tonni latikat. Sellega on Vabariigi Valitsuse 21. oktoobri 2010. a määruse nr 150 "Kutselise kalapüügi võimalused ning Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning Läänemerel ja Liivi lahel kalapüügiks kaluri kalapüügiloa alusel aastane lubatud saak 2011. aastaks” § 131 lõike 1 punktiga 4 kehtestatud aastane lubatud saak ammendunud vähemalt 90 protsendi ulatuses.

"Kalapüügiseaduse” § 19 lõige 6 kohustab põllumajandusministrit peatama veealal kutselise kalapüügi, kui selle veeala kohta kehtestatud aastane lubatud saak on ammendunud vähemalt 90 protsendi ulatuses. Kutselise kalapüügi võib peatada ühe või mitme maakonna, püsiasustusega väikesaare, püügivahendi, kalaliigi ja "Kalapüügiseaduse” § 13 lõikes 3 nimetatud kalapüügiloa osas.

1. Peatan Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel toimuva latikapüügi väljaandes Ametlikud Teadaanded käskkirja avaldamisele järgnevast päevast alates.

2. Käskkiri kehtib Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel kala püüdvate isikute suhtes.

3. Kalamajandusosakonnal korraldada käskkirja avaldamine väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Põllumajandusministeeriumi veebilehel.Käskkirja peale võib esitada kaebuse halduskohtule väljaandes Ametlikud Teadaanded käskkirja avaldamisest arvates 30 päeva jooksul "Halduskohtumenetluse seadustikus” ettenähtud korras.


Saata: Keskkonnaministeerium, Keskkonnainspektsioon, MTÜ Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit, MTÜ Peipsi Kalurite Ühing, kalamajandusosakond, haldusosakond, avalike suhete osakond.Helir-Valdor Seeder

154. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 08.04.2011 12:05

Vaata eelmist versiooni
Kalapüügi korraldamise teated
Avaldamise algus: 05.04.2011
KESKKONNAMINISTER

K Ä S K K I R I

Tallinn 05. aprill 2011 nr 51

Traalnoodaga kalapüügi ajutine sulgemine
Läänemere avaosas ja Soome lahes

Käskkiri kehtestatakse Kalapüügiseaduse § 19 lõike 3š alusel.

Tartu Ülikool Eesti Mereinstituudi teadlaste hinnangul on nii akustiliste uuringute kui ka varude analüütilise hindamise põhjal räimevaru viimasel kümnendil Läänemere kirdeosas ja Soome lahes vähenenud. Keskkonnaministeeriumile 1. aprillil 2011 saabunud kirjas nr 13-5.1/2539 tehti ettepanek räime kudemiseelsete koondiste kaitseks keelata kalapüük pelaagilise traalnoodaga merealadel, mille kaudu avamere räimekoondised liiguvad Liivi lahes ja Väinameres asuvatele kudealadele.

Lähtudes kalapüügiseaduse § 19 lõikest 31 ja tuginedes Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi teadlaste ettepanekule, otsustan:

1. Keelata kalapüük pelaagilise traalnoodaga 6. aprillist kuni 20. maini 2011. a Läänemere avaosa ja Soome lahe lääneosa järgmistes piirkondades:

1) merealal, mille nurgapunktid on 58° 00' N 21° 40' E, 58° 00' N 22° 00' E, 57° 50' N 21° 40' E ja 57° 50' N 22° 00' E;
2) merealal, mis piirneb põhjast punktidega 57° 50' N 21° 50' E ja 57° 50' N 22° 00' E ning lõunast - Eesti Vabariigi territoriaalmere välispiiriga;
3) merealal, mis piirneb põhjast punktidega 59° 10' N 22° 50' E ja 59° 10' N 23° 10' E ning lõunast - paralleeliga 59° 00' N;
4) merealal, mille läänepoolsed nurgapunktid on 58° 50' N 22° 10' E, 58° 40' N 22° 10' E, 58° 40' N 21° 50' E ja 58° 30' N 21° 50' E, ulatudes idas meridiaanini 22° 30'.

2. Käskkiri avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded ning internetis Keskkonnaministeeriumi ja Põllumajandusministeeriumi veebilehel.

155. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalapüügi korraldamise teated
Avaldamise algus: 13.01.2011

PÕLLUMAJANDUSMINISTER

K Ä S K K I R I


Tallinn
12. jaanuar 2011 nr 14


Käskkiri kehtestatakse “Kalapüügiseaduse” § 171 lõike 3 ja “Vabariigi Valitsuse seaduse” § 49 lõike 1 punkt 3 alusel.

Avaldada ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Põllumajandusministeeriumi koduleheküljel 2010. aasta keskmised kala esmakokkuostuhinnad, mis on saadud Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104 "Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord” kohaselt kala esmakokkuostu kohta esitatud andmete alusel, kalaliikide kaupa järgmiselt:


2010. a keskmised kala esmakokkuostuhinnad

Kala liik - Keskmine hind (EEK/kg) - Keskmine hind (EUR/kg)
Ahven - 25.53 - 1.63
Angerjas - 89.51 - 5.72
Emakala - 5.60 - 0.36
Haug - 16.44 - 1.05
Hõbekoger - 1.69 - 0.11
Jõesilm - 26.25 - 1.68
Karpkala (Sasaan) - 14.69 - 0.94
Kiisk - 1.97 - 0.13
Kilu - 2.10 - 0.13
Koger - 4.70 - 0.30
Koha - 62.70 - 4.01
Latikas - 7.06 - 0.45
Lest - 6.86 - 0.44
Linask - 13.48 - 0.86
Luts - 9.90 - 0.63
Lõhi - 41.21 - 2.63
Meriforell - 26.27 - 1.68
Merisiig - 42.90 - 2.74
Meritint - 4.85 - 0.31
Nurg - 1.43 - 0.09
Peipsi siig - 14.65 - 0.94
Roosärg - 0.56 - 0.04
Räim - 1.96 - 0.13
Rääbis - 45.00 - 2.88
Säinas - 7.13 - 0.46
Särg - 6.94 - 0.44
Tursk (Atlandi tursk) - 14.33 - 0.92
Tuulehaug - 7.42 - 0.47
Viidikas - 2.00 - 0.13
Vimb - 5.87 - 0.38
Ümarmudil - 5.04 - 0.32

156. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 12.04.2004

Keskkonnaministeeriumi Raplamaa Keskkonnateenistus teatab, et KAIU JAHINDUSKLUBI (reg nr 80056701, aadressiga Kaiu, Kaiu vald 79301 Raplamaa) taotleb Kaiu jahipiirkonna kasutusõiguse luba. Kaiu jahipiirkond asub Kaiu valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisele kaasatakse 55 jahimeest. Kahe nädala jooksul arvates teate avaldamisest saab taotlusega tutvuda ning ettepanekuid ja seisukohti esitada Raplamaa keskkonnateenistuses, aadressiga Tallinna mnt 14 79513 Rapla, tel 484 1181.

157. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 01.04.2004

Keskkonnaministeeriumi Viljandimaa Keskkonnateenistus teatab, et väljastas VILJANDIMAA JAHIMEESTE LIIDULE (reg.-nr 80073800, aadr: Pargi tn 2 71020 Viljandi) Mõisaküla jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VIL-12, kehtivusajaga kuni 25.03.2014. Jahipiirkond asub Viljandimaal Abja ja Halliste valdade territooriumil. Jahipiirkonna kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Viljandimaa Keskkonnateenistuses, aadr Paala tee 4, Viljandi 71014, tel 435 5617, e-mail: johannes.luksepp@kkt.viljandimaa.ee.

158. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 11.07.2003

Saaremaa Keskkonnateenistus teatab, et väljastas RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUSELE (reg nr 70004459) aadressiga Viljandi mnt. 18B, 11216 Tallinn, Kuressaare jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivusajaga kuni 30.06.2013. Jahipiirkond asub Kaarma, Kärla, Lümanda ja Salme valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda Saaremaa Keskkonnateenistuses, aadressil Kadaka 1, Kuressaare. Info tel 045 33 446.

159. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 11.07.2003

Saaremaa Keskkonnateenistus teatab, et väljastas OÜ-le VESIMETSA (reg nr 10922733) aadressiga J.Smuuli 14-37, 93817 Kuressaare, Torgu jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivusajaga kuni 30.06.2013. Jahipiirkond asub Torgu valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda Saaremaa Keskkonnateenistuses, aadressil Kadaka 1, Kuressaare. Info tel 045 33 446.

160. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 19.04.2004

Keskkonnaministeeriumi Lääne - Virumaa Keskkonnateenistus teatab, et Mittetulundusühing JAHIÜHISTU VIITNA (reg.-nr 80025267, aadr Viitna Kadrina vald 45202 Lääne - Virumaa) taotleb Viitna jahipiirkonna kasutusõiguse luba. Viitna jahipiirkond asub Kadrina valla, Vihula valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisele kaasatakse 50 jahimeest. Jahipiirkonna loa taotlusega on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Lääne - Virumaa Keskkonnateenistuses, aadr Kunderi 18, Rakvere 44307, tel 325 8408.

161. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 29.12.2003

Keskkonnaministeeriumi Viljandimaa Keskkonnateenistus teatab, et VILJANDIMAA JAHIMEESTE LIIT (reg.-nr 80073800, aadr: Pargi 2 71020 Viljandi) taotleb Kolga - Jaani jahipiirkonna kasutusõiguse luba. Kolga - Jaani jahipiirkond asub Viljandimaal Kolga - Jaani, Kõo, Olustvere valdade territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisele kaasatakse 36 jahimeest. Jahipiirkonna loa taotlusega on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Viljandimaa Keskkonnateenistuses, aadr Paala tee 4, Viljandi 71014, tel 435 5617, e-mail: johannes.luksepp@kkt.viljandimaa.ee

162. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 11.05.2004

Keskkonnaministeeriumi Tartumaa Keskkonnateenistus teatab, et väljastas MTÜ RANNU JAHISELTSILE (reg.-kood 80072396, aadr: Kipastu küla, Rannu vald, 61101 Tartumaa) Rannu jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr TAR-17, kehtivusajaga kuni 04.05.2014. Jahipiirkond asub Rannu ja Rõngu valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Tartumaa Keskkonnateenistuses aadressil Aleksandri 14, 51004 Tartu, tel 730 2250, e-mail: aimar.rakko@tartu.envir.ee.

163. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 12.05.2010

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon teatab, et väljastas MTÜ-le Nahe Jahiselts, registrikood 80089913, aadress Jaama tn 7, Aegviidu, 74501 Harju maakond Põhja-Kõrvemaa jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr HJR-6, kehtivusajaga kuni 06.05.2020. Jahipiirkond asub Harju maakonna Anija ja Kuusalu valdade territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Rapla kontoris aadressil Tallinna mnt 14, 79513 Rapla, tel 484 1181, e-mail: uno.treier@keskkonnaamet.ee.

164. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 16.04.2010

Keskkonnaametile on esitatud 09.04.2010. a taotlus jahipiirkonna loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ Jahi- ja Kalastusklubi Sanglier, registrikood 80287257, aadress Vana Kalamaja 29, 10145 Tallinn
Taotletav jahipiirkond: Põhja-Kõrvemaa jahipiirkond, asub Anija ja Kuusalu valla territooriumil. Põhja-Kõrvemaa jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 11 jahimeest.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Rapla kontoris aadressil Tallinna mnt 14 pk 5, 79513 Rapla, tel 484 1181, e-mail: uno.treier@keskkonnaamet.ee.

165. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalapüügi korraldamise teated
Avaldamise algus: 22.03.2010

PÕLLUMAJANDUSMINISTER

K Ä S K K I R I

Tallinn 22. märts 2010 nr 51


Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni (NAFO)
püügipiirkonnas püügivõimaluste müük
enampakkumise korras


Käskkiri kehtestatakse "Kalapüügiseaduse” § 131 lõike 3, § 134 lõike 2, "Vabariigi Valitsuse seaduse” § 44 lõike 3 ja § 49 lõike 1 punkti 1 ning Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 264 "Põllumajandusministeeriumi põhimäärus” § 8 lõike 2 punkti 1 ja Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2000. a määruse nr 414 "Kutselise kalapüügi püügivõimaluste enampakkumise läbiviimise kord” § 1 lõike 1 ja § 2 lõigete 1 ja 3 alusel ning kooskõlas "Kalapüügiseaduse” § 16 lõigete 3˛ ja 5, nõukogu määruse (EL) nr 23/2010, millega määratakse 2010. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1359/2008, (EÜ) nr 754/2009, (EÜ) nr 1226/2009 ja (EÜ) nr 1287/2009 (ELT L 21, 26.1.2010, lk 1-120; ELT L 24, 28.1.2010, lk 14), lisaga IC ja põllumajandusministri 11. veebruari 2010. a käskkirjaga nr 31 "Kutselise kalapüügi loa taotluse esitamise tähtaja ennistamine”.

1. Müüa suulisel enampakkumisel 173 tonni meriahvena (RED) 2010. aasta püügivõimalused püügiks Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni (NAFO) püügipiirkonnas 3LN järgmiste objektidena:
1) 87 tonni meriahvenat (RED) — alghinnaga 39 150 (kolmkümmend üheksa tuhat ükssada viiskümmend) EEK;
2) 86 tonni meriahvenat (RED) — alghinnaga 38 700 (kolmkümmend kaheksa tuhat seitsesada) EEK.

2. Punktis 1 nimetatud:
1) meriahvena (RED) püügivõimaluste suuline enampakkumine toimub 6. aprillil 2010. aastal algusega kell 12.00 Põllumajandusministeeriumi teise korruse saalis aadressil Lai tn 39//Lai tn 41, Tallinn. Enampakkumisest osavõtjaks registreerimine algab 11.00 ja lõpeb 11.45 Põllumajandusministeeriumi teise korruse saalis aadressil Lai tn 39//Lai tn 41, Tallinn;
2) pakkumise minimaalne samm on 5000 (viis tuhat) EEK ja maksimaalne samm 25000 (kakskümmend viis tuhat) EEK;
3) osavõtutasu on 300 (kolmsada) krooni ja tagatisraha on 50% meriahvena (RED) püügivõimaluste alghinnast.

3. Müüa suulisel enampakkumisel 61 tonni tursa (COD) 2010. aasta püügivõimalused püügiks Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni (NAFO) püügipiirkonnas 3M järgmiste objektidena:
1) 31 tonni turska (COD) — alghinnaga 15 500 (viisteist tuhat viissada) EEK;
2) 30 tonni turska (COD) — alghinnaga 15 000 (viisteist tuhat) EEK.

4. Punktis 3 nimetatud:
1) tursa (COD) püügivõimaluste suuline enampakkumine toimub 6. aprillil 2010. aastal algusega kell 14.00 Põllumajandusministeeriumi teise korruse saalis aadressil Lai tn 39//Lai tn 41, Tallinn. Enampakkumisest osavõtjaks registreerimine algab 13.00 ja lõpeb 13.45 Põllumajandusministeeriumi teise korruse saalis aadressil Lai tn 39//Lai tn 41, Tallinn;
2) pakkumise minimaalne samm on 5000 (viis tuhat) EEK ja maksimaalne samm 25000 (kakskümmend viis tuhat) EEK;
3) osavõtutasu on 300 (kolmsada) krooni ja tagatisraha on 50% tursa (COD) püügivõimaluste alghinnast.

5. Punkti 2 alapunktis 3 ja punkti 4 alapunktis 3 nimetatud osavõtutasu ja tagatisraha tasutakse Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034799018, SEB pank, viitenumber 3100054717 või arvelduskontole nr 221013921094, Swedbank, viitenumber 3100054717, märkides saajaks "Rahandusministeerium” ja selgituseks "püügivõimaluste enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha” hiljemalt 5. aprilliks 2010.

6. Enampakkumiste võitjaks tunnistatakse isik, kes pakub kõrgeima ostuhinna. Enampakkumiste võitja makstud tagatisrahad võetakse arvesse omandatud püügivõimaluste ostuhinna tasumisel tasaarveldusena. Teistele pakkumisel osalejatele tagastatakse tagatisrahad täies ulatuses viie kalendripäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist. Isikule, kelle süül enampakkumine nurjus, tagatisraha ei tagastata. Osavõtutasu ei tagastata.

7. Enampakkumise võitjaks tunnistatud isik peab tema pakutud ostuhinna tasuma täies mahus kümne kalendripäeva jooksul enampakkumise võitjaks tunnistamisest arvates Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr 10220034800017, SEB pank või arvelduskontole nr 221023778606, Swedbank, viitenumber 2800076261 (kaugpüük), märkides saajaks "Rahandusministeerium”, ning esitama sama tähtaja jooksul Põllumajandusministeeriumile ostuhinna tasumist tõendava dokumendi.

8. Punktides 1 ja 3 nimetatud enampakkumistest saavad osa võtta isikud, kes on põllumajandusministri 11. veebruari 2010. a käskkirja nr 31 "Kutselise kalapüügi loa taotluse esitamise tähtaja ennistamine” kohaselt hiljemalt 26. veebruariks 2010. aastal esitanud nõuetekohase kalalaeva kalapüügiloa taotluse meriahvena (RED) püügiks Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni (NAFO) püügipiirkonnas 3LN ja/või tursa (COD) püügiks Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni (NAFO) püügipiirkonnas 3M.

9. Käskkiri avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded ning internetis Põllumajandusministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi veebilehel.

166. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 06.04.2010

Keskkonnaametile on esitatud 01.07.2009. a teade jahipiirkonna kasutusõigusest loobumisest.

Teate esitaja: Riigimetsa Majandamise Keskus, registrikood 70004459, aadress Viljandi mnt 18b, Tallinn 11216.

Jahipiirkond, mille kasutusõigusest loobuti:
1. Põhja-Kõrvemaa jahipiirkond, asub Anija ja Kuusalu valla territooriumil.
14 päeva jooksul alates käesoleva teate ilmumisest on võimalik esitada Keskkonnaametile kirjalikke taotlusi antud jahipiirkonna kasutusõiguse saamiseks. Taotlusvormi näidis saadaval Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee.

Taotlused saata aadressil: Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon, Tallinna mnt 14, postkast 5, 79513 Rapla. Info: tel 514 9565, e-mail: rapla@keskkonnaamet.ee.

167. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 16.04.2010

Keskkonnaametile on esitatud 13.04.2010. a taotlus jahipiirkonna loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ Nahe Jahiselts, registrikood 80089913, aadress Jaama tn 7, Aegviidu, 74501 Harju maakond
Taotletav jahipiirkond: Põhja-Kõrvemaa jahipiirkond, asub Anija ja Kuusalu valla territooriumil. Põhja-Kõrvemaa jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 61 jahimeest.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Rapla kontoris aadressil Tallinna mnt 14 pk 5, 79513 Rapla, tel 484 1181, e-mail: uno.treier@keskkonnaamet.ee.

168. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 11.07.2003

Saaremaa Keskkonnateenistus teatab, et väljastas VALJALA JAHIMEESTE SELTSILE (reg nr 80090394) aadressiga Jõelepa, Valjala vald, 94302 Saaremaa, Kallemäe jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivusajaga kuni 30.06.2013. Jahipiirkond asub Valjala valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda Saaremaa Keskkonnateenistuses, aadressil Kadaka 1, Kuressaare. Info tel 045 33 446.

169. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 11.07.2003

Saaremaa Keskkonnateenistus teatab, et väljastas EIKLA JAHISELTSILE (reg nr 80098177) aadressiga Eikla küla, Kaarma vald, 93823 Saaremaa, Eikla jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivusajaga kuni 30.06.2013. Jahipiirkond asub Kaarma ja Mustjala valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda Saaremaa Keskkonnateenistuses, aadressil Kadaka 1, Kuressaare. Info tel 045 33 446.

170. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 29.12.2003

Keskkonnaministeeriumi Viljandimaa Keskkonnateenistus teatab, et VILJANDIMAA JAHIMEESTE LIIT (reg.-nr 80073800, aadr: Pargi 2 71020 Viljandi) taotleb Heimtali jahipiirkonna kasutusõiguse luba. Heimtali jahipiirkond asub Viljandimaal Halliste, Kõpu, Paistu, Pärsti valdade territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisele kaasatakse 36 jahimeest. Jahipiirkonna loa taotlusega on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Viljandimaa Keskkonnateenistuses, aadr Paala tee 4, Viljandi 71014, tel 435 5617, e-mail: johannes.luksepp@kkt.viljandimaa.ee.

171. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalapüügi korraldamise teated
Avaldamise algus: 12.02.2010

PÕLLUMAJANDUSMINISTER

K Ä S K K I R I

Tallinn 11. veebruar 2010 nr 31


Käskkiri kehtestatakse "Haldusmenetluse seaduse” § 34 lõigete 1 ja 4, "Kalapüügiseaduse” § 131 lõike 3 ja "Vabariigi Valitsuse seaduse” § 49 lõike 1 punkti 3 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 23/2010, millega määratakse 2010. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1359/2008, (EÜ) nr 754/2009, (EÜ) nr 1226/2009 ja (EÜ) nr 1287/2009 (ELT L 21, 26.1.2010, lk 1-120), lisaga IC.

Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni (NAFO) koosolekul lepiti kokku meriahvena (RED) püügi avamine NAFO püügipiirkonnas 3LN, kus Eesti Vabariigile eraldati nõukogu määrusega (EÜ) nr 23/2010 meriahvena (RED) püügivõimaluseks 173 tonni, ja tursa (COD) püügi avamine NAFO püügipiirkonnas 3M, kus Eesti Vabariigile eraldati tursa (COD) püügivõimaluseks 61 tonni. Nende kalaliikide püük märgitud piirkondades on olnud keelatud üle 10 aasta, mistõttu Eesti Vabariigile eraldatud püügivõimaluste jaotamine kalapüügiseaduse § 16 lõike 3 kohaselt ei ole võimalik.

Ülalnimetatud püügivõimalused kehtestanud nõukogu määrus (EÜ) nr 23/2010 jõustus pärast seda, kui lõppes kutselise kalapüügiloa taotluste esitamise tähtaeg kalapüügiks 2010. aastal, st pärast 2009. aasta 1.detsembrit, mis on mõjuvaks põhjuseks kalapüügiloa taotluste esitamise tähtaja ennistamiseks neile taotlejatele, kes on huvitatud meriahvena püügist NAFO püügipiirkonnas 3LN ja tursa püügist NAFO püügipiirkonnas 3M.


1. Kutselise kalapüügiloa taotlusi meriahvena (RED) püügiks 2010. aastal kalalaeva kalapüügiloa alusel NAFO püügipiirkonnas 3LN ja tursa (COD) püügiks kalalaeva kalapüügiloa alusel NAFO püügipiirkonnas 3M võib esitada kehtestatud korras alates käskkirja avalikult teatavaks tegemisest kuni 26. veebruarini 2010. a.

2. Käskkiri avaldada ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Põllumajandusministeeriumi veebilehel.

172. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalapüügi korraldamise teated
Avaldamise algus: 21.01.2010

PÕLLUMAJANDUSMINISTER

K Ä S K K I R I

Tallinn 21. jaanuar 2010 nr 15


Käskkiri kehtestatakse "Kalapüügiseaduse” § 171 lõike 3 ja "Vabariigi Valitsuse seaduse” § 49 lõike 1 punkt 3 alusel.

Avaldada ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Põllumajandusministeeriumi koduleheküljel 2009. aasta keskmised kala esmakokkuostuhinnad, mis on saadud Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104 "Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord” kohaselt kala esmakokkuostu kohta esitatud andmete alusel, kalaliikide kaupa järgmiselt:

2009. aasta keskmised kala esmakokkuostuhinnad
Kala liik Keskmine hind (EEK/kg)
Euroopa angerjas 80.39
Harilik ahven 23.51
Harilik haug 16.44
Harilik koha 45.75
Harilik meritint 3.63
Harilik särg 6.16
Harilik tuulehaug 6.69
Harilik viidikas 0.50
Hõbekoger 1.90
Jõesilm 27.58
Karpkala (Sasaan) 11.53
Kiisk 1.47
Kilu 2.35
Koger 5.00
Latikas 7.67
Lest 6.63
Linask 12.45
Luts 9.59
Lõhe 25.73
Läänemere garneel 37.00
Meriforell 23.00
Merisiig 29.19
Nurg 1.09
Peipsi siig 16.26
Roosärg 1.14
Räim 2.12
Rääbis 22.33
Säinas 6.50
Turb 3.00
Tursk (Atlandi tursk) 17.14
Vikerforell 30.00
Vimb 3.53
Ümarmudil 5.34

173. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 21.09.2009

Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon teatab, et väljastas MTÜ-le NOHIPALO JAHISELTS, rg-kood 80286720, aadress Soohara küla, Veriora vald, Põlvamaa, Ilumetsa jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÕ-19, kehtivusajaga kuni 09.09.2019. Jahipiirkond asub Põlva maakonna Mikitamäe, Orava ja Veriora valdade ning Võru maakonna Lasva valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni Võru kontoris aadressil Karja 17A, Võru 65608, tel 786 8360, e-mail: voru@keskkonnaamet.ee.

174. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 22.09.2009

Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon teatab, et väljastas MTÜ-le Nõva Jahi- ja Kalameeste Selts, rg-kood 80140424, aadress Nõva, Nõva vald, Läänemaa, Riguldi jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr HLS Lääne-2, kehtivusajaga kuni 22.09.2019. Jahipiirkond asub Lääne maakonna Noarootsi ja Nõva valdade territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Kuressaare kontoris aadressil Tallinna 22, Kuressaare 93819, tel 452 7772, e-mail: saare@keskkonnaamet.ee.

175. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 22.09.2009

Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon teatab, et väljastas MTÜ-le Rabakoll, rg-kood 80272043, aadress Koluvere küla, Kullamaa vald, Läänemaa, Luiste jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr HLS Lääne-1, kehtivusajaga kuni 22.09.2019. Jahipiirkond asub Lääne maakonna Kullamaa ja Märjamaa valdade territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Kuressaare kontoris aadressil Tallinna 22, Kuressaare 93819, tel 452 7772, e-mail: saare@keskkonnaamet.ee.

176. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 22.09.2009

Keskkonnaameti Viru regioon teatab, et otsustas väljastada 18.09.2009. a MTÜ Roela Jahipiirkond (registrikood 80265126, aadress Kakumäe küla, Vinni vald, 46603 Lääne-Virumaa) Roela jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr LV-28 kehtivusega kuni 18.09.2019. a. Jahipiirkond asub Laekvere ja Vinni valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada 30 päeva jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Viru regioonis, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408, e-mail: raivo.sass@keskkonnaamet.ee.

177. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 14.09.2009

Keskkonnaameti Viru regioon teatab, et otsustas väljastada 04.09.2009. a MTÜ Tudu Jahiühistu (registrikood 80145273, aadress Tudu alevik, Vinni vald 46606, Lääne-Virumaa) Tudu jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr LV-26 kehtivusega kuni 04.09.2019. a. Jahipiirkond asub Laekvere, Vinni ja Tudulinna valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada 30 päeva jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Viru regioonis, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408, e-mail raivo.sass@keskkonnaamet.ee.

178. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 11.09.2009

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon teatab, et väljastas 03. septembril 2009. a MTÜ HUBERTUSE JAHISELTSILE (registrikood 80283182, aadress Roobuka talu, Roobuka küla, Saku vald, 75503 Harjumaa) Põrsu jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr HJR-4 kehtivusajaga kuni 02.09.2019. a. Jahipiirkond asub Kernu, Saku, Saue, Kohila valla ja Kohila alevi territooriumil.

179. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 14.09.2009

Keskkonnaameti Viru regioon teatab, et otsustas väljastada 03.09.2009. a Jahindusühistu Laane (registrikood 80258936, aadress Uljaste küla, Rägavere vald, 46701 Lääne-Virumaa) Rägavere jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr LV-25 kehtivusega kuni 03.09.2019. a. Jahipiirkond asub Rägavere, Vinni ja Sonda valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada 30 päeva jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Viru regioonis, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408, e-mail raivo.sass@keskkonnaamet.ee.

180. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 11.09.2009

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon teatab, et väljastas 03. septembril 2009. a MTÜ LINNUSE JAHISELTSILE (registrikood 80276779, aadress Orava talu, Purga küla, Märjamaa vald, 78203 Raplamaa) Palamulla jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr HJR-2 kehtivusajaga kuni 02.09.2019. a. Jahipiirkond asub Märjamaa, Kohila ja Rapla valla territooriumil.

181. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 18.09.2009

Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon teatab, et otsustas väljastada 16.09.2009 MTÜ-le Uus-Varbla Jahiselts (registrikood: 80271995, aadress: Helmküla küla, Varbla vald, 88201 Pärnumaa) Saulepi jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÄ-34 kehtivusega kuni 16.09.2018. Jahipiirkond asub Tõstamaa ja Varbla valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada 30 päeva jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni Viljandi kontoris aadressil Paala tee 4, 71014 Viljandi, tel 435 5617, e-mail johannes.luksepp@keskkonnaamet.ee.

182. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 14.09.2009

Keskkonnaameti Viru regioon teatab, et otsustas väljastada 04.09.2009. a MTÜ Linnuküti Jahiühing (registrikood 80180418, aadress Muuga küla, Laekvere vald, 46502 Lääne-Virumaa) jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr LV-27 kehtivusega kuni 04.09.2019. a. Jahipiirkond asub Laekvere valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada 30 päeva jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Viru regioonis, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408, e-mail raivo.sass@keskkonnaamet.ee.

183. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 18.09.2009

Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon teatab, et otsustas väljastada 16.09.2009 MTÜ-le Lehola Jahiselts (registrikood: 80266574, aadress: Navesti küla, Suure-Jaani vald, 70401 Viljandimaa) Kaansoo jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VIL-30 kehtivusega kuni 16.09.2018. Jahipiirkond asub Järvamaa - Kabala valla; Pärnumaa - Vändra valla ja Viljandimaa - Suure-Jaani valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada 30 päeva jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni Viljandi kontoris aadressil Paala tee 4, 71014 Viljandi, tel 435 5617, e-mail johannes.luksepp@keskkonnaamet.ee.

184. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 19.08.2009

Keskkonnaametile on esitatud 11.08.2009. a taotlus jahipiirkonna loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ Jahi- ja Kalastusklubi Sanglier, registrikood 80287257, aadress Vana Kalamaja 29, 10145 Tallinn.
Taotletav jahipiirkond: Roela jahipiirkond, asub Vinni ja Laekvere valla territooriumil. Roela jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 13 jahimeest.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Viru regiooni Jõhvi kontoris aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408, e-mail: raivo.sass@keskkonnaamet.ee.

185. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 19.08.2009

Keskkonnaametile on esitatud 14.08.2009. a taotlus jahipiirkonna loa saamiseks.
Taotleja: Klubi „Tajask“, registrikood 80014080, aadress Kuristiku 7, 10127 Tallinn.
Taotletav jahipiirkond: Luiste jahipiirkond, asub Kullamaa ja Märjamaa valla territooriumil. Luiste jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 176 jahimeest.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Saaremaa kontoris aadressil Tallinna mnt 22, 93819 Kuressaare, tel 452 7770, e-mail: jaan.armus@keskkonnaamet.ee.

186. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 19.08.2009

Keskkonnaametile on esitatud 10.08.2009. a taotlus jahipiirkonna loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ Nohipalo Jahiselts, registrikood 80286720, aadress Soohara küla, Veriora vald, 64212 Põlvamaa.
Taotletav jahipiirkond: Ilumetsa jahipiirkond, asub Veriora, Mikitamäe, Orava ja Lasva valla territooriumil. Ilumetsa jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 19 jahimeest.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Põlva-Võru-Valga regiooni Võru kontoris aadressil Karja 17A, 65608 Võru, tel 786 8364, e-mail: margo.tannik@mv.werro.ee.

187. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 19.08.2009

Keskkonnaametile on esitatud 11.08.2009. a taotlus jahipiirkonna loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ Jahi- ja Kalastusklubi Sanglier, registrikood 80287257, aadress Vana Kalamaja 29, 10145 Tallinn.
Taotletav jahipiirkond: Riguldi jahipiirkond, asub Noarootsi ja Nõva valla territooriumil. Riguldi jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 13 jahimeest.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Saaremaa kontoris aadressil Tallinna mnt 22, 93819 Kuressaare, tel 452 7770, e-mail: jaan.armus@keskkonnaamet.ee.

188. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 19.08.2009

Keskkonnaametile on esitatud 11.08.2009. a taotlus jahipiirkonna loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ Jahi- ja Kalastusklubi Sanglier, registrikood 80287257, aadress Vana Kalamaja 29, 10145 Tallinn.
Taotletav jahipiirkond: Põrsu jahipiirkond, asub Kernu, Saku, Saue ja Kohila valla ning Kohila alevi territooriumil. Põrsu jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 13 jahimeest.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Rapla kontoris aadressil Tallinna mnt 14 pk 5, 79513 Rapla, tel 484 1181, e-mail: uno.treier@keskkonnaamet.ee.

189. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 24.08.2009

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon teatab, et otsustas väljastada 13. augustil 2009. a MTÜ LEVA (registrikood 70008658, aadress Tammemäe, Mahtra küla, Juuru vald, 79407 Raplamaa) Leva jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr HJR-1 kehtivusajaga kuni 12.08.2019. a. Jahipiirkond asub Juuru, Kohila, Kaiu, Kose ja Kõue valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada 30 päeva jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioonis, aadressil Tallinna mnt 14, 79513 Rapla, tel 414 8181, e-mail: uno.treier@keskkonnaamet.ee.

190. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 25.08.2009

Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon teatab, et väljastas MTÜ-le KOORASTE JAHISELTS, rg-kood 80284715, aadress Kadaka talu, Jõgehara küla, Kanepi vald, Põlvamaa, Kooraste jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÕ-20, kehtivusajaga kuni 12.08.2019. Jahipiirkond asub Põlva maakonna Kanepi ja Otepää valdade ning Võru maakonna Sõmerpalu ja Urvaste valdade territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni Võru kontoris aadressil Karja 17A, Võru 65608, tel 786 8360, e-mail: voru@keskkonnaamet.ee.

191. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 19.08.2009

Keskkonnaametile on esitatud 06.08.2009. a taotlus jahipiirkonna loa saamiseks.
Taotleja: Nõva Jahi- ja kalameeste selts, registrikood 80140424, aadress Nõva vald, 91101 Läänemaa.
Taotletav jahipiirkond: Riguldi jahipiirkond, asub Noarootsi ja Nõva valla territooriumil. Riguldi jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 36 jahimeest.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Saaremaa kontoris aadressil Tallinna mnt 22, 93819 Kuressaare, tel 452 7770, e-mail: jaan.armus@keskkonnaamet.ee.

192. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 19.08.2009

Keskkonnaametile on esitatud 10.08.2009. a taotlus jahipiirkonna loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ Rabakoll, registrikood 80272043, aadress Koluvere küla, Kullamaa vald, 90702 Läänemaa.
Taotletav jahipiirkond: Luiste jahipiirkond, asub Kullamaa ja Märjamaa valla territooriumil. Luiste jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 16 jahimeest.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Saaremaa kontoris aadressil Tallinna mnt 22, 93819 Kuressaare, tel 452 7770, e-mail: jaan.armus@keskkonnaamet.ee.

193. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 19.08.2009

Keskkonnaametile on esitatud 11.08.2009. a taotlus jahipiirkonna loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ Jahi- ja Kalastusklubi Sanglier, registrikood 80287257, aadress Vana Kalamaja 29, 10145 Tallinn.
Taotletav jahipiirkond: Luiste jahipiirkond, asub Kullamaa ja Märjamaa valla territooriumil. Luiste jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 13 jahimeest.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Saaremaa kontoris aadressil Tallinna mnt 22, 93819 Kuressaare, tel 452 7770, e-mail: jaan.armus@keskkonnaamet.ee.

194. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 19.08.2009

Keskkonnaametile on esitatud 13.08.2009. a taotlus jahipiirkonna loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ Uus-Varbla Jahiselts, registrikood 80271995, aadress Pihla küla, Varbla vald, 88225 Pärnumaa.
Taotletav jahipiirkond: Saulepi jahipiirkond, asub Tõstamaa ja Varbla valla territooriumil. Saulepi jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 22 jahimeest.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni Viljandi kontoris aadressil Paala tee 4, 71014 Viljandi, tel 435 5617, e-mail: johannes.luksepp@keskkonnaamet.ee.

195. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 19.08.2009

Keskkonnaametile on esitatud 10.08.2009. a taotlus jahipiirkonna loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ Linnuse Jahiselts, registrikood 80276779, aadress Orava talu, Purga küla, Märjamaa vald, 78249 Raplamaa.
Taotletav jahipiirkond: Palamulla jahipiirkond, asub Märjamaa, Kohila ja Rapla valla territooriumil. Palamulla jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 38 jahimeest.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Rapla kontoris aadressil Tallinna mnt 14 pk 5, 79513 Rapla, tel 484 1181, e-mail: uno.treier@keskkonnaamet.ee.

196. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 19.08.2009

Keskkonnaametile on esitatud 11.08.2009. a taotlus jahipiirkonna loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ Jahi- ja Kalastusklubi Sanglier, registrikood 80287257, aadress Vana Kalamaja 29, 10145 Tallinn.
Taotletav jahipiirkond: Sooniste jahipiirkond, asub Kullamaa, Märjamaa, Nissi ja Risti valla territooriumil. Sooniste jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 13 jahimeest.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Rapla kontoris aadressil Tallinna mnt 14 pk 5, 79513 Rapla, tel 484 1181, e-mail: uno.treier@keskkonnaamet.ee.

197. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 24.08.2009

Keskkonnaametile on esitatud 04.08.2009. a taotlus jahipiirkonna loa saamiseks.
Taotleja: Jahiühistu Laane, registrikood 80258936, aadress Uljaste küla, Rägavere vald, 46701 Lääne-Virumaa.
Taotletav jahipiirkond: Rägavere jahipiirkond, asub Rägavere, Vinni ja Sonda valla territooriumil. Rägavere jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 30 jahimeest.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Viru regiooni Jõhvi kontoris aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408, e-mail: raivo.sass@keskkonnaamet.ee.

198. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 19.08.2009

Keskkonnaametile on esitatud 11.08.2009. a taotlus jahipiirkonna loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ Kohila Jahimeeste Selts, registrikood 80052353, aadress Nurme 2, Kohila, 79801 Raplamaa.
Taotletav jahipiirkond: Külmallika jahipiirkond, asub Kernu, Nissi, Märjamaa, Kohila ja Rapla valla territooriumil. Külmallika jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 68 jahimeest.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Rapla kontoris aadressil Tallinna mnt 14 pk 5, 79513 Rapla, tel 484 1181, e-mail: uno.treier@keskkonnaamet.ee.

199. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 03.09.2009

Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon teatab, et andis kasutusse Leluselja jahipiirkonna. Jahipiirkonna kasutusõiguse luba HLS-1 anti Leluselja Jahiseltsile, rg nr 80049925, aadress Sõnajala 11, Kärdla 92412, Hiiumaa. Jahipiirkond asub Emmaste, Kõrgessaare ja Käina vallas. Kasutusõiguse luba kehtib 12. august 2019. a.

200. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 01.09.2009

Keskkonnaametile on esitatud 14.08.2009. a taotlus jahipiirkonna loa saamiseks.
Taotleja: Klubi „Tajask“, registrikood 80014080, aadress Kuristiku 7, 10127 Tallinn.
Taotletav jahipiirkond: Riguldi jahipiirkond, asub Noarootsi ja Nõva valla territooriumil. Riguldi jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 13 jahimeest.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Saaremaa kontoris aadressil Tallinna mnt 22, 93819 Kuressaare, tel 452 7770, e-mail: jaan.armus@keskkonnaamet.ee.

201. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 21.08.2009

Keskkonnaametile on esitstud 10.08.2009. a taotlus jahipiirkonna loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ Linnuse Jahiselts, registrikood 80276779, aadress Orava talu, Purga küla, Märjamaa vald, 78249 Raplamaa.
Taotletav jahipiirkond: Palamulla jahipiirkond, asub Märjamaa, Kohila ja Rapla valla territooriumil. Palamulla jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 38 jahimeest.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Rapla kontoris aadressil Tallinna mnt 14 pk 5, 79513 Rapla, tel 484 1181, e-mail: uno.treier@keskkonnaamet.ee.

202. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 03.09.2009

Keskkonnaameti Viru regioon teatab, et otsustas väljastada 12. augustil 2009. a MTÜ Jahindusühistu Sõmeru (registrikood 80162171, aadress Puiestee 2, Sõmeru 44201 Lääne-Virumaa) Porkuni jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr LV-3 kehtivusega kuni 12.08.2019. a. Jahipiirkond asub Rakvere, Saksi ja Tamsalu valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada 30 päeva jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Viru regioonis, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408. e-mail raivo.sass@keskkonnaamet.ee.

203. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 19.08.2009

Keskkonnaametile on esitatud 04.08.2009. a taotlus jahipiirkonna loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ Riguldi Jahi- ja Kalameeste Selts, registrikood 80127832, aadress Kivimäe, Vanaküla küla, Noarootsi vald, 91212 Läänemaa.
Taotletav jahipiirkond: Riguldi jahipiirkond, asub Noarootsi ja Nõva valla territooriumil. Riguldi jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 39 jahimeest.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Saaremaa kontoris aadressil Tallinna mnt 22, 93819 Kuressaare, tel 452 7770, e-mail: jaan.armus@keskkonnaamet.ee.

204. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 19.08.2009

Keskkonnaametile on esitatud 06.08.2009. a taotlus jahipiirkonna loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ Põlva Jahiselts, registrikood 80081633, aadress Mammaste küla, Põlva vald, 63211 Põlvamaa.
Taotletav jahipiirkond: Ilumetsa jahipiirkond, asub Veriora, Mikitamäe, Orava ja Lasva valla territooriumil. Ilumetsa jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 427 jahimeest.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Põlva-Võru-Valga regiooni Võru kontoris aadressil Karja 17A, 65608 Võru, tel 786 8364, e-mail: margo.tannik@mv.werro.ee.

205. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 19.08.2009

Keskkonnaametile on esitatud 11.08.2009. a taotlus jahipiirkonna loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ Jahi- ja Kalastusklubi Sanglier, registrikood 80287257, aadress Vana Kalamaja 29, 10145 Tallinn.
Taotletav jahipiirkond: Palamulla jahipiirkond, asub Märjamaa, Kohila ja Rapla valla territooriumil. Palamulla jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 13 jahimeest.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Rapla kontoris aadressil Tallinna mnt 14 pk 5, 79513 Rapla, tel 484 1181, e-mail: uno.treier@keskkonnaamet.ee.

206. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 19.08.2009

Keskkonnaametile on esitatud 14.08.2009. a taotlus jahipiirkonna loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ Puka Jahiselts, registrikood 80280404, aadress Roela, Veski 7-3, Vinni vald, 46602 Lääne-Virumaa.
Taotletav jahipiirkond: Roela jahipiirkond, asub Vinni ja Laekvere valla territooriumil. Roela jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 32 jahimeest.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Viru regiooni Jõhvi kontoris aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408, e-mail: raivo.sass@keskkonnaamet.ee.

207. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 19.08.2009

Keskkonnaametile on esitatud 07.08.2009. a taotlus jahipiirkonna loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ Varbola Jahiselts, registrikood 80276791, aadress Orgita 3, Orgita küla, Märjamaa vald, 78313 Raplamaa.
Taotletav jahipiirkond: Palamulla jahipiirkond, asub Märjamaa, Kohila ja Rapla valla territooriumil. Palamulla jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 60 jahimeest.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Rapla kontoris aadressil Tallinna mnt 14 pk 5, 79513 Rapla, tel 484 1181, e-mail: uno.treier@keskkonnaamet.ee.

208. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 19.08.2009

Keskkonnaametile on esitatud 23.07.2009. a taotlus jahipiirkonna loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ Lehola Jahiselts, registrikood 80266574, aadress Navesti küla, Suure-Jaani vald, 70401 Viljandimaa.
Taotletav jahipiirkond: Kaansoo jahipiirkond, asub Türi, Suure-Jaani ja Vändra valla territooriumil. Kaansoo jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 28 jahimeest.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni Viljandi kontoris aadressil Paala tee 4, 71014 Viljandi, tel 435 5617, e-mail: johannes.luksepp@keskkonnaamet.ee.

209. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 19.08.2009

Keskkonnaametile on esitatud 12.08.2009. a taotlus jahipiirkonna loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ Metsameeste JS, registrikood 80276259, aadress Soo 10-6 Pärnu-Jaagupi, 87201 Pärnumaa.
Taotletav jahipiirkond: Saulepi jahipiirkond, asub Tõstamaa ja Varbla valla territooriumil. Saulepi jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 25 jahimeest.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni Viljandi kontoris aadressil Paala tee 4, 71014 Viljandi, tel 435 5617, e-mail: johannes.luksepp@keskkonnaamet.ee.

210. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 19.08.2009

Keskkonnaametile on esitatud 04.08.2009. a taotlus jahipiirkonna loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ Roela Jahipiirkond, registrikood 80265126, aadress Kakumäe küla, Vinni vald, 46603 Lääne-Virumaa.
Taotletav jahipiirkond: Roela jahipiirkond, asub Vinni ja Laekvere valla territooriumil. Roela jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 26 jahimeest.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Viru regiooni Jõhvi kontoris aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408, e-mail: raivo.sass@keskkonnaamet.ee.

211. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 19.08.2009

Keskkonnaametile on esitatud 11.08.2009. a taotlus jahipiirkonna loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ Jahi- ja Kalastusklubi Sanglier, registrikood 80287257, aadress Vana Kalamaja 29, 10145 Tallinn.
Taotletav jahipiirkond: Rägavere jahipiirkond, asub Rägavere, Vinni ja Sonda valla territooriumil. Rägavere jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 13 jahimeest.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Viru regiooni Jõhvi kontoris aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408, e-mail: raivo.sass@keskkonnaamet.ee.

212. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 19.08.2009

Keskkonnaametile on esitatud 11.08.2009. a taotlus jahipiirkonna loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ Jahi- ja Kalastusklubi Sanglier, registrikood 80287257, aadress Vana Kalamaja 29, 10145 Tallinn.
Taotletav jahipiirkond: Kaansoo jahipiirkond, asub Türi, Suure-Jaani ja Vändra valla territooriumil. Kaansoo jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 13 jahimeest.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni Viljandi kontoris aadressil Paala tee 4, 71014 Viljandi, tel 435 5617, e-mail: johannes.luksepp@keskkonnaamet.ee.

213. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 19.08.2009

Keskkonnaametile on esitatud 11.08.2009. a taotlus jahipiirkonna loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ Jahi- ja Kalastusklubi Sanglier, registrikood 80287257, aadress Vana Kalamaja 29, 10145 Tallinn.
Taotletav jahipiirkond: Tudu jahipiirkond, asub Vinni ja Laekvere valla territooriumil. Tudu jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 13 jahimeest.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Viru regiooni Jõhvi kontoris aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408, e-mail: raivo.sass@keskkonnaamet.ee.

214. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 19.08.2009

Keskkonnaametile on esitatud 07.08.2009. a taotlus jahipiirkonna loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ Varbola Jahiselts, registrikood 80276791, aadress Orgita 3, Orgita küla, Märjamaa vald, 78313 Raplamaa.
Taotletav jahipiirkond: Külmallika jahipiirkond, asub Kernu, Nissi, Märjamaa, Kohila ja Rapla valla territooriumil. Külmallika jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 60 jahimeest.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Rapla kontoris aadressil Tallinna mnt 14 pk 5, 79513 Rapla, tel 484 1181, e-mail: uno.treier@keskkonnaamet.ee.

215. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 19.08.2009

Keskkonnaametile on esitatud 14.08.2009. a taotlus jahipiirkonna loa saamiseks.
Taotleja: Klubi „Tajask“, registrikood 80014080, aadress Kuristiku 7, 10127 Tallinn.
Taotletav jahipiirkond: Sooniste jahipiirkond, asub Kullamaa, Märjamaa, Nissi ja Risti valla territooriumil. Sooniste jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 176 jahimeest.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Rapla kontoris aadressil Tallinna mnt 14 pk 5, 79513 Rapla, tel 484 1181, e-mail: uno.treier@keskkonnaamet.ee.

216. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 19.08.2009

Keskkonnaametile on esitatud 14.08.2009. a taotlus jahipiirkonna loa saamiseks.
Taotleja: Klubi „Tajask“, registrikood 80014080, aadress Kuristiku 7, 10127 Tallinn.
Taotletav jahipiirkond: Põrsu jahipiirkond, asub Kernu, Saku, Saue ja Kohila valla ning Kohila alevi territooriumil. Põrsu jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 176 jahimeest.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Rapla kontoris aadressil Tallinna mnt 14 pk 5, 79513 Rapla, tel 484 1181, e-mail: uno.treier@keskkonnaamet.ee.

217. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 19.08.2009

Keskkonnaametile on esitatud 07.08.2009. a taotlus jahipiirkonna loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ Linnuküti Jahiühing, registrikood 80180418, aadress Muuga küla, Laekvere vald, 46502 Lääne-Virumaa.
Taotletav jahipiirkond: Muuga jahipiirkond, asub Laekvere valla territooriumil. Muuga jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 24 jahimeest.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Viru regiooni Jõhvi kontoris aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408, e-mail: raivo.sass@keskkonnaamet.ee.

218. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 19.08.2009

Keskkonnaametile on esitatud 11.08.2009. a taotlus jahipiirkonna loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ Jahi- ja Kalastusklubi Sanglier, registrikood 80287257, aadress Vana Kalamaja 29, 10145 Tallinn.
Taotletav jahipiirkond: Külmallika jahipiirkond, asub Kernu, Nissi, Märjamaa, Kohila ja Rapla valla territooriumil. Külmallika jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 13 jahimeest.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Rapla kontoris aadressil Tallinna mnt 14 pk 5, 79513 Rapla, tel 484 1181, e-mail: uno.treier@keskkonnaamet.ee.

219. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 19.08.2009

Keskkonnaametile on esitatud 07.08.2009. a taotlus jahipiirkonna loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ Laane Jahimeeste Selts, registrikood 800716617, aadress Sipa küla, Märjamaa vald, 78102 Raplamaa.
Taotletav jahipiirkond: Sooniste jahipiirkond, asub Kullamaa, Märjamaa, Nissi ja Risti valla territooriumil. Sooniste jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 60 jahimeest.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Rapla kontoris aadressil Tallinna mnt 14 pk 5, 79513 Rapla, tel 484 1181, e-mail: uno.treier@keskkonnaamet.ee.

220. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 19.08.2009

Keskkonnaametile on esitatud 12.08.2009. a taotlus jahipiirkonna loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ Hubertuse Jahiselts, registrikood 80283182, aadress Roobuka talu, Roobuka küla, Saku vald, 75503 Harjumaa.
Taotletav jahipiirkond: Põrsu jahipiirkond, asub Kernu, Saku, Saue ja Kohila valla ning Kohila alevi territooriumil. Põrsu jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 24 jahimeest.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Rapla kontoris aadressil Tallinna mnt 14 pk 5, 79513 Rapla, tel 484 1181, e-mail: uno.treier@keskkonnaamet.ee.

221. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 19.08.2009

Keskkonnaametile on esitatud 07.08.2009. a taotlus jahipiirkonna loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ Varbola Jahiselts, registrikood 80276791, aadress Orgita 3, Orgita küla, Märjamaa vald, 78313 Raplamaa.
Taotletav jahipiirkond: Põrsu jahipiirkond, asub Kernu, Saku, Saue ja Kohila valla ning Kohila alevi territooriumil. Põrsu jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 60 jahimeest.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Rapla kontoris aadressil Tallinna mnt 14 pk 5, 79513 Rapla, tel 484 1181, e-mail: uno.treier@keskkonnaamet.ee.

222. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 31.07.2009

Keskkonnaametile on esitatud 01.07.2009. a teade jahipiirkondade kasutusõigusest loobumisest.
Teate esitaja: Riigimetsa Majandamise Keskus, registrikood 70004459, aadress Viljandi mnt 18b, Tallinn 11216.
Jahipiirkonnad, mille kasutusõigusest loobuti:
1. Ilumetsa jahipiirkond, asub Veriora, Mikitamäe, Orava ja Lasva valla territooriumil.
2. Kaansoo jahipiirkond, asub Kabala, Suure-Jaani ja Vändra valla territooriumil.
3. Palamulla (osa endisest Hagerist) jahipiirkond, asub Märjamaa, Kohila ja Rapla valla territooriumil.
4. Põrsu (osa endisest Hagerist) jahipiirkond, asub Kernu, Saku, Saue ja Kohila valla ning Kohila alevi territooriumil.
5. Külmallika (osa endisest Hagerist) jahipiirkond, asub Kernu, Nissi, Märjamaa, Kohila ja Rapla valla territooriumil.
6. Sooniste (osa Nõva-Kullamaast) jahipiirkond, asub Kullamaa, Märjamaa, Nissi ja Risti valla territooriumil.
7. Luiste (osa Nõva-Kullamaast) jahipiirkond, asub Kullamaa ja Märjamaa territooriumil.
8. Riguldi (osa Nõva-Kullamaast) jahipiirkond, asub Noarootsi ja Nõva valla territooriumil.
9. Tudu (osa Angusest) jahipiirkond, asub Vinni ja Laekvere valla territooriumil.
10. Muuga (osa Angusest) jahipiirkond, asub Laekvere valla territooriumil.
11. Roela (osa Angusest) jahipiirkond, asub Vinni ja Laekvere valla territooriumil.
12. Rägavere (osa Angusest) jahipiirkond, asub Rägavere, Vinni ja Sonda valla territooriumil.
13. Saulepi (osa endisest Varblast) jahipiirkond, asub Tõstamaa ja Varbla valla territooriumil.

14 päeva jooksul alates käesoleva teate ilmumisest on võimalik esitada Keskkonnaametile kirjalikke taotlusi antud jahipiirkondade kasutusõiguse saamiseks. Taotlusvormi näidis saadaval Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee
Taotlused saata aadressil: Keskkonnaamet Narva mnt 7a, 15172 Tallinn. Info: tel 514 4510, e-mail: metsaosakond@keskkonnaamet.ee

223. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 19.08.2009

Keskkonnaametile on esitatud 14.08.2009. a taotlus jahipiirkonna loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ Tudu Jahiühistu, registrikood 80145273, aadress Tudu alevik, Vinni vald, 46606 Lääne-Virumaa.
Taotletav jahipiirkond: Tudu jahipiirkond, asub Vinni ja Laekvere valla territooriumil. Tudu jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 38 jahimeest.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Viru regiooni Jõhvi kontoris aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408, e-mail: raivo.sass@keskkonnaamet.ee.

224. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 19.08.2009

Keskkonnaametile on esitatud 01.07.2009. a taotlus jahipiirkonna loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ Kootsi Kütid, registrikood 80279855, aadress Kootsi küla, Suure-Jaani vald, 71411 Viljandimaa.
Taotletav jahipiirkond: Kaansoo jahipiirkond, asub Türi, Suure-Jaani ja Vändra valla territooriumil. Kaansoo jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 34 jahimeest.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni Viljandi kontoris aadressil Paala tee 4, 71014 Viljandi, tel 435 5617, e-mail: johannes.luksepp@keskkonnaamet.ee.

225. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 19.08.2009

Keskkonnaametile on esitatud 11.08.2009. a taotlus jahipiirkonna loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ Kabala Jahimeeste Selts, registrikood 80014424, aadress Tõrvaaugu pk 11, Rassi küla, Türi vald, 72203 Järvamaa.
Taotletav jahipiirkond: Kaansoo jahipiirkond, asub Türi, Suure-Jaani ja Vändra valla territooriumil. Kaansoo jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 42 jahimeest.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni Viljandi kontoris aadressil Paala tee 4, 71014 Viljandi, tel 435 5617, e-mail: johannes.luksepp@keskkonnaamet.ee.

226. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 19.08.2009

Keskkonnaametile on esitatud 04.08.2009. a taotlus jahipiirkonna loa saamiseks.
Taotleja: Jahiühistu Laane, registrikood 80258936, aadress Uljaste küla, Rägavere vald, 46701 Lääne-Virumaa.
Taotletav jahipiirkond: Rägavere jahipiirkond, asub Rägavere, Vinni ja Sonda valla territooriumil. Rägavere jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 30 jahimeest.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Viru regiooni Jõhvi kontoris aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408, e-mail: raivo.sass@keskkonnaamet.ee.

227. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 19.08.2009

Keskkonnaametile on esitatud 11.08.2009. a taotlus jahipiirkonna loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ Ursus Major, registrikood 80274881, aadress Anguse, Vinni vald, 46615 Lääne-Virumaa.
Taotletav jahipiirkond: Rägavere jahipiirkond, asub Rägavere, Vinni ja Sonda valla territooriumil. Rägavere jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 22 jahimeest.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Viru regiooni Jõhvi kontoris aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408, e-mail: raivo.sass@keskkonnaamet.ee.

228. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 19.08.2009

Keskkonnaametile on esitatud 11.08.2009. a taotlus jahipiirkonna loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ Jahi- ja Kalastusklubi Sanglier, registrikood 80287257, aadress Vana Kalamaja 29, 10145 Tallinn.
Taotletav jahipiirkond: Muuga jahipiirkond, asub Laekvere valla territooriumil. Muuga jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 13 jahimeest.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Viru regiooni Jõhvi kontoris aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408, e-mail: raivo.sass@keskkonnaamet.ee.

229. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 19.08.2009

Keskkonnaametile on esitatud 11.08.2009. a taotlus jahipiirkonna loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ Jahi- ja Kalastusklubi Sanglier, registrikood 80287257, aadress Vana Kalamaja 29, 10145 Tallinn.
Taotletav jahipiirkond: Saulepi jahipiirkond, asub Tõstamaa ja Varbla valla territooriumil. Saulepi jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 13 jahimeest.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni Viljandi kontoris aadressil Paala tee 4, 71014 Viljandi, tel 435 5617, e-mail: johannes.luksepp@keskkonnaamet.ee.

230. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 23.07.2009

Keskkonnaametile on esitatud 14.07.2009. a taotlus jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ Vana-Varbla Jahiselts, registrikood 80267177, aadress Helmküla küla Varbla vald, 88201 Pärnumaa.
Taotletav jahipiirkond: Vana-Varbla jahipiirkond, asub Hanila, Koonga ja Varbla valla territooriumil. Varbla jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 8 jahimeest (nimekirjas on ainult maaomanikest jahimehed, kelle maaomand asub Vana-Varbla jahipiirkonnas).
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni Viljandimaa kontoris aadressil Paala tee 4, 71014 Viljandi, tel 435 5617, e-mail: johannes.lukksepp@keskkonnaamet.ee.

231. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 23.07.2009

Keskkonnaametile on esitatud 08.07.2009. a taotlus jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ Jahindusühistu Sõmeru, registrikood 80162171, aadress Puiestee 2, Sõmeru 44201, Lääne-Virumaa.
Taotletav jahipiirkond: Porkuni jahipiirkond, asub Rakvere, Tapa ja Tammsalu valla territooriumil. Porkuni jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 42 jahimeest.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Viru regiooni Jõhvi kontoris aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408, e-mail: raivo.sass@keskkonnaamet.ee.

232. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 23.07.2009

Keskkonnaametile on esitatud 15.07.2009. a taotlus jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ Kooraste Jahiselts, registrikood 80284715, aadress Kadaka talu Jõgehara küla Kanepi vald, 63103 Põlvamaa.
Taotletav jahipiirkond: Kooraste jahipiirkond, asub Otepää, Kanepi, Urvaste ja Sõmerpalu valla territooriumil. Kooraste jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 13 jahimeest.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Põlva-Valge-Võru regiooni Võrumaa kontoris aadressil Karja 17a, 65608 Võru, tel 786 8364, e-mail: margo.tannik@keskkonnaamet.ee.

233. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 23.07.2009

Keskkonnaametile on esitatud 10.07.2009. a taotlus jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks.
Taotleja: Leluselja Jahiselts, registrikood 80049925, aadress Sõnajala 11 Kärdla, 92412 Hiiumaa.
Taotletav jahipiirkond: Leluselja jahipiirkond, asub Emmaste, Kõrgessaare ja Käina valla territooriumil. Leluselja jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 29 jahimeest.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Saaremaa kontoris aadressil Tallinna mnt 22, 93819 Kuressaare, tel 452 7770, e-mail: jaan.armus@keskkonnaamet.ee.

234. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 23.07.2009

Keskkonnaametile on esitatud 15.07.2009. a taotlus jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ LEVA, registrikood 80281243, aadress Tammemäe Mahtra küla Juuru vald, 79407 Rapla maakond.
Taotletav jahipiirkond: Leva jahipiirkond, asub Juuru, Kohila, Kaiu, Kose ja Kõue valla territooriumil. Leva jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 16 jahimeest (nimekirjas on ainult maaomanikest jahimehed, kelle maaomand asub Leva jahipiirkonnas).
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Rapla kontoris aadressil Tallinna mnt 14, 79513 Rapla, tel 484 1181, e-mail: uno.treier@keskkonnaamet.ee.

235. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 08.07.2009

Keskkonnaametile on esitatud 01.07.2009. a teade jahipiirkondade kasutusõigusest loobumisest.

Teate esitaja: Riigimetsa Majandamise Keskus, registrikood 70004459, aadress Viljandi mnt 18b, Tallinn 11216.

Jahipiirkonnad, mille kasutusõigusest loobuti:
1. Kooraste jahipiirkond, asub Otepää, Kanepi, Urvaste ja Sõmerpalu valla territooriumil.
2. Leluselja jahipiirkond, asub Emmaste, Kõrgessaare ja Käina valla territooriumil.
3. Leva jahipiirkond, asub Juuru, Kohila, Kaiu, Kose ja Kõue valla territooriumil.
4. Porkuni jahipiirkond, asub Rakvere, Tapa ja Tammsalu valla territooriumil.

14 päeva jooksul alates käesoleva teate ilmumisest on võimalik esitada Keskkonnaametile kirjalikke taotlusi antud jahipiirkondade kasutusõiguse saamiseks. Taotlusvormi näidis saadaval Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee.

Taotlused saata aadressil: Keskkonnaamet, Narva mnt 7a, 15172 Tallinn. Info: tel 514 4510, e-mail: metsaosakond@keskkonnaamet.ee.

236. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 11.09.2009

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon teatab, et väljastas 03. septembril 2009. a MTÜ-le VARBOLA JAHISELTS (registrikood 80276791, aadress Orgita 3, Orgita küla, Märjamaa vald, 78313 Raplamaa) Külmallika jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr HJR-3 kehtivusajaga kuni 02.09.2019. a. Jahipiirkond asub Kernu, Nissi, Märjamaa, Kohila ja Rapla valla territooriumil.

237. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 11.09.2009

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon teatab, et väljastas 03. septembril 2009. a MTÜ LAANE JAHIMEESTE SELTSILE (registrikood 800716617, aadress Sipa küla, Märjamaa vald, 78102 Raplamaa) Sooniste jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr HJR-5 kehtivusajaga kuni 02.09.2019. a. Jahipiirkond asub Märjamaa, Kullamaa, Nissi ja Risti valla territooriumil.

238. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalapüügi korraldamise teated
Avaldamise algus: 23.01.2009

PÕLLUMAJANDUSMINISTER

K Ä S K K I R I

Tallinn
22. jaanuar 2009 nr 9

Käskkiri kehtestatakse "Kalapüügiseaduse" § 171 lõike 3 ja "Vabariigi Valitsuse seaduse" § 49 lõike 1 punkt 3 alusel.

Avaldada ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Põllumajandusministeeriumi koduleheküljel 2008. aasta keskmised kala esmakokkuostuhinnad, mis on saadud Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104 "Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord" kohaselt kala esmakokkuostu kohta esitatud andmete alusel, kalaliikide kaupa järgmiselt:

Keskmised hinnad kala esmakokkuostul 2008. aastal
Kala liik Keskmine hind (EEK/kg)
Euroopa angerjas 87.32
Euroopa emakala 2.00
Harilik ahven 24.46
Harilik haug 15.28
Harilik koha 37.75
Harilik meritint 4.41
Harilik särg 6.04
Harilik tuulehaug 5.92
Harilik viidikas 2.00
Hõbekoger 2.25
Jõesilm 29.44
Karpkala (Sasaan) 4.27
Kiisk 1.22
Kilu 2.67
Latikas 6.32
Lest 6.53
Linask 14.86
Luts 8.73
Lõhe 51.47
Meriforell 32.08
Merisiig 28.08
Nurg 1.08
Peipsi siig 15.50
Roosärg 2.05
Räim 2.46
Rääbis 15.84
Säinas 6.16
Tursk (Atlandi tursk) 8.59
Vimb 3.59
Ümarmudil 3.92

239. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Kalapüügi korraldamise teated
Avaldamise algus: 21.01.2008

Avaldada ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Põllumajandusministeeriumi koduleheküljel 2007. aasta keskmised kala esmakokkuostuhinnad, mis on saadud Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104 "Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord" kohaselt kala esmakokkuostu kohta esitatud andmete alusel, kalaliikide kaupa järgmiselt:

Keskmised hinnad kala esmakokkuostul 2007. aastal:

Kala liik - Keskmine hind (EEK/kg)
Ahven - 32,05
Euroopa angerjas - 88,87
Haug - 14,41
Hõbekoger - 1,87
Jõesilm - 30,66
Karpkala - 4,79
Kiisk - 1,61
Kilu - 2,37
Koger - 0,57
Koha - 46,73
Latikas - 5,93
Lest - 7,31
Linask - 11,83
Luts - 8,17
Lõhe - 21,14
Meriforell - 39,95
Merisiig - 27,08
Meritint - 3,20
Nurg - 1,12
Peipsi siig - 12,74
Roosärg - 0,50
Räim - 2,24
Rääbis - 16,25
Säinas - 6,30
Särg - 4,41
Tursk - 12,59
Tuulehaug - 5,86
Vimb - 4,45
Ümarmudil - 3,06

240. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 16.01.2007 16:20

Vaata eelmist versiooni
Kalapüügi korraldamise teated
Avaldamise algus: 15.01.2007
PÕLLUMAJANDUSMINISTER

KÄSKKIRI

Tallinn 12. jaanuar 2007 nr 4

2006. a keskmised kala kokkuostuhinnad

Käskkiri kehtestatakse "Kalapüügiseaduse" § 171 lõike 3 ja "Vabariigi
Valitsuse seaduse" § 49 lõike 1 punkti 3 alusel.

1. Avaldada ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja
Põllumajandusministeeriumi koduleheküljel 2006. aasta keskmised kala
esmakokkuostuhinnad, mis on saadud Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a
määruse nr 104 "Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord" kohaselt
kala esmakokkuostu kohta esitatud andmete alusel, kalaliikide kaupa
järgmiselt:

Keskmised hinnad kala esmakokkuostul 2006. aastal

Kala liik - Keskmine hind (EEK/kg)
Ahven - 24,65
Euroopa angerjas - 92,55
Euroopa emakala - 1,00
Haug - 13,13
Hõbekoger - 2,19
Jõesilm - 30,52
Karpkala - 6,19
Kiisk - 0,90
Kilu - 1,95
Koger - 1,75
Koha - 32,80
Latikas - 5,45
Lest - 7,03
Linask - 11,40
Luts - 8,67
Lõhe - 43,62
Meriforell - 29,26
Merisiig - 26,13
Meritint - 3,00
Nurg - 1,11
Peipsi siig - 20,43
Peipsi tint - 6,34
Roosärg - 1,75
Räim - 1,84
Säinas - 4,36
Särg - 2,56
Tursk - 22,38
Tuulehaug - 4,35
Vimb - 3,06

241. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 26.10.2006

Keskkonnaministeeriumi Harjumaa Keskkonnateenistus teatab, et otsustas väljastada 25. septembril 2006. a Riigimetsa Majandamise Keskusele (registrikood 70004459, aadress Viljandi mnt 18b, 11216 Tallinn) Põhja-Kõrvemaa jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 15 kehtivusajaga kuni 24.09.2016. a. Jahipiirkond asub Kuusalu ja Anija valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada 30 päeva jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Harjumaa Keskkonnateenistuses, aadressil Viljandi mnt 16 Tallinn 11216, tel 672 2781, e-mail: raivo.liibek@harju.envir.ee.

242. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 26.07.2006

Keskkonnaministeeriumi Harjumaa Keskkonnateenistusele on esitatud 17.07.2006. a taotlus jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks.
Taotleja: RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS, reg.-kood 70004459, aadress Viljandi mnt 18b, Tallinn 11216.
Taotletav jahipiirkond: Põhja-Kõrvemaa jahipiirkond asub Anija ja Kuusalu valla territooriumil. Põhja-Kõrvemaa jahipiirkonna kasutamiseks kaasatakse 0 füüsilist isikut.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistuses aadressil Tallinn 11216, Viljandi mnt 16, tel 672 2981, e-mail: raivo.liibek@harju.envir.ee

243. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 17.03.2005

Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas VIITINA JAHISELTS'ile reg.-kood 80219110, aadress Viitina, Rõuge vald, Võrumaa 66202, Viitina jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-24, kehtivusajaga kuni 14.03.2015. Jahipiirkond asub Võru maakonna Rõuge ja Varstu valdade territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistuses aadressil Karja 17A, Võru 65608, tel 786 8360, e-mail: kkt@mv.werro.ee

244. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 11.03.2005

Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas JAHIÜHISTU'le ELK reg.-kood 10271198, aadress Mõniste vald, Võrumaa 66001, Koemetsa jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-23, kehtivusajaga 28.02.2015. Jahipiirkond asub Võru maakonna Mõniste, Antsla ja Varstu valdade territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistuses aadressil Karja 17A, Võru 65608, tel 7868 360, e-mail: kkt@mv.werro.ee

245. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 11.03.2005

Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas VÕRUMAA JAHIMEESTE SELTS'ile reg.-kood 80062021, aadress Pikk tn 17b, Võru 65604, Antsla jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-01, kehtivusajaga 28.02.2015. Jahipiirkond asub Võru maakonna Antsla ja Sõmerpalu valdade territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistuses aadressil Karja 17A, Võru 65608, tel 7868 360, e-mail: kkt@mv.werro.ee

Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas VÕRUMAA JAHIMEESTE SELTS'ile reg.-kood 80062021, aadress Pikk tn 17b, Võru 65604, Haanja jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-02, kehtivusajaga 28.02.2015. Jahipiirkond asub Võru maakonna Haanja, Rõuge, Vastseliina ja Võru valdade territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistuses aadressil Karja 17A, Võru 65608, tel 7868 360, e-mail: kkt@mv.werro.ee

Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas VÕRUMAA JAHIMEESTE SELTS'ile reg.-kood 80062021, aadress Pikk tn 17b, Võru 65604, Hino jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-03, kehtivusajaga 28.02.2015. Jahipiirkond asub Võru maakonna Haanja ja Misso valdade territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistuses aadressil Karja 17A, Võru 65608, tel 7868 360, e-mail: kkt@mv.werro.ee

Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas VÕRUMAA JAHIMEESTE SELTS'ile reg.-kood 80062021, aadress Pikk tn 17b, Võru 65604, Illi jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-04, kehtivusajaga 28.02.2015. Jahipiirkond asub Võru maakonna Vastseliina, Misso ja Meremäe valdade territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistuses aadressil Karja 17A, Võru 65608, tel 7868 360, e-mail: kkt@mv.werro.ee

Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas VÕRUMAA JAHIMEESTE SELTS'ile reg.-kood 80062021, aadress Pikk tn 17b, Võru 65604, Krabi jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-05, kehtivusajaga 28.02.2015. Jahipiirkond asub Võru maakonna Varstu, Mõniste ja Rõuge valdade territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistuses aadressil Karja 17A, Võru 65608, tel 7868 360, e-mail: kkt@mv.werro.ee

Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas VÕRUMAA JAHIMEESTE SELTS'ile reg.-kood 80062021, aadress Pikk tn 17b, Võru 65604, Kääpa jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-06, kehtivusajaga 28.02.2015. Jahipiirkond asub Võru maakonna Lasva ja Võru valdade territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistuses aadressil Karja 17A, Võru 65608, tel 7868 360, e-mail: kkt@mv.werro.ee

Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas VÕRUMAA JAHIMEESTE SELTS'ile reg.-kood 80062021, aadress Pikk tn 17b, Võru 65604, Lasva jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-07, kehtivusajaga 28.02.2015. Jahipiirkond asub Võru maakonna Lasva ja Vastseliina valdade territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistuses aadressil Karja 17A, Võru 65608, tel 7868 360, e-mail: kkt@mv.werro.ee

Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas VÕRUMAA JAHIMEESTE SELTS'ile reg.-kood 80062021, aadress Pikk tn 17b, Võru 65604, Lepistu jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-08, kehtivusajaga 28.02.2015. Jahipiirkond asub Võru maakonna Antsla ja Rõuge valdade territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistuses aadressil Karja 17A, Võru 65608, tel 7868 360, e-mail: kkt@mv.werro.ee

Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas VÕRUMAA JAHIMEESTE SELTS'ile reg.-kood 80062021, aadress Pikk tn 17b, Võru 65604, Linda jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-09, kehtivusajaga 28.02.2015. Jahipiirkond asub Võru maakonna Antsla ja Urvaste valdade territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistuses aadressil Karja 17A, Võru 65608, tel 7868 360, e-mail: kkt@mv.werro.ee

Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas VÕRUMAA JAHIMEESTE SELTS'ile reg.-kood 80062021, aadress Pikk tn 17b, Võru 65604, Meremäe jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-10, kehtivusajaga 28.02.2015. Jahipiirkond asub Võru maakonna Meremäe ja Vastseliina valdade territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistuses aadressil Karja 17A, Võru 65608, tel 7868 360, e-mail: kkt@mv.werro.ee

Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas VÕRUMAA JAHIMEESTE SELTS'ile reg.-kood 80062021, aadress Pikk tn 17b, Võru 65604, Misso jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-11, kehtivusajaga 28.02.2015. Jahipiirkond asub Võru maakonna Misso ja Vastseliina valdade territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistuses aadressil Karja 17A, Võru 65608, tel 7868 360, e-mail: kkt@mv.werro.ee

Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas VÕRUMAA JAHIMEESTE SELTS'ile reg.-kood 80062021, aadress Pikk tn 17b, Võru 65604, Mõniste jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-12, kehtivusajaga 28.02.2015. Jahipiirkond asub Võru maakonna Mõniste valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistuses aadressil Karja 17A, Võru 65608, tel 7868 360, e-mail: kkt@mv.werro.ee

Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas VÕRUMAA JAHIMEESTE SELTS'ile reg.-kood 80062021, aadress Pikk tn 17b, Võru 65604, Obinitsa jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-13, kehtivusajaga 28.02.2015. Jahipiirkond asub Võru maakonna Meremäe valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistuses aadressil Karja 17A, Võru 65608, tel 7868 360, e-mail: kkt@mv.werro.ee

Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas VÕRUMAA JAHIMEESTE SELTS'ile reg.-kood 80062021, aadress Pikk tn 17b, Võru 65604, Ruusmäe jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-14, kehtivusajaga 28.02.2015. Jahipiirkond asub Võru maakonna Haanja, Misso ja Rõuge valdade territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistuses aadressil Karja 17A, Võru 65608, tel 7868 360, e-mail: kkt@mv.werro.ee

Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas VÕRUMAA JAHIMEESTE SELTS'ile reg.-kood 80062021, aadress Pikk tn 17b, Võru 65604, Sõmerpalu jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-15, kehtivusajaga 28.02.2015. Jahipiirkond asub Võru maakonna Sõmerpalu, Rõuge, Antsla ja Urvaste valdade territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistuses aadressil Karja 17A, Võru 65608, tel 7868 360, e-mail: kkt@mv.werro.ee

Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas VÕRUMAA JAHIMEESTE SELTS'ile reg.-kood 80062021, aadress Pikk tn 17b, Võru 65604, Urvaste jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-16, kehtivusajaga 28.02.2015. Jahipiirkond asub Võru maakonna Urvaste ja Sõmerpalu valdade territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistuses aadressil Karja 17A, Võru 65608, tel 7868 360, e-mail: kkt@mv.werro.ee

Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas VÕRUMAA JAHIMEESTE SELTS'ile reg.-kood 80062021, aadress Pikk tn 17b, Võru 65604, Varstu jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-17, kehtivusajaga 28.02.2015. Jahipiirkond asub Võru maakonna Varstu, Mõniste ja Rõuge valdade territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistuses aadressil Karja 17A, Võru 65608, tel 7868 360, e-mail: kkt@mv.werro.ee

Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas VÕRUMAA JAHIMEESTE SELTS'ile reg.-kood 80062021, aadress Pikk tn 17b, Võru 65604, Vastseliina jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-18, kehtivusajaga 28.02.2015. Jahipiirkond asub Võru maakonna Vastseliina, Meremäe, Lasva ja Haanja valdade territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistuses aadressil Karja 17A, Võru 65608, tel 7868 360, e-mail: kkt@mv.werro.ee

Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas VÕRUMAA JAHIMEESTE SELTS'ile reg.-kood 80062021, aadress Pikk tn 17b, Võru 65604, Võhandu jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-19, kehtivusajaga 28.02.2015. Jahipiirkond asub Võru maakonna Sõmerpalu, Urvaste ja Võru valdade territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistuses aadressil Karja 17A, Võru 65608, tel 7868 360, e-mail: kkt@mv.werro.ee

Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas VÕRUMAA JAHIMEESTE SELTS'ile reg.-kood 80062021, aadress Pikk tn 17b, Võru 65604, Võru jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-20, kehtivusajaga 28.02.2015. Jahipiirkond asub Võru maakonna Võru, Rõuge, Haanja, Lasva ja Sõmerpalu valdade territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistuses aadressil Karja 17A, Võru 65608, tel 7868 360, e-mail: kkt@mv.werro.ee

Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas VÕRUMAA JAHIMEESTE SELTS'ile reg.-kood 80062021, aadress Pikk tn 17b, Võru 65604, Väimela jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-21, kehtivusajaga 28.02.2015. Jahipiirkond asub Võru maakonna Võru, Lasva ja Sõmerpalu valdade territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistuses aadressil Karja 17A, Võru 65608, tel 7868 360, e-mail: kkt@mv.werro.ee

246. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 11.03.2005

Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas RÕUGE JAHISELTS'ile reg.-kood 80087096, aadress Sänna küla, Rõuge vald, Võrumaa 66203, Rõuge jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VÕ-22, kehtivusajaga 28.02.2015. Jahipiirkond asub Võru maakonna Rõuge, Varstu ja Võru valdade territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Võrumaa keskkonnateenistuses aadressil Karja 17A, Võru 65608, tel 7868 360, e-mail: kkt@mv.werro.ee

247. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 01.03.2005

Võrumaa Keskkonnateenistus teatab, et VIITINA JAHISELTS (reg.-kood 80219110) aadressiga Viitina, Rõuge vald, Võrumaa, on esitanud 25.02.2005 taotluse Viitina jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks. Viitina jahipiirkond asub Rõuge ja Varstu valla territooriumil. Viitina Jahiselts kaasab Viitina jahipiirkonna kasutamisse 27 jahimeest. Taotlusega saab tutvuda Võrumaa keskkonnateenistuses, Karja tn 17a, Võru, tel 786 8362. Ettepanekud ja seisukohad esitada Võrumaa Keskkonnateenistusele kirjalikult või e-postiga aadressil kkt@mv.werro.ee kahe nädala jooksul alates teate Ametlikes Teadaannetes avaldamise päevast.

248. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 17.12.2003

Keskkonnaministeeriumi Tartumaa Keskkonnateenistus teatab, et MTÜ RANNU JAHISELTS (reg.- kood 80072396, aadr: Kipastu küla, Rannu vald, 61101 Tartumaa ) on esitanud 17.12.2003 taotluse Rannu jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks. Rannu jahipiirkond asub Rannu valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisele kaasatavate jahimeeste arv on 26. Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Tartumaa Keskkonnateenistuses aadr Aleksandri 14, 51004 Tartu, tel 07 302 250, e-mail: aimar.rakko@tartu.envir.ee.

249. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 19.07.2004

Keskkonnaministeeriumi Järvamaa Keskkonnateenistus teatab, et väljastas MTÜ JÄRVAMAA JAHINDUSKLUBILE (reg.-kood 80103855, Parkali 28a, Paide 72717) Kõrvemaa jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr JÄRVA-15, kehtivusajaga kuni 14.07.2014. Jahipiirkond asub Järvamaal Albu, Ambla, Lehtse, Järva-Jaani, Paide ja Roosna-Alliku valdade territooriumil. Jahipiirkonna kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Järvamaa keskkonnateenistuses, Wiedemanni 13, 72213 Türi, tel 384 8682, e-mail: aleks.siimenson@jarva.envir.ee.

250. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 11.05.2004

Keskkonnaministeeriumi Tartumaa Keskkonnateenistus teatab, et väljastas MTÜ KONGUTA JAHISELTSILE (reg.-kood 80072781, aadr: Annikoru küla, 61201 Konguta vald) Konguta jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr TAR-8, kehtivusajaga kuni 04.05.2014. Jahipiirkond asub Konguta, Puhja, Rannu, Nõo ja Rõngu valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Tartumaa keskkonnateenistuses aadressil Aleksandri 14, 51004 Tartu, tel 730 2250, e-mail: aimar.rakko@tartu.envir.ee.

251. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 15.02.2005

Võrumaa Keskkonnateenistus teatab, et JAHIÜHISTU ELK (reg.-kood 10271198) aadressiga Mõniste vald, Võrumaa, on esitanud 14.02.2005 taotluse Koemetsa jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks. Koemetsa jahipiirkond asub Mõniste, Varstu ja Antsla valla territooriumil. Jahiühistu ELK kaasab Koemetsa jahipiirkonna kasutamisse 28 jahimeest. Taotlusega saab tutvuda Võrumaa Keskkonnateenistuses, Karja tn 17a, Võru, tel 786 8362. Ettepanekud ja seisukohad esitada Võrumaa Keskkonnateenistusele kirjalikult või e-postiga aadressil kkt@mv.werro.ee kahe nädala jooksul alates teate Ametlikes Teadaannetes avaldamise päevast.

252. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 10.02.2005

Võrumaa keskkonnateenistus teatab, et VÕRUMAA JAHIMEESTE SELTS (reg.-kood 80062021) aadressiga Võru, Pikk tn 17b, on esitanud 17.01.2005 taotlused Antsla, Haanja, Hino, Illi, Krabi, Kääpa, Lasva, Lepistu, Linda, Meremäe, Misso, Mõniste, Obinitsa, Ruusmäe, Sõmerpalu, Urvaste, Varstu, Vastseliina, Väimela, Võhandu ja Võru jahipiirkondade kasutusõiguse loa saamiseks. Jahipiirkonnad, mille kasutusõigust taotletakse asuvad Antsla, Haanja, Lasva, Meremäe, Misso, Mõniste, Rõuge, Sõmerpalu, Urvaste, Varstu, Vastseliina ja Võru valla territooriumil. Võrumaa Jahimeeste Selts kaasab jahipiirkondade, mille kasutusõigust taotletakse kasutamisse 535 jahimeest. Taotlustega saab tutvuda Võrumaa keskkonnateenistuses, Karja tn 17a, Võru, tel 786 8362. Ettepanekud ja seisukohad esitada Võrumaa keskkonnateenistusele kirjalikult või e-postiga aadressil kkt@mv.werro.ee kahe nädala jooksul alates teate Ametlikes Teadaannetes avaldamise päevast.

253. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 15.02.2005

Võrumaa Keskkonnateenistus teatab, et RÕUGE JAHISELTS (reg.-kood 80087096) aadressiga Rõuge vald, Võrumaa, on esitanud 31.01.2005 taotluse Rõuge jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks. Rõuge jahipiirkond asub Rõuge, Varstu, Võru ja Haanja valla territooriumil. Rõuge Jahiselts kaasab Rõuge jahipiirkonna kasutamisse 33 jahimeest. Taotlusega saab tutvuda Võrumaa Keskkonnateenistuses, Karja tn 17a, Võru, tel 786 8362. Ettepanekud ja seisukohad esitada Võrumaa Keskkonnateenistusele kirjalikult või e-postiga aadressil kkt@mv.werro.ee kahe nädala jooksul alates teate Ametlikes Teadaannetes avaldamise päevast.

254. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 23.02.2005

Keskkonnaministeeriumi Valgamaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas KOORKÜLA JAHIMEESTE SELTS'ile reg.-kood 80016506, aadress Kuperjanovi 76, Valga 68207, Koorküla jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VA-19, kehtivusajaga 27.02.2015. Jahipiirkond asub Valga maakonna Hummuli ja Helme valdade territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Valgamaa keskkonnateenistuses aadressil Kesk 12, Valga 68203, tel 766 6152, e-mail: alari@valgamv.ee

Keskkonnaministeeriumi Valgamaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas AET ja KO JAHINDUSE OÜ-le reg.-kood 10852052, aadress E.Enno 11-1, Valga 68204 Karula jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VA-20, kehtivusajaga 27.02.2015. Jahipiirkond asub Valga maakonna Karula ja Taheva valdade territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Valgamaa keskkonnateenistuses aadressil Kesk 12, Valga 68203, tel 766 6152, e-mail: alari@valgamv.ee

Keskkonnaministeeriumi Valgamaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas MTÜ KÜTI METS reg.-kood 80019172, aadress Pikasilla sjsk, Puka vald, Valgamaa 68702 Aakre jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VA-21, kehtivusajaga 27.02.2015. Jahipiirkond asub Puka valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Valgamaa keskkonnateenistuses aadressil Kesk 12, Valga 68203, tel 766 6152, e-mail: alari@valgamv.ee

255. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 31.01.2005

Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistusele on esitatud 14.01.2005 taotlus Karula jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks. Taotleja: AET ja KO JAHINDUSE OÜ, reg.-kood 10852052, aadr E.Enno 11-1, Valga 68204. Kaasatavaid jahimehi on 30. Taotletav jahipiirkond: Karula jahipiirkond asub Valga maakonna Karula ja Taheva valdades.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistuses aadressil Kesk 12, Valga 68203, tel 766 6152, e-mail: alari@valgamv.ee

256. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 31.01.2005

Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistusele on esitatud 18.01.2005 taotlus Aakre jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks. Taotleja: MTÜ KÜTI METS, reg.-kood 80019172, aadr Pikasilla sjsk, Puka vald, Valgamaa 68702. Kaasatavaid jahimehi on 12. Taotletav jahipiirkond: Aakre jahipiirkond asub Valga maakonna Puka vallas.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistuses aadressil Kesk 12, Valga 68203, tel 766 6152, e-mail: alari@valgamv.ee

257. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 31.01.2005

Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistusele on esitatud 14.01.2005 taotlus Koorküla jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks. Taotleja: KOORKÜLA JAHIMEESTE SELTS, reg.-kood 80016506, aadr Kuperjanovi 76, Valga 68207. Kaasatavaid jahimehi on 21. Taotletav jahipiirkond: Koorküla jahipiirkond asub Valga maakonna Hummuli ja Helme valdades.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistuses aadressil Kesk 12, Valga 68203, tel 766 6152, e-mail: alari@valgamv.ee

258. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 31.01.2005

Keskkonnaministeeriumi Valgamaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas OÜ TÜNDRE, reg.-kood 10126989, aadr Taagepera küla, Helme vald, Valgamaa 68501, Taagepera jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VA-01, kehtivusajaga 05.12.2014. Jahipiirkond asub Helme valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistuses aadressil Kesk 12, Valga 68203, tel 766 6152, e-mail: alari@valgamv.ee

Keskkonnaministeeriumi Valgamaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas VALGAMAA JAHI- JA KALAMEESTE ÜHISTU, reg.-kood 10240870, aadr Kuperjanovi 76, Valga 68207 Hargla jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VA-02, kehtivusajaga 31.01.2015. Jahipiirkond asub Taheva valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistuses aadressil Kesk 12, Valga 68203, tel 766 6152, e-mail: alari@valgamv.ee

Keskkonnaministeeriumi Valgamaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas VALGAMAA JAHI- JA KALAMEESTE ÜHISTU, reg.-kood 10240870, aadr Kuperjanovi 76, Valga 68207 Hellenurme jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VA-03, kehtivusajaga 31.01.2015. Jahipiirkond asub Otepää, Puka ja Palupera valdade territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistuses aadressil Kesk 12, Valga 68203, tel 766 6152, e-mail: alari@valgamv.ee

Keskkonnaministeeriumi Valgamaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas VALGAMAA JAHI- JA KALAMEESTE ÜHISTU, reg.-kood 10240870, aadr Kuperjanovi 76, Valga 68207 Vana-Otepää jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VA-04, kehtivusajaga 31.01.2015. Jahipiirkond asub Otepää ja Palupera valdade territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistuses aadressil Kesk 12, Valga 68203, tel 766 6152, e-mail: alari@valgamv.ee

Keskkonnaministeeriumi Valgamaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas VALGAMAA JAHI- JA KALAMEESTE ÜHISTU, reg.-kood 10240870, aadr Kuperjanovi 76, Valga 68207 Pühajärve jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VA-05, kehtivusajaga 31.01.2015. Jahipiirkond asub Otepää, Puka ja Sangaste valdade territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistuses aadressil Kesk 12, Valga 68203, tel 766 6152, e-mail: alari@valgamv.ee

Keskkonnaministeeriumi Valgamaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas VALGAMAA JAHI- JA KALAMEESTE ÜHISTU, reg.-kood 10240870, aadr Kuperjanovi 76, Valga 68207 Puka jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VA-06, kehtivusajaga 31.01.2015. Jahipiirkond asub Puka, Otepää, Palupera ja Sangaste valdade territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, i Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistuses aadressil Kesk 12, Valga 68203, tel 766 6152, e-mail: alari@valgamv.ee

Keskkonnaministeeriumi Valgamaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas VALGAMAA JAHI- JA KALAMEESTE ÜHISTU, reg.-kood 10240870, aadr Kuperjanovi 76, Valga 68207 Sangaste jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VA-07, kehtivusajaga 31.01.2015. Jahipiirkond asub Otepää, Tõlliste ja Sangaste valdade territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistuses aadressil Kesk 12, Valga 68203, tel 766 6152, e-mail: alari@valgamv.ee

Keskkonnaministeeriumi Valgamaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas VALGAMAA JAHI- JA KALAMEESTE ÜHISTU, reg.-kood 10240870, aadr Kuperjanovi 76, Valga 68207 Hummuli jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VA-08, kehtivusajaga 31.01.2015. Jahipiirkond asub Hummuli valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistuses aadressil Kesk 12, Valga 68203, tel 766 6152, e-mail: alari@valgamv.ee

Keskkonnaministeeriumi Valgamaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas VALGAMAA JAHI- JA KALAMEESTE ÜHISTU, reg.-kood 10240870, aadr Kuperjanovi 76, Valga 68207 Lüllemäe jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VA-09, kehtivusajaga 31.01.2015. Jahipiirkond asub Karula, Taheva ja Tõlliste valdade territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistuses aadressil Kesk 12, Valga 68203, tel 766 6152, e-mail: alari@valgamv.ee

Keskkonnaministeeriumi Valgamaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas VALGAMAA JAHI- JA KALAMEESTE ÜHISTU, reg.-kood 10240870, aadr Kuperjanovi 76, Valga 68207 Kaagjärve jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VA-10, kehtivusajaga 31.01.2015. Jahipiirkond asub Karula, Taheva ja Tõlliste valdade territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistuses aadressil Kesk 12, Valga 68203, tel 766 6152, e-mail: alari@valgamv.ee

Keskkonnaministeeriumi Valgamaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas VALGAMAA JAHI- JA KALAMEESTE ÜHISTU, reg.-kood 10240870, aadr Kuperjanovi 76, Valga 68207 Karjatnurme jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VA-11, kehtivusajaga 31.01.2015. Jahipiirkond asub Helme ja Põdrala valdade territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistuses aadressil Kesk 12, Valga 68203, tel 766 6152, e-mail: alari@valgamv.ee

Keskkonnaministeeriumi Valgamaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas VALGAMAA JAHI- JA KALAMEESTE ÜHISTU, reg.-kood 10240870, aadr Kuperjanovi 76, Valga 68207 Koikküla jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VA-12, kehtivusajaga 31.01.2015. Jahipiirkond asub Taheva valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistuses aadressil Kesk 12, Valga 68203, tel 766 6152, e-mail: alari@valgamv.ee

Keskkonnaministeeriumi Valgamaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas VALGAMAA JAHI- JA KALAMEESTE ÜHISTU, reg.-kood 10240870, aadr Kuperjanovi 76, Valga 68207 Laatre jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VA-13, kehtivusajaga 31.01.2015. Jahipiirkond asub Karula, Tõlliste ja Õru valdade territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistuses aadressil Kesk 12, Valga 68203, tel 766 6152, e-mail: alari@valgamv.ee

Keskkonnaministeeriumi Valgamaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas VALGAMAA JAHI- JA KALAMEESTE ÜHISTU, reg.-kood 10240870, aadr Kuperjanovi 76, Valga 68207 Riidaja jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VA-14, kehtivusajaga 31.01.2015. Jahipiirkond asub Põdrala ja Helme valdade territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistuses aadressil Kesk 12, Valga 68203, tel 766 6152, e-mail: alari@valgamv.ee

Keskkonnaministeeriumi Valgamaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas VALGAMAA JAHI- JA KALAMEESTE ÜHISTU, reg.-kood 10240870, aadr Kuperjanovi 76, Valga 68207 Rulli jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VA-15, kehtivusajaga 31.01.2015. Jahipiirkond asub Helme, Hummuli ja Põdrala valdade territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistuses aadressil Kesk 12, Valga 68203, tel 766 6152, e-mail: alari@valgamv.ee

Keskkonnaministeeriumi Valgamaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas VALGAMAA JAHI- JA KALAMEESTE ÜHISTU, reg.-kood 10240870, aadr Kuperjanovi 76, Valga 68207 Tõrva jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VA-16, kehtivusajaga 31.01.2015. Jahipiirkond asub Helme ja Hummuli valdade territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistuses aadressil Kesk 12, Valga 68203, tel 766 6152, e-mail: alari@valgamv.ee

Keskkonnaministeeriumi Valgamaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas VALGAMAA JAHI- JA KALAMEESTE ÜHISTU, reg.-kood 10240870, aadr Kuperjanovi 76, Valga 68207 Uniküla jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VA-17, kehtivusajaga 31.01.2015. Jahipiirkond asub Puka, Sangaste, Tõlliste ja Õru valdade territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistuses aadressil Kesk 12, Valga 68203, tel 766 6152, e-mail: alari@valgamv.ee

Keskkonnaministeeriumi Valgamaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas VALGAMAA JAHI- JA KALAMEESTE ÜHISTU, reg.-kood 10240870, aadr Kuperjanovi 76, Valga 68207 Valga jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr VA-18, kehtivusajaga 31.01.2015. Jahipiirkond asub Hummuli, Karula, Õru ja Tõlliste valdade territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, i Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistuses aadressil Kesk 12, Valga 68203, tel 766 6152, e-mail: alari@valgamv.ee

259. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 20.12.2004

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas Mittetulundusühing IDA-VIRU JAHIMEESTE SELTS (reg.-kood 80050897, aadress Oru 1a, 41535 Jõhvi) Alajõe jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 4-IV, kehtivusajaga 16.12.2014. Jahipiirkond asub Iisaku ja Alajõe valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistuses, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408.

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas Mittetulundusühing IDA-VIRU JAHIMEESTE SELTS (reg.-kood 80050897, aadress Oru 1a, 41535 Jõhvi) Auvere jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 5-IV, kehtivusajaga 16.12.2014. Jahipiirkond asub Vaivara valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistuses, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408.

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas Mittetulundusühing IDA-VIRU JAHIMEESTE SELTS (reg.-kood 80050897, aadress Oru 1a, 41535 Jõhvi) Avinurme jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 6-IV, kehtivusajaga 16.12.2014. Jahipiirkond asub Avinurme, Lohusuu ja Tudulinna valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistuses, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408.

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas Mittetulundusühing IDA-VIRU JAHIMEESTE SELTS (reg.-kood 80050897, aadress Oru 1a, 41535 Jõhvi) Kiikla jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 7-IV, kehtivusajaga 16.12.2014. Jahipiirkond asub Maidla ja Mäetaguse valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistuses, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408.

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas Mittetulundusühing IDA-VIRU JAHIMEESTE SELTS (reg.-kood 80050897, aadress Oru 1a, 41535 Jõhvi) Kiviõli jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 8-IV, kehtivusajaga 16.12.2014. Jahipiirkond asub Aseri ja Sonda valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistuses, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408.

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas Mittetulundusühing IDA-VIRU JAHIMEESTE SELTS (reg.-kood 80050897, aadress Oru 1a, 41535 Jõhvi) Kohtla-Nõmme jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 9-IV, kehtivusajaga 16.12.2014. Jahipiirkond asub Kohtla, Lüganuse, Maidla ja Mäetaguse valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistuses, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408.

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas Mittetulundusühing IDA-VIRU JAHIMEESTE SELTS (reg.-kood 80050897, aadress Oru 1a, 41535 Jõhvi) Kuremäe jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 10-IV, kehtivusajaga 16.12.2014. Jahipiirkond asub Illuka, Iisaku ja Mäetaguse valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistuses, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408.

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas Mittetulundusühing IDA-VIRU JAHIMEESTE SELTS (reg.-kood 80050897, aadress Oru 1a, 41535 Jõhvi) Kurtna jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 11-IV, kehtivusajaga 16.12.2014. Jahipiirkond asub Illuka ja Iisaku valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistuses, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408.

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas Mittetulundusühing IDA-VIRU JAHIMEESTE SELTS (reg.-kood 80050897, aadress Oru 1a, 41535 Jõhvi) Lohusuu jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 12-IV, kehtivusajaga 16.12.2014. Jahipiirkond asub Lohusuu ja Avinurme valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistuses, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408.

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas Mittetulundusühing IDA-VIRU JAHIMEESTE SELTS (reg.-kood 80050897, aadress Oru 1a, 41535 Jõhvi) Lüganuse jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 13-IV, kehtivusajaga 16.12.2014. Jahipiirkond asub Lüganuse ja Kohtla valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistuses, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408.

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas Mittetulundusühing IDA-VIRU JAHIMEESTE SELTS (reg.-kood 80050897, aadress Oru 1a, 41535 Jõhvi) Mäetaguse jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 14-IV, kehtivusajaga 16.12.2014. Jahipiirkond asub Mäetaguse ja Iisaku valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistuses, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408.

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas Mittetulundusühing IDA-VIRU JAHIMEESTE SELTS (reg.-kood 80050897, aadress Oru 1a, 41535 Jõhvi) Narva jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 15-IV, kehtivusajaga 16.12.2014. Jahipiirkond asub Vaivara valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistuses, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408.

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas Mittetulundusühing IDA-VIRU JAHIMEESTE SELTS (reg.-kood 80050897, aadress Oru 1a, 41535 Jõhvi) Ontika jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 16-IV, kehtivusajaga 16.12.2014. Jahipiirkond asub Jõhvi, Kohtla ja Toila valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistuses, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408.

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas Mittetulundusühing IDA-VIRU JAHIMEESTE SELTS (reg.-kood 80050897, aadress Oru 1a, 41535 Jõhvi) Oonurme jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 17-IV, kehtivusajaga 16.12.2014. Jahipiirkond asub Maidla ja Tudulinna valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistuses, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408.

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas Mittetulundusühing IDA-VIRU JAHIMEESTE SELTS (reg.-kood 80050897, aadress Oru 1a, 41535 Jõhvi) Permisküla jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 18-IV, kehtivusajaga 16.12.2014. Jahipiirkond asub Illuka valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistuses, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408.

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas Mittetulundusühing IDA-VIRU JAHIMEESTE SELTS (reg.-kood 80050897, aadress Oru 1a, 41535 Jõhvi) Remniku jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 19-IV, kehtivusajaga 16.12.2014. Jahipiirkond asub Alajõe ja Illuka valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistuses, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408.

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas Mittetulundusühing IDA-VIRU JAHIMEESTE SELTS (reg.-kood 80050897, aadress Oru 1a, 41535 Jõhvi) Sillamäe jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 20-IV, kehtivusajaga 16.12.2014. Jahipiirkond asub Vaivara valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistuses, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408.

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas Mittetulundusühing IDA-VIRU JAHIMEESTE SELTS (reg.-kood 80050897, aadress Oru 1a, 41535 Jõhvi) Sirgala jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 21-IV, kehtivusajaga 16.12.2014. Jahipiirkond asub Vaivara ja Illuka valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistuses, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408.

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas Mittetulundusühing IDA-VIRU JAHIMEESTE SELTS (reg.-kood 80050897, aadress Oru 1a, 41535 Jõhvi) Tammiku jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 22-IV, kehtivusajaga 16.12.2014. Jahipiirkond asub Illuka, Jõhvi, Kohtla ja Mäetaguse valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistuses, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408.

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas Mittetulundusühing IDA-VIRU JAHIMEESTE SELTS (reg.-kood 80050897, aadress Oru 1a, 41535 Jõhvi) Vaivara jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 23-IV, kehtivusajaga 16.12.2014. Jahipiirkond asub Vaivara valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistuses, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408.

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas Mittetulundusühing IDA-VIRU JAHIMEESTE SELTS (reg.-kood 80050897, aadress Oru 1a, 41535 Jõhvi) Voka jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 24-IV, kehtivusajaga 16.12.2014. Jahipiirkond asub Illuka, Jõhvi ja Toila valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistuses, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408.

260. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 22.11.2004

Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa Keskkonnateenistus teatab, et väljastas Mittetulundusühing RAKVERE JAHINDUSKLUBI (reg.-kood 80050153, aadr Tartu 61, 45301 Rakvere) Pajusti jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr LV-13, kehtivusajaga 22.11.2014. Jahipiirkond asub Vinni valla ja Väike-Maarja valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa Keskkonnateenistuses, aadressil Kunderi 18, Rakvere 44307, tel 325 8408.

261. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 22.11.2004

Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa Keskkonnateenistus teatab, et väljastas Mittetulundusühing RAKVERE JAHINDUSKLUBI (reg.-kood 80050153, aadr Tartu 61, 45301 Rakvere) Tamsalu jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr LV-21, kehtivusajaga 22.11.2014. Jahipiirkond asub Tamsalu valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa Keskkonnateenistuses, aadressil Kunderi 18, Rakvere 44307, tel 325 8408.

262. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 22.11.2004

Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa Keskkonnateenistus teatab, et väljastas Mittetulundusühing RAKVERE JAHINDUSKLUBI (reg.-kood 80050153, aadr Tartu 61, 45301 Rakvere) Väike-Maarja jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr LV-11, kehtivusajaga 22.11.2014. Jahipiirkond asub Vinni valla, Rakke valla, Simuna valla, Tamsalu valla ja Väike-Maarja valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa Keskkonnateenistuses, aadressil Kunderi 18, Rakvere 44307, tel 325 8408.

263. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 06.01.2005

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas OÜ DÖNER HUNT (reg.-kood 1102248, aadress Luise 13-7, 10142 Tallinn) Kauksi jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 2-IV, kehtivusajaga 02.01.2015. Jahipiirkond asub Iisaku ja Tudulinna valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistuses, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408.

264. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 31.12.2004

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas Mittetulundusühing TUDULINNA JAHIMEESTE SELTS (reg.-kood 80008990, aadress Pargi 2, Tudulinna, 42202 Ida-Virumaa) Tudulinna jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 3-IV, kehtivusajaga 22.12.2014. Jahipiirkond asub Tudulinna ja Iisaku valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistuses, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408.

265. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 19.06.2003
Keskkonnaministeeriumi Põlvamaa Keskkonnateenistuse poolt on väljastatud 28.05.2003 18 jahipiirkonna kasutusõiguse luba kehtivusajaga kuni 27.05.2013. Load väljastati mittetulundusühingule Põlva Jahiselts, reg.-kood 80081633, aadress Põlva vald Mammaste. Välja antud kasutusõiguse lubade alusel kasutab Põlva Jahiselts järgmisi jahipiirkondi:
Ahja jahipiirkond - asukoht Ahja vald; Kanepi jahipiirkond -; asukoht Kanepi vald; Kauksi jahipiirkond - asukoht Mooste ja Räpina vald; Kõlleste jahipiirkond - asukoht Kõlleste ja Vastse - Kuuste vald; Mäe jahipiirkond - asukoht Mikitamäe vald; Orava jahipiirkond -; asukoht Orava ja Värska vald; Peri jahipiirkond - asukoht Põlva, Laheda ja Veriora vald; Põlgaste jahipiirkond - asukoht Kanepi vald; Põlva jahipiirkond - asukoht Põlva, Laheda, Kõlleste ja Vastse - Kuuste vald; Rasina jahipiirkond - asukoht Mooste ja Räpina vald; Ruusa jahipiirkond - asukoht Räpina vald; Räpina jahipiirkond - asukoht Räpina vald; Saverna jahipiirkond -; asukoht Valgjärve vald; Taevaskoja jahipiirkond - asukoht Põlva, Vastse - Kuuste ja Mooste vald; Valgjärve jahipiirkond - asukoht Valgjärve vald; Veerksu jahipiirkond - asukoht Räpina, Mäe ja Veriora vald; Veriora jahipiirkond - asukoht Veriora vald; Värska jahipiirkond - asukoht Värska vald.
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubadega on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi Põlvamaa Keskkonnateenistuses aadressil Räpina Kooli 1. Info tel 07998197.

266. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 30.09.2004

Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistusele on esitatud 20.09.2004 taotlus Taagepera jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks. Taotleja: OÜ TÜNDRE reg.-kood 10126989, aadress Taagepera küla, Helme vald, Valgamaa 68501. Kaasatavaid jahimehi on 25. Taotletav jahipiirkond: Taagepera jahipiirkond asub Valga maakonna Helme vallas. Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistuses aadressil Kesk 12, Valga 68203, tel 766 6152, e-mail: alari@valgamv.ee

267. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 05.10.2004

Keskkonnaministeeriumi Hiiumaa keskkonnateenistuse poolt on väljastatud 29.09.2004 jahipiirkonna kasutusõiguse luba kehtivusajaga 28.09.2014. Luba väljastati MTÜ TAHKUNA JAHISELTSILE, reg.-kood 80088658, aadr Reigi küla, 92201 Kõrgessaare. Välja antud kasutusõiguse loa alusel kasutab MTÜ Tahkuna Jahiselts järgmist jahipiirkonda: Tahkuna jahipiirkond - Kõrgessaare ja Pühalepa vald.
Jahipiirkonna kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi Hiiumaa keskkonnateenistuses aadressil Kõrgessaare mnt 18, Kärdla. Info tel 463 1097.

268. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 27.10.2004

Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa Keskkonnateenistus teatab, et väljastas Mittetulundusühing RAKVERE JAHINDUSKLUBI (reg.-kood 80050153, aadr Tartu 61, 45301 Rakvere) Kiltsi jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr LV-24, kehtivusajaga 26.10.2014. Jahipiirkond asub Rakke valla ja Väike-Maarja valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa Keskkonnateenistuses, aadressil Kunderi 18, Rakvere 44307, tel 325 8408.

269. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 03.11.2004 00:00

Vaata eelmist versiooni
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 03.11.2004
03.11.2004 avaldatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr Rapla-20 väljastamisteates MTÜ-le METSASÕBRAD esineb viga. Palume õigeks lugeda, teate väljastas Keskkonnaministeeriumi Raplamaa keskkonnateenistus, mitte Harjumaa keskkonnateenistus.
Samuti täiendab Keskkonnaministeeriumi Raplamaa keskkonnateenistus kuulutuse teksti, lisades lause:
Jahipiirkonna kasutamisele kaasatakse 82 jahimeest.

270. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 03.11.2004 00:00

Vaata eelmist versiooni
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 03.11.2004
Keskkonnaministeeriumi Raplamaa keskkonnateenistus täiendab 03.11.2004 avaldatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr Rapla-20 väljastamisteadet KAGU PETROOL AS-le, lisades teatele lause:
Jahipiirkonna kasutamisele kaasatakse 75 jahimeest.

271. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 03.11.2004

Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa Keskkonnateenistus teatab, et väljastas Mittetulundusühing RAKVERE JAHINDUSKLUBI (reg.-kood 80050153, aadr Tartu 61, 45301 Rakvere) Vinni jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr LV-23, kehtivusajaga 03.11.2014. Jahipiirkond asub Sõmeru valla, Rägavere valla ja Vinni valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa Keskkonnateenistuses, aadressil Kunderi 18, Rakvere 44307, tel 325 8408.

272. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 21.10.2004

Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistusele on esitatud 30.09.2004 taotlus Koikküla jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks. Taotleja: VALGAMAA JAHI- JA KALAMEESTE ÜHISTU, reg.-kood 10240870, aadr Kuperjanovi 76, Valga 68207. Kaasatavaid jahimehi on 17. Taotletav jahipiirkond: Koikküla jahipiirkond asub Valga maakonnas Taheva vallas. Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistuses aadressil Kesk 12, Valga 68203, tel 766 6152, e-mail: alari@valgamv.ee

273. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 21.10.2004

Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistusele on esitatud 30.09.2004 taotlus Lüllemäe jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks. Taotleja: VALGAMAA JAHI- JA KALAMEESTE ÜHISTU, reg.-kood 10240870, aadr Kuperjanovi 76, Valga 68207. Kaasatavaid jahimehi on 22. Taotletav jahipiirkond: Lüllemäe jahipiirkond asub Valga maakonnas Karula ja Taheva vallas. Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistuses aadressil Kesk 12, Valga 68203, tel 766 6152, e-mail: alari@valgamv.ee

274. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 14.10.2004

Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas 06.10.2004 KOSE JAHISELTS'ile (reg nr 80085861, aadress: Ahisilla küla, Kose vald Harjumaa 75101) Kose jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivusajaga kuni 05.10.2014. Jahipiirkond asub Kose valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistuses, aadressil Viljandi mnt 16 Tallinn 11216, tel 672 2981, e-mail: raivo.liibek@harju.envir.ee.

275. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 14.10.2004

Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas 06.10.2004 AEGVIIDU JAHIMEESTE SELTS'ile (reg nr 80052643, aadress: Kasenõmme 8, Aegviidu Harjumaa 74501) Aegviidu jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivusajaga kuni 05.10.2014. Jahipiirkond asub Aegviidu ja Anija valdade territooriumil. Jahipiirkonna kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistuses, aadressil Viljandi mnt 16 Tallinn 11216, tel 672 2981, e-mail: raivo.liibek@harju.envir.ee.

276. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 21.10.2004

Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistusele on esitatud 30.09.2004 taotlus Hummuli jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks. Taotleja: VALGAMAA JAHI- JA KALAMEESTE ÜHISTU, reg.-kood 10240870, aadr Kuperjanovi 76, Valga 68207. Kaasatavaid jahimehi on 23. Taotletav jahipiirkond: Hummuli jahipiirkond asub Valga maakonna Hummuli vallas. Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistuses aadressil Kesk 12, Valga 68203, tel 766 6152, e-mail: alari@valgamv.ee

277. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 21.10.2004

Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistusele on esitatud 30.09.2004 taotlus Hargla jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks. Taotleja: VALGAMAA JAHI- JA KALAMEESTE ÜHISTU, reg.-kood 10240870, aadr Kuperjanovi 76, Valga 68207. Kaasatavaid jahimehi on 25. Taotletav jahipiirkond: Hargla jahipiirkond asub Valga maakonnas Taheva vallas. Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistuses aadressil Kesk 12, Valga 68203, tel 766 6152, e-mail: alari@valgamv.ee

278. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 25.10.2004

Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus teatab, et otsustas väljastada 20.10.2004 MTÜ-le HARJU JAHINDUSKLUBI (reg.-kood 80043041, aadress Nabala tee 2 Kiili Harjumaa 75401) Tammiku jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 14 kehtivusajaga kuni 19.10.2014. Jahipiirkond asub Harju maakonna Kiili, Kose ja Saku valdade ja Rapla maakonna Kohila valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistuses, aadressil Viljandi mnt 16 Tallinn 11216, tel 672 2981, e-mail: raivo.liibek@harju.envir.ee.

279. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 15.10.2004

Keskkonnaministeeriumi Raplamaa Keskkonnateenistus teatab, et väljastas RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUSE'le (reg.-nr 70004459, aadr: Viljandi mnt 18b 11216 Tallinn) Leva jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr Rapla-19, kehtivusajaga kuni 05.10 2014. Jahipiirkond asub Raplamaa Kohila, Juuru, Kaiu ning Harjumaa Kose ja Kõue valdade territooriumil. Jahipiirkonna kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Raplamaa Keskkonnateenistuses, aadressil Tallinna mnt 14, 79513 Rapla, tel 484 1181, e-mail:uno.treier@rapla.envir.ee.

280. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 15.10.2004

Keskkonnaministeeriumi Raplamaa Keskkonnateenistus teatab, et väljastas RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUSE'le (reg.-nr 70004459, aadr: Viljandi mnt 18b 11216 Tallinn) Hageri jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr Rapla-18, kehtivusajaga kuni 05.10.2014. Jahipiirkond asub Raplamaa Kohila, Rapla, Märjamaa ning Harjumaa Kernu, Saku, Saue ja Nissi valdade territooriumil. Jahipiirkonna kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Raplamaa Keskkonnateenistuses, aadressil Tallinna mnt 14, 79513 Rapla, tel 484 1181, e-mail:uno.treier@rapla.envir.ee.

281. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 25.10.2004

Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa Keskkonnateenistus teatab, et väljastas Mittetulundusühing RAKVERE JAHINDUSKLUBI (reg.-kood 80050153, aadr Tartu 61, 45301 Rakvere) Kullaaru jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr LV-16, kehtivusajaga 21.10.2014. Jahipiirkond asub Rakvere valla, Kadrina valla ja Haljala valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa Keskkonnateenistuses, aadressil Kunderi 18, Rakvere 44307, tel 325 8408.

282. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 25.10.2004

Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus teatab, et otsustas väljastada 20.10.2004 MTÜ-le JAHISELTS "DIANA" (reg.-kood 80027533, aadr Kentmanni 10-34 Tallinn 10116) Tammiku jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr 14 kehtivusajaga kuni 19.10.2014. Jahipiirkond asub Harju maakonna Kiili, Kose ja Saku valdade ja Rapla maakonna Kohila valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistuses, aadressil Viljandi mnt 16 Tallinn 11216, tel 672 2981, e-mail: raivo.liibek@harju.envir.ee.

283. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 21.10.2004

Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistusele on esitatud 30.09.2004 taotlus RULLI jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks. Taotleja: Valgamaa Jahi- ja Kalameeste Ühistu reg.-kood 10240870, aadress Kuperjanovi 76, Valga 68207.Kaasatavaid jahimehi on 42.Taotletav jahipiirkond: Rulli jahipiirkond asub Valga maakonna Helme, Hummuli ja Põdrala vallas. Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistuses aadressil Kesk 12, Valga 68203, tel 766 6152, e-mail: alari@valgamv.ee

284. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 21.10.2004

Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistusele on esitatud 30.09.2004 taotlus PÜHAJÄRVE jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks. Taotleja: Valgamaa Jahi- ja Kalameeste Ühistu reg.-kood 10240870, aadress Kuperjanovi 76, Valga 68207.Kaasatavaid jahimehi on 21.Taotletav jahipiirkond: Pühajärve jahipiirkond asub Valga maakonna Otepää ja Sangaste vallas. Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistuses aadressil Kesk 12, Valga 68203, tel 766 6152, e-mail: alari@valgamv.ee

285. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 21.10.2004

Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistusele on esitatud 30.09.2004 taotlus TÕRVA jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks. Taotleja: Valgamaa Jahi- ja Kalameeste Ühistu reg.-kood 10240870, aadress Kuperjanovi 76, Valga 68207.Kaasatavaid jahimehi on 22.Taotletav jahipiirkond: Tõrva jahipiirkond asub Valga maakonna Helme vallas. Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistuses aadressil Kesk 12, Valga 68203, tel 766 6152, e-mail: alari@valgamv.ee

286. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 21.10.2004

Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistusele on esitatud 30.09.2004 taotlus UNIKÜLA jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks. Taotleja: Valgamaa Jahi- ja Kalameeste Ühistu reg.-kood 10240870, aadress Kuperjanovi 76, Valga 68207.Kaasatavaid jahimehi on 41.Taotletav jahipiirkond: Uniküla jahipiirkond asub Valga maakonna Õru, Puka ja Tõlliste vallas. Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistuses aadressil Kesk 12, Valga 68203, tel 766 6152, e-mail: alari@valgamv.ee

287. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 21.10.2004

Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistusele on esitatud 30.09.2004 taotlus VANA-OTEPÄÄ jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks. Taotleja: Valgamaa Jahi- ja Kalameeste Ühistu reg.-kood 10240870, aadress Kuperjanovi 76, Valga 68207.Kaasatavaid jahimehi on 27.Taotletav jahipiirkond: Vana-Otepää jahipiirkond asub Valga maakonna Otepää vallas. Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistuses aadressil Kesk 12, Valga 68203, tel 766 6152, e-mail: alari@valgamv.ee

288. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 21.10.2004

Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistusele on esitatud 30.09.2004 taotlus LAATRE jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks. Taotleja: Valgamaa Jahi- ja Kalameeste Ühistu reg.-kood 10240870, aadress Kuperjanovi 76, Valga 68207.Kaasatavaid jahimehi on 47.Taotletav jahipiirkond: Laatre jahipiirkond asub Valga maakonnas Tõlliste ja Karula vallas. Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistuses aadressil Kesk 12, Valga 68203, tel 766 6152, e-mail: alari@valgamv.ee

289. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 21.10.2004

Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistusele on esitatud 30.09.2004 taotlus RIIDAJA jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks. Taotleja: Valgamaa Jahi- ja Kalameeste Ühistu reg.-kood 10240870, aadress Kuperjanovi 76, Valga 68207.Kaasatavaid jahimehi on 27.Taotletav jahipiirkond: Riidaja jahipiirkond asub Valga maakonna Põdrala ja Helme vallas. Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistuses aadressil Kesk 12, Valga 68203, tel 766 6152, e-mail: alari@valgamv.ee

290. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 21.10.2004

Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistusele on esitatud 30.09.2004 taotlus KARJATNURME jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks. Taotleja: Valgamaa Jahi- ja Kalameeste Ühistu reg.-kood 10240870, aadress Kuperjanovi 76, Valga 68207.Kaasatavaid jahimehi on 23.Taotletav jahipiirkond: Karjatnurme jahipiirkond asub Valga maakonna Helme ja Põdrala vallas. Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistuses aadressil Kesk 12, Valga 68203, tel 766 6152, e-mail: alari@valgamv.ee

291. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 21.10.2004

Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistusele on esitatud 30.09.2004 taotlus PUKA jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks. Taotleja: Valgamaa Jahi- ja Kalameeste Ühistu reg.-kood 10240870, aadress Kuperjanovi 76, Valga 68207.Kaasatavaid jahimehi on 41.Taotletav jahipiirkond: Puka jahipiirkond asub Valga maakonna Puka ja Sangaste vallas. Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistuses aadressil Kesk 12, Valga 68203, tel 766 6152, e-mail: alari@valgamv.ee

292. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 14.10.2004

Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas 06.10.2004 MTÜ RAE JAHIMEESTE SELTS'ile (reg nr 80111877, aadress: Hõbeallika talu, Rae küla, Rae vald Harjumaa 75301) Rae jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivusajaga kuni 05.10.2014. Jahipiirkond asub Rae, Kiili ja Kose valdade territooriumil. Jahipiirkonna kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistuses, aadressil Viljandi mnt 16 Tallinn 11216, tel 672 2981, e-mail: raivo.liibek@harju.envir.ee.

293. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 21.10.2004

Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistusele on esitatud 30.09.2004 taotlus VALGA jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks. Taotleja: Valgamaa Jahi- ja Kalameeste Ühistu reg.-kood 10240870, aadress Kuperjanovi 76, Valga 68207.Kaasatavaid jahimehi on 35.Taotletav jahipiirkond: Valga jahipiirkond asub Valga maakonna Karula, Tõliste ja Õru vallas. Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistuses aadressil Kesk 12, Valga 68203, tel 766 6152, e-mail: alari@valgamv.ee

294. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 14.10.2004

Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas 06.10.2004 MTÜ KEILA JAHISELTS'ile (reg nr 80017032, aadress: Aia tn 33, Keila linn Harjumaa 76610) Keila jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivusajaga kuni 05.10.2014. Jahipiirkond asub Keila ja Vasalemma valdade territooriumil. Jahipiirkonna kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistuses, aadressil Viljandi mnt 16 Tallinn 11216, tel 672 2981, e-mail: raivo.liibek@harju.envir.ee.

295. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 14.10.2004

Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas 06.10.2004 SINIALLIKA JAHISELTS'ile (reg nr 80099343, aadress: Saula küla, Kose vald Harjumaa 75101) Siniallika jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivusajaga kuni 05.10.2014. Jahipiirkond asub Kose, Rae ja Raasiku valdade territooriumil. Jahipiirkonna kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistuses, aadressil Viljandi mnt 16 Tallinn 11216, tel 672 2981, e-mail: raivo.liibek@harju.envir.ee.

296. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 14.10.2004

Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas 06.10.2004 NISSI JAHIMEESTE SELTS'ile (reg nr 80022317, aadress: Jaanika küla, Nissi vald Harjumaa 76202) Nissi jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivusajaga kuni 05.10.2014. Jahipiirkond asub Harjumaal Nissi ja Kernu valdade ja Raplamaal Märjamaa valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistuses, aadressil Viljandi mnt 16 Tallinn 11216, tel 672 2981, e-mail: raivo.liibek@harju.envir.ee.

297. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 21.10.2004

Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistusele on esitatud 30.09.2004 taotlus Sangaste jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks. Taotleja: VALGAMAA JAHI- JA KALAMEESTE ÜHISTU, reg.-kood 10240870, aadr Kuperjanovi 76, Valga 68207. Kaasatavaid jahimehi on 43. Taotletav jahipiirkond: Sangaste jahipiirkond asub Valga maakonnas Sangaste vallas. Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistuses aadressil Kesk 12, Valga 68203, tel 766 6152, e-mail: alari@valgamv.ee

298. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 21.10.2004

Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistusele on esitatud 30.09.2004 taotlus Kaagjärve jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks. Taotleja: VALGAMAA JAHI- JA KALAMEESTE ÜHISTU, reg.-kood 10240870, aadr Kuperjanovi 76, Valga 68207. Kaasatavaid jahimehi on 26. Taotletav jahipiirkond: Kaagjärve jahipiirkond asub Valga maakonna Karula, Tõliste ja Taheva vallas. Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistuses aadressil Kesk 12, Valga 68203, tel 766 6152, e-mail: alari@valgamv.ee

299. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 21.10.2004

Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistusele on esitatud 30.09.2004 taotlus Hellenurme jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks. Taotleja: VALGAMAA JAHI- JA KALAMEESTE ÜHISTU, reg.-kood 10240870, aadr Kuperjanovi 76, Valga 68207. Kaasatavaid jahimehi on 51. Taotletav jahipiirkond: Hellenurme jahipiirkond asub Valga maakonna Palupera ja Otepää vallas. Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistuses aadressil Kesk 12, Valga 68203, tel 766 6152, e-mail: alari@valgamv.ee

300. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 14.10.2004

Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas 06.10.2004 MTÜ VÄÄNA JAHISELTS'ile (reg nr 80011124 , aadress: Silla talu, Vaila küla, Harku vald Harjumaa 76903) Vääna jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivusajaga kuni 05.10.2014. Jahipiirkond asub Harku, Keila ja Saue valdade territooriumil. Jahipiirkonna kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistuses, aadressil Viljandi mnt 16 Tallinn 11216, tel 672 2981, e-mail: raivo.liibek@harju.envir.ee.

301. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 14.10.2004

Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas 06.10.2004 MTÜ TALLINNA JAHIMEESTE SELTS'ile (reg nr 80044750 , aadress: Tondi 1 Tallinn 11313) Maapaju jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivusajaga kuni 05.10.2014. Jahipiirkond asub Anija valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistuses, aadressil Viljandi mnt 16 Tallinn 11216, tel 672 2981, e-mail: raivo.liibek@harju.envir.ee.

302. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 14.10.2004

Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas 06.10.2004 MTÜ PALDISKI JAHIMEESTE KLUBI'le (reg nr 80111877, aadress: Rae 50 Paldiski Harjumaa 76806) Paldiski jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivusajaga kuni 05.10.2014. Jahipiirkond asub Paldiski linna administratiivpiires. Jahipiirkonna kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistuses, aadressil Viljandi mnt 16 Tallinn 11216, tel 672 2981, e-mail: raivo.liibek@harju.envir.ee.

303. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 14.10.2004

Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistus teatab, et väljastas 06.10.2004 MTÜ PADISE JAHIMEESTE SELTS'ile (reg nr 80096468 , aadress: Harju-Risti, Padise vald Harjumaa 76002) Padise jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivusajaga kuni 05.10.2014. Jahipiirkond asub Padise ja Nissi valdade territooriumil. Jahipiirkonna kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistuses, aadressil Viljandi mnt 16 Tallinn 11216, tel 672 2981, e-mail: raivo.liibek@harju.envir.ee.

304. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 21.10.2004

Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa Keskkonnateenistus teatab, et väljastas Mittetulundusühing RAKVERE JAHINDUSKLUBI (reg.-nr 80050153, aadr Tartu tn 61, 45301 Rakvere) Haljala jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr LV-9, kehtivusajaga 15.10.2014. Jahipiirkond asub Haljala valla, Kadrina valla ja Vihula valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa Keskkonnateenistuses, aadr Kunderi 18, Rakvere 44307, tel 325 8408.

305. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 12.11.2004

Jõgevamaa Keskkonnateenistus teatab, et VAIMASTVERE JAHISELTS (reg.-kood 80012454) aadressiga Tooma küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond, on esitanud taotluse Vaimastvere jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks. Jahipiirkond asub Pajusi ja Jõgeva valdade maadel. Vaimastvere Jahiselts kaasab Vaimastvere jahipiirkonna kasutamisse 26 jahimeest. Taotlusega saab tutvuda Jõgevamaa keskkonnateenistuses, Aia 2, Jõgeva, tel 776 2414. Ettepanekud ja seisukohad esitada Jõgevamaa keskkonnateenistusele kirjalikult või e-postiga aadressil kkt@jogeva.envir.ee 15. detsembriks 2004.

306. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 12.11.2004

Jõgevamaa Keskkonnateenistus teatab, et JÕGEVA JAHIMEESTE ÜHING (reg.-kood 80016167) aadressiga Jõgeva, Staadioni 24, on esitanud taotluse Jõgeva, Saadjärve, Sadala ja Torma jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks. Jahipiirkond asub Jõgeva, Pajusi, Palamuse, Puurmani, Saare, Tabivere ja Torma valdade maadel. Jõgeva Jahimeeste Ühing kaasab Jõgeva, Saadjärve, Sadala ja Torma jahipiirkonna kasutamisse 213 jahimeest. Taotlusega saab tutvuda Jõgevamaa keskkonnateenistuses, Aia 2, Jõgeva, tel 776 2414. Ettepanekud ja seisukohad esitada Jõgevamaa keskkonnateenistusele kirjalikult või e-postiga aadressil kkt@jogeva.envir.ee 15. detsembriks 2004.

307. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 12.11.2004

Jõgevamaa Keskkonnateenistus teatab, et LUUA METSANDUSKOOL (reg.-kood 70002443) aadressiga Luua, Palamuse vald, Jõgeva maakond, on esitanud taotluse Luua jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks. Jahipiirkond asub Palamuse, Saare ja Tabivere valdade maadel. Luua Metsanduskool kaasab Luua jahipiirkonna kasutamisse 41 jahimeest. Taotlusega saab tutvuda Jõgevamaa keskkonnateenistuses, Aia 2, Jõgeva, tel 776 2414. Ettepanekud ja seisukohad esitada Jõgevamaa keskkonnateenistusele kirjalikult või e-postiga aadressil kkt@jogeva.envir.ee 15. detsembriks 2004.

308. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 12.11.2004

Jõgevamaa Keskkonnateenistus teatab, et LAIUSE JAHISELTS (reg.-kood 80016914) aadressiga Laiuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond, on esitanud taotluse Laiuse jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks. Jahipiirkond asub Jõgeva, Palamuse ja Torma valdade maadel. Laiuse Jahiselts kaasab Laiuse jahipiirkonna kasutamisse 50 jahimeest. Taotlusega saab tutvuda Jõgevamaa keskkonnateenistuses, Aia 2, Jõgeva, tel 776 2414. Ettepanekud ja seisukohad esitada Jõgevamaa keskkonnateenistusele kirjalikult või e-postiga aadressil kkt@jogeva.envir.ee 15. detsembriks 2004.

309. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 12.11.2004

Jõgevamaa Keskkonnateenistus teatab, et JAHISELTS "GUSTAV" (reg.-kood 80041326) aadressiga Võhmanõmme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond, on esitanud taotluse Pikknurme jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks. Jahipiirkond asub Põltsamaa, Puurmani ja Tabivere valdade maadel. Jahiselts "Gustav" kaasab Pikknurme jahipiirkonna kasutamisse 57 jahimeest. Taotlusega saab tutvuda Jõgevamaa keskkonnateenistuses, Aia 2, Jõgeva, tel 776 2414. Ettepanekud ja seisukohad esitada Jõgevamaa keskkonnateenistusele kirjalikult või e-postiga aadressil kkt@jogeva.envir.ee 15. detsembriks 2004.

310. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 09.11.2004

Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa Keskkonnateenistus teatab, et väljastas Mittetulundusühing RAKVERE JAHINDUSKLUBI (reg.-kood 80050153, aadr Tartu 61, 45301 Rakvere) Ubja jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr LV-18, kehtivusajaga 04.11.2014. Jahipiirkond asub Sõmeru valla, Viru-Nigula valla ja Vihula valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa Keskkonnateenistuses, aadressil Kunderi 18, Rakvere 44307, tel 325 8408.

311. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 12.11.2004

Jõgevamaa Keskkonnateenistus teatab, et PALAMUSE JAHISELTS (reg.-kood 10302860) aadressiga Palamuse alev, Palamuse vald, Jõgeva maakond, on esitanud taotluse Palamuse jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks. Jahipiirkond asub Jõgeva, Palamuse Saare ja Tabivere valdade maadel. Palamuse Jahiselts kaasab Palamuse jahipiirkonna kasutamisse 56 jahimeest. Taotlusega saab tutvuda Jõgevamaa keskkonnateenistuses, Aia 2, Jõgeva, tel 776 2414. Ettepanekud ja seisukohad esitada Jõgevamaa keskkonnateenistusele kirjalikult või e-postiga aadressil kkt@jogeva.envir.ee 15. detsembriks 2004.

312. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 12.11.2004

Jõgevamaa Keskkonnateenistus teatab, et PÕLTSAMAA JAHISELTS (reg.-kood 80109981) aadressiga Lossi 2, Põltsamaa, Jõgeva maakond, on esitanud taotluse Põltsamaa jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks. Jahipiirkond asub Põltsamaa, Pajusi, Jõgeva, ja Puurmani valdade maadel. Põltsamaa Jahiselts kaasab Põltsamaa jahipiirkonna kasutamisse 180 jahimeest. Taotlusega saab tutvuda Jõgevamaa keskkonnateenistuses, Aia 2, Jõgeva, tel 776 2414. Ettepanekud ja seisukohad esitada Jõgevamaa keskkonnateenistusele kirjalikult või e-postiga aadressil kkt@jogeva.envir.ee 15. detsembriks 2004.

313. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 12.11.2004

Jõgevamaa Keskkonnateenistus teatab, et JAHISELTS "OTT" (reg.-kood 80087848) aadressiga Pajusi vald, Jõgeva maakond, on esitanud taotluse Aidu jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks. Jahipiirkond asub Põltsamaa ja Pajusi valdade maadel. Jahiselts "Ott" kaasab Aidu jahipiirkonna kasutamisse 28 jahimeest. Taotlusega saab tutvuda Jõgevamaa keskkonnateenistuses, Aia 2, Jõgeva, tel 776 2414. Ettepanekud ja seisukohad esitada Jõgevamaa keskkonnateenistusele kirjalikult või e-postiga aadressil kkt@jogeva.envir.ee 15. detsembriks 2004.

314. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 03.08.2004

Keskkonnaministeeriumi Lääne - Virumaa Keskkonnateenistus teatab, et väljastas Mittetulundusühing RAKVERE JAHINDUSKLUBI (reg.-nr 80050153, aadr Tartu tn 61, 45301 Rakvere) Tõrma jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr LV-15, kehtivusajaga 02.08.2014. Jahipiirkond asub Tamsalu, Vinni, Väike-Maarja ja Rakvere valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Lääne - Virumaa Keskkonnateenistuses, aadr Kunderi 18, Rakvere 44307, tel 325 8408.

315. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 03.08.2004

Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa Keskkonnateenistus teatab, et väljastas Mittetulundusühing RAKVERE JAHINDUSKLUBI (reg.-nr 80050153, aadr Tartu tn 61, 45301 Rakvere) Varangu jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr LV-20, kehtivusajaga 02.08.2014. Jahipiirkond asub Viru-Nigula, Sõmeru, Haljala, Vihula ja Rakvere valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Lääne - Virumaa Keskkonnateenistuses, aadr Kunderi 18, Rakvere 44307, tel 325 8408.

316. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 02.08.2004

Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa Keskkonnateenistus teatab, et väljastas Mittetulundusühing RAKVERE JAHINDUSKLUBI (reg.-nr 80050153, aadr Tartu tn 61, 45301 Rakvere) Uhtna jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr LV-22, kehtivusajaga 02.08.2014. Jahipiirkond asub Viru-Nigula, Sõmeru, Rägavere ja Rakvere valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa Keskkonnateenistuses, aadr Kunderi 18, Rakvere 44307, tel 325 8408.

317. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 02.08.2004

Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa Keskkonnateenistus teatab, et väljastas Mittetulundusühing RAKVERE JAHINDUSKLUBI (reg.-nr 80050153, aadr Tartu tn 61, 45301 Rakvere) Viru-Nigula jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr LV-17, kehtivusajaga 02.08.2014. Jahipiirkond asub Viru-Nigula valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa Keskkonnateenistuses, aadr Kunderi 18, Rakvere 44307, tel 325 8408.

318. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 02.08.2004

Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa Keskkonnateenistus teatab, et väljastas Mittetulundusühing RAKVERE JAHINDUSKLUBI (reg.-nr 80050153, aadr Tartu tn 61, 45301 Rakvere) Nõmmküla jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr LV-19, kehtivusajaga 02.08.2014. Jahipiirkond asub Saksi valla ja Kadrina valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa Keskkonnateenistuses, aadr Kunderi 18, Rakvere 44307, tel 325 8408.

319. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 02.08.2004

Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa Keskkonnateenistus teatab, et väljastas Mittetulundusühing Jahindusühistu PISTRIK (reg.-nr 80095871, aadr Triigi küla, Väike-Maarja vald 46203 Lääne-Virumaa) Triigi jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr LV-8, kehtivusajaga 02.08.2014. Jahipiirkond asub Väike-Maarja valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa Keskkonnateenistuses, aadr Kunderi 18, Rakvere 44307, tel 325 8408.

320. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 02.08.2004

Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa Keskkonnateenistus teatab, et väljastas MITTETULUNDUSÜHING JAHINDUSÜHISTU VIITNA (reg.-nr 80025267, aadr Viitna, Kadrina vald 45202 Lääne-Virumaa) Viitna jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr LV-6, kehtivusajaga 02.08.2014. Jahipiirkond asub Kadrina valla ja Vihula valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa Keskkonnateenistuses, aadr Kunderi 18, Rakvere 44307, tel 325 8408.

321. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 12.08.2004

Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa Keskkonnateenistus teatab, et väljastas Mittetulundusühing RAKVERE JAHINDUSKLUBI (reg.-nr 80050153, aadr Tartu tn 61, 45301 Rakvere) Laekvere jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr LV-12, kehtivusajaga 12.08.2014. Jahipiirkond asub Laekvere, Väike-Maarja, Vinni valla ja Avanduse valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa Keskkonnateenistuses, aadr Kunderi 18, Rakvere 44307, tel 325 8408.

322. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 30.07.2004

Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa Keskkonnateenistus teatab, et väljastas OÜ MAHU JAHIPIIRKOND (reg.-nr 10928559, aadr Savala küla, Maidla vald, 42301 Ida-Virumaa) Kunda jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr LV-25, kehtivusajaga 29.07.2014. Jahipiirkond asub Viru-Nigula valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa Keskkonnateenistuses, aadr Kunderi 18, Rakvere 44307, tel 325 8408.

323. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 15.09.2004

Keskkonnaministeeriumi Raplamaa Keskkonnateenistus teatab, et MTÜ METSASÕBRAD (reg.-nr 80201563, aadressiga Telliskivi 50B, 10611 Tallinn) taotleb Urevere jahipiirkonna kasutusõiguse luba. Urevere jahipiirkond asub Raplamaa Märjamaa valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisele kaasatakse 83 jahimeest. Kahe nädala jooksul arvates avaldamisest saab taotlusega tutvuda ning ettepanekuid ja seisukohti esitada Raplamaa Keskkonnateenistuses, aadressiga Tallinna mnt 14 79513 Rapla, tel 484 1181.

324. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 15.09.2004

Keskkonnaministeeriumi Raplamaa Keskkonnateenistus teatab, et LAANE JAHIMEESTE SELTS (reg.-nr 80071617, aadressiga Sipa, Märjamaa vald 78102 Raplamaa) taotleb Urevere jahipiirkonna kasutusõiguse luba. Urevere jahipiirkond asub Raplamaa Märjamaa valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisele kaasatakse 53 jahimeest. Kahe nädala jooksul arvates avaldamisest saab taotlusega tutvuda ning ettepanekuid ja seisukohti esitada Raplamaa Keskkonnateenistuses, aadressiga Tallinna mnt 14 79513 Rapla, tel 484 1181.

325. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 16.09.2004

Keskkonnaministeeriumi Hiiumaa keskkonnateenistus teatab, et MTÜ TAHKUNA JAHISELTS (reg nr 80088658) aadressiga Reigi küla, 92201 Kõrgessaare, taotleb Tahkuna jahipiirkonna kasutusõiguse luba. Tahkuna jahipiirkond asub Kõrgessaare ja Pühalepa valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisele kaasatavaid füüsilisi isikuid on 80.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ja seisukohti esitada kümne päeva jooksul teate avaldamisest arvates, Keskkonnaministeeriumi Hiiumaa keskkonnateenistuses, aadressil Kõrgessaare mnt 18, 92412 Kärdla. Tel 463 1097.

326. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 15.09.2004

Keskkonnaministeeriumi Raplamaa Keskkonnateenistus teatab, et KAGU PETROOL AS (reg.-nr 10125406, aadressiga Jaama 16D 63308 Põlva) taotleb Urevere jahipiirkonna kasutusõiguse luba. Urevere jahipiirkond asub Raplamaa Märjamaa valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisele kaasatakse 75 jahimeest. Kahe nädala jooksul arvates avaldamisest saab taotlusega tutvuda ning ettepanekuid ja seisukohti esitada Raplamaa Keskkonnateenistuses, aadressiga Tallinna mnt 14 79513 Rapla, tel 484 1181.

327. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 22.09.2004

Keskkonnaministeeriumi Harjumaa Keskkonnateenistusele on esitatud 07.09.2004 taotlus jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ VÄÄNA JAHISELTS reg.-kood 80011124, aadress Silla tn, Vaila küla, Harku vald, Harjumaa 76903.
Kaasatavaid jahimehi on 74.
Taotletav jahipiirkond: Vääna jahipiirkond asub Harju maakonna Harku, Keila ja Saue vallas.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Harjumaa Keskkonnateenistuses aadressil Viljandi mnt 16, Tallinn 11216, tel 672 2981, e-mail: raivo.liibek@harju.envir.ee.

328. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 22.09.2004

Keskkonnaministeeriumi Harjumaa Keskkonnateenistusele on esitatud 07.09.2004 taotlus jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks.
Taotleja: SINIALLIKA JAHISELTS reg.-kood 80099343, aadress Saula küla, Kose vald, Harjumaa 75101.
Kaasatavaid jahimehi on 30.
Taotletav jahipiirkond: Siniallika jahipiirkond asub Harju maakonna Kose, Rae ja Raasiku vallas.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Harjumaa Keskkonnateenistuses aadressil Viljandi mnt 16, Tallinn 11216, tel 672 2981, e-mail: raivo.liibek@harju.envir.ee.

329. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 22.09.2004

Keskkonnaministeeriumi Harjumaa Keskkonnateenistusele on esitatud 07.09.2004 taotlus jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks.
Taotleja: PALDISKI JAHINDUSKLUBI reg.-kood 80122533, aadress Rae 50, Paldiski, Harjumaa.
Kaasatavaid jahimehi on 35.
Taotletav jahipiirkond: Paldiski jahipiirkond asub Harju maakonna Paldiski linna administratiivpiires.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Harjumaa Keskkonnateenistuses aadressil Viljandi mnt 16, Tallinn 11216, tel 672 2981, e-mail: raivo.liibek@harju.envir.ee.

330. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 22.09.2004

Keskkonnaministeeriumi Harjumaa Keskkonnateenistusele on esitatud 07.09.2004 taotlus jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks.
Taotleja: NISSI JAHIMEESTE SELTS reg.-kood 80022317, aadress Jaanika küla, Nissi vald, Harjumaa.
Kaasatavaid jahimehi on 105.
Taotletav jahipiirkond: Nissi jahipiirkond asub Harju maakonna Nissi ja Kernu vallas ning Rapla maakonna Märjamaa vallas.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Harjumaa Keskkonnateenistuses aadressil Viljandi mnt 16, Tallinn 11216, tel 672 2981, e-mail: raivo.liibek@harju.envir.ee.

331. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 22.09.2004

Keskkonnaministeeriumi Harjumaa Keskkonnateenistusele on esitatud 09.09.2004 taotlus jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks.
Taotleja: AEGVIIDU JAHIMEESTE SELTS reg.-kood 80052643, aadress Kosenõmme 8, Aegviidu, Harjumaa.
Kaasatavaid jahimehi on 30.
Taotletav jahipiirkond: Aegviidu jahipiirkond asub Harju maakonna Aegviidu ja Anija vallas.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Harjumaa Keskkonnateenistuses aadressil Viljandi mnt 16, Tallinn 11216, tel 672 2981, e-mail: raivo.liibek@harju.envir.ee.

332. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 21.09.2004

Keskkonnaministeeriumi Harjumaa Keskkonnateenistusele on esitatud 06.09.2004 taotlus jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks. Taotleja: MTÜ HARJU JAHINDUSKLUBI, reg.-kood 80043041, aadr Nabala tee 2, Kiili Harjumaa 75401. Kaasatavaid jahimehi on 92. Taotletav jahipiirkond: Tammiku jahipiirkond asub Harju maakonna Kiili, Kose ja Saku vallas ning Rapla maakonna Kohila vallas. Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Harjumaa Keskkonnateenistuses aadressil Viljandi mnt 16, Tallinn 11216, tel 672 2981, e-mail: raivo.liibek@harju.envir.ee

333. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 22.09.2004

Keskkonnaministeeriumi Harjumaa Keskkonnateenistusele on esitatud 07.09.2004 taotlus jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ TALLINNA JAHIMEESTE SELTS reg.-kood 80044750, aadress Tondi 1, Tallinn 11313.
Kaasatavaid jahimehi on 170.
Taotletav jahipiirkond: Maapaju jahipiirkond asub Harju maakonna Anija vallas.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Harjumaa Keskkonnateenistuses aadressil Viljandi mnt 16, Tallinn 11216, tel 672 2981, e-mail: raivo.liibek@harju.envir.ee.

334. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 22.09.2004

Keskkonnaministeeriumi Harjumaa Keskkonnateenistusele on esitatud 14.09.2004 taotlus jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ RAE JAHIMEESTE SELTS reg.-kood 80111877, aadress Hõbeallika tn, Rae küla, Rae vald, Harjumaa.
Kaasatavaid jahimehi on 39.
Taotletav jahipiirkond: Rae jahipiirkond asub Harju maakonna Rae, Kiili ja Kose vallas.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Harjumaa Keskkonnateenistuses aadressil Viljandi mnt 16, Tallinn 11216, tel 672 2981, e-mail: raivo.liibek@harju.envir.ee

335. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 22.09.2004

Keskkonnaministeeriumi Harjumaa Keskkonnateenistusele on esitatud 09.09.2004 taotlus jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ PADISE JAHIMEESTE SELTS reg.-kood 80096468, aadress Padise vald, Harjumaa.
Kaasatavaid jahimehi on 106.
Taotletav jahipiirkond: Padise jahipiirkond asub Harju maakonna Nissi ja Padise vallas.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Harjumaa Keskkonnateenistuses aadressil Viljandi mnt 16, Tallinn 11216, tel 672 2981, e-mail: raivo.liibek@harju.envir.ee.

336. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 22.09.2004

Keskkonnaministeeriumi Harjumaa Keskkonnateenistusele on esitatud 07.09.2004 taotlus jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks.
Taotleja: KOSE JAHISELTS reg.-kood 80085861, aadress Ahisilla küla, Kose vald, Harjumaa 75101.
Kaasatavaid jahimehi on 45.
Taotletav jahipiirkond: Kose jahipiirkond asub Harju maakonna Kose vallas.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Harjumaa Keskkonnateenistuses aadressil Viljandi mnt 16, Tallinn 11216, tel 672 2981, e-mail: raivo.liibek@harju.envir.ee.

337. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 22.09.2004

Keskkonnaministeeriumi Harjumaa Keskkonnateenistusele on esitatud 14.09.2004 taotlus jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks.
Taotleja: MTÜ KEILA JAHISELTS reg.-kood 80017032, aadress Aia tn 33, Keila linn, Harjumaa 76610.
Kaasatavaid jahimehi on 80.
Taotletav jahipiirkond: Keila jahipiirkond asub Harju maakonna Keila ja Vasalemma vallas.
Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Harjumaa Keskkonnateenistuses aadressil Viljandi mnt 16, Tallinn 11216, tel 672 2981, e-mail: raivo.liibek@harju.envir.ee

338. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 21.09.2004

Keskkonnaministeeriumi Harjumaa Keskkonnateenistusele on esitatud 06.09.2004 taotlus jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks. Taotleja: JAHISELTS "DIANA", reg.-kood 80027533, aadr Kentmanni 10-34, Tallinn 10116. Kaasatavaid jahimehi on 27. Taotletav jahipiirkond: Tammiku jahipiirkond asub Harju maakonna Kiili, Kose ja Saku vallas ning Rapla maakonna Kohila vallas. Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Harjumaa Keskkonnateenistuses aadressil Viljandi mnt 16, Tallinn 11216, tel 672 2981, e-mail: raivo.liibek@harju.envir.ee.

339. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 21.09.2004

Keskkonnaministeeriumi Raplamaa Keskkonnateenistus teatab, et RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS (reg.-nr 70004459, aadressiga Viljandi mnt 18b 11216 Tallinn) taotleb Hageri jahipiirkonna kasutusõiguse luba. Hageri jahipiirkond asub Raplamaa Kohila, Rapla, Märjamaa ja Harjumaa Kernu, Saku, Saue, Nissi valdade territooriumil. Kahe nädala jooksul arvates avaldamisest saab taotlusega tutvuda ning ettepanekuid ja seisukohti esitada Raplamaa Keskkonnateenistuses, aadressiga Tallinna mnt 14 79513 Rapla, tel 484 1181.

340. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 21.09.2004

Keskkonnaministeeriumi Harjumaa Keskkonnateenistusele on esitatud 06.09.2004 taotlus jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamiseks. Taotleja: METSASÕBRAD MTÜ, reg.-kood 80201563, aadr Telliskivi 50B, Tallinn 10611. Kaasatavaid jahimehi on 83. Taotletav jahipiirkond: Tammiku jahipiirkond asub Harju maakonna Kiili, Kose ja Saku vallas ning Rapla maakonna Kohila vallas. Taotlusega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Harjumaa Keskkonnateenistuses aadressil Viljandi mnt 16, Tallinn 11216, tel 672 2981, e-mail: raivo.liibek@harju.envir.ee

341. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 21.09.2004

Keskkonnaministeeriumi Raplamaa Keskkonnateenistus teatab, er RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS (reg.-nr 70004459, aadressiga Viljandi mnt 14b 11216 Tallinn) taotleb Leva jahipiirkonna kasutusõiguse luba. Leva jahipiirkond asub Raplamaa Juuru, Kohila, Kaiu ja Harjumaa Kose, Kõue valdade territooriumil. Kahe nädala jooksul arvates avaldamisest saab taotlusega tutvuda ning ettepanekuid ja seisukohti esitada Raplamaa Keskkonnateenistuses, aadressiga Tallinna mnt 14 79513 Rapla, tel 484 1181.

342. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 27.05.2004

Keskkonnaministeeriumi Läänemaa Keskkonnateenistus teatab, et väljastas KULLAMAA JAHI- JA KALAMEESTE SELTS'ile (reg nr 80110731, aadr: Kullamaa küla Kullamaa vald, 90701 Läänemaa) Kullamaa jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivusajaga kuni 24.05.2014. Jahipiirkond asub Läänemaal Taebla, Kullamaa, Risti ja Martna valdade territooriumil. Jahipiirkonna kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda Läänemaa Keskkonnateenistuses Kiltsi tee 10, Haapsalus, tel 472 4725.

343. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 27.05.2004

Keskkonnaministeeriumi Läänemaa Keskkonnateenistus teatab, et väljastas VORMSI JAHISELTS'ile (reg nr 80096344, aadr: Hullo küla Vormsi, 91301 Läänemaa) Vormsi jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivusajaga kuni 01.06.2014. Jahipiirkond asub Läänemaal Vormsi valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda Läänemaa Keskkonnateenistuses Kiltsi tee 10, Haapsalus, tel 472 4725.

344. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 27.05.2004

Keskkonnaministeeriumi Läänemaa Keskkonnateenistus teatab, et väljastas TAEBLA JAHISELTS'ile (reg nr 80102737, aadr: Jõe 76-1 Nigula küla Taebla vald, 90801 Läänemaa) Taebla jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivusajaga kuni 01.06.2014. Jahipiirkond asub Läänemaal Taebla, Oru, Ridala ja Martna valdade territooriumil. Jahipiirkonna kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda Läänemaa Keskkonnateenistuses Kiltsi tee 10, Haapsalus, tel 472 4725.

345. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 07.06.2004

Keskkonnaministeeriumi Pärnumaa Keskkonnateenistus teatab, et HALINGA JAHIMEESTE SELTS (reg.-kood 80009363, asukohaga Männi tee 9, 87201 Pärnu - Jaagupi), taotleb Halinga jahipiirkonna kasutusõiguse luba. Jahipiirkond asub Halinga ja Koonga valla territooriumil. Halinga jahipiirkonna kasutamisele kaasatakse 50 füüsilist isikut. Taotlusega on võimalik tutvuda, ettepanekuid ja seisukohti esitada kahe nädala jooksul teate avaldamisest arvates Keskkonnaministeeriumi Pärnumaa Keskkonnateenistuses, Paul Kerese 4. 80010 Pärnu tel 447 7379.

346. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 02.06.2004

Keskkonnaministeeriumi Lääne - Virumaa Keskkonnateenistus teatab, et väljastas Mittetulundusühing Jahiühistu RANNA (80045057, aadr Kreutzwaldi 26, 44314 Rakvere) Vihula jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr LV-5, kehtivusajaga 31.05.2014. Jahipiirkond asub Vihula valla territooriumil. Kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Lääne - Virumaa Keskkonnateenistuses, aadr Kunderi 18, Rakvere 44307, tel 325 8408.

347. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 28.05.2004

Keskkonnaministeeriumi Läänemaa Keskkonnateenistus teatab, et MASSU JAHISELTS (reg.-nr 80089925, aadr: Kõmsi k. Hanila vald, 90102 Läänemaa) taotleb Massu jahipiirkonna kasutusõiguse luba. Massu jahipiirkond asub Hanila ja Lihula valdade territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisele kaasatakse 66 jahimeest. Kahe nädala jooksul arvates teate avaldamisest saab taotlusega tutvuda ning ettepanekuid ja seisukohti esitada Läänemaa Keskkonnateenistuses, aadr Kiltsi tee 10, 90403 Haapsalu, tel 472 4725.

348. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 28.05.2004

Keskkonnaministeeriumi Läänemaa Keskkonnateenistus teatab, et TUUDI JAHISELTS (reg.-nr 80089267, aadress: Kõmsi k. Hanila vald, 90102 Läänemaa) taotleb Tuudi jahipiirkonna kasutusõiguse luba. Tuudi jahipiirkond asub Hanila ja Lihula valdade territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisele kaasatakse 52 jahimeest. Kahe nädala jooksul arvates teate avaldamisest saab taotlusega tutvuda ning ettepanekuid ja seisukohti esitada Läänemaa Keskkonnateenistuses, aadr Kiltsi tee 10, 90403 Haapsalu, tel 472 4725.

349. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 28.05.2004

Keskkonnaministeeriumi Läänemaa Keskkonnateenistus teatab, et VATLA JAHISELTS (reg.-nr 80100419, aadr: Kõmsi k. Hanila vald, 90102 Läänemaa) taotleb Vatla jahipiirkonna kasutusõiguse luba. Vatla jahipiirkond asub Hanila ja Lihula valdade territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisele kaasatakse 41 jahimeest. Kahe nädala jooksul arvates teate avaldamisest saab taotlusega tutvuda ning ettepanekuid ja seisukohti esitada Läänemaa Keskkonnateenistuses, aadr Kiltsi tee 10, 90403 Haapsalu, tel 472 4725.

350. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 28.05.2004

Keskkonnaministeeriumi Läänemaa Keskkonnateenistus teatab, et LIHULA JAHIMEESTE SELTS (reg.-nr 80086151, aadr: Kõmsi k. Hanila vald, 90102 Läänemaa) taotleb Lihula jahipiirkonna kasutusõiguse luba. Lihula jahipiirkond asub Lihula valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisele kaasatakse 43 jahimeest. Kahe nädala jooksul arvates teate avaldamisest saab taotlusega tutvuda ning ettepanekuid ja seisukohti esitada Läänemaa Keskkonnateenistuses, aadr Kiltsi tee 10, 90403 Haapsalu, tel 472 4725.

351. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 01.07.2004

Keskkonnaministeeriumi Järvamaa keskkonnateenistus teatab, et MTÜ JÄRVAMAA JAHINDUSKLUBI (reg.-kood 80103855, Parkali 28a, Paide 72717) taotleb Türi jahipiirkonna kasutusõiguse luba. Türi jahipiirkond asub Türi valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisse kaasatakse 41 jahimeest. Taotlusega on võimalik tutvuda, ettepanekuid ja seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates teate avaldamise kuupäevast, Järvamaa keskkonnateenistuses Wiedemanni 13, Türi. Info tel 384 8682.

352. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 01.07.2004

Keskkonnaministeeriumi Järvamaa keskkonnateenistus teatab, et MTÜ JÄRVAMAA JAHINDUSKLUBI (reg.-kood 80103855, Parkali 28a, Paide 72717) taotleb Kirna jahipiirkonna kasutusõiguse luba. Kirna jahipiirkond asub Paide valla, Türi valla ja Väätsa valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisse kaasatakse 12 jahimeest. Taotlusega on võimalik tutvuda, ettepanekuid ja seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates teate avaldamise kuupäevast, Järvamaa keskkonnateenistuses Wiedemanni 13, Türi. Info tel 384 8682.

353. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 01.07.2004

Keskkonnaministeeriumi Järvamaa keskkonnateenistus teatab, et MTÜ JÄRVAMAA JAHINDUSKLUBI (reg.-kood 80103855, Parkali 28a, Paide 72717) taotleb Esna jahipiirkonna kasutusõiguse luba. Esna jahipiirkond asub Kareda valla, Järva-Jaani valla, Koeru valla, Koigi valla, Paide valla ja Roosna-Alliku valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisse kaasatakse 30 jahimeest. Taotlusega on võimalik tutvuda, ettepanekuid ja seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates teate avaldamise kuupäevast, Järvamaa keskkonnateenistuses Wiedemanni 13, Türi. Info tel 384 8682.

354. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 06.07.2004

Keskkonnaministeeriumi Läänemaa Keskkonnateenistus teatab, et väljastas LIHULA JAHIMEESTE SELTS'ile (reg nr 80086151, aadr: Kõmsi, Hanila vald, 90102 Läänemaa) Lihula jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivusajaga kuni 20.07.2014. Jahipiirkond asub Läänemaal Lihula valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda Läänemaa Keskkonnateenistuses Kiltsi tee 10, Haapsalus, tel 472 4725.

355. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 01.07.2004

Keskkonnaministeeriumi Järvamaa keskkonnateenistus teatab, et MTÜ JÄRVAMAA JAHINDUSKLUBI (reg.-kood 80103855, Parkali 28a, Paide 72717) taotleb Anna jahipiirkonna kasutusõiguse luba. Anna jahipiirkond asub Paide valla ja Roosna-Alliku valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisse kaasatakse 22 jahimeest. Taotlusega on võimalik tutvuda, ettepanekuid ja seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates teate avaldamise kuupäevast, Järvamaa keskkonnateenistuses Wiedemanni 13, Türi. Info tel 384 8682.

356. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 01.07.2004

Keskkonnaministeeriumi Järvamaa keskkonnateenistus teatab, et MTÜ JÄRVAMAA JAHINDUSKLUBI (reg.-kood 80103855, Parkali 28a, Paide 72717) taotleb Lõõla jahipiirkonna kasutusõiguse luba. Lõõla jahipiirkond asub Paide valla ja Väätsa valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisse kaasatakse 32 jahimeest. Taotlusega on võimalik tutvuda, ettepanekuid ja seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates teate avaldamise kuupäevast, Järvamaa keskkonnateenistuses Wiedemanni 13, Türi. Info tel 384 8682.

357. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 01.07.2004

Keskkonnaministeeriumi Järvamaa keskkonnateenistus teatab, et MTÜ JÄRVAMAA JAHINDUSKLUBI (reg.-kood 80103855, Parkali 28a, Paide 72717) taotleb Päinurme jahipiirkonna kasutusõiguse luba. Päinurme jahipiirkond asub Koigi valla ja Imavere valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisse kaasatakse 23 jahimeest. Taotlusega on võimalik tutvuda, ettepanekuid ja seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates teate avaldamise kuupäevast, Järvamaa keskkonnateenistuses Wiedemanni 13, Türi. Info tel 384 8682.

358. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 01.07.2004

Keskkonnaministeeriumi Järvamaa keskkonnateenistus teatab, et MTÜ JÄRVAMAA JAHINDUSKLUBI (reg.-kood 80103855, Parkali 28a, Paide 72717) taotleb Oisu jahipiirkonna kasutusõiguse luba. Oisu jahipiirkond asub Oisu valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisse kaasatakse 33 jahimeest. Taotlusega on võimalik tutvuda, ettepanekuid ja seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates teate avaldamise kuupäevast, Järvamaa keskkonnateenistuses Wiedemanni 13, Türi. Info tel 384 8682.

359. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 01.07.2004

Keskkonnaministeeriumi Järvamaa keskkonnateenistus teatab, et MTÜ JÄRVAMAA JAHINDUSKLUBI (reg.-kood 80103855, Parkali 28a, Paide 72717) taotleb Lehtse jahipiirkonna kasutusõiguse luba. Lehtse jahipiirkond asub Ambla valla ja Lehtse valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisse kaasatakse 31 jahimeest. Taotlusega on võimalik tutvuda, ettepanekuid ja seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates teate avaldamise kuupäevast, Järvamaa keskkonnateenistuses Wiedemanni 13, Türi. Info tel 384 8682.

360. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 01.07.2004

Keskkonnaministeeriumi Järvamaa keskkonnateenistus teatab, et MTÜ JÄRVAMAA JAHINDUSKLUBI (reg.-kood 80103855, Parkali 28a, Paide 72717) taotleb Kõrvemaa jahipiirkonna kasutusõiguse luba. Kõrvemaa jahipiirkond asub Albu valla, Ambla valla, Järva-Jaani valla, Lehtse valla, Paide valla ja Roosna-Alliku valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisse kaasatakse 57 jahimeest. Taotlusega on võimalik tutvuda, ettepanekuid ja seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates teate avaldamise kuupäevast, Järvamaa keskkonnateenistuses Wiedemanni 13, Türi. Info tel 384 8682.

361. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 01.07.2004

Keskkonnaministeeriumi Järvamaa keskkonnateenistus teatab, et MTÜ JÄRVAMAA JAHINDUSKLUBI (reg.-kood 80103855, Parkali 28a, Paide 72717) taotleb Koigi jahipiirkonna kasutusõiguse luba. Koigi jahipiirkond asub Imavere valla, Kareda valla, Koigi valla ja Paide valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisse kaasatakse 53 jahimeest. Taotlusega on võimalik tutvuda, ettepanekuid ja seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates teate avaldamise kuupäevast, Järvamaa keskkonnateenistuses Wiedemanni 13, Türi. Info tel 384 8682.

362. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 01.07.2004

Keskkonnaministeeriumi Järvamaa keskkonnateenistus teatab, et MTÜ JÄRVAMAA JAHINDUSKLUBI (reg.-kood 80103855, Parkali 28a, Paide 72717) taotleb Koeru jahipiirkonna kasutusõiguse luba. Koeru jahipiirkond asub Kareda valla, Koeru valla ja Koigi valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisse kaasatakse 42 jahimeest. Taotlusega on võimalik tutvuda, ettepanekuid ja seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates teate avaldamise kuupäevast, Järvamaa keskkonnateenistuses Wiedemanni 13, Türi. Info tel 384 8682.

363. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 29.06.2004

Keskkonnaministeeriumi Pärnumaa Keskkonnateenistus teatab, et väljastas 28.06.2004 PÄRNUMAA JAHIMEESTE LIIDULE (reg.-kood 80073875, aadr Suur-Kuke 5; 80018 Pärnu):
1. Lõpe jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÄ-16, kehtivusega kuni 27.06.2014. Jahipiirkond asub Pärnumaal Koonga ja Tõstamaa valla territooriumil.
2. Orajõe jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÄ-17, kehtivusega kuni 27.06.2014. Jahipiirkond asub Pärnumaal Häädemeeste valla territooriumil.
3. Pärnjõe jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÄ-18, kehtivusega kuni 27.06.2014. Jahipiirkond asub Pärnumaal Vändra valla territooriumil.
4. Pööravere jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÄ-19, kehtivusega kuni 27.06.2014. Jahipiirkond asub Pärnumaal Halinga ja Kaisma valla territooriumil.
5. Sauga jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÄ-20, kehtivusega kuni 27.06.2014. Jahipiirkond asub Pärnumaal Sauga ja Are valla territooriumil.
6. Seliste jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÄ-21, kehtivusega kuni 27.06.2014. Jahipiirkond asub Pärnumaal Audru ja Tõstamaa valla territooriumil.
7. Surju jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÄ-22, kehtivusega kuni 27.06.2014. Jahipiirkond asub Pärnumaal Paikuse ja Surju valla territooriumil.
8. Tahkuranna jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÄ-23, kehtivusega kuni 27.06.2014. Jahipiirkond asub Pärnumaal Häädemeeste, Surju ja Tahkuranna valla territooriumil.
9. Tali jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÄ-24, kehtivusega kuni 27.06.2014. Jahipiirkond asub Pärnumaal Saarde ja Tali valla territooriumil.
10. Tootsi jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÄ-25, kehtivusega kuni 27.06.2014. Jahipiirkond asub Pärnumaal Are, Kaisma, Tori ja Vändra valla territooriumil.
11. Tori-Sindi jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÄ-26, kehtivusega kuni 27.06.2014. Jahipiirkond asub Pärnumaal Are, Paikuse ja Tori valla territooriumil.
12. Tõstamaa jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÄ-27, kehtivusega kuni 27.06.2014. Jahipiirkond asub Pärnumaal Audru ja Tõstamaa valla territooriumil.
13. Vana-Varbla jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÄ-28, kehtivusega kuni 27.06.2014. Jahipiirkond asub Pärnumaal Koonga ja Varbla valla territooriumil.
14. Vändra jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr PÄ-29, kehtivusega kuni 27.06.2014. Jahipiirkond asub Pärnumaal Vändra valla territooriumil.
Jahipiirkondade kasutusõiguse lubadega on võimalik tutvuda, ettepanekuid ja seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast Keskkonnaministeeriumi Pärnumaa Keskkonnateenistuses aadressil Paul Kerese 4, Pärnu. Info tel 447 7379.

364. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 06.07.2004

Keskkonnaministeeriumi Läänemaa Keskkonnateenistus teatab, et väljastas MASSU JAHIMEESTE SELTS'ile (reg nr 80089925, aadr: Kõmsi, Hanila vald, 90102 Läänemaa) Massu jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivusajaga kuni 20.07.2014. Jahipiirkond asub Läänemaal Hanila ja Lihula valdade territooriumil. Jahipiirkonna kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda Läänemaa Keskkonnateenistuses Kiltsi tee 10, Haapsalus, tel 472 4725.

365. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 01.07.2004

Keskkonnaministeeriumi Järvamaa keskkonnateenistus teatab, et MTÜ JÄRVAMAA JAHINDUSKLUBI (reg.-kood 80103855, Parkali 28a, Paide 72717) taotleb Jüriöö jahipiirkonna kasutusõiguse luba. Jüriöö jahipiirkond asub Kabala valla, Türi valla ja Oisu valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisse kaasatakse 19 jahimeest. Taotlusega on võimalik tutvuda, ettepanekuid ja seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates teate avaldamise kuupäevast, Järvamaa keskkonnateenistuses Wiedemanni 13, Türi. Info tel 384 8682.

366. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 28.06.2004

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus teatab, et OÜ DÖNER HUNT (reg nr 11022482, aadress Luise 13-7, 10142 Tallinn) taotleb Kauksi rendijahipiirkonna kasutusõiguse luba. Kauksi rendijahipiirkond asub Tudulinna valla ja Iisaku valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisele kaasatakse 14 jahimeest. Jahipiirkonna loa taotlusega on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistuse Jõhvi esinduses, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408.

367. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 06.07.2004

Keskkonnaministeeriumi Läänemaa Keskkonnateenistus teatab, et väljastas TUUDI JAHIMEESTE SELTS'ile (reg nr 80089267, aadr: Kõmsi, Hanila vald, 90102 Läänemaa) Tuudi jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivusajaga kuni 20.07.2014. Jahipiirkond asub Läänemaal Hanila ja Lihula valdade territooriumil. Jahipiirkonna kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda Läänemaa Keskkonnateenistuses Kiltsi tee 10, Haapsalus, tel 472 4725.

368. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse lubade teated
Avaldamise algus: 06.07.2004

Keskkonnaministeeriumi Läänemaa Keskkonnateenistus teatab, et väljastas VATLA JAHIMEESTE SELTS'ile (reg nr 80100419, aadr: Kõmsi, Hanila vald, 90102 Läänemaa) Vatla jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivusajaga kuni 20.07.2014. Jahipiirkond asub Läänemaal Hanila ja Lihula valdade territooriumil. Jahipiirkonna kasutusõiguse loaga on võimalik tutvuda Läänemaa Keskkonnateenistuses Kiltsi tee 10, Haapsalus, tel 472 4725.

369. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 01.07.2004

Keskkonnaministeeriumi Järvamaa keskkonnateenistus teatab, et MTÜ JÄRVAMAA JAHINDUSKLUBI (reg.-kood 80103855, Parkali 28a, Paide 72717) taotleb Järva-Jaani jahipiirkonna kasutusõiguse luba. Järva-Jaani jahipiirkond asub Albu valla, Ambla valla ja Järva-Jaani valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisse kaasatakse 23 jahimeest. Taotlusega on võimalik tutvuda, ettepanekuid ja seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates teate avaldamise kuupäevast, Järvamaa keskkonnateenistuses Wiedemanni 13, Türi. Info tel 384 8682.

370. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 01.07.2004

Keskkonnaministeeriumi Järvamaa keskkonnateenistus teatab, et MTÜ JÄRVAMAA JAHINDUSKLUBI (reg.-kood 80103855, Parkali 28a, Paide 72717) taotleb Jäneda jahipiirkonna kasutusõiguse luba. Jäneda jahipiirkond asub Albu valla, Anija valla ja Lehtse valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisse kaasatakse 52 jahimeest. Taotlusega on võimalik tutvuda, ettepanekuid ja seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates teate avaldamise kuupäevast, Järvamaa keskkonnateenistuses Wiedemanni 13, Türi. Info tel 384 8682.

371. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 01.07.2004

Keskkonnaministeeriumi Järvamaa keskkonnateenistus teatab, et MTÜ JÄRVAMAA JAHINDUSKLUBI (reg.-kood 80103855, Parkali 28a, Paide 72717) taotleb Imavere jahipiirkonna kasutusõiguse luba. Imavere jahipiirkond asub Imavere valla ja Koigi valla ja Kabala valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisse kaasatakse 26 jahimeest. Taotlusega on võimalik tutvuda, ettepanekuid ja seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates teate avaldamise kuupäevast, Järvamaa keskkonnateenistuses Wiedemanni 13, Türi. Info tel 384 8682.

372. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 01.07.2004

Keskkonnaministeeriumi Järvamaa keskkonnateenistus teatab, et MTÜ JÄRVAMAA JAHINDUSKLUBI (reg.-kood 80103855, Parkali 28a, Paide 72717) taotleb EPT jahipiirkonna kasutusõiguse luba. EPT jahipiirkond asub Väätsa valla ja Türi valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisse kaasatakse 29 jahimeest. Taotlusega on võimalik tutvuda, ettepanekuid ja seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates teate avaldamise kuupäevast, Järvamaa keskkonnateenistuses Wiedemanni 13, Türi. Info tel 384 8682.

373. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 01.07.2004

Keskkonnaministeeriumi Järvamaa keskkonnateenistus teatab, et MTÜ JÄRVAMAA JAHINDUSKLUBI (reg.-kood 80103855, Parkali 28a, Paide 72717) taotleb Ambla jahipiirkonna kasutusõiguse luba. Ambla jahipiirkond asub Albu valla, Ambla valla ja Lehtse valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisse kaasatakse 22 jahimeest. Taotlusega on võimalik tutvuda, ettepanekuid ja seisukohti esitada kahe nädala jooksul arvates teate avaldamise kuupäevast, Järvamaa keskkonnateenistuses Wiedemanni 13, Türi. Info tel 384 8682.

374. Jahinduse ja kalanduse teated

Laadi alla PDF failina Prindi
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisteated
Avaldamise algus: 28.06.2004

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus teatab, et Mittetulundusühing IDA-VIRU JAHIMEESTE SELTS (reg nr 80050897, aadress Oru 1a, Jõhvi linn, 41535 Ida-Virumaa) taotleb Alajõe rendijahipiirkonna kasutusõiguse luba. Jahipiirkond asub Iisaku ja Alajõe valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisele kaasatakse 26 jahimeest. Jahipiirkonna loa taotlusega on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistuse Jõhvi esinduses, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408.

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus teatab, et Mittetulundusühing IDA-VIRU JAHIMEESTE SELTS (reg nr 80050897, aadress Oru 1a, Jõhvi linn, 41535 Ida-Virumaa) taotleb Auvere rendijahipiirkonna kasutusõiguse luba. Jahipiirkond asub Vaivara valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisele kaasatakse 53 jahimeest. Jahipiirkonna loa taotlusega on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistuse Jõhvi esinduses, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408.

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus teatab, et Mittetulundusühing IDA-VIRU JAHIMEESTE SELTS (reg nr 80050897, aadress Oru 1a, Jõhvi linn, 41535 Ida-Virumaa) taotleb Avinurme rendijahipiirkonna kasutusõiguse luba. Jahipiirkond asub Avinurme, Tudulinna ja Lohusuu valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisele kaasatakse 29 jahimeest. Jahipiirkonna loa taotlusega on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistuse Jõhvi esinduses, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408.

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus teatab, et Mittetulundusühing IDA-VIRU JAHIMEESTE SELTS (reg nr 80050897, aadress Oru 1a, Jõhvi linn, 41535 Ida-Virumaa) taotleb Kiikla rendijahipiirkonna kasutusõiguse luba. Jahipiirkond asub Mäetaguse ja Maidla valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisele kaasatakse 26 jahimeest. Jahipiirkonna loa taotlusega on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistuse Jõhvi esinduses, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408.

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus teatab, et Mittetulundusühing IDA-VIRU JAHIMEESTE SELTS (reg nr 80050897, aadress Oru 1a, Jõhvi linn, 41535 Ida-Virumaa) taotleb Kiviõli rendijahipiirkonna kasutusõiguse luba. Jahipiirkond asub Aseri ja Sonda valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisele kaasatakse 47 jahimeest. Jahipiirkonna loa taotlusega on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistuse Jõhvi esinduses, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408.

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus teatab, et Mittetulundusühing IDA-VIRU JAHIMEESTE SELTS (reg nr 80050897, aadress Oru 1a, Jõhvi linn, 41535 Ida-Virumaa) taotleb Kohtla-Nõmme rendijahipiirkonna kasutusõiguse luba. Jahipiirkond asub Kohtla, Lüganuse, Maidla ja Mäetaguse valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisele kaasatakse 19 jahimeest. Jahipiirkonna loa taotlusega on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistuse Jõhvi esinduses, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408.

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus teatab, et Mittetulundusühing IDA-VIRU JAHIMEESTE SELTS (reg nr 80050897, aadress Oru 1a, Jõhvi linn, 41535 Ida-Virumaa) taotleb Kuremäe rendijahipiirkonna kasutusõiguse luba. Jahipiirkond asub Iisaku, Illuka ja Mäetaguse valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisele kaasatakse 11 jahimeest. Jahipiirkonna loa taotlusega on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistuse Jõhvi esinduses, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408.

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus teatab, et Mittetulundusühing IDA-VIRU JAHIMEESTE SELTS (reg nr 80050897, aadress Oru 1a, Jõhvi linn, 41535 Ida-Virumaa) taotleb Kurtna rendijahipiirkonna kasutusõiguse luba. Jahipiirkond asub Iisaku ja Illuka valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisele kaasatakse 9 jahimeest. Jahipiirkonna loa taotlusega on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistuse Jõhvi esinduses, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408.

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus teatab, et Mittetulundusühing IDA-VIRU JAHIMEESTE SELTS (reg nr 80050897, aadress Oru 1a, Jõhvi linn, 41535 Ida-Virumaa) taotleb Lohusuu rendijahipiirkonna kasutusõiguse luba. Jahipiirkond asub Lohusuu ja Avinurme valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisele kaasatakse 24 jahimeest. Jahipiirkonna loa taotlusega on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistuse Jõhvi esinduses, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408.

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus teatab, et Mittetulundusühing IDA-VIRU JAHIMEESTE SELTS (reg nr 80050897, aadress Oru 1a, Jõhvi linn, 41535 Ida-Virumaa) taotleb Lüganuse rendijahipiirkonna kasutusõiguse luba. Jahipiirkond asub Lüganuse ja Kohtla valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisele kaasatakse 16 jahimeest. Jahipiirkonna loa taotlusega on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistuse Jõhvi esinduses, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408.

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus teatab, et Mittetulundusühing IDA-VIRU JAHIMEESTE SELTS (reg nr 80050897, aadress Oru 1a, Jõhvi linn, 41535 Ida-Virumaa) taotleb Mäetaguse rendijahipiirkonna kasutusõiguse luba. Jahipiirkond asub Iisaku ja Mäetaguse valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisele kaasatakse 22 jahimeest. Jahipiirkonna loa taotlusega on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistuse Jõhvi esinduses, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408.

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus teatab, et Mittetulundusühing IDA-VIRU JAHIMEESTE SELTS (reg nr 80050897, aadress Oru 1a, Jõhvi linn, 41535 Ida-Virumaa) taotleb Narva rendijahipiirkonna kasutusõiguse luba. Jahipiirkond asub Vaivara valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisele kaasatakse 35 jahimeest. Jahipiirkonna loa taotlusega on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistuse Jõhvi esinduses, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408.

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus teatab, et Mittetulundusühing IDA-VIRU JAHIMEESTE SELTS (reg nr 80050897, aadress Oru 1a, Jõhvi linn, 41535 Ida-Virumaa) taotleb Ontika rendijahipiirkonna kasutusõiguse luba. Jahipiirkond asub Jõhvi, Kohtla ja Toila valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisele kaasatakse 29 jahimeest. Jahipiirkonna loa taotlusega on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistuse Jõhvi esinduses, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408.

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus teatab, et Mittetulundusühing IDA-VIRU JAHIMEESTE SELTS (reg nr 80050897, aadress Oru 1a, Jõhvi linn, 41535 Ida-Virumaa) taotleb Oonurme rendijahipiirkonna kasutusõiguse luba. Jahipiirkond asub Maidla ja Tudulinna valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisele kaasatakse 18 jahimeest. Jahipiirkonna loa taotlusega on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistuse Jõhvi esinduses, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408.

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus teatab, et Mittetulundusühing IDA-VIRU JAHIMEESTE SELTS (reg nr 80050897, aadress Oru 1a, Jõhvi linn, 41535 Ida-Virumaa) taotleb Permisküla rendijahipiirkonna kasutusõiguse luba. Jahipiirkond asub Illuka valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisele kaasatakse 29 jahimeest. Jahipiirkonna loa taotlusega on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistuse Jõhvi esinduses, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408.

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus teatab, et Mittetulundusühing IDA-VIRU JAHIMEESTE SELTS (reg nr 80050897, aadress Oru 1a, Jõhvi linn, 41535 Ida-Virumaa) taotleb Remniku rendijahipiirkonna kasutusõiguse luba. Jahipiirkond asub Alajõe ja Illuka valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisele kaasatakse 31 jahimeest. Jahipiirkonna loa taotlusega on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistuse Jõhvi esinduses, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408.

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus teatab, et Mittetulundusühing IDA-VIRU JAHIMEESTE SELTS (reg nr 80050897, aadress Oru 1a, Jõhvi linn, 41535 Ida-Virumaa) taotleb Sillamäe rendijahipiirkonna kasutusõiguse luba. Jahipiirkond asub Vaivara valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisele kaasatakse 10 jahimeest. Jahipiirkonna loa taotlusega on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistuse Jõhvi esinduses, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408.

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus teatab, et Mittetulundusühing IDA-VIRU JAHIMEESTE SELTS (reg nr 80050897, aadress Oru 1a, Jõhvi linn, 41535 Ida-Virumaa) taotleb Sirgala rendijahipiirkonna kasutusõiguse luba. Jahipiirkond asub Vaivara ja Illuka valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisele kaasatakse 10 jahimeest. Jahipiirkonna loa taotlusega on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistuse Jõhvi esinduses, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408.

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus teatab, et Mittetulundusühing IDA-VIRU JAHIMEESTE SELTS (reg nr 80050897, aadress Oru 1a, Jõhvi linn, 41535 Ida-Virumaa) taotleb Tammiku rendijahipiirkonna kasutusõiguse luba. Jahipiirkond asub Illuka, Jõhvi, Kohtla ja Mäetaguse valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisele kaasatakse 14 jahimeest. Jahipiirkonna loa taotlusega on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistuse Jõhvi esinduses, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408.

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus teatab, et Mittetulundusühing IDA-VIRU JAHIMEESTE SELTS (reg nr 80050897, aadress Oru 1a, Jõhvi linn, 41535 Ida-Virumaa) taotleb Vaivara rendijahipiirkonna kasutusõiguse luba. Jahipiirkond asub Vaivara ja Toila valla territooriumil. Jahipiirkonna kasutamisele kaasatakse 32 jahimeest. Jahipiirkonna loa taotlusega on võimalik tutvuda, ettepanekuid ning seisukohti esitada kahe nädala jooksul, arvates teate avaldamise kuupäevast, Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistuse Jõhvi esinduses, aadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4408.

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus teatab, et Mittetulundusühing IDA-VIRU JAHIMEESTE SELTS (reg nr 80050897, aadress Oru 1a, Jõhvi linn, 41535 Ida-Virumaa) taotleb Vo